Handlekurv

Country, region and language selection

International websites

Europe

Americas / Oceania

Africa and Middle East

Asia / Pacific

Klimaanlegg på en utvendig vegg

Varme- og kjøleforsyning

Sterk på egen hånd, uslåelige i fellesskap: Produkter fra KSB er grunnlaget for høyeffektive HVAC-systemer

KSB leverer passende komponenter for kjøle- og varmeteknikk. For KSB tilbyr et komplett program av pumper, ventiler og automasjons- og motorløsninger.

For varme- og kjøleteknikken gjelder følgende: Individuelle utfordringer krever individuelle løsninger

Ren luft samt riktig luftfuktighet og temperatur: Et optimalt romklima er en grunnleggende forutsetning for velvære og ytelse – både for menneske og maskin.

Enten det gjelder enebolig, kontorkompleks eller datasenter: Hver bygning er unik og byr på spesifikke utfordringer ved planlegging og iverksetting for en optimal varme-, klima- og ventilasjonsteknikk. For et effektivt og lønnsomt HVAC-anlegg trengs det derfor passende komponenter som  er individuelt tilpasset hverandre.

Selv om utfordringene varierer avhengig av bygningsobjektet, er kravene til komponentene de samme. Pumpene og ventilene som brukes, må være pålitelige, stillegående og holdbare.

I tillegg til funksjonaliteten spiller imidlertid kostnadseffektivitet og økologiske parametere en like viktig rolle ved varme- og kjøleforsyningen. Effektiv utnyttelse av energien er et av de viktigste temaene i den forbindelse.


KSB-produkter er grunnlaget for perfekt samstemte og høyeffektive HVAC-systemer

Som den eneste leverandøren på markedet leverer KSB det komplette programmet for varme-, klima- og ventilasjonssystemer – som består av pumper, ventiler og automasjons- og motorløsninger. Det gir deg mulighet til å alltid velge passende komponenter for anlegget ditt med sine særegenheter.

De effektive komponentene er optimalt tilpasset hverandre og dekker hvert behov innen varme-, klima- og ventilasjonsteknikk – enten det er i en enebolig eller på en flyplass. Dermed utgjør KSB-produkter alltid grunnlaget for høyeffektive HVAC-systemer som er perfekt tilpasset hverandre.
Omfattende service gjør KSB-tilbudet for bygningsteknisk varme- og kjøleforsyning på ett sted komplett.


Pumper, ventiler, motorer og automasjon: KSB leverer passende komponenter for hvert bruksområde

Med vårt  brede og dype utvalg kan KSB levere passende komponenter for alle bruksområder innen varmeteknikk/klimateknikk/ventilasjonsteknikk – like gjerne for eneboliger og høyhus som jernbanestasjoner og datasentre. 

Men optimal tilpasning til individuelle forhold krever mer enn et omfattende produktutvalg. Mange års markedserfaring og banebrytende teknikk er like viktig. KSB har begge deler: solid teknisk kunnskap som resultat av  de tallrike prosjektene vi har gjennomført. Og fordi vi kontinuerlig investerer i forskning og utvikling, finner KSB hele tiden innovative løsninger.

Dermed kan mange KSB-pumper for kjøle- og varmeteknikk utstyres med høyeffektive motorer som KSB SuPremE og automasjonsløsninger som PumpDrive. De smarte produktene gir energieffektiv drift av anlegget, overvåker driftstilstanden til pumpa og signaliserer nødvendige servicetiltak i tide.

Høykvalitetspumpene går i seg selv pålitelig og effektivt. De fungerer enda bedre i et system som er optimalt tilpasset. KSB har derfor riktig ventil for hvert pumpebruksområde, som brukes til å regulere varmtvanns-, varme-, ventilasjons- og klimaanlegg og tilførselsstrøm til behovet. Resultatet: økt samlet effekt og svært store innsparinger på energiforbruket. KSB-ventilene er selvsagt også av høy kvalitet. De fungerer sikkert og pålitelig ved stenging og regulering av mange forskjellige medier.

Vårt tilbud

For varme- og kjøleforsyning tilbyr KSB et bredt utvalg

 • Høytrykkspumper 
 • Varmtvannspumper 
 • Horisontalt delte pumper 
 • Pumper uten akseltetning 
 • Motorteknikk 
 • Turtallsregulering 
 • Verktøy for overvåkning og diagnose

Bruksområdene er

 • Varmtvanns- og andre varmeanlegg 
 • Lufteanlegg 
 • Klimaanlegg 
 • Industrielle sirkulasjonssystemer samt enkelt- og torørssystmer  
 • Trykkøkningsanlegg  
 • Varmesirkulasjon 
 • Kjølekrets

Dine fordeler

 • Den beste teknikken for varme, klima og ventilasjon fra den eneste totalleverandøren 
 • Bredt utvalg av produkter for privathus, forretningsbygg og industrianlegg 
 • Pumper og ventiler som er perfekt tilpasset hverandre for hvert behov  
 • Ledende kvalitet gir sikker drift og minimale vedlikeholds- og reparasjonskostnader 
 • Innsparing av energikostnader med våre høyeffektive komponenter 
 • Profesjonell støtte i alle prosjektfaser  
 • 24 timers service med egne spesialister eller fagfolk fra samarbeidspartnere


Finn passende pumper for varme- og kjøleforsyning nå

I utvalget til KSB finner du den optimale pumpa til hvert bruksområde – for eksempel den høyeffektive pumpa Calio eller inline-pumpa Etaline.

