Country and language selection

International websites

Europe

Americas / Oceania

Africa and Middle East

Asia / Pacific

Vannavtapping

Rent drikkevann over hele verden – takket være vannutvinning med KSB

Vann er verdifullt. For å hente det ut som drikkevann, brukes det pumper fra KSB – enten til vannhenting fra brønner eller til henting av overflatevann.

- Bøyer begrenser vannbeskyttelsesområdet i Bodensjøen

Ved vannhenting kan man spare energi og dermed kostnader

Monter og glem: Det er ønsket til mange anleggsoperatører. For borehullspumper er montert dypt nede i brønner eller sjakter, og de er vanskelig tilgjengelige. Derfor må de arbeide nesten vedlikeholdsfritt og fungere svært pålitelig over lang tid ved vannhenting. Fordi undervannsmotorer bruker mer energi enn tørt installerte motorer, etterspørres det her energieffektive produkter for å redusere de samlede kostnadene til anlegget.


Energieffektive undervannsmotorer fra KSB reduserer kostnadene dine

Enten du henter overflatevann eller pumpe grunnvann fra dype brønner: KSB-borehullspumper har en så å si vedlikeholdsfri og holdbar konstruksjon. De arbeider ofte i flere tiår dypt montert i brønner og sjakter. I tillegg oppfyller de strenge hygienestandarder – som ACS-retningslinjene. De innovative synkronmotorene UMA-S har opptil 14 % høyere virkningsgrad i kontinuerlig bruk. De holder dermed driftskostnadene dine så lave som mulig – samtidig som de gir optimal ytelse.

I tillegg tilbyr KSB riktig pumpe og ventil for ethvert bruksområde med et bredt produktutvalg.


Pumper med enestående ytelse – også under vann

Innen området vannhenting er KSB en totalleverandør av pumper, ventiler og service med flere tiårs erfaring og solid praktisk kunnskap. KSB tilbyr et omfattende utvalg av tørt og vått installerte kraftige pumper og ventiler som er optimalt tilpasset hverandre. I tillegg arbeider alle KSB-produkter effektivt, pålitelig og med lite vedlikeholdsbehov på lang sikt. Dermed kan du drive anlegget feilfritt og kostnadseffektivt.

KSB-bruksspesialister gir deg i tillegg råd i alle prosjektfaser for at anlegget skal fungere problemfritt til enhver tid. Derfor tilbyr vi f.eks. brønnmålinger der pumpene analyseres i montert tilstand. Dermed kan innsparingsmuligheter oppdages og implementeres raskt. Slik reduserer du energikostnadene og kan drive anlegget ditt optimalt.

Vårt tilbud

For vannhenting tilbyr KSB et bredt utvalg

 • Aksialt delte pumper
 • Borehullspumper
 • Trykkøkningsanlegg
 • Drenerings-/avløpspumper
 • Høytrykkspumper
 • Normpumper
 • Rørhus-/rørsjaktpumper
 • Spiralhuspumper
 • Dykkmotor-/undervannsmotorpumper
 • Ventiler i forskjellige konstruksjonstyper

Bruksområdene er

 • Vannhenting fra elver, innsjøer og havet
 • Henting av grunnvann fra brønner og sjakter
 • Regnvannutnyttelse
 • Grunnvannsreduksjon
 • Grunnvannsopprettholdelse

Dine fordeler

 • Valg av det optimale produktet gjennom vårt omfattende tilbud av pumper og ventiler i forskjellige konstruksjonstyper for samtlige prosesser i vannhenting
 • Kompetent rådgivning av planleggere, anleggsbyggere og operatører, dette sørger vår omfattende erfaring med tallrike internasjonale prosjekter for 
 • Optimaliserte anlegg, idet vi har teknologitjenester på ett sted –  som eksempelvis brønnmålinger
 • Undervannsmotorer med høy effekt sørger for redusert energiforbruk
 • Med vår intelligente fremdriftsteknikk og turtallsregulering optimeres anleggets ytelse
 • Optimal utforming av pumpene og valg av passende ventiler med KSB Helps og KSB EasySelect
 • Pålitelig internasjonal leverandør av pumper, ventiler og service – på markedet i 150 år
 • Service- og reservedelsløsninger som dekker hele livssyklusen, samt døgnåpen service, takket være våre mer enn 3000 spesialister i over 170 servicesentre verden over

UPA S 200

UPA S 200

Single-stage or multistage single-entry centrifugal pump in ring-section design for vertical or horizontal installation. Optionally available with lift check valve or connection branch. For well diameters of 8 inches and above.

SEZ

SEZ

Vertical tubular casing pump with open mixed flow impeller, pump intake with inlet nozzle or suction elbow, pull-out design available, discharge nozzle arranged above- or underfloor, flanges to DIN or ANSI standards available.

Amacan P

Amacan P

Wet-installed submersible motor pump for installation in discharge tubes, with axial propeller in ECB design, single-stage, single-entry. ATEX-compliant version available.

Illustrasjon av fasene i et produkts livssyklus: Konsultasjon og analyse, igangkjøring, drift og reparasjon

Service hos KSB SupremeServ betyr at du er dekket hele veien

Fra personlig rådgivning via montering og idriftsetting til vedlikehold og reparasjon: KSB SupremeServ tilbyr omfattende service og reservedeler for pumper, ventiler og annet utstyr – også for produkter fra andre produsenter. Mer enn 3000 spesialister i over 170 servicesentre verden over er tilgjengelige for deg døgnet rundt hver dag. Konsentrer deg om kjernevirksomheten din – vi tar oss av resten.

Inspeksjonstjeneste

Inspeksjonstjeneste

KSB-inspeksjonstjenesten sørger med regelmessig pumpeinspeksjon og pumpevedlikehold for sikker drift og høy driftssikkerhet på anlegget.

 • Forebygg avbrudd
 • Telefonvakt døgnet rundt
Reverse Engineering for pumps and valves

Reverse Engineering

Reverse Engineering gir mulighet for rask reproduksjon av reservedeler for pumper som er vanskelige eller umulige å få tak i.

 • Reproduser reservedeler enkelt
 • Kvalitet som originalen
KSB mechanical seals for pumps and valves

Mekaniske akseltetninger fra KSB

På enhver pumpe er den mekaniske akseltetningen (GLRD) en av de viktigste komponentene. Disse akseltetningene som er produsert av KSB, er en garanti for effektiv drift av anlegget ditt.

 • Forlenget levetid
 • Reduserte vedlikeholds- og reservedelskostnader