Handlekurv

Country, region and language selection

International websites

Europe

Americas / Oceania

Africa and Middle East

Asia / Pacific

To tankskip på en elv forbereder seg til å legge til ved et stort raffineri

Midtstrømstransport og -lagring

Sikre, effektive og pålitelige KSB-pumper for midtstrømsområdet hjelper deg ved overføring og lagring av flytende hydrokarbonstoffer før de ledes videre i transportkjeden.

I olje- og gassindustrien utgjør midtstrømsområdet bindeleddet – med helt spesifikke krav til pumpene. Lær mer om vår allsidige midtstrømsportefølje og fordelene av et partnerskap med KSB.

Møte de allsidige utfordringene innen midtstrømsolje- og -gassanlegg

Som midtstrømsaktør ønsker du at pumpene transporterer dine flytende produkter sikkert innenfor anlegget ditt og til det endelige bestemmelsesstedet. Til dette er det nødvendig med et konstant trykk, selv over store transporthøyder. Fleksible transport- og trykkområder er også viktige på grunn av de svært forskjellige transport og lagerinnretningene. Og for å ivareta medarbeidernes helse og sikre både miljøet og bedriften vil du selvfølgelig ikke at det skal oppstå lekkasjer.

Transport- og prosesspumper fra KSB: sikker og pålitelig transport av medier

For midtstrømsolje- og -gassproduksjonen overtar transport- og prosesspumper fra KSB transporten av de halvferdige og ferdige produktene av hydrokarbonstoffer. Uansett hvor du ønsker å transportere dine midtstrømsprodukter: Våre pumper tar hånd om dette både effektivt, pålitelig og sikkert!

Velg ønsket tilførselsstrøm og trykk – og vi leverer deg de passende, avanserte prosesspumpene for ditt spesifikke behov. Dette muliggjør en problemløs tilpasning til de forskjelligste stasjonene innen midtstrøm: fra røranlegg via oljetankskip og -vogner helt til tanklastebiler eller fraktskip.

 • Ytelsene våre CHTR-pumper presterer, kan du variere takket være modulsystemet, sågar til ekstremområdene: Våre pumper er konstruert for høyt trykk og ekstreme belastninger. 
 • Vår RPH-serie tilbyr fremragende effekter og ytelse samt et stort tilførselsstrøm- og trykkområde. 
 • Våre robuste prosesspumper RPHb/d er kompatible med alle standard flenser, slik at de er svært godt egnet for midtstrømsanlegg. 
 • Og våre vertikale seksjonspumper i fatutførelse av type WKTR/WKB er egnet til transport av hydrokarbonstoffer over store løftehøyder. 

Vi er din komplettleverandør for midtstrømsløsninger

KSB tilbyr deg omfattende komplettløsninger for de allsidige kravene ved transport av flytende hydrokarbonstoffer. Da vi kjenner disse kravene, er våre midtstrømsløsninger konstruert for effektivitet, fleksibilitet og sikkerhet, helt fra begynnelsen av. Våre produkter for olje- og gassindustrien er konstruert i henhold til API 610 for høyeste belastninger. 

Er du ute etter en løsning som er din aktuelle løsning overlegen? Da er vi riktig partner for deg. Vi har mange tiårs fagkunnskap, og våre produkter har stått sin prøve utallige ganger på dette området. Snakk med oss om individuelle løsninger, som spesielt slitasjesterke materialer eller ordrespesifikke pumpeaggregater. Vi er forberedt på de nye og foranderlige kravene innen din bransje.

Og selvsagt tilbyr vi deg mye mer enn bare aggregatene. Vi ledsager deg ved hvert skritt – fra montering og idriftsetting via inspeksjon og vedlikehold og til reparasjon, dersom det blir nødvendig.

