Handlekurv

Country, region and language selection

International websites

Europe

Americas / Oceania

Africa and Middle East

Asia / Pacific

Hovedkolonne, reaktor og regenerator til en Fluid Catalytic Cracker

Fluid Catalytic Cracking i oljeraffinerier

KSB-pumper for katalytisk cracking sørger for den påliteligheten som er nødvendig for optimalisering av dine raffineringsprosesser.

For katalytiske cracking-prosesser er kontinuitet avgjørende. Våre pumper til katalytisk cracking sørger for konstant transport og maksimal tilgjengelighet.

For sikre og pålitelig strømmende hydrokarbonstrømninger

Fluid Catalytic Cracking (FFC) spiller en viktig rolle i moderne raffinerier. Kort forklart omdanner FCC-anlegg, også kalt cat-cracker, komplekse blandinger av mindreverdige, tunge hydrokarboner til lette produkter av ypperste kvalitet. 
Crackingen er basert på utgangsmaterialet råolje, som varmes opp til høye temperaturer og som settes i kontakt med en katalysator og damp. Slik blir tunge, langkjedete hydrokarboner spaltet opp i kortkjedete molekyler, og av dem oppstår bensin og olefinske gasser. Da FCC-anlegg arbeider i et kontinuerlig kretsløp, er kontinuitet avgjørende og krever til enhver tid jevne volumstrømninger.

Høykvalitetspumper for dine FCC-anlegg – fra KSB-ekspertene

Høyoktanprodukter krever også tilsvarende pumper med høy ytelse. Vi vet at din produksjonsmengde er avhengig av flere faktorer – som opprettholdelsen av en stabil strømningsprofil og en stabil temperatur i FCC-reaktoren, sikringen av en konstant forsyning med damp og katalysator-management.

Våre prosess-, kjemi- og hjelpepumper kan oppfylle disse kravene uten problemer, og de er derfor optimalt utstyrt for cracking av hydrokarbon. Trenger du en streng og sviktsikker utslippskontroll for prosessene dine? Vi tilbyr også løsninger til sperring av bigasser.

Informer deg om våre robuste prosessentrifugalpumper i seriene RPH og RPHb/d, som er utlagt for en lang brukstid med et minimum av tid og kostnader som går med til vedlikehold. For dine raffineriapplikasjoner tilbyr vi dessuten CHTR-fatpumper, aksialdelte, flertrinns CHTR-pumper og vertikale pumper i seriene WKB/WKTR. Våre pumper er optimalt egnet for dine FCC-prosesser og kan drives ved inntil 450 °C.

Høykvalitetsløsninger og førsteklasses service for dine behov på området katalytisk cracking

Vi tilbyr avansert utviklede prosesspumper med stort transportstrømnings- og trykkområde, slik at du alltid har den riktige løsningen for dine fluid-catalytic-cracking-anlegg. Våre pumper er konstruert slik at de kan transportere lettflyktige hydrokarboner og høyviskøse medier ved høye temperaturer – og alt dette er vesentlige faktorer for dine FCC-prosesser.

Sats på KSB-pumpenes presisjon og robusthet – selv under ekstreme betingelser. Vår innovative teknologi gir deg optimerte hydraulikkenheter som bidrar til energieffektiv drift. Våre pumper er dessuten konstruert for et minimum av vedlikeholdsarbeid, maksimal tilgjengelighet og lave totale kostnader.

I tillegg tar vi oss av alle dine serviceanliggender – fra montering og idriftsetting til inspeksjon og vedlikehold av dine anlegg. Dersom du skulle trenge en reparasjon, står vi også til disposisjon akkurat når du trenger det.

