Country and language selection

International websites

Europe

Americas / Oceania

Africa and Middle East

Asia / Pacific

Fossile kraftverk

Kraftverkspumper og -ventiler fra KSB: Utvinn mer energi

Mer enn 170 000 pumper og rundt 3 millioner ventiler fra KSB sørger for effektiv strømproduksjon og lave driftskostnader i over 1000 fossile kraftverk verden over.

Fossile kraftverk

Energimarkedet stiller ekstra strenge krav til maskiner og materiale

Det råstoffavhengige energimarkedet krever fremfor alt fleksible løsninger. For målet om reduksjon av CO2-utslipp fører til at det kontinuerlig stigende energibehovet i fremtiden vil bli dekket av fornybar energi i stadig større grad.

For at energi også i fremtiden kan produseres sikkert, kostnadseffektivt og miljøvennlig, trenger avanserte fossile kraftverk derfor fleksible løsninger og produkter med høy ytelse mer enn noen gang. Høy virkningsgrad, lave livssykluskostnader og absolutt driftssikkerhet har forrang. Kontinuerlig feil- og avbruddssikker drift må sikres til enhver tid.


Feilfri ytelse ved hver belastning

Kraftverkspumper og høytrykksventiler fra KSB egner seg perfekt for fleksibel drift av varmekraftverk. For de fungerer alltid ekstra energieffektivt og pålitelig – uansett hvor stor belastningen er på kraftverket for øyeblikket. KSB-pumper bidrar i avgjørende grad til å opprettholde den høye virkningsgraden i dagens dampkraftverk. Dermed gir de mulighet for en vesentlig energisparing og en klar CO2-reduksjon. Det gir deg den nødvendige planleggings- og kostnadssikkerheten i det følsomme energimarkedet.


KSB-produkter: så fleksible som energimarkedet krever

Kraftverkspumper og -ventiler fra KSB tåler de høyeste trykk- og temperaturbelastningene i kondensat-, fødevann- og dampsystemer – uansett belastningssituasjon. Takket være egenutviklede korrosjons- og slitasjebestandige materialer sørger KSB-produkter for maksimal driftssikkerhet og kostnadseffektivitet i alle prosesser. Ett eksempel på det er Residur®-keramikklagrene som er utviklet av KSB, og som gir en betydelig kostnadsinnsparing.

Som totalleverandør kan KSB støtte deg med hele den tekniske planleggingen for vedlikehold eller modernisering av anlegget – fra inspeksjon via produksjon av komponentene til montering, prøvekjøring og komplett nyinstallasjon. KSB Retrofit gir deg i den forbindelsen mulighet til å ettermontere individuelle pumper for fossile kraftverk eller til og med hele anlegg rimelig og effektivt.

Støtte fra KSB i et fossilt kraftanlegg: Eksperter tilgjengelig

Igangsetting av en kjeleinnmatingspumpe i brunkullkraftverket Neurath i Tyskland

Vårt tilbud

For fossile kraftverk i alle ytelsesklasser tilbyr KSB et bredt utvalg

 • Fødevannspumper
 • Sirkulasjonspumper
 • Kjølevannspumper og kondensatpumper
 • Tilbakeslagsventiler og reguleringsventiler
 • Stengeventiler og kuleventiler
 • Membranventiler
 • Sikkerhetsventiler og trykkreduksjonsventiler


Bruksområdene er

 • Fjernvarme, kjelføding og -sirkulasjon, kjølekretser, avsvovling av røkgass  

Dine fordeler

 • Effektiv strømproduksjon med lavt energiforbruk
 • Langvarig kostnadssparende og sikker drift av anlegget
 • Kraftige og pålitelige komponenter – optimalisert for driftssikkerhet
 • Gjennomføring av test- og prøvekjøringer også under realistiske driftsforhold
 • Modernisering og optimalisering av anlegget ved hjelp av passende retrofit-tiltak
 • Flere tiårs teknologisk utvikling i kraftverkssektoren 
 • Service døgnet rundt med over 170 servicesentre verden over

Sertifisert kvalitet

ASME-sertifikat N / NS / NPT

ASME-sertifikat N / NS / NPT

Global

HGM

HGM

Horizontal radially split product-lubricated multistage ring-section pump with radial impellers, axial and radial single-entry inlet.

CHTR

CHTR

Horizontal high-pressure barrel-type pump with radial impellers, single-entry and double-entry, multistage, with flanges or weld end nozzles to DIN, API 610 and ANSI.

SEZ

SEZ

Vertical tubular casing pump with open mixed flow impeller, pump intake with inlet nozzle or suction elbow, pull-out design available, discharge nozzle arranged above- or underfloor, flanges to DIN or ANSI standards available.

ZTS

ZTS

Gate valve to DIN/EN or ANSI/ASME with butt weld ends, pressure seal design, billet-forged body, seat/disc interface made of wear and corrosion resistant Stellite, split wedge with flexibly mounted discs for precise alignment with the body seats.

SICCA 900-3600 SCC

SICCA 900-3600 SCC

Swing check valve to ANSI/ASME with butt weld ends, pressure seal design, internally mounted hinge pin, Stellite hard-faced seat/disc interface, with graphite gasket. Available in carbon steel and alloy steel.

Illustrasjon av fasene i et produkts livssyklus: Konsultasjon og analyse, igangkjøring, drift og reparasjon

Service hos KSB SupremeServ betyr at du er dekket hele veien

Fra personlig rådgivning via montering og idriftsetting til vedlikehold og reparasjon: KSB SupremeServ tilbyr omfattende service og reservedeler for pumper, ventiler og annet utstyr – også for produkter fra andre produsenter. Mer enn 3000 spesialister i over 170 servicesentre verden over er tilgjengelige for deg døgnet rundt hver dag. Konsentrer deg om kjernevirksomheten din – vi tar oss av resten.

Installation and commissioning

Montering og idriftsetting

Sikkerhet fra starten av: KSB-servicespesialister tar på seg installasjonen av pumpene, installasjonen av ventilene og monteringen av automasjonskomponentene for deg. Fagmessig, pålitelig, globalt.

 • For skreddersydd oppstart
 • Også for produkter fra andre produsenter
Revisjonshåndtering

Revisjonshåndtering

Kontroll og reparasjon av aggregater med kortest mulig stillstandstid: KSB Service tilbyr en omfattende revisjonsstyring for industrianlegg og kraftverk. 

 • Pumperevisjon
 • Ventilrevisjon
Reverse Engineering for pumps and valves

Reverse Engineering

Reverse Engineering gir mulighet for rask reproduksjon av reservedeler for pumper som er vanskelige eller umulige å få tak i.

 • Reproduser reservedeler enkelt
 • Kvalitet som originalen