Country and language selection

International websites

Europe

Americas / Oceania

Africa and Middle East

Asia / Pacific

Papirmassefremstilling og papirproduksjon

Papir- og papirmasseindustrien fra sin beste side – med pumper fra KSB

KSB tilbyr et bredt tilbud og mange års knowhow for sekundærprosessene som forekommer i papirfremstilling og papirmasseindustrien, som varmeforsyning.

Papirmassefremstilling og papirproduksjon

Spesielle situasjoner krever spesielle løsninger

Papir- og papirmasseindustrien står for tiden overfor mange utfordringer: Globaliseringen skjerper konkurransen, digitaliseringen trenger papirmediet tilbake. I tillegg kommer økende energikostnader og strengere sikkerhetskrav.

For å mestre disse utfordringene, behøves det prosesser for å redusere driftskostnadene – samtidig som produktiviteten, energieffektiviteten og driftssikkerheten økes.

Løsningene våre for papirproduksjon og papirmassefremstilling

KSB tilbyr et omfattende produktutvalg spesielt for sekundærprosessene som forekommer i papir- og papirmasseindustrien. En av de viktigste prosessene innenfor papirmassefremstilling er oppvarming av valser der trykk, temperatur og kontakttid spiller en avgjørende rolle for kvalitet og konsistens.

Her, på samme måte som ved oppvarming av tørkeranlegg, brukes de robuste og høyeffektive termaloljepumpene, for eksempel av typen Etanorm SYT. Dampen som trengs til bløting og koking, produseres i dampkjelen ved hjelp av fødevannspumper som Movitec eller Multitec. Avhengig av størrelsen til anleggene brukes det også fødevannspumper av typen HG eller HGM.

Ved papir- og papirmassefremstilling utgjør teknisk kunnskap forskjellen

Ekstra viktig for papirfremstilling og papirmasseproduksjon: Som systemleverandør med flere tiårs erfaring har KSB spesialekspertise innen spesielle, støttende prosesspumper. Her tilbyr KSB de aller høyeste sikkerhetsstandardene – etter ønske med tandemtetning og lekkasjevakt samt tilpassede hydraulikksystemer med maksimal effekt og valgfri intelligent turtallsregulering for å minimere energikostnadene.

Med KSB har du ikke bare fordelen av omfattende knowhow samt anlegg som er perfekt utformet for bruksområdene og kravene som stilles, men også av et internasjonalt servicenettverk som reagerer raskt når det trengs.

Ansatte i papirproduksjon

Ansatte i papirproduksjon

Vårt tilbud

For papir- og papirmassefremstilling tilbyr KSB et bredt utvalg:

 • Kjeminormpumper
 • Prosesspumper
 • Dreneringspumper/avløpspumper
 • Dykkpumper
 • Pumper for medier med faste stoffer
 • Høytrykkspumper
 • Motorteknikk
 • Turtallsreguleringer
 • Papirmassepumper
 • Stålpumper

Bruksområdene er

 • Råstoffbearbeiding, -prosessering og papirforedling
 • Behandling av papiret med kjemiske stoffer
 • Mekanisk behandling av treslip
 • Sulfitt- eller sulfatmetode for papirmasseproduksjon
 • Løsning av fiberstoffene og tilstopping med fylle- og hjelpestoffer
 • Pumping av oppløsninger med forskjellige stofftettheter og stofftyper med spesielle flyteegenskaper

Dine fordeler

 • Produkter som er perfekt tilpasset individuelle behov 
 • Bredt produktutvalg for mange forskjellige bruksområder
 • Oppfyller strenge sikkerhetsstandarder
 • Maksimal driftssikkerhet uten avbruddstid
 • Kostnadseffektive prosesser ved hjelp av holdbare produkter som krever lite vedlikehold
 • Økt produktivitet med intelligente motorer
 • Spesialekspertise som resultat av flere tiårs erfaring
 • Internasjonalt servicenettverk og profesjonell støtte
Illustrasjon av fasene i et produkts livssyklus: Konsultasjon og analyse, igangkjøring, drift og reparasjon

Service hos KSB SupremeServ betyr at du er dekket hele veien

Fra personlig rådgivning via montering og idriftsetting til vedlikehold og reparasjon: KSB SupremeServ tilbyr omfattende service og reservedeler for pumper, ventiler og annet utstyr – også for produkter fra andre produsenter. Mer enn 3000 spesialister i over 170 servicesentre verden over er tilgjengelige for deg døgnet rundt hver dag. Konsentrer deg om kjernevirksomheten din – vi tar oss av resten.