Country, region and language selection

International websites

Europe

Americas / Oceania

Africa and Middle East

Asia / Pacific

Software

KSB ServiceTool

Programvarepakken forautomasjonsteknikken din

KSB gjør det enkelt for kundene og servicepartnerne sine og tilbyr en pakke med spesiell automasjonsprogramvare for idriftsetting og parametrisering av pumpene.

KSB ServiceTool: enkelt å installere og betjene

KSB ServiceTool består av to programvarekomponenter: rammeprogrammet PACTware og de KSB-enhetsspesifikke driverne «Device Type Manager» (DTM). For å gjøre installasjonen enklere, tilbyr vi KSB ServiceTool som komplett oppsett.

For konfigurering og lagring av enhetsinnstillingene er følgende muligheter tilgjengelige:

 • Enhetsparametrisering
  • Sikkerhetskopier av parametere på PC-en
  • Skrive parametere på enheten
  • Behandle parametere
  • Sammenligne parametersett
 • Utføre enhetsfunksjoner
 • Vise prosesstørrelser
 • Visning av alarmer og advarsler
 • Oppdatere fastvare

Fordeler med den nye versjonen av KSB ServiceTool

 • Automatisk installasjon av alle nødvendige programvarekomponenter
 • Automatisk COM-Port-skann uten forutgående brukerkonfigurasjon
 • KSB-enhetsassistent for enkel forbindelse med hver KSB-enhet
 • Varsling om nye oppdateringer
Skjermbilde av den pågående oppdateringsprosessen i KSB ServiceTool

Fastvareoppdatering med et klikk: Den pågående oppdateringsprosessen fremstilles brukervennlig, individuelle versjonsstatus for filene som skal oppdateres, er oversiktlige.
Copyright KSB 2020

KSB ServiceTool tilbyr brukervennlig innlegging av data uten forhåndskunnskap

Forståelig brukergrensesnitt: De aktuelle parameterverdiene vises oversiktlig og er enkle å stille inn. Copyright KSB 2020

KSB ServiceTool gjør analyse av pumpereguleringen lettere

Visningen «Process View» gir mulighet til grafisk fremstilling, notering og lagring av aktuelle verdier som trykk, turtall, ytelse osv. Copyright KSB 2020

Programvare- og maskinvareforutsetninger

 • Korrekt installasjon krever Windows 10 samt .NET Framework 4.8 
 • For forbindelse med KSB-enheten trengs det en bærbar PC, PC, nettbrett e.l. med tilhørende programvare.

Tilbehør og tilordning

For forbindelse mellom enheten og PC-en trengs følgende forbindelsesmaskinvare:

KSB Software Accessories and connection

For utvidede parametriseringsrettigheter trengs det i tillegg en dongel.

Dongeltjeneste for autorisering: 
som tilbehørsdel uten programvare; 
E-post for aktivering av dongelen: 
support.servicetool@ksb.com
ID-nummer: 47121256

Skjematisk fremstilling av forbindelsen mellom PC/nettbrett og KSB-enhet.

Skjematisk eksempelfremstilling av forbindelsen fra PC/nettbrett ved hjelp av kabel / Wireless Gateway til KSB-enheten. Copyright KSB 2020

Last ned PumpDrive R

For parametrisering av PumpDrive R kan Danfoss-programvaren MCT 10 Basic brukes i varianten for bruk med Danfoss FC 202-serien.

Frigjøringsnøkkel (KSB-CD-nøkkel): 12320200

Opsettet av feltbusmodulene til PumpDrive R gjøres med de tilsvarende filene som brukes i Danfoss FC202-serien: