Handlekurv

Country, region and language selection

International websites

Europe

Americas / Oceania

Africa and Middle East

Asia / Pacific

Industriområde i skumringen

Metallproduksjon

Metallproduksjon med KSB: når pumper gjør grovarbeidet

Metallproduksjon er krevende for ethvert materiale.  Aggressive stoffer og ekstreme forhold krever produkter som tåler en hel del – som pumpene fra KSB.

Metallproduksjon krever alt av pumpene

Ved produksjon av jern, stål, aluminium, kobber eller sink pumper pumpene mange forskjellige medier i svært ulike prosesser. Det inkluderer både kjemisk aggressive væsker og prosessavløpsvann med abrasive partikler, delvis avsaltet vann, avløpsvann med høy andel tørrstoff og til og med slam. 

Her trengs det forskjellige pumper som til sammen utgjør et kraftig, sikkert og effektivt anlegg. Og fordi prosesser med aggressive medier er ekstra kritiske, lønner en automatisk overvåkning seg spesielt godt her.


Når det går varmt for seg, trengs det solide løsninger

Enten det er høytrykks- eller stempelpumper: Pumper fra KSB overbeviser selv ved ekstreme temperaturer og aggressive væsker. Motstandsevnen og holdbarheten deres sørger i mange fabrikker for metallproduksjon verden over for en problemfri og energieffektiv prosess med lave langvarige driftskostnader – uansett om de brukes til vannkjøling av komponentene, rensing av røkgass eller metallbearbeiding med høytrykk.

KSB leverer som spesialist på metallproduksjon med internasjonal teknisk kunnskap den passende løsningen for hvert bruksområde og tilbyr deg omfattende støtte ved overvåkning av prosessene, modernisering av eksisterende prosesser og planlegging av nye anlegg.


Pumper fra KSB øker ytelsen – ikke kostnadene

Industripumper fra KSB setter nye standarder verden over og brukes spesielt til pumping av aggressive væsker ved metallproduksjon. De velprøvde pumpene og ventilene videreutvikles kontinuerlig med den omfattende tekniske kunnskapen og erfaringen til KSB. Derfor forsker KSB intensivt på ny teknologi og utvikler innovative materialer for pumpehus og lagerteknologi.

Disse behovstilpassede materialene og tetningene gjør det blant annet mulig å pumpe de mest krevende mediene. Ekstra slitesterke materialer og PolySic-belegg gir for eksempel lengre driftstid enn gjennomsnittet.

Kvaliteten til produksjonsprosessene kan i tillegg økes ved å montere en turtallsregulert pumpe. Da reguleres prosesstrykket i tillegg til gjennomstrømningsvolumet. KSB PumpDrive tilpasser turtallet til pumpa raskt, nøyaktig og trinnløst til det respektive behovet. I tillegg tilbyr KSB med PumpMeter et innovativt verktøy for overvåkning av effektiviteten til pumpene.


Vårt tilbud

For metallproduksjon tilbyr KSB et bredt utvalg

 • Dykkpumper
 • Slurrypumper
 • Pumper for konvensjonelle kretsløp i kraftverk
 • Høytrykkspumper
 • Motorteknikk
 • Turtallsregulering 
 • Lavtrykkssentrifugalpumper

Bruksområdene er

 • Pumping av kjemisk aggressive medier
 • Pumping av prosessvann/prosessavløpsvann med forskjellige andeler faste stoffer
 • Råstoffbehandling (koksverk, behandling av malmen)
 • Vannkjøling av komponenter  
 • Vasking, rengjøring, spyling og avskalling  
 • Valsing og foredling 
 • Behandling av avløpsvann

Dine fordeler

 • Som spesialist med internasjonal teknisk kunnskap har KSB den passende løsningen for ethvert bruksområde
 • Maksimal ytelse fra pumpene, selv ved ekstreme temperaturer og aggressive medier
 • Våre produkters holdbarhet og robusthet garanterer energieffektive, kostnadsbesparende prosesser 
 • Pumping av selv de mest krevende medier ved hjelp av behovstilpassede materialer og tetninger
 • Optimalisering av produksjonsprosessene gjennom turtallsregulering og prosessovervåkning
 • Omfattende service – enten det gjelder montering, inspeksjon, vedlikehold eller reparasjon på stedet

Finn passende pumper for metallproduksjon nå

Uansett om det dreier seg om jern- og stålproduksjon eller om andre metaller: KSB tilbyr de passende produktene for samtlige prosesser innen metallproduksjon.

