Country, region and language selection

International websites

Europe

Americas / Oceania

Africa and Middle East

Asia / Pacific

Ansvarsfraskrivelse

Ansvar for innhold

Som tjenesteleverandør er vi ifølge § 7 avsn.1 i den tyske telemedieloven (TMG) ansvarlige for eget innhold på disse sidene i henhold til det generelle lovverket. Dette nettstedet er satt opp med størst mulig nøyaktighet. Vi gir likevel ingen garanti for at innholdet som tilbys, er riktig, fullstendig eller oppdatert. Ethvert erstatningsansvar for skader som oppstår direkte eller indirekte på grunn av bruk av dette nettstedet utelukkes, med mindre de skyldes forsett eller grov uaktsomhet.

Ansvar for eksterne lenker

Dette nettstedet kan inneholde lenker til tredjeparters nettsteder (såkalte eksterne lenker). Vi var ikke kjent med noen lovbrudd på tidspunktet da koblingen til de eksterne lenkene fant sted. Vi er ikke rettslig forpliktet til en kontinuerlig kontroll av eksterne innhold uten konkrete holdepunkter for lovovertredelse, noe som heller ikke kan forventes. Vi har ingen innflytelse på innholdet i de eksterne lenkene, og
vi utelukker derfor alt ansvar for slikt innhold. Vi gjør særlig oppmerksom på at vi ikke betrakter dette innholdet som vårt eget, og vi distanserer oss uttrykkelig fra potensielt feilaktig eller lovstridig innhold. Hvis vi skulle bli gjort kjent med faktiske lovbrudd, vil vi sette alt inn på å fjerne innholdet det gjelder så raskt som mulig.

Opphavsrett / industriell eiendomsrett

Tysk opphavsrett og industriell eiendomsrett gjelder for innholdet som KSB har offentliggjort på dette nettstedet (spesielt tekster, illustrasjoner og fotografier). Enhver bruk eller utnyttelse, spesielt kopiering, distribusjon og offentliggjøring, krever at det innhentes skriftlig godkjenning fra oss på forhånd. Hvis vi ikke fungerer som leverandør eller skaper av innholdet, overholdes tredjeparters opphavsrett.