Handlekurv
SES System Efficiency Service

Økt lønnsomhet på pumpesystemet ditt takket være omfattende systemanalyse

Pumper som ikke er optimalt tilpasset anlegget, forbruker for mye energi. Med SES systemeffektivitetstjeneste fra KSB kan det endres.

Systemeffektivitetstjeneste

Økt lønnsomhet på pumpesystemet ditt takket være omfattende systemanalyse

Pumper som ikke er optimalt tilpasset anlegget, forbruker for mye energi. Med SES systemeffektivitetstjeneste fra KSB kan det endres.

Systemanalysen som gir fullstendig transparens for anlegget

Den som vil drive et hydraulisk anlegg sikkert og effektivt, må kjenne og forstå den faktiske adferden til anlegget. Med KSB systemeffektivitetstjeneste for pumper og anlegg får du et detaljert innsyn i pumpesystemet og kan dermed optimalisere energieffektiviteten til pumpene og anleggene med de riktige justeringene. Det sparer energikostnader og reduserer samtidig CO2-utslippet.

Slik fungerer SES systemeffektivitetstjeneste:

Ved en måling på stedet registrerer en datalogger prosessmålestørrelser og vibrasjonsstørrelser for å fastslå driftsadferden til pumpene dine. Med mobil realeffektmåling i koblingsskapet kan den aktuelle pumpeeffekten beregnes og avvik, for eksempel på grunn av slitasje, evalueres. KSB registrerer på den måten det faktiske belastningsspekteret til pumpene dine og sammenligner det med den planlagte tilstanden. Målet er å identifisere energisparingspotensial og oppdage årsaker til skader.

Optimal energisparing på pumper og i anlegg

Etter innhentingen og den påfølgende analysen innenfor rammene av SES systemeffektivitetstjeneste har du en detaljert oversikt over den aktuelle energieffektiviteten til pumpene og anleggene dine. På dette grunnlaget gir KSB anbefalinger for å øke den. Slik sikrer du ikke bare bærekraftig drift av pumpene og ventilene, men reduserer også livssykluskostnadene vesentlig. I tillegg til økningen av lønnsomhet og tilgjengelighet oppfylles også energimålene i henhold til ISO 50001. 

Systemanalysen kan gjennomføres uavhengig av installasjonstypen (tørr/våt) og produsenten på alle pumper fra en effektklasse på 30 kW. Målinger i det eksplosjonsfarlige området kan også utføres.

Illustration of the SES system analysis process in accordance with ISO 50001

SES-systemanalyse i samsvar med ISO 50001

Vårt tilbud

Systemanalyse

 • Energieffektivitetsanalyse i henhold til ISO 50001
 • Identifisering av skadeårsaker ved hjelp av vibrasjonsanalyser
 • Resultatrapport og -presentasjon inkludert tiltaksplan og vurdering av lønnsomhet
 • Verifisering av de iverksatte tiltakene ved hjelp av kostnadsfri andre måling

Prosesstørrelser

 • Trykk (EN ISO 9906)
 • Realeffekt
 • Dreiefrekvens
 • Medie- og lagertemperatur
 • Tilførselsstrøm
 • Analoge signaler (kunde) 0/4-20 mA

Vibrasjonsstørrelser i henhold til DIN ISO 10816

 • Vibrasjonshastighet
 • Frekvensspektre
 • Egenfrekvensanalyser
 • Diagnose av rullelagerlyder

Dine fordeler

 • Transparens om pumpedata og aggregateffekt
 • Kompetent rådgivning fra erfarne prosjektingeniører
 • Økt lønnsomhet og tilgjengelighet takket være avdekking av optimaliseringspotensialer eller skadeårsaker
 • Sikring av bærekraftig drift av pumper og ventiler
 • Produsentkunnskap – fra løpehjultilpasning via Retrofit-tiltak og turtallsregulering til ny utforming av pumper
Reverse Engineering for pumps and valves

Reverse Engineering

Reverse Engineering gir mulighet for rask reproduksjon av reservedeler for pumper som er vanskelige eller umulige å få tak i.

 • Reproduser reservedeler enkelt
 • Kvalitet som originalen
Pump repair

Pumpereparasjon

KSB tar seg av pumper av alle fabrikater fagmessig og raskt og oppdaterer dem til den nyeste tekniske standarden – hvis du ønsker det. Det gjelder også for eksplosjonssikre aggregater.

 • For alle fabrikater
 • Aggregatservice