Country and language selection

International websites

Europe

Americas / Oceania

Africa and Middle East

Asia / Pacific

Flombeskyttelse

Verden over satser planleggere, anleggsbyggere og operatører på
overvannspumper fra KSB

Hvert år blir hundretusenvis av mennesker offer for flom og oversvømmelser verden over. Dreneringspumper fra KSB bidrar til å beskytte leveområder og redde liv.

Man in a raincoat on a flooded street

Med KSB satser du på en solid partner innenfor flombeskyttelse

Når det gjelder flombeskyttelse, bidrar KSB med innovative pumper til å beskytte leveområder og redde liv. Høyt utviklet pumpeteknikk sørger for optimal tørrlegging av oversvømte områder – og det raskt, pålitelig og kostnadseffektivt. Dreneringspumper og ventiler fra KSB fungerer pålitelig og effektivt verden over i rørsjakter og dreneringsanlegg.

Overvannspumper fra KSB kan i den forbindelse tilpasses den påkrevde mengden og løftehøyden ved hjelp av turtallsregulering. Det gir betydelige kostnadsinnsparinger fordi man ikke sløser med energi.

I tillegg til de robuste pumpene og ventilene er riktig plassering av alle komponentene i konstruksjonen avgjørende. Også her kan spesialistene våre støtte deg med sin tekniske kunnskap. Dermed får du i tillegg til de riktige produktene også rådgivning på ett sted.

Flombeskyttelse krever pumper som straks gir maksimal ytelse

Flom og oversvømmelser forårsaker spesielle utfordringer for dreneringspumper. De må fungere perfekt og gi maksimal ytelse straks også etter lengre stillstand. Overvannspumper transporterer store vannmengder over relativt lave løftehøyder, for eksempel for å pumpe regnvann fra lavereliggende områder over demninger og diker. Problemet er at vannmengdene varierer avhengig av årstiden eller er avhengige av flo og fjære. Anleggene er altså stadig utsatt for varierende tilførselsstrømmer og -høyder – og må likevel sørge for optimal tørrlegging raskt.

Pumper fra KSB: toppkarakterer for ytelse, levetid, energieffektivitet

På grunnlag av vår omfattende portefølje av forskjellige pumpekonstruksjonstyper tilbyr KSB deg den optimale pumpa for hvert bruksområde – som rørsjaktpumpa Amacan, rørhuspumpa SEZ eller spiralhuspumpa Beveron.

Overvannspumper fra KSB kan leveres med glidelagre i forskjellige robuste materialer, som slitesterke Residur®-keramikklagre, som smøres av mediet som pumpes. Det gjør den ekstra effektiv og miljøvennlig. I tillegg har dreneringspumper fra KSB løpehjul med stor fri passasje som ikke blokkeres. Før endelig bruk dokumenteres de avtalte ytelsesdataene til pumpene på KSBs egne testfelt.

Robuste pumper og ventiler garanterer i seg selv ikke et anlegg som fungerer perfekt. Derfor tilbyr KSB planleggere, anleggsbyggere og operatører mange ulike teknologitjenester, som CFD-strømningsanalyser. Modelltester simulerer for eksempel tilførselsbetingelsene eller strømningshastighetene og bidrar dermed til å optimalisere innløpskamrene. I tillegg er programvareløsningene KSB Helps og KSB EasySelect tilgjengelige for utforming av pumper.

KSB følger prosjektet ditt gjennom alle fasene innen anleggsplanlegging og -opprettelse med fagspesifikk kunnskap – alltid med mål om å realisere et optimalt og effektivt anlegg. I den forbindelse kan KSB dra nytte av flere tiår med erfaring med internasjonale storprosjekter.

Vårt tilbud

For flombeskyttelse tilbyr KSB et bredt utvalg:

 • Avløpspumper tørt installert
 • Rørhuspumper
 • Rørsjaktpumper 
 • Rørhuspumper
 • Spiralhuspumper
 • Dykkpumper

Bruksområdene er

 • Drenering
 • Vassdragsvern
 • Katastrofebeskyttelse
 • Pumpestasjoner
 • Regnvannsavlastning
 • Paternosterverk

Dine fordeler

 • Robuste pumper i forskjellige konstruksjonstyper for rask og effektiv tørrlegging av oversvømte områder 
 • Kompetent rådgivning av planleggere, anleggsbyggere og operatører på grunnlag av vår omfattende erfaring med tallrike internasjonale prosjekter innen flombeskyttelse
 • Pålitelig internasjonal leverandør av pumper, ventiler og service – på markedet i 150 år
 • Optimal utforming av pumpene og valg av passende ventiler med KSB Helps og KSB EasySelect
 • Service- og reservedelsløsninger som dekker hele livssyklusen, samt døgnåpen service takket være våre mer enn 3000 spesialister i over 170 servicesentre verden over

Amacan P

Amacan P

Wet-installed submersible motor pump for installation in discharge tubes, with axial propeller in ECB design, single-stage, single-entry. ATEX-compliant version available.

SEZ

SEZ

Vertical tubular casing pump with open mixed flow impeller, pump intake with inlet nozzle or suction elbow, pull-out design available, discharge nozzle arranged above- or underfloor, flanges to DIN or ANSI standards available.

SNW

SNW

Vertical tubular casing pump with mixed flow impeller, single-stage, with maintenance-free Residur bearings, discharge nozzle arranged above- or underfloor.

Finn passende armaturer for flombeskyttelse nå

HERA-BD

HERA-BD

Knife gate valve to DIN/EN with wafer-type single-piece or two-piece body made of nodular cast iron, bi-directional, with gland packing, non-rising stem, corrosion-protected by epoxy coating.

COBRA-SGP/SGO

COBRA-SGP/SGO

Gate valve to DIN/EN with flanged ends, elastomer-coated wedge, bolted bonnet, rotating stem, inside screw, body made of nodular cast iron.

BOAVENT-SVA

BOAVENT-SVA

Automatic air valve with one float and three functions. With flanged ends or threaded ends, body made of nodular cast iron, single-chamber design with polypropylene float. The air valve ensures proper operation of piping systems. It is specially designed to allow the entry and discharge of large volumes of air and the release of air pockets in working conditions.

Illustrasjon av fasene i et produkts livssyklus: Konsultasjon og analyse, igangkjøring, drift og reparasjon

Service hos KSB SupremeServ betyr at du er dekket hele veien

Fra personlig rådgivning via montering og idriftsetting til vedlikehold og reparasjon: KSB SupremeServ tilbyr omfattende service og reservedeler for pumper, ventiler og annet utstyr – også for produkter fra andre produsenter. Mer enn 3000 spesialister i over 170 servicesentre verden over er tilgjengelige for deg døgnet rundt hver dag. Konsentrer deg om kjernevirksomheten din – vi tar oss av resten.

Revisjonshåndtering

Revisjonshåndtering

Kontroll og reparasjon av aggregater med kortest mulig stillstandstid: KSB Service tilbyr en omfattende revisjonsstyring for industrianlegg og kraftverk. 

 • Pumperevisjon
 • Ventilrevisjon
3D printing for pumps and valves

3D-utskrift

3D-utskrift åpner nye muligheter for anskaffelse av reservedeler. Ideelt når du trenger en reservedel raskt.

 • Additiv produksjon av reservedeler
 • Kort leveringstid
Reverse Engineering for pumps and valves

Reverse Engineering

Reverse Engineering gir mulighet for rask reproduksjon av reservedeler for pumper som er vanskelige eller umulige å få tak i.

 • Reproduser reservedeler enkelt
 • Kvalitet som originalen