KWP-Bloc

KWP-Bloc

Horisontalt og vertikalt radialdelt spiralhuspumpe i blokkonstruksjon, ettrinns, enstrøms, med de mest forskjellige løpehjulsgeometriene: lukket flerkanalshjul, åpent flerskovlhjul og fristrømshjul.

PumpDrive 2/PumpDrive 2 Eco

PumpDrive 2/PumpDrive 2 Eco

Selvkjølt frekvensomformer med modulær oppbygging som muliggjør en trinnløs turtallsendring av asynkrone og synkrone reluktansmotorer via analoge normsignaler, feltbuss eller betjeningsenhet. Takket være selvkjølingen til PumpDrive er det mulig med montering på motoren, på veggen samt i et koblingsskap. Regulering av opptil seks pumper uten ekstra regulator.

Finn passende armaturer for metallproduksjon nå

NORI 40 ZXL/ZXS

NORI 40 ZXL/ZXS

Sperreventil etter DIN/EN med flenser (ZXL), buttskjøtsveising eller sveisemuffer (ZXS), med pakningsboks, rett overdel, sperreventil eller drosselventil, dreiende spindel, tetningsflater i slitefast og korrosjonsbestandig kromstål eller kromnikkelstål.

SICCA 150-600 GTC

SICCA 150-600 GTC

Skyvespjeld etter ANSI/ASME med flenser eller buttskjøtsveising, med dekselflens, utenpåliggende spindelgjenge og bøyle, med fleksikile, stigende spindel, ikke-stigende håndratt, tetningsflater i 13 %-kromstål med stellittpansring, med tetningsring i grafitt og pakningsboks, tilgjengelig i karbonstål, lavlegert stål og spesialstål.

ISORIA 10/16

ISORIA 10/16

Sentrisk sperrespjeld, elastomerringbelg, med manuell hendel eller manuelt reduksjonsgir, pneumatisk, elektrisk eller hydraulisk aktuator, ringhus, (T1), hus med sentreringsøyne (T2), hus med gjengeflensøyne (T4), hus i U-profil-form uten tetningslist (T5). Hustypene T2 og T4 tilrettelegger ensidig avflensing og montering som endeventil med motflens. Tilkoblinger etter EN, ASME, JIS.

Illustrasjon av fasene i et produkts livssyklus: Konsultasjon og analyse, igangkjøring, drift og reparasjon

Service hos KSB SupremeServ betyr at du er dekket hele veien

Fra personlig rådgivning via montering og idriftsetting til vedlikehold og reparasjon: KSB SupremeServ tilbyr omfattende service og reservedeler for pumper, ventiler og annet utstyr – også for produkter fra andre produsenter. Mer enn 3000 spesialister i over 170 servicesentre verden over er tilgjengelige for deg døgnet rundt hver dag. Konsentrer deg om kjernevirksomheten din – vi tar oss av resten.

Identification of energy-saving potential (Sonolyzer)

Potensialregistrering for energisparing

KSB Sonolyzer® er KSB-appen for smarttelefon som ved hjelp av motorlyden fra den asynkrone motoren registrerer om pumpa går effektivt eller forbruker for mye energi.

 • Kostnadsfri nedlasting
 • Analyse i løpet av sekunder
Inspeksjonstjeneste

Inspeksjonstjeneste

KSB-inspeksjonstjenesten sørger med regelmessig pumpeinspeksjon og pumpevedlikehold for sikker drift og høy driftssikkerhet på anlegget.

 • Forebygg avbrudd
Reverse Engineering for pumps and valves

Reverse Engineering

Reverse Engineering gir mulighet for rask reproduksjon av reservedeler for pumper som er vanskelige eller umulige å få tak i.

 • Reproduser reservedeler enkelt
 • Kvalitet som originalen