Handlekurv
Skyline av en by som ligger ved en elvebredd

Bygningsteknikk

KSB leverer komplette løsninger som du kan bygge på når som helst

Innenfor bygningsteknikken er det etterspørsel etter komplette løsninger som lønner seg på lang sikt. KSB tilbyr et bredt utvalg av effektive pumper, ventiler og systemer.

Utfordringene innen bygningsteknikk: holde helheten for øyet

 Å planlegge og iverksette prosjekter som helhet er avgjørende innenfor forsyningsteknikk for bygninger. Den store kunsten i den forbindelse er å kombinere ulike komponenter til en perfekt totalløsning. En optimal nytte-kostnadsbrøk, en smidig anskaffelsesprosess og kontinuerlig optimalisering av prosessene er de andre nøklene til suksess. I tillegg må produkter og løsninger være enkle å håndtere og globalt tilgjengelige. Dessuten er kompetent rådgivning som alltid er tilgjengelig, uunnværlig for at et prosjekt skal lykkes.

KSB tilbyr en passende løsning for hvert prosjekt innen hus- og bygningsteknikk. For hos KSB får du individuelle komponenter for drenering, vannforsyning og alle varme- og klimakretser samt fullstendig koordinerte og høyeffektive systemer. KSB har alltid hele prosjektet for øyet og kontrollerer kontinuerlig alle prosesser med tanke på energieffektivitet og langsiktige kostnader. I tillegg utmerker produkter og tjenester fra KSB seg med enkel håndtering og global tilgjengelighet. Et globalt produksjons- og servicenettverk med kvalifisert personale gir korte reaksjonstider og effektivt samarbeid.

KSB har omfattende produsentkompetanse og flere tiårs erfaring innenfor området hus- og bygningsteknikk. Dermed kan KSB som totalleverandør tilby deg en rekke ulike pumper og løsninger som er energieffektive og som til dels kan digitaliseres. I tillegg har KSB utviklet intelligente planleggerverktøy som støtter deg med optimal planlegging. Flere nyttige verktøy, som f.eks. energispareverktøyet Fluid Future®, EDI-grensesnittfunksjonen for nettbutikken eller reservedelssettene gjør KSB-porteføljen komplett.

Bruksområder innen bygningsteknikk

Klimaanlegg på en utvendig vegg

Varme- og kjøleforsyning

KSB leverer passende komponenter for kjøle- og varmeteknikk. For KSB tilbyr et komplett program av pumper, ventiler og automasjons- og motorløsninger.

Dryppende kran

Vannforsyningsanlegg

Vann er dyrebart – og dyrt. For optimal vannfordeling i husholdningen trengs det sikre, pålitelige og rene, men også kostnadseffektive løsninger.

Dreneringssystem av en vaskebeholder

Drenering

For å transportere bort avløpsvann og regnvann tilbyr KSB energieffektive, holdbare og pålitelige kvalitetspumper og -ventiler som krever lite vedlikehold.

Seks vannforbindelser for brannslukkingsvann

Brannbekjempelse

For brannvernanlegg er driftssikkerheten det viktigste. Produktene fra KSB fungerer feilfritt og sørger for forsyning av slukningsvann i tilfelle av en brann.