Handlekurv
Stort oljeraffinerikompleks med oransjefarget fakkel midt i en strålende blå himmel

Nedstrømshydrokarbon- bearbeiding

KSB-pumper holder komplekse nedstrømssystemer i gang – og hjelper samtidig med å levere høykvalitets produkter for industrien og det daglige liv.

Omvandlingen fra råolje til produkter som driver vår økonomi, som hjelper til å varme opp hus og fabrikker og gjødsle jord, nødvendiggjør transport av krevende medier. Her viser mange raffinerier sin tillit til høyeffektspumper fra KSB.

Sikker og effektiv transport av varmt hydrokarbon

Hvis du drifter et nedstrømsraffineri, så er du kjent med de utfordringene det er å opprettholde flyten for råolje og dens derivater. For å kunne garantere en rask, effektiv og sikker transport trenger du høyytelseskomponenter som holder stand mot den sterke varmen og de enorme belastningene som de stadig utsettes for ved bearbeidingen av råolje. I fokus for disse prosessene står forskjellige typer oljepumper og prosesspumper til transport av viskøse medier – selv ved utfordrende forhold som høye temperaturer og etsende medier.

KSB-prosesspumper muliggjør raske og sikre nedstrømsprosesser

Som erfaren partner for olje- og gassindustrien tilbyr vi et stort utvalg av raffineripumper som oppfyller alle dine krav – for eksempel prosesspumper til forsyning av dine prosessanlegg, til styring av de forskjellige destillasjonsbistrømmene, til forsyning av sekundære prosessanlegg eller til transport av dine slutt- og biprodukter. 

 • Finn den riktige serien for dine nedstrømsbehov. Våre robuste prosesspumper RPH, RPHb/dog RPH-V, de flertrinns fatpumpene CHTR samt våre vertikale pumper i seriene WKTR/WKB er konstruert for høyeffekts drift ved høye trykk innen nedstrømsområdet i olje- og gassindustrien. 
 • Også ved anvendelser som i dampproduksjon og sirkulering av varm olje i trange rørledningssystemer kan du sette din lit til hjelpepumper som KWP, Omega, RDLO og andre serier. 

Vår omfattende produktportefølje oppfyller alle krav som stilles til transport av medier, samtidig som sikker, pålitelig og effektiv drift sikres.

Dine fordeler: pumper med sterk ytelse og omfattende service innen nedstrømsområdet

En sikker, effektiv bearbeiding av råolje krever pumper med lang levetid som også holder stand mot ekstreme forhold. Våre innovative teknologier holder dine nedstrømsprosesser i bevegelse og sørger for maksimal tilgjengelighet ved lave totalkostnader.

Finnes det et bestemt problem som du vil løse? Vi gir deg gjerne råd når det gjelder ordrespesifikke pumpeaggregater og kundespesifikke løsninger for ditt raffineri. Våre eksperter for høyt utviklede hydraulikkenheter og materialer er alltid beredt til å optimere designen og slitasjeegenskapene til våre pumper og aggregater videre. 

Så snart du har bestemt deg for en løsning, tar vi oss av montering og senere inspeksjon og eventuelle reparasjoner som eventuelt blir nødvendige – slik at du kan være sikker på at ditt raffineri alltid arbeider optimalt.

Vårt tilbud

KSB tilbyr en bred portefølje for dine raffineringsprosesser innen nedstrømsområdet:

 • Høyt utviklede prosesspumper med stort transportstrømnings- og trykkområde
 • Kjeminormpumper i akseltetingsløs utførelse
 • Hjelpepumper til systemet innen vannindustrien
 • Pumper til medier med faste stoffer
 • Mekaniske akseltetninger og skylleplaner
 • Ordrespesifikke pumpeaggregater med aktuatorer, tilbehør og instrumenterings- og styringssystemer

Bruksområdene:

