Handlekurv

Country, region and language selection

International websites

Europe

Americas / Oceania

Africa and Middle East

Asia / Pacific

Rørledningsnett utenfor et forbehandlingsanlegg for naturgass

Naturgassforbehandling

Sikre pumper gjør hele forskjellen når det gjelder forbehandling av naturgass – for maksimal sikkerhet og tilgjengelighet

Naturgass krever en fagmessig transport og behandling – fra borehullet og til anlegget og utover dette. Våre pumper for den petrokjemiske industrien sørger for sikker og effektiv håndtering.

Raffinering og rengjøring av rikgass med maksimum pålitelighet

Ved ekstraheringen av forurensninger som eksempelvis hydrogensulfitter, karbondioksid, vann og kvikksølv dreier det seg fremfor alt om ditt anleggs pålitelighet. Det må under ingen omstendigheter oppstå farer eller ikke-planlagte nedetider. For å sikre dine prosesser på lang sikt behøver du derfor særlig pålitelige pumper og ventiler som krever lite vedlikehold, som også tåler de korrosive bestanddelene i rikgass.

Spesielt sikre KSB-pumper mestrer kravene som stilles på området behandling av naturgass

Vi utvikler pumper som tilfredsstiller alle krav som stilles til behandlingen av naturgass – fra ekstremt robuste prosesspumper via hjelpepumper og kjeminormpumper og til kundespesifikt produserte pumpeaggregater. Enten du transporterer flytende hydrokarboner fra borehullet, raffinerer og rengjør rikgass eller ønsker å lede naturgass i rørkvalitet videre: Vi har den riktige løsningen for de krav dine prosesser stiller. 

 • For eksempel absolutt sikre prosesspumper til transport av naturgass: Våre RPH-pumper og våre en- eller totrinns dobbeltsidig opplagrede, RPHb/d-pumper reduserer belastningen på lagrene og den mekaniske akseltetningen og er konstruert for maksimal tilgjengelighet.
 • Eller våre allsidige, vertikalt opphengte RPH-V-pumper: den ideelle løsningen for de strenge kravene som gjelder for naturgass- og offshore-annlegg. 
 • Vår fatpumpe CHTR, som er konstruert for høyeffekts drift, garanterer en høy driftssikkerhet. Den er utstyrt med motstandsdyktige lagre, en svært holdbar aksel og ytterst belastningsbare mekaniske akseltetninger. 
 • De vertikale høytrykkssentrifugalpumpene i WKB/WKTR-serien er konstruert for raffineri- og petrokjemianlegg med høykvalitets lagre og et akseltetningshus ifølge API 682. 

Våre pumper til den petrokjemiske industrien er konstruert ifølge API 610 og optimalt utstyrt for krevende innsats.

KSB: Dine profesjonelle partnere for pålitelighet ved naturgass-prosesspumper

Når det gjelder forbehandling av naturgass og den optimale innsatsen av dine pumper, så er materialene av største betydning. Vi støtter deg ved valget av egnede materialer som tåler belastningen fra prosessmediet samt absolutt tette akseltetningssystemer for å beskytte betjeningspersonellet ved dine anlegg og for å sikre maksimal tilgjengelighet. Gjennom mange års erfaring på området har vi samlet den nødvendige kunnskapen om materialer og arkitektur samt driften av gassanlegg.

Ved valget og driften av prosesspumper til rengjøring av rikgass trenger du en erfaren partner ved din side. Vi ledsager det ved hvert skritt – fra idriftsetting via kursing og frem til regelmessig service. Og skulle det bli nødvendig med en reparasjon, så støtter vi deg direkte på stedet.

Vi er den pålitelige eksperten for dine krav rundt forbehandling av naturgass. Du kan helt fra begynnelsen av stole på våre førsteklasses produkter og vår kompetente service.

