Handlekurv

Country, region and language selection

International websites

Europe

Americas / Oceania

Africa and Middle East

Asia / Pacific

Klart vann som strømmer gjennom en kum inn i en tank

Vannteknologi

Vannpumper og ventiler fra KSB brukes med suksess over hele verden

Pålitelige pumper og ventiler, innovativ teknologi, omfattende service: KSB er ekspert på sikker og effektiv vannhenting, vannbehandling og vannfordeling.

Optimale produkter fra spesialisten for hele vannkretsløpet

Friskt, rent vann hver dag: en utfordring for vannteknologien. Anlegg for vannhusholdning må i dag takle komplekse krav. De må ikke svikte og skal samtidig arbeide så rimelig og energieffektivt som mulig – i flere tiår. Det betyr at planleggere, anleggsbyggere og operatører trenger en erfaren partner som kjenner bruksområdet grundig og dermed velger de riktige produktene. Det er pumper og ventiler som sørger for lave driftskostnader og sikker drift.

Enten det gjelder vannhenting, vannbehandling eller vanntransport: KSB tilbyr pumper og ventiler for hele vannkretsløpet. Som markedsleder innen dette bruksområdet har KSB et bredt tilbud av vannpumper og ventiler av høy kvalitet som fungerer ekstra effektivt og pålitelig. Slik sørger KSB for at anlegg innen vannteknologi kan drives sikkert og kostnadseffektivt.

Produkter fra KSB er perfekt utformet for mediet og bruksformålet og sikrer dermed optimal drift. Flere tiårs erfaring og et forsprang innen forskning og utvikling sikrer høy kvalitet på produktene og tjenestene. Dermed kan du drive anleggene sikkert, feilfritt og med lave livssykluskostnader. Omfattende rådgivning og høy servicekompetanse gir deg ekstra støtte.

Bruksområder innen vannteknologi

Vårbasseng i vannverk

Vannbehandling

Som globalt anerkjent spesialist på vannbehandling setter KSB standarden innen vannverk og avsaltingsanlegg – like gjerne i Paris som i New York, São Paulo, Sydney eller Singapore.

- Bøyer begrenser vannbeskyttelsesområdet i Bodensjøen

Vannavtapping

Vann er verdifullt. For å hente det ut som drikkevann, brukes det pumper fra KSB – enten til vannhenting fra brønner eller til henting av overflatevann.

Klart vann strømmer gjennom et rør inn i et vannlegeme

Vannforsyning og vanntransport

For å forsyne stadig flere mennesker må drikkevann transporteres sikkert og effektivt over lange avstander. KSB takler denne oppgaven – overalt i verden.

Illustrasjon av fasene i et produkts livssyklus: Konsultasjon og analyse, igangkjøring, drift og reparasjon

Service hos KSB SupremeServ betyr at du er dekket hele veien

Fra personlig rådgivning via montering og idriftsetting til vedlikehold og reparasjon: KSB SupremeServ tilbyr omfattende service og reservedeler for pumper, ventiler og annet utstyr – også for produkter fra andre produsenter. Mer enn 3000 spesialister i over 170 servicesentre verden over er tilgjengelige for deg døgnet rundt hver dag. Konsentrer deg om kjernevirksomheten din – vi tar oss av resten.