Vårt tilbud

KSB tilbyr et bredt sortiment av produkter for dine hydrokarbon-anlegg:

 • Høyt utviklede prosesspumper med stort transportstrømnings- og trykkområde
 • Kjeminormpumper i akseltetningsløs utførelse
 • Hjelpepumper for systemer på vannindustriens område
 • Pumper til medier som er belastet med faste stoffer
 • Mekaniske akseltetninger og skylleplaner
 • Ordrespesifikke pumpeaggregater med aktuatorer, tilbehør samt instrumenterings- og styringssystemer

Bruksområdene er

 • Aggressive gassholdige medier og blandingsmedier med suspenderte faste stoffer
 • Lettflyktige hydrokarboner og høyviskøse medier med høye trykk og høye temperaturer
 • Farlige sure prosesser med hydrogensulfid- og hydrokarbonholdige medier
 • Konsentrerte korrosive medier i produksjonsstrømmen
 • Giftige anvendelser som krever en streng og sviktsikker emisjonskontroll

Dine fordeler

 • Fleksible og bruksspesifikke løsninger takket være et bredt produktutvalg
 • Sikker pumping og sperring av kritiske medier – i samsvar med de strengeste sikkerhetsstandardene
 • Løsninger for ekstreme betingelser ved bruk av slitasje- og korrosjonsbestandige materialer
 • Vår innovative teknikk sørger for at de samlede driftskostnadene reduseres 
 • Energieffektiv drift takket være optimerte hydraulikkenheter
 • Omfattende service – fra montering og idriftsetting via inspeksjon og vedlikehold til reparasjon på stedet

Finn de passende pumpene til dine FCC-anlegg nå

Vi tilbyr raffineripumper til enhver utfordring. Gjør deg kjent med våre løsninger for Fluid Catalytic Cracking.

RPH

RPH

Horisontalt, tverrdelt spiralpumpehus med prosesskonstruksjon iht. API 610, ISO 13709 (heavy-duty), type OH2, med innstrømmingsradialhjul og pumpeføtter midt på aksen, ev. med starthjul (inducer). ATEX-utførelse tilgjengelig.

RPHb/RPHd/RPHbd

RPHb/RPHd/RPHbd

Heavy-duty, horisontal, tverrdelt spiralhuspumpe lagret på begge sider etter API 610, ISO 13709 (heavy-duty), type BB2, med radialhjul, en- og tostrøms, pumpeben midt på aksen. ATEX-utførelse tilgjengelig.

CHTR

CHTR

Horisontal høytrykksbasert mantelhuspumpe med radialhjul, en- og tostrøms, flertrinns, med flenser/sveiserør etter DIN, API 610 og ANSI.

RPH-V

RPH-V

Vertikal, ettrinns slampumpe etter API 610, ISO 13709 (heavy-duty), type VS4 med integrert aksiallagring og separat trykkledning. ATEX-utførelse tilgjengelig.

WKTR

WKTR

Vertikalt opphengt, akseldrevet ledeskovlhuspumpe med doble vegger, med integrert aksiallagring og utslipp grunnet stigerør etter API 610 / ISO 13709 (VS6). Tilgjengelig i ett- eller flertrinns konfigurasjon og med første trinn i ettløpsutførelse.

Illustrasjon av fasene i et produkts livssyklus: Konsultasjon og analyse, igangkjøring, drift og reparasjon

Service hos KSB SupremeServ betyr at du er dekket hele veien

Fra personlig rådgivning via montering og idriftsetting til vedlikehold og reparasjon: KSB SupremeServ tilbyr omfattende service og reservedeler for pumper, ventiler og annet utstyr – også for produkter fra andre produsenter. Mer enn 3000 spesialister i over 170 servicesentre verden over er tilgjengelige for deg døgnet rundt hver dag. Konsentrer deg om kjernevirksomheten din – vi tar oss av resten.

Energy efficiency consulting (Fluid Future) for pumps and valves

Rådgivning om energieffektivitet

Bruk FluidFuture® til å optimalisere energieffektiviteten til anlegget i fire trinn. Den systematiske prosedyren fra KSB garanterer maksimal energiinnsparing.

 • Systematisk analyse
 • Klare handlingsanbefalinger
Inspeksjonstjeneste

Inspeksjonstjeneste

KSB-inspeksjonstjenesten sørger med regelmessig pumpeinspeksjon og pumpevedlikehold for sikker drift og høy driftssikkerhet på anlegget.

 • Forebygg avbrudd
Reverse Engineering for pumps and valves

Reverse Engineering

Reverse Engineering gir mulighet for rask reproduksjon av reservedeler for pumper som er vanskelige eller umulige å få tak i.

 • Reproduser reservedeler enkelt
 • Kvalitet som originalen