Country, region and language selection

International websites

Europe

Americas / Oceania

Africa and Middle East

Asia / Pacific

Produksjonsanlegg for kjemiske produkter i skumringen

Maksimal yteevne innen kjemiproduksjon

KSB-produkter sørger for en effektiv og driftssikker transport av kjemiske stoffer – for maksimal sikkerhet og pålitelighet, ved samtidig lave livssykluskostnader.

Transporten av kjemiske stoffer stiller ekstremt strenge krav til materialene og teknologien til komponentene som omfattes av produksjonsprosessen.

I kjemiproduksjonen sørger vi for maksimalt pålitelige prosesser

En ting er sikkert: Kjemikalieproduksjon er en bransje med ekstreme utfordringer – og den krever et maksimum av omhyggelighet ved håndtering av stoffene som skal bearbeides. Kjemipumpene som brukes, må gjennom hele levetiden holde stand mot aggressive, korrosive eller eksplosive medier. I tillegg må tallrike sikkerhetsbestemmelser overholdes.

Teknisk utstyr som brukes til transport av medier, må arbeide driftssikkert, effektivt og tilnærmet vedlikeholdsfritt, for til enhver tid å garantere en knirkefri drift og for å holde livssykluskostnadene nede. Driftssikkerhet og vissheten om at det aldri oppstår noen lekkasje, er absolutt ufravikelige krav.

De hypermoderne KSB-pumpene og ventilene sikrer deg at prosessene forløper uten problemer. Optimerte hydraulikkenheter og intelligente løsninger for aktuatorer garanterer deg en energieffektiv drift. Og takket være våre omfattende serviceytelser – alt fra montering og idriftsetting via inspeksjon og vedlikehold og hele veien til reparasjon på stedet – har du den riktige partneren ved din side gjennom hele livssyklusen til anleggene.

Fordelene med KSB-kjemipumpene fra KSB er helt klare: 

Takket være vår store produktportefølje gjør du deg nytte av fleksible og individuelle løsninger. Utover dette tilbyr vi en pålitelig transport og kontrollert avsperring av kritiske medier – selvfølgelig idet de høyeste sikkerhetsstandarder overholdes. Og selv under ekstreme forhold tilbyr vi egnede løsninger, takket være våre slitasje- og korrosjonsbestandige materialer.

For kjemiproduksjonen tilbyr vi deg en omfattende portefølje av

  • Akseltetningsløse pumper
  • Pumper for medier med faste stoffer
  • Høytrykkspumper
  • Sperreventiler
  • Reguleringsventile
  • Sikkerhetsventiler
  • Mekaniske akseltetninger
  • Aktuatorer samt turtallsregulerende systemer

Anvendelse i kjemiproduksjon

Industrianlegg med utsikt til en jernbanelinje om natten

Produksjon av grunnkjemikalier

Over hele verden er den kjemiske industrien avhengig av konkurransedyktige priser for grunnkjemikalier. Vi støtter deg i å holde dine produksjonsprosesser i gang, både pålitelig, driftssikkert og kostnadseffektivt.

Store lagertanker i et produksjonsanlegg for spesialkjemikalier

Produksjon av spesialkjemikalier

Tallrike bransjer er avhengige av høykvalitets spesialkjemikalier som produseres ordrerelatert. Våre fleksible løsninger fremmer problemløse og korte sykluser – for høyeste grad av sikkerhet og lønnsomhet.

Storanlegg og takrørlegging i en fabrikk for forbrukerkjemikalier

Produksjon av forbrukerkjemikalier

Produksjonen av kjemikalier for husholdningen eller for kroppspleie må være hygienisk, effektiv og samtidig skånsom mot miljøet. Vi hjelper deg med å oppfylle alle gyldige standarder – slik at du kan konsentrere deg om å nå dine mål, eller sågar overgå dem.

Illustrasjon av fasene i et produkts livssyklus: Konsultasjon og analyse, igangkjøring, drift og reparasjon

Service hos KSB SupremeServ betyr at du er dekket hele veien

Fra personlig rådgivning via montering og idriftsetting til vedlikehold og reparasjon: KSB SupremeServ tilbyr omfattende service og reservedeler for pumper, ventiler og annet utstyr – også for produkter fra andre produsenter. Mer enn 3000 spesialister i over 170 servicesentre verden over er tilgjengelige for deg døgnet rundt hver dag. Konsentrer deg om kjernevirksomheten din – vi tar oss av resten.