Handlekurv

Country, region and language selection

International websites

Europe

Americas / Oceania

Africa and Middle East

Asia / Pacific

Jordoljeraffineri i skumringen

Absolutt pålitelighet i olje- og gassindustrien

KSB-pumper og ventiler sørger for en sikker og pålitelig behandling av de verdifulle råstoffene.

Uansett om det dreier seg om produksjon på land eller til sjøs, i raffinerier, ved mellomlagring eller i downstram-anlegg: KSB sørger for en sikker og pålitelig håndtering av mediene som skal beveges.

Med våre produkter sørger vi for pålitelige, sikre prosesser

Anleggsoperatører innen olje- og gassindustrien konfronteres daglig med enorme utfordringer – nemlig på den ene siden å skulle oppfylle de interne og eksterne kravene, og på den andre siden leve opp til det store ansvaret de har overfor kundene, deres medarbeiderne og selvfølgelig også miljøet. Her behøves det løsninger som sørger for samstemmighet mellom maksimal tilgjengelighet, ytelse, effektivitet og sikkerhet.

Pumper og ventiler fra KSB sørger for en sikker og pålitelig transport av de verdifulle naturlige ressursene – uansett om det gjelder produksjon på land eller til sjøs, mellomlagring, i raffinerier eller i nedstrømsanlegg. Til tross for de mange prosessene har vi bare ett mål: å muliggjøre en maksimalt effektiv og sikker drift for våre kunder.

Med vår brede spektrum av produkter for olje-og gassanlegg leverer vi høyt utviklede prosesspumper med et stort transportstrøm- og trykkområde. Kjemipumper i akseltetningsløs utførelse, hjelpepumper for systemer innen vannindustrien, pumper for medier med faste stoffer, mekaniske akseltetninger og skylleplan samt ordrespesifikke pumpeaggregater med aktuatorer, tilbehør, instrumenterings- og styringssystemer.

Fordelene er klare: Du drar nytte av fleksible og bruksspesifikke løsninger, og vi sørger for at de kritiske mediene transporteres og sperres på en pålitelig måte – idet høyeste sikkerhetsstandarder overholdes. Og takket være våre slitasje- og korrosjonsbestandige materialer kan vi tilby passende løsninger selv for ekstreme forhold. Våre optimerte hydraulikkenheter sørger for en energieffektiv drift, og ved hjelp av innovative teknologier kan du i tillegg sende de totale kostnadene.

Våre produkter er konstruert for de hardeste forhold: for ekstreme temperaturer og for transport av lettflyktige hydrokarboner og svært viskøse samt gass- og faststoffholdige, aggressive medier med abrasive bestanddeler. 

Ved siden av produkter med høy yteevne tilbyr vi deg dessuten tilhørende tjenester – fra montering og idriftsetting via inspeksjon og vedlikehold og helt frem til reparasjon på stedet. Vi er din pålitelige partner – for pålitelige prosesser for ditt anlegg, til beskyttelse av medarbeidere og miljø.

Olje- og gassanlegg

Flytende anlegg til bearbeiding og lagring av hydrokarbon i nærheten av et offshore oljefelt.

Oppstrømsolje- og -gassprodukter

Innen olje- og gassindustrien er oppstrømsområdet utgangspunktet for produksjonen. Det er her våre mest robuste pumper kommer til innsats under ekstreme forhold.

To tankskip på en elv forbereder seg til å legge til ved et stort raffineri

Midtstrømstransport og -lagring

I olje- og gassindustrien utgjør midtstrømsområdet bindeleddet – med helt spesifikke krav til pumpene. Lær mer om vår allsidige midtstrømsportefølje og fordelene av et partnerskap med KSB.

Stort oljeraffinerikompleks med oransjefarget fakkel midt i en strålende blå himmel

Nedstrømshydrokarbonbearbeiding

Omvandlingen fra råolje til produkter som driver vår økonomi, som hjelper til å varme opp hus og fabrikker og gjødsle jord, nødvendiggjør transport av krevende medier. Her viser mange raffinerier sin tillit til høyeffektspumper fra KSB.

Rørledningsnett utenfor et forbehandlingsanlegg for naturgass

Naturgassforbehandling

Naturgass krever en fagmessig transport og behandling – fra borehullet og til anlegget og utover dette. Våre pumper for den petrokjemiske industrien sørger for sikker og effektiv håndtering.

Illustrasjon av fasene i et produkts livssyklus: Konsultasjon og analyse, igangkjøring, drift og reparasjon

Service hos KSB SupremeServ betyr at du er dekket hele veien

Fra personlig rådgivning via montering og idriftsetting til vedlikehold og reparasjon: KSB SupremeServ tilbyr omfattende service og reservedeler for pumper, ventiler og annet utstyr – også for produkter fra andre produsenter. Mer enn 3000 spesialister i over 170 servicesentre verden over er tilgjengelige for deg døgnet rundt hver dag. Konsentrer deg om kjernevirksomheten din – vi tar oss av resten.