Country, region and language selection

International websites

Europe

Americas / Oceania

Africa and Middle East

Asia / Pacific

Rådgivning om energieffektivitet

Anleggsoptimalisering med FluidFuture®

Bruk FluidFuture® til å optimalisere energieffektiviteten til anlegget i fire trinn. Den systematiske prosedyren fra KSB garanterer maksimal energiinnsparing.

Optimaliser energieffektiviteten til det hydrauliske systemet

Pumper utgjør hoveddelen av det samlede energiforbruket til industrien: I EU dreier det seg totalt om 300 terawattimer energiforbruk til pumper om året. KSB-produkter utvikles derfor med spesielt fokus på energieffektivitet. De største innsparingene ved pumpeoptimalisering er mulige hvis bestanddelene til hele systemet er nøyaktig tilpasset hverandre. Dersom pumpens hydraulikk, motor, automasjon såvel som røropplegg er optimalisert, er innsparinger på opptil 60 % i systemet mulig. Dette krever imidlertid en systematisk og målrettet prosedyre. KSB har definert en energisparingsprosess i fire trinn for dette: FluidFuture®-energisparingskonseptet.

FluidFuture® er mer enn en enkel rådgivning om energieffektivitet. FluidFuture® omfatter den komplette anleggsoptimaliseringen. I det første trinnet sørger KSB på grunnlag av raske potensialvurderinger og velfunderte målinger for maksimal transparens for å kunne beregne innsparingspotensialet. I trinn 2 definerer KSB anleggsstrukturen og velger høyeffektivitetspumper og -komponenter som passer til den. I trinn 3 påtar KSB seg fagmessig installasjon og profesjonell idriftsetting for deg. Trinn 4 i FluidFuture®-energisparingskonseptet omfatter høyeffektiv drift av anlegget med en intelligent pumpeteknologi og kontinuerlig overvåking. 

Med FluidFuture® reduserer du driftskostnadene betydelig og gir et viktig bidrag til en energieffektiv fremtid. Slik foregår anleggsoptimalisering i dag!

Vårt tilbud

 • Systematisk analyse av energisparingspotensialene til anlegget ditt 
 • Utforming: definisjon av en (optimalisert) anleggsstruktur 
 • Fagmessig installasjon og idriftsetting 
 • Kontinuerlig overvåking for høyeffektiv drift 
 • •Over 3000 servicespesialister over hele verden er der for deg

Dine fordeler

 • Transparens innenfor pumpebeholdningen din 
 • Et perfekt oppsett for anlegget ditt for maksimal energieffektivitet og driftssikkerhet 
 • Innsparinger på opptil 60 prosent reduserer driftskostnadene

Optimaliser energistyringen til anlegget ditt i fire trinn:

Illustration of the four steps of the FluidFuture energy-saving concept

Trinn 1: Analysen av systemet

 • Sørg for transparens
 • Beregn lasteatferden

Trinn 2: Den systematiske utformingen

 • Definer anleggsstrukturen
 • Velg komponenter

Trinn 3: Den fagmessige idriftsettingen

 • Fagmessig installasjon
 • Profesjonell idriftsetting

Trinn 4: Den høyeffektive driften

 • Intelligent pumpeteknologi
 • Kontinuerlig overvåking
Identification of energy-saving potential (Sonolyzer)

Potensialregistrering for energisparing

KSB Sonolyzer® er KSB-appen for smarttelefon som ved hjelp av motorlyden fra den asynkrone motoren registrerer om pumpa går effektivt eller forbruker for mye energi.

 • Kostnadsfri nedlasting
 • Analyse i løpet av sekunder
SES System Efficiency Service

Systemeffektivitetstjeneste

Pumper som ikke er optimalt tilpasset anlegget, forbruker for mye energi. Med SES systemeffektivitetstjeneste fra KSB kan det endres.

 • Energieffektivitetsanalyse
 • Skadeanalyse