Country, region and language selection

International websites

Europe

Americas / Oceania

Africa and Middle East

Asia / Pacific

Flytende anlegg til bearbeiding og lagring av hydrokarbon i nærheten av et offshore oljefelt.

Oppstrømsolje- og -gassprodukter

KSB leverer fleksible pumpeløsninger for høye belastninger på oppstrømsområdet

Innen olje- og gassindustrien er oppstrømsområdet utgangspunktet for produksjonen. Det er her våre mest robuste pumper kommer til innsats under ekstreme forhold.

På oppstrømsområdet krever ekstreme utfordringer robuste pumpeløsninger

Uansett om du drifter en borerigg eller et FPSO-skip eller leier ut maskiner til aktører på land eller til sjøs: Du trenger utstyr som er i stand til å tilfredsstille strenge krav: ytterst store belastninger, høye trykk, ekstreme temperaturer, kritiske medier og strenge krav til sikkerhet og miljøvern. Ikke noe av dette er mulig uten pumper i høyeste kvalitet.

Vi tilbyr det passende pumpeutstyret til olje- og gassanlegg på oppstrømsområdet

KSB har en stor portefølje av oppstrømspumpeløsninger – fra kundespesifikt utviklede prosesspumper til oppstrømsområdet og til hjelpepumper, kjemipumper og sentrifugalpumper. Ved hjelp av våre robuste oppstrømspumper blir avløpsvann fra borehull transportert og behandlet før det ledes inn i nedstrømsområdet. KSB-produkter hjelper deg også ved sikker isolering, lagring og avfallsbehandling av etsende biprodukter som produksjonsvann, salt, sulfider, havvann og faste stoffer.

 • De robuste Oh2-prosesspumpene i våre serier RPH og RPHb/d oppfyller eller overtreffer sågar kravene ifølge API for olje- og gassindustrien. 
 • Når det gjelder sikker drift ved høyt trykk og vedvarende ekstreme belastninger, hjelper våre CHTR- og CHTRa-pumper deg til å nå målene for din borerigg eller ditt skip på en effektiv og pålitelig måte. 
 • De vertikale høytrykks-sentrifugalpumpene i våre serier WKB/WKTR er konstruert for bruk innen områdene hydrokarbon og petrokjemi samt for ytterligere krav til transport av medier der NPSHA-verdien er avgjørende. 
 • Våre dykkpumper RPH-V stilles også opp vertikalt og utmerker seg med sin lange brukstid. KSB-pumper er konstruert for de ekstreme forholdene som hersker innen olje- og gassindustrien. 

KSB sørger for maksimalt pålitelige prosesser på oppstrømsområdet

Vi vet at du forventer høyeste driftssikkerhet fra ditt oppstrømsutstyr for å oppfylle krevende kvoter under de hardeste forhold. KBS-pumpenes velprøvde kvalitet sørger for at dine prosesser fungerer knirkefritt og idet de strengeste sikkerhetskrav overholdes. Takket være ekstremt robuste slitasje- og korrosjonsbestandige materialer holder pumpene fra KSB stand mot ekstreme forhold innen olje- og gassprosesser på oppstrømsområdet og er konstruert etter de høyeste standarder (API 610 og høyere). 

I tillegg til dette leverer vi ikke bare førsteklasses produkter, men også en omfattende service – fra montering til idriftsetting og inspeksjon, vedlikehold og reparasjon på stedet.

