Country, region and language selection

International websites

Europe

Americas / Oceania

Africa and Middle East

Asia / Pacific

Klart vann strømmer gjennom et rør inn i et vannlegeme

Vannforsyning og vanntransport

Når det gjelder vannforsyning og vanntransport stoler verden på KSB

For å forsyne stadig flere mennesker må drikkevann transporteres sikkert og effektivt over lange avstander. KSB takler denne oppgaven – overalt i verden.

Vannforsyningen må være pålitelig og kostnadseffektiv

Rørledninger over hundrevis av kilometer, delvis utilgjengelig terreng, store løftehøyder, varierende vannmengder: Disse omstendighetene krever mye erfaring ved valg av riktige pumper og ventiler. Produktene som brukes, må på tross av ekstreme forhold fungere pålitelig til enhver tid og samtidig arbeide energibesparende.

Anleggsdeler, stasjoner eller behandlingsanlegg i Midtøsten ligger ofte langt fra hverandre og er ubemannet. Derfor er det spesielt viktig at komponentene som brukes der, oppfyller de strengeste tekniske standardene og fungerer pålitelig til enhver tid – uansett hvilke belastninger de utsettes for.


Som totalleverandør tilbyr KSB vann på høyeste nivå

Innen området vannforsyning og vanntransport er KSB en totalleverandør av pumper, ventiler og service med flere tiårs erfaring og solide praktiske kunnskaper. KSB tilbyr et omfattende utvalg av kraftige pumper og ventiler som er optimalt tilpasset hverandre, på ett sted. I tillegg arbeider alle KSB-produkter effektivt, pålitelig og med lite vedlikeholdsbehov på lang sikt. Dermed kan du drive anlegget feilfritt og kostnadseffektivt – og redusere kostnadene dine.

KSB-bruksspesialister gir deg i tillegg råd i alle prosjektfaser for at anlegget skal fungere problemfritt. KSB tilbyr for eksempel beregninger av trykkstøt for rørledningene, som er en forutsetning for effektiv drift ved vanntransport. Uansett om det gjelder grunnvann, regnvann, overflatevann eller drikkevann.


KSB-pumper og -ventiler tilbyr overlegen teknologi

KSB-produkter setter standarden verden over med tanke på kvalitet, sikkerhet og holdbarhet. For pumper fra KSB er høyeffektive, turtallsregulerte og optimalt tilpasset varierende behov. Pumpeutførelsen er optimalisert for lave livssykluskostnader. Med tilbehør som PumpMeter kan driftsmodusen til pumpene utformes slik at de alltid arbeider med minst mulig energiforbruk. Pålitelige, vedlikeholdsfrie ventiler gjør det omfattende utvalget komplett.

Vårt tilbud

For vannforsyning og vanntransport tilbyr KSB et bredt utvalg

 • Aksialt delte pumper
 • Borehullspumper
 • Trykkøkningsanlegg
 • Høytrykkspumper
 • Normpumper
 • Rørhus-/rørsjaktpumper
 • Spiralhuspumper
 • Dykkmotor-/undervannsmotorpumper

Bruksområdene er

 • Råvanntransport
 • Trykkøkningsanlegg
 • Vannfordelingsanlegg
 • Sprinkel- og overrislingsanlegg
 • Flomkontroll
 • Pumpestasjoner
 • Dreneringsanlegg
 • Kunstsnøanlegg

Dine fordeler

 • Valg av det optimale produktet gjennom vårt omfattende tilbud av pumper og ventiler i forskjellige konstruksjonstyper for samtlige prosesser i vanntransport
 • Kompetent rådgivning av planleggere, anleggsbyggere og operatører, takket være omfattende erfaring med tallrike internasjonale prosjekter 
 • Undervannsmotorer med høy virkningsgrad sørger for redusert energiforbruk
 • Optimaliserte anlegg, idet vi har teknologitjenester på ett sted – som eksempelvis beregninger av trykkstøt for rørledninger
 • Med vår intelligente fremdriftsteknikk og turtallsregulering optimeres anleggets ytelse
 • Optimal utforming av pumpene og valg av passende ventiler med KSB Helps og KSB EasySelect
 • Pålitelig internasjonal leverandør av pumper, ventiler og service – på markedet i 150 år
 • Service- og reservedelsløsninger som dekker hele livssyklusen, samt døgnåpen service, takket være våre mer enn 3000 spesialister i over 170 servicesentre verden over

