Country and language selection

International websites

Europe

Americas / Oceania

Africa and Middle East

Asia / Pacific

Håndtering av avløpsvann

Perfekt håndtering av avløpsvann – med produkter fra KSB

Med den voksende globale befolkningen blir også transport av avløpsvann stadig viktigere. KSB tilbyr kommuner og industribedrifter effektive pumper og ventiler.

Kloakk med avløpsvann

Utfordringen med avløpsvann: feilfri, effektiv transport

I anlegg for håndtering av avløpsvann er man avhengig av absolutt driftssikkerhet. Samtidig må pumpene og ventilene som brukes, være energieffektive for å holde de samlede driftskostnadene nede. En vanskelig oppgave når mengden avløpsvann som skal føres bort og transporteres, stadig øker verden over.

Også sammensetningen av avløpsvannet blir stadig mer problematisk: Det inneholder stadig mer tørrstoff og – på grunn av vannsparingstiltak – stadig mindre vann. Her trengs det innovative løsninger og sofistikert teknologi. Pumpene som brukes, må være holdbare, må ikke blokkeres og må fungere så energieffektivt som mulig. Også industrielt avløpsvann stiller høye krav til pumpene og ventilene som brukes. Disse må være ekstra slitesterke og korrosjonsbestandige.

Med KSB fører du bort avløpsvannet sikkert og effektivt

Innenfor transport av avløpsvann og håndtering av avløpsvann tilbyr KSB avløpspumper som sikrer feilfri drift til enhver tid. Selv under ekstreme forhold kan produktene fra KSB drives kostnadseffektivt og energisparende. I samarbeid med deg optimaliserer vi anlegget ditt og reduserer driftskostnadene dine systematisk.

KSB har omfattende løsninger klare for transport av avløpsvann for kommuner og industribedrifter. Enten det handler om overflatedrenering eller transport av aggressivt industrielt avløpsvann: Med pumper og ventiler fra KSB kan du transportere og føre bort avløpsvannet sikkert og effektivt med lite vedlikehold – i avløpssystem og kloakksystem samt ved regnvannutnyttelse. Tilbud for steder med høyt grunnvannsspeil eller for bygninger i vassdragsvernområder er en del av porteføljen til KSB.

Pumper for avhending av avløpsvann

Pumper fra KSB i Europas dypeste avløpsvannpumpestasjon i St. Petersburg.


Innovativ og høyeffektiv håndtering av avløpsvann – det står KSB for

Avløpspumper fra KSB har effektive motorer, blokkeringsfrie løpehjul og slitesterke materialer. I materiallaboratoriet til KSB utvikles det materialer som motstår selv korrosivt og abrasivt avløpsvann med høy andel tørrstoff. Holdbare komponenter som trosser alle problemer i flere tiår, danner dermed grunnlaget for lave kostnader ved transport av avløpsvann på lang sikt.

KSB tilbyr avløpspumper i forskjellige konstruksjonstyper og kan dermed levere et passende produkt for enhver utfordring: for eksempel dykkpumpa Amarex KRT og den tørroppstilte avløpsvannpumpa Sewatec, som med blokkeringsfrie løpehjul med god fri passasje, sørger for effektiv avløpsvannpumping selv ved høyt tørrstoff- og partikkelinnhold. KSB-Amajet-systemet brukes overalt der brønner og oppstuvingskanaler må renses kostnadseffektivt. I tillegg kommer pålitelige ventiler som sluseventilen HERA BD, som blant annet brukes til å sperre rørledningene ved vedlikeholdsarbeid.

I tillegg støtter KSB-spesialister planleggere, anleggsbyggere og operatører med mange ulike teknologitjenester, som CFD-strømningsanalyser. Modelltester som tilbys av KSB, bidrar til å optimalisere anlegget allerede på forhånd – for eksempel tilførselsbetingelsene og strømningshastigheten i innløpskammeret. Og med de intelligente programvareløsningene KSB Helps og KSB EasySelect kan pumper utformes optimalt.

