Country and language selection

International websites

Europe

Americas / Oceania

Africa and Middle East

Asia / Pacific

Maksimal yteevne innen kjemiproduksjon

KSB-produkter sørger for en effektiv og driftssikker transport av kjemiske stoffer – for maksimal sikkerhet og pålitelighet, ved samtidig lave livssykluskostnader.

Transporten av kjemiske stoffer stiller ekstremt strenge krav til materialene og teknologien til komponentene som omfattes av produksjonsprosessen.

Produksjonsanlegg for kjemiske produkter i skumringen

I kjemiproduksjonen sørger vi for maksimalt pålitelige prosesser

En ting er sikkert: Kjemikalieproduksjon er en bransje med ekstreme utfordringer – og den krever et maksimum av omhyggelighet ved håndtering av stoffene som skal bearbeides. Kjemipumpene som brukes, må gjennom hele levetiden holde stand mot aggressive, korrosive eller eksplosive medier. I tillegg må tallrike sikkerhetsbestemmelser overholdes.

Teknisk utstyr som brukes til transport av medier, må arbeide driftssikkert, effektivt og tilnærmet vedlikeholdsfritt, for til enhver tid å garantere en knirkefri drift og for å holde livssykluskostnadene nede. Driftssikkerhet og vissheten om at det aldri oppstår noen lekkasje, er absolutt ufravikelige krav.

De hypermoderne KSB-pumpene og ventilene sikrer deg at prosessene forløper uten problemer. Optimerte hydraulikkenheter og intelligente løsninger for aktuatorer garanterer deg en energieffektiv drift. Og takket være våre omfattende serviceytelser – alt fra montering og idriftsetting via inspeksjon og vedlikehold og hele veien til reparasjon på stedet – har du den riktige partneren ved din side gjennom hele livssyklusen til anleggene.

Fordelene med KSB-kjemipumpene fra KSB er helt klare: 

Takket være vår store produktportefølje gjør du deg nytte av fleksible og individuelle løsninger. Utover dette tilbyr vi en pålitelig transport og kontrollert avsperring av kritiske medier – selvfølgelig idet de høyeste sikkerhetsstandarder overholdes. Og selv under ekstreme forhold tilbyr vi egnede løsninger, takket være våre slitasje- og korrosjonsbestandige materialer.

For kjemiproduksjonen tilbyr vi deg en omfattende portefølje av

  • Akseltetningsløse pumper
  • Pumper for medier med faste stoffer
  • Høytrykkspumper
  • Sperreventiler
  • Reguleringsventile
  • Sikkerhetsventiler
  • Mekaniske akseltetninger
  • Aktuatorer samt turtallsregulerende systemer

Anvendelse i kjemiproduksjon

Industrianlegg med utsikt til en jernbanelinje om natten

Produksjon av grunnkjemikalier

Over hele verden er den kjemiske industrien avhengig av konkurransedyktige priser for grunnkjemikalier. Vi støtter deg i å holde dine produksjonsprosesser i gang, både pålitelig, driftssikkert og kostnadseffektivt.

Store lagertanker i et produksjonsanlegg for spesialkjemikalier

Produksjon av spesialkjemikalier

Tallrike bransjer er avhengige av høykvalitets spesialkjemikalier som produseres ordrerelatert. Våre fleksible løsninger fremmer problemløse og korte sykluser – for høyeste grad av sikkerhet og lønnsomhet.

Storanlegg og takrørlegging i en fabrikk for forbrukerkjemikalier

Produksjon av forbrukerkjemikalier

Produksjonen av kjemikalier for husholdningen eller for kroppspleie må være hygienisk, effektiv og samtidig skånsom mot miljøet. Vi hjelper deg med å oppfylle alle gyldige standarder – slik at du kan konsentrere deg om å nå dine mål, eller sågar overgå dem.

Illustrasjon av fasene i et produkts livssyklus: Konsultasjon og analyse, igangkjøring, drift og reparasjon

Service hos KSB SupremeServ betyr at du er dekket hele veien

Fra personlig rådgivning via montering og idriftsetting til vedlikehold og reparasjon: KSB SupremeServ tilbyr omfattende service og reservedeler for pumper, ventiler og annet utstyr – også for produkter fra andre produsenter. Mer enn 3000 spesialister i over 170 servicesentre verden over er tilgjengelige for deg døgnet rundt hver dag. Konsentrer deg om kjernevirksomheten din – vi tar oss av resten.