Finn passende pumper for vannforsyning og vanntransport nå

Enten det gjelder drikkevannsforsyning eller driftsvannforsyning: KSB tilbyr det riktige produktet for alle prosesser innen vannforsyning og vanntransport.

RDLO

RDLO

Horisontalt eller vertikalt montert ettrinns spiralhuspumpe delt på langs med tostrøms radialhjul, tilkoblingsflens etter DIN, EN eller ASME.

Multitec

Multitec

Flertrinns, horisontal eller vertikal sentrifugalpumpe i leddkonstruksjon, i sokkelplate- og blokkversjon, med aksial eller radial inntaksrør, støpte radialløpehjul og motormontert turtallsreguleringssystem. ATEX-utførelse tilgjengelig.

Finn passende armaturer for vannforsyning og vanntransport nå

MAMMOUTH

MAMMOUTH

Sentrisk stengeventil, med elastomer-ringbelg, manuell drift, elektrisk eller hydraulisk aktuator eller med aktuator med motvekt, hus i U-profil-form uten tetningslist (T5), tilkoblinger etter EN, ASME eller JIS.

COBRA-SGP/SGO

COBRA-SGP/SGO

Skyvespjeld etter DIN/EN med flenser, kile med elastomerbelegg, dekselflens, dreiende spindel, innvendig spindelgjenge, hus og støpejern med kulegrafitt.

BOAVENT-AVF

BOAVENT-AVF

Automatisk lufte- og ventilasjonsventil med to flottører og tredobbel funksjon, med flenser, hus i støpejern med kulegrafitt, i dobbelkammerutførelse med ABS-flottører. Lufte- og ventilasjonsventilen garanterer friksjonsfri drift av rørledningssystemer. Særegenheten ligger i lufting og ventilasjon av større luftmengder og ventilasjon av mindre luftmengder under drift.

Illustrasjon av fasene i et produkts livssyklus: Konsultasjon og analyse, igangkjøring, drift og reparasjon

Service hos KSB SupremeServ betyr at du er dekket hele veien

Fra personlig rådgivning via montering og idriftsetting til vedlikehold og reparasjon: KSB SupremeServ tilbyr omfattende service og reservedeler for pumper, ventiler og annet utstyr – også for produkter fra andre produsenter. Mer enn 3000 spesialister i over 170 servicesentre verden over er tilgjengelige for deg døgnet rundt hver dag. Konsentrer deg om kjernevirksomheten din – vi tar oss av resten.

Identification of energy-saving potential (Sonolyzer)

Potensialregistrering for energisparing

KSB Sonolyzer® er KSB-appen for smarttelefon som ved hjelp av motorlyden fra den asynkrone motoren registrerer om pumpa går effektivt eller forbruker for mye energi.

 • Kostnadsfri nedlasting
 • Analyse i løpet av sekunder
Installation and commissioning

Montering og idriftsetting

Sikkerhet fra starten av: KSB-servicespesialister tar på seg installasjonen av pumpene, installasjonen av ventilene og monteringen av automasjonskomponentene for deg. Fagmessig, pålitelig, globalt.

 • For skreddersydd oppstart
 • Også for produkter fra andre produsenter
3D printing for pumps and valves

3D-utskrift

3D-utskrift åpner nye muligheter for anskaffelse av reservedeler. Ideelt når du trenger en reservedel raskt.

 • Additiv produksjon av reservedeler
 • Kort leveringstid