Handlekurv

Country, region and language selection

International websites

Europe

Americas / Oceania

Africa and Middle East

Asia / Pacific

Teknisk rådgiving

Anleggsoptimalisering takket være helhetlig rådgivning

Som totalleverandør gir KSB deg råd i hver livssyklusfase for produktet eller anlegget.

Sats på en partner som vet hva det handler om med anleggsoptimalisering

Moderne anlegg er i dag så kompliserte at bare en helhetlig vurdering gjør det mulig å avdekke optimaliserings- og effektivitetspotensial. Den tekniske rådgivningen fra KSB tilbyr deg nøyaktig det du trenger for anleggsoptimaliseringen: en integrert rådgivningstjeneste som kombinerer prosesskunnskap med bred teknisk kunnskap. Og det i hver livssyklusfase på anlegget. 

Hver teknisk rådgivning hos KSB gjennomføres i fellesskap og er et prosjekt som er perfekt tilpasset behovene til kunden med tanke på alle relevante komponenter: pumper, ventiler og annet roterende utstyr. I den forbindelse drar KSB nytte av kunnskapen til samtlige KSB-fagavdelinger – fra konstruksjon via materialteknikk til produksjon. KSB-ekspertene utvikler stadig individuelle og kostnadseffektive løsninger.  

Fra planlegging til driftsstans, fra pumpeteknikk til additiv tilvirkning, fra automasjonsprodukter til digitale løsninger for forebyggende service, fra vedlikehold til Retrofit: KSB-spesialistene innen teknisk rådgivning utvikler en løsning også for deg for å optimalisere anlegget ditt eller tilpasse det til endrede betingelser, oppnå energisparing eller forlenge levetiden til ditt roterende utstyr.

Two KSB colleagues talking to a customer

Teknisk rådgivning om pumpeoptimalisering

Vårt tilbud

 • Teknisk og prosessuell rådgivning innenfor rammene av anleggsplanlegging for produkter og systemer 
 • Støtte i forbindelse med igangkjøring: installasjon, laseroppretting og anleggsstart
 • Profesjonell kundestøtte under drift ved overvåking, vedlikehold og forebyggende service  
 • Rask hjelp i reparasjonsfasen, inkludert iverksetting av optimaliseringstiltak
 • Rådgivning ved sanering og driftsstans – fra demontering via utskifting av komponenter til demontering

Dine fordeler

 • Spar energi med anleggsoptimalisering
 • Reduksjon av CO2-utslipp 
 • Økt tilgjengelighet for anlegget med digitale overvåkingsløsninger 
 • Spar kostnader med forlenget levetid
 • Skreddersydde løsninger for individuelle behov
 • Kompetent rådgivning takket være produsentkunnskap
 • Materialkompetanse takket være egen forskning
Identification of energy-saving potential (Sonolyzer)

Potensialregistrering for energisparing

KSB Sonolyzer® er KSB-appen for smarttelefon som ved hjelp av motorlyden fra den asynkrone motoren registrerer om pumpa går effektivt eller forbruker for mye energi.

 • Kostnadsfri nedlasting
 • Analyse i løpet av sekunder
Pump repair

Pumpereparasjon

KSB tar seg av pumper av alle fabrikater fagmessig og raskt og oppdaterer dem til den nyeste tekniske standarden – hvis du ønsker det. Det gjelder også for eksplosjonssikre aggregater.

 • For alle fabrikater
 • Aggregatservice