Tjenesteutvalget utfylles av omfattende erfaring med storprosjekter som KSB har bygd opp i løpet av flere tiår på markedet. Et bevis på det er blant annet Europas dypeste avløpsstasjon i Sankt Petersburg der det brukes effektive KSB-avløpspumper.

Vårt tilbud

For håndtering av avløpsvann tilbyr KSB et bredt utvalg

 • Avløpspumper tørt installert
 • Drenerings- og avløpspumper
 • Inline-pumper
 • Miksere/omrørere/brønnrengjøringsanlegg
 • Rørhuspumper
 • Dykkpumper

Bruksområdene er

 • Håndtering av avløpsvann og avløpsvann 
 • Avløpsvanntransport
 • Avløpssystem
 • Brønnrengjøring
 • Brannslukking
 • Trykkavtapping
 • Drenering
 • Pumpestasjoner
 • Regnvannsavlastning
 • Avløpssystem

Dine fordeler

 • Valg av det optimale produktet fra vårt omfattende tilbud av pumper i forskjellige konstruksjonstyper for samtlige prosesser i håndtering av avløpsvann
 • Kompetent rådgivning fra planleggere, anleggsbyggere og operatører takket være den omfattende internasjonale erfaringen vår 
 • Optimal utforming av pumpene og valg av passende ventiler med KSB Helps og KSB EasySelect
 • Pålitelig internasjonal leverandør av pumper, ventiler og service – på markedet i 150 år
 • Service- og reservedelsløsninger som dekker hele livssyklusen, samt døgnåpen service, takket være våre mer enn 3000 spesialister i over 170 servicesentre verden over

Amarex KRT

Amarex KRT

Horizontal or vertical single-stage submersible motor pump in close-coupled design, with various next-generation impeller types, for wet or dry installation, stationary or transportable version, with energy-saving motor and models for use in potentially explosive atmospheres.

Sewatec

Sewatec

Close-coupled volute casing pump for horizontal or vertical installation, with various next-generation impeller types, discharge flange to DIN and ANSI standards. Explosion-proof version available.

Amaline

Amaline

Wet-installed horizontal propeller pump with submersible motor, equipped with direct drive or spur gear, ECB propeller with rigid, fibre-repellent blades, bolt-free connection to the discharge pipe. Explosion-proof version available.

Finn passende armaturer for avløspkassering nå

HERA-BD

HERA-BD

Knife gate valve to DIN/EN with wafer-type single-piece or two-piece body made of nodular cast iron, bi-directional, with gland packing, non-rising stem, corrosion-protected by epoxy coating.

COBRA-SGP/SGO

COBRA-SGP/SGO

Gate valve to DIN/EN with flanged ends, elastomer-coated wedge, bolted bonnet, rotating stem, inside screw, body made of nodular cast iron.

SISTO-KB

SISTO-KB

Diaphragm valve to DIN/EN with flanged ends; shut-off and sealing to atmosphere by diaphragm; hydraulically favourable body with or without lining, position indicator with integrated stem protection. DN 125 to DN 200 with threaded bush. All moving parts are separated from the fluid by the diaphragm. Maintenance-free.

Illustrasjon av fasene i et produkts livssyklus: Konsultasjon og analyse, igangkjøring, drift og reparasjon

Service hos KSB SupremeServ betyr at du er dekket hele veien

Fra personlig rådgivning via montering og idriftsetting til vedlikehold og reparasjon: KSB SupremeServ tilbyr omfattende service og reservedeler for pumper, ventiler og annet utstyr – også for produkter fra andre produsenter. Mer enn 3000 spesialister i over 170 servicesentre verden over er tilgjengelige for deg døgnet rundt hver dag. Konsentrer deg om kjernevirksomheten din – vi tar oss av resten.

KSB mechanical seals for pumps and valves

Mekaniske akseltetninger fra KSB

På enhver pumpe er den mekaniske akseltetningen (GLRD) en av de viktigste komponentene. Disse akseltetningene som er produsert av KSB, er en garanti for effektiv drift av anlegget ditt.

 • Forlenget levetid
 • Reduserte vedlikeholds- og reservedelskostnader