Country, region and language selection

International websites

Europe

Americas / Oceania

Africa and Middle East

Asia / Pacific

Retur & reklamasjon – KSB Norge AS

Returbestemmelser

Alle returer må først avtales enten per e-post eller telefon. Du vil deretter motta et returnummer fra KSB Norge AS (heretter referert til som KSB).

KSB godtar kun feilfrie og ubrukte produkter i retur som er maksimalt ett (1) år gamle.

  • Produkter som lagerføres i Norge kan returneres med fradrag iht. tabell under. 
  • Produkter som lagerføres i Europa kan i noen tilfeller returneres, men fabrikkens returbetingelser og fradrag vil da gjelde, samt fraktkostnader til fabrikk.
  • Produkter som ikke lagerføres i Norge med vareverdi under 3000 NOK, eks. moms, tas ikke i retur.
  • Alle produkter som produseres på bestilling eller reservedeler som tilpasses (f.eks. løpehjul) kan i utgangspunktet ikke returneres, og i så fall kun etter særskilt avtale med KSBs selgere.
  • Fraktkostnad fra originalordre krediteres ikke ved retur.

Ta kontakt med ansvarlig selger for informasjon om hva som gjelder for det aktuelle produktet du ønsker å returnere.

Returforsendelse

Retursendinger skal alltid som et minimum merkes med KSBs returnummer og utfylt retur- og reklamasjonsskjema skal følge returforsendelsen. Helst skal også kopi av KSBs ordrebekreftelse, faktura eller pakkseddel medfølge varen.

Returen må mottas av KSB senest innen 30 dager etter at avtalen om retur ble inngått, hvis ikke opphører avtalen automatisk.

Ved retur av produkt uten følgeseddel eller tilstrekkelig informasjon

Om KSB ikke lykkes å få tak i noen hos kunden som vedkjenner seg det returnerte produktet, sendes en melding til fakturamottaker hos kunden. Om ikke tilsvar mottas innen 14 dager returneres produktet til avsenderadressen. Frakten vil så debiteres kunden.

Retur sendes til KSBs lager i Ski uten kostnad for KSB, dvs. DAP iht. INCOTERMS 2020.

Returadresse:

KSB Norge AS
Haugenveien 29
1423 Ski

Eventuell direkteretur til en annen adresse/fabrikk må skje etter avtale med selger.

KSB sine returfradrag

Håndteringsgebyr for retur er 500 kr og vil fratrekkes alle returordre.

ProduktReturfradrag
Lagerført artikkel i ubrutt originalforpakning  

25%

Lagerført artikkel i brutt originalforpakning*

100%

Ikke lagerført artikkel hos KSB NorgeBehandles fra sak til sak 
Ikke komplett og/eller skadet produkt

100 %

Spesialbestilte artikler

100 % 

*ikke i salgbar stand, åpnet forpakning, ødelagt emballasje etc.

Reklamasjonsbetingelser

KSB garanterer for produktfeil og mangler, som ikke skyldes normal slitasje, i garantitiden. Se ordrebekreftelse for garantitid på ditt produkt. Garantitiden er kun gjeldende under forutsetning av at produktet er installert iht. KSBs installasjons- og brukermanual og at produktet benyttes i samsvar med de oppgitte produktdata og begrensninger.

Problemer som oppstår på grunn av f.eks. feil installasjon/bruk vil ikke bli godkjent som en produktreklamasjon.

Påløpte kostnader ved assistanse og/eller nytt produkt i forbindelse med en reklamasjon vi bli fakturert i sin helhet hvis det etter undersøkelser konkluderes med at saken ikke er en produktreklamasjon.

Assistanse fra tredjepart må avtales før arbeidet utføres. KSB akseptere ikke påløpte kostnader som ikke er godkjent på forhånd.

For ytterligere informasjon henvises det til våre generelle salgsbetingelser NL09.

Reklamasjonshenvendelse

Enhver potensiell reklamasjon på et produkt skal avtales i forkant per e-post eller telefon med ansvarlig selger. Reklamasjonsnummeret du mottar skal deretter benyttes i videre kommunikasjon.

I de tilfeller hvor produkter skal sendes tilbake til KSB for inspeksjon/utredning skal produktet alltid som ett minimum merkes med reklamasjonsnummer fra KSB og utfylt retur- og reklamasjonsskjema skal følge forsendelsen. Helst skal også kopi av KSBs ordrebekreftelse, faktura og/eller pakkseddel medfølge varen.

Ta kontakt med ansvarlig selger for informasjon om hva som gjelder i den aktuelle reklamasjonssaken.   

KSB – en av de verdensledende produsentene av ventiler og -pumper

KSB ble grunnlagt i 1871 i Frankenthal (Tyskland) og har i over 100 år vært en av de ledende produsentene av pumper og industriventiler. Med mer enn 15 500 medarbeidere verden over samt egne salgsselskaper, produksjonsanlegg og servicebedrifter utvikler og fremstiller KSB skreddersydde pumper for mange forskjellige bruksområder.

Produktutvalget til den erfarne pumpeprodusenten brukes innenfor områdene bygnings- og industriteknikk, vanntransport og kloakkrensing samt i kraftverkstekniske prosesser. Takket være innovativ forskning og utvikling kan KSB oppfylle mange forskjellige kundekrav. Som velrenommert pumpeprodusent har KSB mange års erfaring og teknisk kunnskap.

Pumpeprodusenten KSB: den beste løsningen for anlegget ditt
Industripumpene og industriventilene fra KSB egner seg for et bredt bruksområde og er svært energieffektive. Produktene overbeviser med svært innovativ teknikk og har i mange år vært brukt i anlegg med vellykket resultat – deriblant vannormpumpa Etanorm. Med mer enn 1,5 million solgte aggregater regnes Etanorm som en av de mest suksessrike vannormpumpene i verden. ReservedelerOg service fra KSB sikrer driftssikkerheten til KSB-industripumpene og -industriventilene. Hydraulikk, materialteknikk og automasjon er de teknologiske styrkene til pumpeprodusenten KSB, og nettopp det er suksessoppskriften til pumpene med høy ytelse.

Kompetent service fra begynnelsen av
Takket være mange produksjonsanlegg kan pumpeprodusenten KSB sikre førsteklasses service nær kundene. Sertifiserte spesialister med omfattende erfaring sikrer utmerket kvalitet. KSB Service påtar seg idriftsetting, inspeksjon, vedlikehold og service av pumpene, ventilene og de komplette anleggene dine på stedet. KSB sørger også for rask levering av reservedeler. Slik får du best mulig service fra pumpeprodusenten.