Vårt tilbud

KSB tilbyr en bred portefølje for forbehandling av naturgass:

 • Høyt utviklede prosesspumper med stort transportstrømnings- og trykkområde
 • Kjeminormpumper i akseltetingsløs utførelse
 • Hjelpepumper for systemer innen vannindustrien
 • Pumper til medier med faste stoffer
 • Mekaniske akseltetninger og skylleplaner
 • Ordrespesifikke pumpeaggregater med aktuatorer, tilbehør samt instrumenterings- og styringssystemer

Bruksområdene:

 • Aggressive gassholdige medier og blandingsmedier med suspenderte faste stoffer
 • Lettflyktige hydrokarboner og høyviskøse medier med høye trykk og høye temperaturer
 • Farlige sure prosesser med hydrogensulfit- og hydrokarbonholdige medier
 • Konsentrerte korrosive medier i produksjonsstrømmen
 • Giftige bruksområder som krever en streng og sviktsikker utslippskontroll

Dine fordeler

 • Fleksible og bruksspesifikke løsninger takket være et bredt produktutvalg
 • Sikker pumping og sperring av kritiske medier – i samsvar med de strengeste sikkerhetsstandardene
 • Løsninger for ekstreme forhold ved bruk av slitasje- og korrosjonsbestandige materialer 
 • Reduksjon av samlede driftskostnader gjennom innovativ teknikk
 • Optimerte hydraulikkenheter til sikring av en energieffektiv drift
 • Omfattende service – fra montering og idriftsetting via inspeksjon og vedlikehold til reparasjon på stedet

Finn passende pumper til forbehandling av naturgass nå

Vi tilbyr prosess- og hjelpepumper for enhver utfordring. Gjør deg kjent med våre løsninger for transport og raffinering av naturgass

RPH

RPH

Horisontalt, tverrdelt spiralpumpehus med prosesskonstruksjon iht. API 610, ISO 13709 (heavy-duty), type OH2, med innstrømmingsradialhjul og pumpeføtter midt på aksen, ev. med starthjul (inducer). ATEX-utførelse tilgjengelig.

RPHb/RPHd/RPHbd

RPHb/RPHd/RPHbd

Heavy-duty, horisontal, tverrdelt spiralhuspumpe lagret på begge sider etter API 610, ISO 13709 (heavy-duty), type BB2, med radialhjul, en- og tostrøms, pumpeben midt på aksen. ATEX-utførelse tilgjengelig.

CHTR

CHTR

Horisontal høytrykksbasert mantelhuspumpe med radialhjul, en- og tostrøms, flertrinns, med flenser/sveiserør etter DIN, API 610 og ANSI.

RPH-V

RPH-V

Vertikal, ettrinns slampumpe etter API 610, ISO 13709 (heavy-duty), type VS4 med integrert aksiallagring og separat trykkledning. ATEX-utførelse tilgjengelig.

WKTR

WKTR

Vertikalt opphengt, akseldrevet ledeskovlhuspumpe med doble vegger, med integrert aksiallagring og utslipp grunnet stigerør etter API 610 / ISO 13709 (VS6). Tilgjengelig i ett- eller flertrinns konfigurasjon og med første trinn i ettløpsutførelse.

Illustrasjon av fasene i et produkts livssyklus: Konsultasjon og analyse, igangkjøring, drift og reparasjon

Service hos KSB SupremeServ betyr at du er dekket hele veien

Fra personlig rådgivning via montering og idriftsetting til vedlikehold og reparasjon: KSB SupremeServ tilbyr omfattende service og reservedeler for pumper, ventiler og annet utstyr – også for produkter fra andre produsenter. Mer enn 3000 spesialister i over 170 servicesentre verden over er tilgjengelige for deg døgnet rundt hver dag. Konsentrer deg om kjernevirksomheten din – vi tar oss av resten.

Energy efficiency consulting (Fluid Future) for pumps and valves

Rådgivning om energieffektivitet

Bruk FluidFuture® til å optimalisere energieffektiviteten til anlegget i fire trinn. Den systematiske prosedyren fra KSB garanterer maksimal energiinnsparing.

 • Systematisk analyse
 • Klare handlingsanbefalinger
Inspeksjonstjeneste

Inspeksjonstjeneste

KSB-inspeksjonstjenesten sørger med regelmessig pumpeinspeksjon og pumpevedlikehold for sikker drift og høy driftssikkerhet på anlegget.

 • Forebygg avbrudd
Reverse Engineering for pumps and valves

Reverse Engineering

Reverse Engineering gir mulighet for rask reproduksjon av reservedeler for pumper som er vanskelige eller umulige å få tak i.

 • Reproduser reservedeler enkelt
 • Kvalitet som originalen