Vårt tilbud

KSB tilbyr en bred portefølje for din produksjon på land og til sjøs:

 • Høyt utviklede prosesspumper med stort transportstrømnings- og trykkområde
 • Kjeminormpumper i akseltetingsløs utførelse
 • Hjelpepumper for systemer innen vannindustrien
 • Pumper til medier med faste stoffer
 • Mekaniske akseltetninger og skylleplaner
 • Ordrespesifikke pumpeaggregater med aktuatorer, tilbehør samt instrumenterings- og styringssystemer

Bruksområdene:

 • Aggressive gassholdige medier og blandingsmedier med suspenderte faste stoffer
 • Lettflyktige hydrokarboner og høyviskøse medier med høye trykk og høye temperaturer
 • Farlige sure prosesser med hydrogensulfit- og hydrokarbonholdige medier
 • Konsentrerte korrosive medier i produksjonsstrømmen
 • Anvendelser med høyt saltinnhold i havvann, som krever en biologisk vekstkontroll

Dine fordeler

 • Fleksible og bruksspesifikke løsninger takket være et bredt produktutvalg
 • Sikker pumping og sperring av kritiske medier – i samsvar med de strengeste sikkerhetsstandardene
 • Løsninger for ekstreme forhold ved bruk av slitasje- og korrosjonsbestandige materialer 
 • Reduksjon av samlede driftskostnader gjennom innovativ teknikk
 • Optimerte hydraulikkenheter til sikring av en energieffektiv drift
 • Omfattende service – fra montering og idriftsetting via inspeksjon og vedlikehold til reparasjon på stedet

RPH

RPH

Horisontalt, tverrdelt spiralpumpehus med prosesskonstruksjon iht. API 610, ISO 13709 (heavy-duty), type OH2, med innstrømmingsradialhjul og pumpeføtter midt på aksen, ev. med starthjul (inducer). ATEX-utførelse tilgjengelig.

RPHb/RPHd/RPHbd

RPHb/RPHd/RPHbd

Heavy-duty, horisontal, tverrdelt spiralhuspumpe lagret på begge sider etter API 610, ISO 13709 (heavy-duty), type BB2, med radialhjul, en- og tostrøms, pumpeben midt på aksen. ATEX-utførelse tilgjengelig.

CHTR

CHTR

Horisontal høytrykksbasert mantelhuspumpe med radialhjul, en- og tostrøms, flertrinns, med flenser/sveiserør etter DIN, API 610 og ANSI.

RPH-V

RPH-V

Vertikal, ettrinns slampumpe etter API 610, ISO 13709 (heavy-duty), type VS4 med integrert aksiallagring og separat trykkledning. ATEX-utførelse tilgjengelig.

WKTR

WKTR

Vertikalt opphengt, akseldrevet ledeskovlhuspumpe med doble vegger, med integrert aksiallagring og utslipp grunnet stigerør etter API 610 / ISO 13709 (VS6). Tilgjengelig i ett- eller flertrinns konfigurasjon og med første trinn i ettløpsutførelse.

Illustrasjon av fasene i et produkts livssyklus: Konsultasjon og analyse, igangkjøring, drift og reparasjon

Service hos KSB SupremeServ betyr at du er dekket hele veien

Fra personlig rådgivning via montering og idriftsetting til vedlikehold og reparasjon: KSB SupremeServ tilbyr omfattende service og reservedeler for pumper, ventiler og annet utstyr – også for produkter fra andre produsenter. Mer enn 3000 spesialister i over 170 servicesentre verden over er tilgjengelige for deg døgnet rundt hver dag. Konsentrer deg om kjernevirksomheten din – vi tar oss av resten.

Energy efficiency consulting (Fluid Future) for pumps and valves

Rådgivning om energieffektivitet

Bruk FluidFuture® til å optimalisere energieffektiviteten til anlegget i fire trinn. Den systematiske prosedyren fra KSB garanterer maksimal energiinnsparing.

 • Systematisk analyse
 • Klare handlingsanbefalinger
Inspeksjonstjeneste

Inspeksjonstjeneste

KSB-inspeksjonstjenesten sørger med regelmessig pumpeinspeksjon og pumpevedlikehold for sikker drift og høy driftssikkerhet på anlegget.

 • Forebygg avbrudd
Reverse Engineering for pumps and valves

Reverse Engineering

Reverse Engineering gir mulighet for rask reproduksjon av reservedeler for pumper som er vanskelige eller umulige å få tak i.

 • Reproduser reservedeler enkelt
 • Kvalitet som originalen