Country and language selection

International websites

Europe

Americas / Oceania

Africa and Middle East

Asia / Pacific

Bilindustri og leverandører

Pumper og ventiler fra KSB holder bilproduksjonen i gang

Innenfor områdene overflateteknikk, verktøymaskiner, klimatisering, varme og drenering tilbyr KSB egnede løsninger og mangeårig teknisk kunnskap.

Pumping av KTL-lakk i svært komplekse lakkeringsanlegg: KSB tilbyr en passende løsning for så å si ethvert bruksområde

Sikre og effektive pumper for bilindustrien

Globalt ruller det over 100 millioner personbiler og nyttekjøretøy av transportbåndet hvert år. Dermed er bilindustrien med sine mange underleverandører i mange land i Europa og verden over en av de viktigste økonomiske sektorene.

Produksjonen av biler og nyttekjøretøy preges av høy automatiseringsgrad, tett sammenkoblede leveringskjeder og Just-in-time-produksjon. Enhver forstyrrelse i produksjonen, inkludert driftsavbrudd på maskiner på grunn av utilstrekkelig forsyning med kjølevann eller trykkluft, stopper produksjonen – og forårsaker dermed kostnader som raskt blir umulige å anslå.

Bilindustrien med sine underleverandører stiller KSB overfor mange ulike utfordringer. Fra bygningstekniske bruksområder som klimatisering og trykkavtapping via pumping av kjøleolje i verktøymaskiner til pumping av KTL-lakk i svært komplekse lakkeringsanlegg – KSB kan tilby en passende løsning for så å si ethvert bruksområde, enten det er for anleggsbyggere eller sluttoperatører.

KSB gir farge på veiene – med egnede pumper for lakkeringsanlegg

Spesielt i lakkeringsanlegg kan bruk av turtallsregulerte pumper med høyeffektive motorer spare inn mye energi uten at det medfører ulemper i prosessen. Samtidig står pumpene fra KSB for maksimal prosessikkerhet.

KSB har flere tiårs erfaring med samarbeid med de mest velrenommerte anleggsbyggerne for lakkeringsanlegg og med selve bilprodusentene. KSB dominerer det internasjonale markedet når det gjelder lakkeringsanlegg. I Europa er opptil 80 % av alle pumpene i dette området «KSB-blå».

Fremfor alt ved hjelp av modulløsninger kan KSB alltid generere passende, individuelle løsninger for anleggsbyggere og operatører.

KSB tilbyr alltid passende, individuelle løsninger for anleggsbyggere og operatører.

Nylakkert karosseri på transportvogn. Copyright: Dürr

KFZ-produksjonsanlegg: KSB ligger fremst også innen bygningsteknikk

I tillegg til egnede pumper for lakkeringsanlegg tilbyr KSB et omfattende program for mange bygningstekniske bruksområder – fra varme- og klimaanlegg til vannforsyning og håndtering av avløpsvann samt vannbehandling til filtrering og osmose.

Dette kompletteres av et stort utvalg av ulike aggregater for bruk i verktøymaskiner, fremfor alt for pumping av kjøleolje.

I tillegg til driftssikkerheten står selvsagt effektiviteten til motoren i sentrum her. Med KSB SuPremE® i IE 5 har KSB den mest effektive magnetfrie pumpemotoren i verden i programmet, en effektiv motorløsning for sirkulasjonspumper med førsteklasses miljøbalanse.

Mangeårig erfaring, skreddersydde komplette løsninger samt global, pålitelig service gjør KSB til en etterspurt partner for bil- og leverandørindustrien.

Vårt tilbud

For bruksområder i bilindustrien tilbyr KSB et bredt utvalg:

 • Kjeminormpumper
 • Prosesspumper
 • Trykkøkningspumper
 • Kjøleoljepumper
 • Dreneringspumper/avløpspumper
 • Dykkpumper
 • Motorteknikk
 • Turtallsreguleringer

Bruksområdene er:

 • Overflateteknikk
 • Verktøymaskiner
 • Klimatisering
 • Oppvarming
 • Drenering
 • Trykkavtapping

Dine fordeler

 • Produkter som er perfekt tilpasset individuelle behov 
 • Bredt produktutvalg for mange forskjellige bruksområder
 • Oppfyller strenge sikkerhetsstandarder
 • Maksimal driftssikkerhet uten avbruddstid
 • Kostnadseffektive prosesser ved hjelp av holdbare produkter som krever lite vedlikehold
 • Økt produktivitet med intelligente motorer
 • Spesialekspertise som resultat av flere tiårs erfaring
 • Internasjonalt servicenettverk og profesjonell støtte
Illustrasjon av fasene i et produkts livssyklus: Konsultasjon og analyse, igangkjøring, drift og reparasjon

Service hos KSB SupremeServ betyr at du er dekket hele veien

Fra personlig rådgivning via montering og idriftsetting til vedlikehold og reparasjon: KSB SupremeServ tilbyr omfattende service og reservedeler for pumper, ventiler og annet utstyr – også for produkter fra andre produsenter. Mer enn 3000 spesialister i over 170 servicesentre verden over er tilgjengelige for deg døgnet rundt hver dag. Konsentrer deg om kjernevirksomheten din – vi tar oss av resten.