Handlekurv

Country, region and language selection

International websites

Europe

Americas / Oceania

Africa and Middle East

Asia / Pacific

Kloakk med avløpsvann

Håndtering av avløpsvann

Perfekt håndtering av avløpsvann – med produkter fra KSB

Med den voksende globale befolkningen blir også transport av avløpsvann stadig viktigere. KSB tilbyr kommuner og industribedrifter effektive pumper og ventiler.

Utfordringen med avløpsvann: feilfri, effektiv transport

I anlegg for håndtering av avløpsvann er man avhengig av absolutt driftssikkerhet. Samtidig må pumpene og ventilene som brukes, være energieffektive for å holde de samlede driftskostnadene nede. En vanskelig oppgave når mengden avløpsvann som skal føres bort og transporteres, stadig øker verden over.

Også sammensetningen av avløpsvannet blir stadig mer problematisk: Det inneholder stadig mer tørrstoff og – på grunn av vannsparingstiltak – stadig mindre vann. Her trengs det innovative løsninger og sofistikert teknologi. Pumpene som brukes, må være holdbare, må ikke blokkeres og må fungere så energieffektivt som mulig. Også industrielt avløpsvann stiller høye krav til pumpene og ventilene som brukes. Disse må være ekstra slitesterke og korrosjonsbestandige.

Med KSB fører du bort avløpsvannet sikkert og effektivt

Innenfor transport av avløpsvann og håndtering av avløpsvann tilbyr KSB avløpspumper som sikrer feilfri drift til enhver tid. Selv under ekstreme forhold kan produktene fra KSB drives kostnadseffektivt og energisparende. I samarbeid med deg optimaliserer vi anlegget ditt og reduserer driftskostnadene dine systematisk.

KSB har omfattende løsninger klare for transport av avløpsvann for kommuner og industribedrifter. Enten det handler om overflatedrenering eller transport av aggressivt industrielt avløpsvann: Med pumper og ventiler fra KSB kan du transportere og føre bort avløpsvannet sikkert og effektivt med lite vedlikehold – i avløpssystem og kloakksystem samt ved regnvannutnyttelse. Tilbud for steder med høyt grunnvannsspeil eller for bygninger i vassdragsvernområder er en del av porteføljen til KSB.

Pumper for avhending av avløpsvann

Pumper fra KSB i Europas dypeste avløpsvannpumpestasjon i St. Petersburg.


Innovativ og høyeffektiv håndtering av avløpsvann – det står KSB for

Avløpspumper fra KSB har effektive motorer, blokkeringsfrie løpehjul og slitesterke materialer. I materiallaboratoriet til KSB utvikles det materialer som motstår selv korrosivt og abrasivt avløpsvann med høy andel tørrstoff. Holdbare komponenter som trosser alle problemer i flere tiår, danner dermed grunnlaget for lave kostnader ved transport av avløpsvann på lang sikt.

KSB tilbyr avløpspumper i forskjellige konstruksjonstyper og kan dermed levere et passende produkt for enhver utfordring: for eksempel dykkpumpa Amarex KRT og den tørroppstilte avløpsvannpumpa Sewatec, som med blokkeringsfrie løpehjul med god fri passasje, sørger for effektiv avløpsvannpumping selv ved høyt tørrstoff- og partikkelinnhold. KSB-Amajet-systemet brukes overalt der brønner og oppstuvingskanaler må renses kostnadseffektivt. I tillegg kommer pålitelige ventiler som sluseventilen HERA BD, som blant annet brukes til å sperre rørledningene ved vedlikeholdsarbeid.

I tillegg støtter KSB-spesialister planleggere, anleggsbyggere og operatører med mange ulike teknologitjenester, som CFD-strømningsanalyser. Modelltester som tilbys av KSB, bidrar til å optimalisere anlegget allerede på forhånd – for eksempel tilførselsbetingelsene og strømningshastigheten i innløpskammeret. Og med de intelligente programvareløsningene KSB Helps og KSB EasySelect kan pumper utformes optimalt.

Tjenesteutvalget utfylles av omfattende erfaring med storprosjekter som KSB har bygd opp i løpet av flere tiår på markedet. Et bevis på det er blant annet Europas dypeste avløpsstasjon i Sankt Petersburg der det brukes effektive KSB-avløpspumper.

