Country, region and language selection

International websites

Europe

Americas / Oceania

Africa and Middle East

Asia / Pacific

Tank i et behandlingsanlegg for avløpsvann

Avløpsteknikk

Transporter avløpsvann og flomvann pålitelig med produkter fra KSB

Overalt der mennesker bor eller arbeider oppstår det avløpsvann. Dette må fjernes og renses på en pålitelig måte. Først da kan vannet returneres til det naturlige kretsløpet.

Optimalt plassert i avløpsteknikken med avløpspumper og ventiler fra KSB

Avløpsvann skaper store utfordringer for anlegg, komponenter og materialer. Pumper kan bli blokkert, og faren for driftsavbrudd er stor. Det kan operatører ikke tillate seg: En feil truer ikke bare lønnsomheten, men også sikkerheten til driften. Her etterspørres driftssikre avløpspumper og ventiler som fungerer pålitelig, energieffektivt og med lave driftskostnader. For flombeskyttelse gjelder spesielle utfordringer: Pumpene må være driftsklare straks også etter lengre stillstand.

Som markedsleder er KSB den riktige partneren for å drive anlegg kostnadseffektivt og bekymringsfritt. KSB leverer pumper og ventiler for avløpsteknikk som fungerer sikkert og effektivt selv under de vanskeligste forhold – enten det gjelder behandling av avløpsvann, renovasjon eller flombeskyttelse.

Avløpspumper og ventiler fra KSB er perfekt utformet for mediet og bruksformålet. Komponenter av høy kvalitet sørger for feilfri drift til enhver tid – selv ved svært høy belastning, som ved industrielt avløpsvann. 
Flere tiår med erfaring og mye praktisk kunnskap gjør KSB til den beste partneren for anleggsoptimalisering. Også innenfor forskning og utvikling er KSB ledende – og sørger dermed for høy kvalitet på produktene og tjenestene. Dermed kan du drive kloakkanlegget sikkert, med lite behov for vedlikehold og lave livssykluskostnader.
Omfattende rådgivning og utmerket global service gjør tilbudet fra KSB komplett.

Dette driver KSB i dette markedet

De stadig strengere kravene for rent miljø bidrar til bygging av renseanlegg og pumpestasjoner for avløpsvann verden over. Miljøtekniske behov i land utenfor Europa fører til nye utfordringer og storprosjekter.

Pumper, ventiler og tjenester fra KSB står for miljøbevisst og effektiv håndtering av avløpsvann. Enten det gjelder transport av avløpsvann, behandling av avløpsvann, renovasjon eller flombeskyttelse, enten det gjelder avløpsvann fra husholdninger eller kommunalt og industrielt avløpsvann: KSB sørger på bakgrunn av sine mange års erfaringer innen avløpsteknikk for problemfrie prosesser. Maksimal effektivitet, produkt- og tjenestekvalitet er like viktig for KSB som hensynet til naturen.

Det sikrer de velprøvde avløpsvannpumpene, kloakkvannpumpene, dreneringspumpene, høytrykkspumpene, mikserne og rørerne til KSB. De brukes i renseanlegg, behandling av industrielt avløpsvann, avløpssystem, slamavvanning, kommunal drenering og pumpestasjoner for avløpsvann. Den dypeste pumpestasjonen for avløpsvann i Europa i Sankt Petersburg (Russland) er bare ett eksempel på kompetansen til KSB innen segmentet avløpsteknikk. Også innen flombeskyttelse bidrar pumper, ventiler og tjenester fra KSB til å beskytte boområder og redde liv.

Bruksområder for avløpsteknikk

Man in a raincoat on a flooded street

Flombeskyttelse

Hvert år blir hundretusenvis av mennesker offer for flom og oversvømmelser verden over. Dreneringspumper fra KSB bidrar til å beskytte leveområder og redde liv.

Behandling av avløpsvann

Behandling av avløpsvann

KSB satser verden over på standarder innen behandling av avløpsvann. Renseanlegget i Shanghai, et av de største i Asia, er bare ett av eksemplene der KSB-produkter overbeviser.

Kloakk med avløpsvann

Håndtering av avløpsvann

Med den voksende globale befolkningen blir også transport av avløpsvann stadig viktigere. KSB tilbyr kommuner og industribedrifter effektive pumper og ventiler.