Country and language selection

International websites

Europe

Americas / Oceania

Africa and Middle East

Asia / Pacific

Oppstrømsolje- og -gassprodukter

KSB leverer fleksible pumpeløsninger for høye belastninger på oppstrømsområdet

Innen olje- og gassindustrien er oppstrømsområdet utgangspunktet for produksjonen. Det er her våre mest robuste pumper kommer til innsats under ekstreme forhold.

Flytende anlegg til bearbeiding og lagring av hydrokarbon i nærheten av et offshore oljefelt.

På oppstrømsområdet krever ekstreme utfordringer robuste pumpeløsninger

Uansett om du drifter en borerigg eller et FPSO-skip eller leier ut maskiner til aktører på land eller til sjøs: Du trenger utstyr som er i stand til å tilfredsstille strenge krav: ytterst store belastninger, høye trykk, ekstreme temperaturer, kritiske medier og strenge krav til sikkerhet og miljøvern. Ikke noe av dette er mulig uten pumper i høyeste kvalitet.

Vi tilbyr det passende pumpeutstyret til olje- og gassanlegg på oppstrømsområdet

KSB har en stor portefølje av oppstrømspumpeløsninger – fra kundespesifikt utviklede prosesspumper til oppstrømsområdet og til hjelpepumper, kjemipumper og sentrifugalpumper. Ved hjelp av våre robuste oppstrømspumper blir avløpsvann fra borehull transportert og behandlet før det ledes inn i nedstrømsområdet. KSB-produkter hjelper deg også ved sikker isolering, lagring og avfallsbehandling av etsende biprodukter som produksjonsvann, salt, sulfider, havvann og faste stoffer.

 • De robuste Oh2-prosesspumpene i våre serier RPH og RPHb/d oppfyller eller overtreffer sågar kravene ifølge API for olje- og gassindustrien. 
 • Når det gjelder sikker drift ved høyt trykk og vedvarende ekstreme belastninger, hjelper våre CHTR- og CHTRa-pumper deg til å nå målene for din borerigg eller ditt skip på en effektiv og pålitelig måte. 
 • De vertikale høytrykks-sentrifugalpumpene i våre serier WKB/WKTR er konstruert for bruk innen områdene hydrokarbon og petrokjemi samt for ytterligere krav til transport av medier der NPSHA-verdien er avgjørende. 
 • Våre dykkpumper RPH-V stilles også opp vertikalt og utmerker seg med sin lange brukstid. KSB-pumper er konstruert for de ekstreme forholdene som hersker innen olje- og gassindustrien. 

KSB sørger for maksimalt pålitelige prosesser på oppstrømsområdet

Vi vet at du forventer høyeste driftssikkerhet fra ditt oppstrømsutstyr for å oppfylle krevende kvoter under de hardeste forhold. KBS-pumpenes velprøvde kvalitet sørger for at dine prosesser fungerer knirkefritt og idet de strengeste sikkerhetskrav overholdes. Takket være ekstremt robuste slitasje- og korrosjonsbestandige materialer holder pumpene fra KSB stand mot ekstreme forhold innen olje- og gassprosesser på oppstrømsområdet og er konstruert etter de høyeste standarder (API 610 og høyere). 

I tillegg til dette leverer vi ikke bare førsteklasses produkter, men også en omfattende service – fra montering til idriftsetting og inspeksjon, vedlikehold og reparasjon på stedet.

Vårt tilbud

KSB tilbyr en bred portefølje for din produksjon på land og til sjøs:

 • Høyt utviklede prosesspumper med stort transportstrømnings- og trykkområde
 • Kjeminormpumper i akseltetingsløs utførelse
 • Hjelpepumper for systemer innen vannindustrien
 • Pumper til medier med faste stoffer
 • Mekaniske akseltetninger og skylleplaner
 • Ordrespesifikke pumpeaggregater med aktuatorer, tilbehør samt instrumenterings- og styringssystemer

Bruksområdene:

 • Aggressive gassholdige medier og blandingsmedier med suspenderte faste stoffer
 • Lettflyktige hydrokarboner og høyviskøse medier med høye trykk og høye temperaturer
 • Farlige sure prosesser med hydrogensulfit- og hydrokarbonholdige medier
 • Konsentrerte korrosive medier i produksjonsstrømmen
 • Anvendelser med høyt saltinnhold i havvann, som krever en biologisk vekstkontroll

Dine fordeler

 • Fleksible og bruksspesifikke løsninger takket være et bredt produktutvalg
 • Sikker pumping og sperring av kritiske medier – i samsvar med de strengeste sikkerhetsstandardene
 • Løsninger for ekstreme forhold ved bruk av slitasje- og korrosjonsbestandige materialer 
 • Reduksjon av samlede driftskostnader gjennom innovativ teknikk
 • Optimerte hydraulikkenheter til sikring av en energieffektiv drift
 • Omfattende service – fra montering og idriftsetting via inspeksjon og vedlikehold til reparasjon på stedet

RPH

RPH

Horizontal radially split volute casing pump in back pull-out design, to API 610, ISO 13709 (heavy-duty), type OH2, with radial impeller, single-entry, single-stage, centreline pump feet; with inducer if required. ATEX-compliant version available.

RPHb/RPHd/RPHbd

RPHb/RPHd/RPHbd

Heavy-duty horizontal radially split between-bearings volute casing pump to API 610, ISO 13709 (heavy duty), type BB2, with radial impellers, single- or double-entry, single- or two-stage design with centreline pump feet. ATEX-compliant version available.

CHTR

CHTR

Horizontal high-pressure barrel-type pump with radial impellers, single-entry and double-entry, multistage, with flanges or weld end nozzles to DIN, API 610 and ANSI.

RPH-V

RPH-V

Vertical radially split volute casing pump to API 610 and ISO 13709 (heavy-duty), type VS4, with radial impeller, single-entry, single-stage.

WKTR

WKTR

Vertical can-type ring-section pump. Type VS6 to API 610 and DIN ISO 13709, multistage, first-stage impeller designed as suction impeller, radial impellers. ATEX-compliant version available.

Illustrasjon av fasene i et produkts livssyklus: Konsultasjon og analyse, igangkjøring, drift og reparasjon

Service hos KSB SupremeServ betyr at du er dekket hele veien

Fra personlig rådgivning via montering og idriftsetting til vedlikehold og reparasjon: KSB SupremeServ tilbyr omfattende service og reservedeler for pumper, ventiler og annet utstyr – også for produkter fra andre produsenter. Mer enn 3000 spesialister i over 170 servicesentre verden over er tilgjengelige for deg døgnet rundt hver dag. Konsentrer deg om kjernevirksomheten din – vi tar oss av resten.

Energy efficiency consulting (Fluid Future) for pumps and valves

Rådgivning om energieffektivitet

Bruk FluidFuture® til å optimalisere energieffektiviteten til anlegget i fire trinn. Den systematiske prosedyren fra KSB garanterer maksimal energiinnsparing.

 • Systematisk analyse
 • Klare handlingsanbefalinger
Inspeksjonstjeneste

Inspeksjonstjeneste

KSB-inspeksjonstjenesten sørger med regelmessig pumpeinspeksjon og pumpevedlikehold for sikker drift og høy driftssikkerhet på anlegget.

 • Forebygg avbrudd
 • Telefonvakt døgnet rundt
Reverse Engineering for pumps and valves

Reverse Engineering

Reverse Engineering gir mulighet for rask reproduksjon av reservedeler for pumper som er vanskelige eller umulige å få tak i.

 • Reproduser reservedeler enkelt
 • Kvalitet som originalen