Vårt tilbud

KSB tilbyr et stort sortiment av produkter for midtstrømstransport og lagernettverk:

 • Høyt utviklede prosesspumper med stort transportstrømnings- og trykkområde
 • Kjeminormpumper i akseltetingsløs utførelse
 • Hjelpepumper for systemer innen vannindustrien
 • Pumper til medier med faste stoffer
 • Mekaniske akseltetninger og skylleplaner
 • Ordrespesifikke pumpeaggregater med aktuatorer, tilbehør samt instrumenterings- og styringssystemer

Bruksområdene

 • Partier av medier av forskjellig tetthet og viskositet som veksler regelmessig
 • Gjentatt intermitterende drift som er tilpasset nedstrømskravene
 • Påføring av de variable anleggsmottrykkene som store driftsområder krever
 • Streng utslippskontroll for vern om miljøet og for å unngå eksplosjoner og/eller brann
 • Regelmessig behandling av medier for å overholde leveringsspesifikasjonene for produktet

Dine fordeler

 • Fleksible og bruksspesifikke løsninger takket være et bredt produktutvalg
 • Sikker pumping og sperring av kritiske medier – i samsvar med de strengeste sikkerhetsstandardene
 • Løsninger for ekstreme forhold ved bruk av slitasje- og korrosjonsbestandige materialer 
 • Reduksjon av samlede driftskostnader gjennom innovativ teknikk
 • Optimerte hydraulikkenheter til sikring av en energieffektiv drift
 • Omfattende service – fra montering og idriftsetting via inspeksjon og vedlikehold til reparasjon på stedet

RPH

RPH

Horisontalt, tverrdelt spiralpumpehus med prosesskonstruksjon iht. API 610, ISO 13709 (heavy-duty), type OH2, med innstrømmingsradialhjul og pumpeføtter midt på aksen, ev. med starthjul (inducer). ATEX-utførelse tilgjengelig.

RPHb/RPHd/RPHbd

RPHb/RPHd/RPHbd

Heavy-duty, horisontal, tverrdelt spiralhuspumpe lagret på begge sider etter API 610, ISO 13709 (heavy-duty), type BB2, med radialhjul, en- og tostrøms, pumpeben midt på aksen. ATEX-utførelse tilgjengelig.

CHTR

CHTR

Horisontal høytrykksbasert mantelhuspumpe med radialhjul, en- og tostrøms, flertrinns, med flenser/sveiserør etter DIN, API 610 og ANSI.

RPH-V

RPH-V

Vertikal, ettrinns slampumpe etter API 610, ISO 13709 (heavy-duty), type VS4 med integrert aksiallagring og separat trykkledning. ATEX-utførelse tilgjengelig.

WKTR

WKTR

Vertikalt opphengt, akseldrevet ledeskovlhuspumpe med doble vegger, med integrert aksiallagring og utslipp grunnet stigerør etter API 610 / ISO 13709 (VS6). Tilgjengelig i ett- eller flertrinns konfigurasjon og med første trinn i ettløpsutførelse.

Illustrasjon av fasene i et produkts livssyklus: Konsultasjon og analyse, igangkjøring, drift og reparasjon

Service hos KSB SupremeServ betyr at du er dekket hele veien

Fra personlig rådgivning via montering og idriftsetting til vedlikehold og reparasjon: KSB SupremeServ tilbyr omfattende service og reservedeler for pumper, ventiler og annet utstyr – også for produkter fra andre produsenter. Mer enn 3000 spesialister i over 170 servicesentre verden over er tilgjengelige for deg døgnet rundt hver dag. Konsentrer deg om kjernevirksomheten din – vi tar oss av resten.

Energy efficiency consulting (Fluid Future) for pumps and valves

Rådgivning om energieffektivitet

Bruk FluidFuture® til å optimalisere energieffektiviteten til anlegget i fire trinn. Den systematiske prosedyren fra KSB garanterer maksimal energiinnsparing.

 • Systematisk analyse
 • Klare handlingsanbefalinger
Inspeksjonstjeneste

Inspeksjonstjeneste

KSB-inspeksjonstjenesten sørger med regelmessig pumpeinspeksjon og pumpevedlikehold for sikker drift og høy driftssikkerhet på anlegget.

 • Forebygg avbrudd
Reverse Engineering for pumps and valves

Reverse Engineering

Reverse Engineering gir mulighet for rask reproduksjon av reservedeler for pumper som er vanskelige eller umulige å få tak i.

 • Reproduser reservedeler enkelt
 • Kvalitet som originalen