Calio S Pro

Calio S Pro

Vedlikeholdsfri, høyeffektiv våtrotorpumpe med skruetilkobling, høyeffektiv elektromotor og trinnløs differansetrykkregulering.

Calio

Calio

Vedlikeholdsfri, høyeffektiv våtrotorpumpe med skrueforbindelse eller flenstilkobling, høyeffektiv elektromotor og trinnløs differansetrykkregulering.

Etaline

Etaline

Ettrinns spiralhuspumpe i Inline-utførelse med magnetfri KSB SuPremE-motor i effektivitetsklasse IE4/IE5 og turtallsreguleringssystem PumpDrive, pumpe- og motoraksel er stivt forbundet. Med KSB SuPremE, en magnetfri synkronreluktansmotor (unntak: motordimensjoner 0,55 kW / 0,75 kW med 1500 min⁻¹ har permanentmagneter) i effektivitetsklasse IE4/IE5 etter IEC TS 60034-30-2:2016, for drift på turtallsreguleringssystem type KSB PumpDrive 2 eller KSB PumpDrive 2 Eco uten rotorposisjonsgiver. Festepunkter i henhold til EN 50347, dimensjoner i henhold til DIN V 42673 (07-2011). ATEX-utførelse tilgjengelig.

Finn passende armaturer for varme- og kjøleforsyning nå

BOA-Control/ BOA‑Control IMS

BOA-Control/ BOA‑Control IMS

Strengreguleringsventil etter DIN/EN med flenser, udelt hus, drosselventil, skalert posisjonsindikator, løftebegrensning og isoleringshette med duggpunktsperre, vedlikeholdsfri, ubegrensede isoleringsmuligheter, med ultralydsensorsystem for måling av gjennomstrømningsmengde og temperatur uten medieberøring, mobil måling med målecomputer BOATRONIC MS, permanentmåling med målecomputer BOATRONIC MS-420, uforandret nøyaktighet uavhengig av trykkdifferanser. I tillegg tilgjengelig som DVGW-sertifisert drikkevannsutførelse med elektrostatisk kunststoffsjikt (BOA-Control IMS EKB, opptil DN 200).

BOA-Compact

BOA-Compact

Sperreventil etter DIN/EN med flenser, i kort konstruksjon EN 558/14, skråseteutførelse med rett overdel, udelt hus, drosselventil med EPDM-trekk, myktettende gjennomgangstetning og baktetning, posisjonsindikator, låseanordning, løftebegrensning, isolasjonshette med duggpunktsperre, vedlikeholdsfri, ubegrenset isoleringsmulighet.

BOAX-S/SF

BOAX-S/SF

Sentrisk sperrespjeld med firkantakseltapp etter ISO 5211 for sperrespjeld fra DN 350, med varmesperre, elastomer-ringbelg (EPDM XU eller Nitril K), med manuell hendel, manuelt reduksjonsgir eller elektrisk aktuator (BOAXMAT-S og BOAXMAT-SF), hus med sentreringsøyne (T2), hus med gjengeflensøyne (T4) for ensidig avflensing og montering som endeventil, klaffeskive i spesialstål 1.4308, tilkoblinger etter EN.

Illustrasjon av fasene i et produkts livssyklus: Konsultasjon og analyse, igangkjøring, drift og reparasjon

Service hos KSB SupremeServ betyr at du er dekket hele veien

Fra personlig rådgivning via montering og idriftsetting til vedlikehold og reparasjon: KSB SupremeServ tilbyr omfattende service og reservedeler for pumper, ventiler og annet utstyr – også for produkter fra andre produsenter. Mer enn 3000 spesialister i over 170 servicesentre verden over er tilgjengelige for deg døgnet rundt hver dag. Konsentrer deg om kjernevirksomheten din – vi tar oss av resten.

KSB SupremeServ

KSB servicepartnere

Ved service på pumpeanlegg trengs det rask og omfattende hjelp. KSB-kunder kan sette sin lit til servicepartnere med høy fagkompetanse: KSB servicepartnerne for pumper med mer.

Spare parts kits for pumps and valves

Reservedelssett

For mange produktserier tilbyr KSB komplette reservedelssett for pumper. Settene inneholder for eksempel tetninger, lagre og løpehjul og er vesentlig rimeligere som sett enn hvis du kjøper delene enkeltvis. 

 • Alle viktige slitedeler i ett sett
 • Enkelt å bestille og raskt tilgjengelig