 • Aggressive gassholdige medier og blandingsmedier med suspenderte faste stoffer
 • Lettflyktige hydrokarboner og høyviskøse medier med høye trykk og høye temperaturer
 • Farlige sure prosesser med hydrogensulfit- og hydrokarbonholdige medier
 • Konsentrerte korrosive medier i produksjonsstrømmen
 • Giftige bruksområder som krever en streng og sviktsikker utslippskontroll

Dine fordeler

 • Fleksible og bruksspesifikke løsninger takket være et bredt produktutvalg
 • Sikker pumping og sperring av kritiske medier – i samsvar med de strengeste sikkerhetsstandardene
 • Løsninger for ekstreme forhold ved bruk av slitasje- og korrosjonsbestandige materialer
 • Reduksjon av samlede driftskostnader gjennom innovativ teknikk
 • Optimerte hydraulikkenheter til sikring av en energieffektiv drift
 • Omfattende service – fra montering og idriftsetting via inspeksjon og vedlikehold til reparasjon på stedet

RPH

RPH

Horisontalt, tverrdelt spiralpumpehus med prosesskonstruksjon iht. API 610, ISO 13709 (heavy-duty), type OH2, med innstrømmingsradialhjul og pumpeføtter midt på aksen, ev. med starthjul (inducer). ATEX-utførelse tilgjengelig.

RPHb/RPHd/RPHbd

RPHb/RPHd/RPHbd

Heavy-duty, horisontal, tverrdelt spiralhuspumpe lagret på begge sider etter API 610, ISO 13709 (heavy-duty), type BB2, med radialhjul, en- og tostrøms, pumpeben midt på aksen. ATEX-utførelse tilgjengelig.

CHTR

CHTR

Horisontal høytrykksbasert mantelhuspumpe med radialhjul, en- og tostrøms, flertrinns, med flenser/sveiserør etter DIN, API 610 og ANSI.

RPH-V

RPH-V

Vertikal, ettrinns slampumpe etter API 610, ISO 13709 (heavy-duty), type VS4 med integrert aksiallagring og separat trykkledning. ATEX-utførelse tilgjengelig.

WKTR

WKTR

Vertikalt opphengt, akseldrevet ledeskovlhuspumpe med doble vegger, med integrert aksiallagring og utslipp grunnet stigerør etter API 610 / ISO 13709 (VS6). Tilgjengelig i ett- eller flertrinns konfigurasjon og med første trinn i ettløpsutførelse.

Illustrasjon av fasene i et produkts livssyklus: Konsultasjon og analyse, igangkjøring, drift og reparasjon

Service hos KSB SupremeServ betyr at du er dekket hele veien

Fra personlig rådgivning via montering og idriftsetting til vedlikehold og reparasjon: KSB SupremeServ tilbyr omfattende service og reservedeler for pumper, ventiler og annet utstyr – også for produkter fra andre produsenter. Mer enn 3000 spesialister i over 170 servicesentre verden over er tilgjengelige for deg døgnet rundt hver dag. Konsentrer deg om kjernevirksomheten din – vi tar oss av resten.

Energy efficiency consulting (Fluid Future) for pumps and valves

Rådgivning om energieffektivitet

Bruk FluidFuture® til å optimalisere energieffektiviteten til anlegget i fire trinn. Den systematiske prosedyren fra KSB garanterer maksimal energiinnsparing.

 • Systematisk analyse
 • Klare handlingsanbefalinger
Inspeksjonstjeneste

Inspeksjonstjeneste

KSB-inspeksjonstjenesten sørger med regelmessig pumpeinspeksjon og pumpevedlikehold for sikker drift og høy driftssikkerhet på anlegget.

 • Forebygg avbrudd
Reverse Engineering for pumps and valves

Reverse Engineering

Reverse Engineering gir mulighet for rask reproduksjon av reservedeler for pumper som er vanskelige eller umulige å få tak i.

 • Reproduser reservedeler enkelt
 • Kvalitet som originalen