Handlekurv

Country, region and language selection

International websites

Europe

Americas / Oceania

Africa and Middle East

Asia / Pacific

Åpenhetsloven - Redegjørelse rapporteringsåret 2022

KSB Norge AS er heleid av det tyske konsernet KSB SE & Co KGaA og er omfattet av Åpenhetsloven som trådte i kraft 1. juli 2022.

Hele KSB-gruppen er opptatt av - og bidrar til - å ivareta og beskytte menneskerettigheter og annen bærekraftighet.

Bedriften, kjernevirksomhet og oppbygging

KSB Norge AS er heleid av det tyske KSB SE & Co KGaA – et konsern med ca 15.000 ansatte i litt over 100 bedrifter over hele verden. Eierforholdet av konsernet er 80% tysk stiftelse og 20% på Frankfurt børs.

KSB Norge er en salg- og servicebedrift med 31 ansatte som har vært leverandør av pumper og ventiler siden 1945, og leverer i dag til alle marked i tillegg til å ha en serviceavdeling som installerer, vedlikeholder og reparerer pumper til alle segmenter i hele landet. I tillegg leverer bedriften til et forhandlernettverk for salg og montering av standard pumper til bedrifts- og privatmarkedet. Bedriften er registrert i Ski, med et salgskontor på Herøya i Porsgrunn og en selger med base i Trondheim. De fleste av KSB Norges produkter er produsert på KSB-fabrikker i Tyskland, Frankrike og Spania.
Bedriften er inndelt i 4 hovedområder: Salg – inne og ute, service/ettermarked, lager /logistikk og administrasjon (økonomi, HR, HMS). Ledergruppen består av administrerende direktør og leder for respektive område. Styret består av administrerende direktør samt president for regionen EU og Head of Controlling EU. Begge de to siste medlemmene er tyske statsborgere.

KSB-gruppen

Bærekraftstrategien er forankret på konsernnivå og er forventet i hele leverandørkjeden. Det samme gjelder gode arbeidsforhold for alle ansatte – uavhengig av hvor i verden de er lokalisert. Dette kan man lese mer om på hjemmesiden her: https://www.ksb.com/en-global/company/corporate-responsibility. I likhet med den norske Åpenhetsloven, fikk Tyskland sin Supply Chain Act 1. januar 2023 som stiller krav til evaluering av leverandører på samme vis som Åpenhetsloven. I tillegg har hele gruppen forpliktet seg til å opprettholde prinsippene til følgende standarder:

  • UN Global Compacts ti prinsipper for ansvarlig næringsliv
  • UNs Universal Declaration of Human Rights
  • De åtte grunnleggende ILO-konvensjonene
  • OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper

Alle fabrikkene er også ISO-sertifiserte med 9001, 14001 og 45001.

Konsernet – som leverer de fleste av produktene vi selger til kunde – har fokus på bærekraftige produkter, som skal hjelpe våre kunder til å drifte sine bedrifter mer miljøvennlig. Det utgis også et eget bærekraftmagasin, som man finner her: https://www.ksb.com/en-global/company/corporate-responsibility/company-commitments.
Konsernet støtter også mange sosiale prosjekter rundt om i verden som bistand til drikkevannsforsyning, utdannelse og nødhjelp ved humanitære katastrofer.

Arbeidsforhold egne ansatte

KSB Norge AS er sertifisert Miljøfyrtårn, hvilket krever kontroll på prosesser som medarbeiderundersøkelser og samtaler, at man har bedriftshelsetjeneste, regelmessige førstehjelpskurs, verneutstyr, måling og kontroller av de viktigste arbeidsmiljøfaktorene, etc. En del av parameterne  må også rapporteres på årlig, og link til rapport finner man her: https://rapportering.miljofyrtarn.no/stats/147173

Hvert tredje år kjøres en medarbeiderundersøkelse i hele konsernet, som blir fulgt opp i etterkant av lokal ledelse og HR med rapportering til og oppfølging fra konsernets toppledelse og HR-avdeling, samt President for regionen. 
KSB Norge følger selvsagt norsk lov og alle ansatte har skriftlige ansettelsesavtaler og funksjonsbeskrivelser, årlige medarbeidersamtaler, gode opplæringsmuligheter både lokalt, i YouLearn – KSB-konsernets opplæringsportal og ved andre KSB-lokasjoner. 

Varslingsrutine for kritikkverdige forhold er etablert og skal gå både til lokal ledelse og konsernledelse.
AMU finnes ikke i dag, men blir etablert senest Q4 2023. 

Kartlegginger av KSB Norges påvirkning

Når det gjelder vår egen drift har vi årlige målinger på utslipp fra biler og annen mennesketransport, avfallssortering, energibruk og resultater av gjennomførte tiltak – se rapporten til Miljøfyrtårn.

Risiko for - og avdekkede - negative konsekvenser

Det er per i dag ikke avdekket noen brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i leverandørkjeden.
Vi kan heller ikke se noen risiko for dette i leverandørkjeden vi ikke deler med konsernet, men dette følges opp med leverandørmøter og -besøk og vil også bli fulgt opp med spørreskjemaer. Målsetning er at leverandørene som utgjør 80% av innkjøpsverdien skal ha besvart spørreskjemaet senest ved utgangen av 2023.
KSB-konsernet følger opp leverandørene i sin kjede, og har som mål å ha 90% av nøkkelleverandørene kartlagt senest ved utgangen av 2025. KSB Norge planlegger å få innsyn i innhentede data for de av leverandørene som er mest vesentlig for den norske virksomheten.

Skulle vi avdekke noen negative konsekvenser vil bedriften dette gjelder motta påtrykk fra KSB Norge, samt KSB-konsernet, om å rette opp dette før samarbeidet kan fortsette.