Vårt tilbud

For håndtering av avløpsvann tilbyr KSB et bredt utvalg

 • Avløpspumper tørt installert
 • Drenerings- og avløpspumper
 • Inline-pumper
 • Miksere/omrørere/brønnrengjøringsanlegg
 • Rørhuspumper
 • Dykkpumper

Bruksområdene er

 • Håndtering av avløpsvann og avløpsvann 
 • Avløpsvanntransport
 • Avløpssystem
 • Brønnrengjøring
 • Brannslukking
 • Trykkavtapping
 • Drenering
 • Pumpestasjoner
 • Regnvannsavlastning
 • Avløpssystem

Dine fordeler

 • Valg av det optimale produktet fra vårt omfattende tilbud av pumper i forskjellige konstruksjonstyper for samtlige prosesser i håndtering av avløpsvann
 • Kompetent rådgivning fra planleggere, anleggsbyggere og operatører takket være den omfattende internasjonale erfaringen vår 
 • Optimal utforming av pumpene og valg av passende ventiler med KSB Helps og KSB EasySelect
 • Pålitelig internasjonal leverandør av pumper, ventiler og service – på markedet i 150 år
 • Service- og reservedelsløsninger som dekker hele livssyklusen, samt døgnåpen service, takket være våre mer enn 3000 spesialister i over 170 servicesentre verden over

Amarex KRT

Amarex KRT

Horisontal eller vertikal ettrinns dykkmotorpumpe som blokkpumpeaggregat med forskjellige løpehjulformer av neste generasjon; kan leveres i våtoppstilling eller tørroppstilling, stasjonær eller transportabel med energisparemotor og i eksplosjonsvernet utførelse.

Sewatec

Sewatec

Horisontal eller vertikal spiralhuspumpe med forskjellige løpehjulsformer i neste generasjon, med trykkflens etter DIN- og ANSI-standard, tilgjengelig i eksplosjonsbeskyttet utførelse.

Amaline

Amaline

Våtoppstilt horisontal propellpumpe med dykkmotor, direkte drevet eller med tannhjulsutveksling, ECB-propell med faststående, fiberavvisende skovler, med en skruefri forbindelse til trykkrøret; kan leveres i eksplosjonsbeskyttet utførelse.

Finn passende armaturer for avløspkassering nå

HERA-BD

HERA-BD

Plateskyver etter DIN/EN i enklemutførelse, med udelt eller todelt hus i støpejern med kulegrafitt, tetter på begge sider, med pakningsboks, ikke-stigende spindel, korrosjonsbeskyttelse grunnet epoksysjikt.

COBRA-SGP/SGO

COBRA-SGP/SGO

Skyvespjeld etter DIN/EN med flenser, kile med elastomerbelegg, dekselflens, dreiende spindel, innvendig spindelgjenge, hus og støpejern med kulegrafitt.

SISTO-KB

SISTO-KB

Membranventil etter DIN/EN med flenser, i gjennomgangsform, tetning i gjennomgang og utover grunnet innlagt membran, strømningsgunstig hus med full gjennomgang, hus med belegg eller kledning, posisjonsindikator med integrert spindelbeskyttelse, fra DN 125 med gjengebøssing, alle funksjonsdeler utenfor driftsmediet, vedlikeholdsfri.

Illustrasjon av fasene i et produkts livssyklus: Konsultasjon og analyse, igangkjøring, drift og reparasjon

Service hos KSB SupremeServ betyr at du er dekket hele veien

Fra personlig rådgivning via montering og idriftsetting til vedlikehold og reparasjon: KSB SupremeServ tilbyr omfattende service og reservedeler for pumper, ventiler og annet utstyr – også for produkter fra andre produsenter. Mer enn 3000 spesialister i over 170 servicesentre verden over er tilgjengelige for deg døgnet rundt hver dag. Konsentrer deg om kjernevirksomheten din – vi tar oss av resten.

KSB mechanical seals for pumps and valves

Mekaniske akseltetninger fra KSB

På enhver pumpe er den mekaniske akseltetningen (GLRD) en av de viktigste komponentene. Disse akseltetningene som er produsert av KSB, er en garanti for effektiv drift av anlegget ditt.

 • Forlenget levetid
 • Reduserte vedlikeholds- og reservedelskostnader