Country and language selection

International websites

Europe

Americas / Oceania

Africa and Middle East

Asia / Pacific

Pumpeovervåking med spesialister

KSB Guard: pumpeovervåking som digital løsning.

Unngå feil og stillstand med det skybaserte overvåkingssystemet KSB Guard: Så har du alltid oversikt over pumpene dine.

Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

Omfattende overvåking av pumpene dine – alltid og overalt.

Et anlegg skal alltid fungere problemfritt. På den andre siden vil du redusere overvåkings- og vedlikeholdsinnsatsen på anlegget til et minimum. Med KSB Guard kan du oppnå begge deler. For du har mulighet til å ha oversikt over dataene for alle pumpene dine parallelt uten å måtte være der.

KSB Guard overvåker med spesifiserte intervaller pumpas vibrasjons- og temperaturverdier og melder straks fra om endringer. Dermed kan du utbedre problemer før det oppstår større skader. De konkrete måledataene hjelper deg også å planlegge vedlikeholdsinnsats enda mer konkret.

For øvrig: KSB Guard sparer ressurser alt ved installasjonen: Sensorene er enkle å montere, og pumpene er raskt registrert.

Servicetekniker med bærbar PC i anlegget

Pumpeovervåkning i anlegget

Vårt tilbud

 • Regelmessig oppdaterte dynamiske tilstandsdata: belastningstilstand (ved uregulerte pumper)
 • Tidsforløp for vibrasjoner (RMS-verdier) og temperatur
 • Tilgang til alle viktige pumpedokumenter som betjeningsveiledninger, snittbilder og til og med brukerspesifikke dokumenter kan lastes opp

Dine fordeler

 • Oversikt over systemet alltid og overalt 
 • Oppdag endringer og mulige problemer tidlig, unngå feil 
 • Mer tilgjengelighet til pumpene fordi unødvendig vedlikehold kan unngås 
 • En pålitelig, automatisert overvåking av anlegget 
 • Et solid datagrunnlag for optimalisering av anlegget 
 • Driftsklar i løpet av få trinn: installasjon under drift mulig, ikke behov for ekstra kabelføring

KSB Guard: oversikt over systemet

Pump fitted with KSB Guard sensor unit and transmission and battery unit

1. KSB Guard sensorenhet:

En vibrasjons- og en temperaturføler registrerer data direkte på pumpa.

2. KSB Guard sende- og batterienhet:

Sikrer energiforsyningen til sensorene og overfører måledataene til porten.

3. KSB Guard port:

Overfører dataene via mobilnettet til KSB-Cloud – under de strengeste sikkerhetsstandardene.

4. KSB Guard nettportal og app:

Evalueringen av dataene og ytterligere informasjon om pumpa kan åpnes praktisk og enkelt i appen eller på datamaskinen. 

Inspeksjonstjeneste

Inspeksjonstjeneste

KSB-inspeksjonstjenesten sørger med regelmessig pumpeinspeksjon og pumpevedlikehold for sikker drift og høy driftssikkerhet på anlegget.

 • Forebygg avbrudd
 • Telefonvakt døgnet rundt
Revisjonshåndtering

Revisjonshåndtering

Kontroll og reparasjon av aggregater med kortest mulig stillstandstid: KSB Service tilbyr en omfattende revisjonsstyring for industrianlegg og kraftverk. 

 • Pumperevisjon
 • Ventilrevisjon
Pump repair

Pumpereparasjon

KSB tar seg av pumper av alle fabrikater fagmessig og raskt og oppdaterer dem til den nyeste tekniske standarden – hvis du ønsker det. Det gjelder også for eksplosjonssikre aggregater.

 • For alle fabrikater
 • Aggregatservice

All teknisk informasjon om KSB Guard finner du i produktkatalogen på Internett.

KSB Guard

KSB Guard

System for monitoring the condition of pumps: Sensors on the pump record vibration and temperature data, which is processed in the KSB Cloud. Information on the pump's condition can then be accessed via smartphone or computer. Easy to retrofit on pumps during operation. Components of the KSB Guard system: KSB Guard kit (comprising sensor unit and transmission and battery unit) and KSB Guard gateway. Access via the KSB Guard web portal www.ksbguard.net (computer) or the KSB Guard app is required to retrieve operating data. Data from up to 40 pumps can be transmitted via one KSB Guard gateway.