Handlekurv
Behandling av avløpsvann

Behandling av avløpsvann

Ved behandling av avløpsvann setter man sin lit til KSB – verden over

KSB satser verden over på standarder innen behandling av avløpsvann. Renseanlegget i Shanghai, et av de største i Asia, er bare ett av eksemplene der KSB-produkter overbeviser.

Utfordringene ved behandling av avløpsvann er stadig økende

Ved kloakkrensing møter anleggsbyggere verden over den samme utfordringen: I avløpsvann eller overflatevann finner man stadig mer fremmedlegemer, som våtservietter og sanitetsartikler, som kan blokkere pumper. Allikevel må et renseanlegg – nettopp i tider med synkende budsjetter og økende prosesskompleksitet – kunne drives så effektivt, avbruddsfritt og lite vedlikeholdskrevende som mulig.

Avløpsvannpumper som brukes i et anlegg for avløpsvannbehandling

KSB avløpsvannpumper fra Sewatec-serien som brukes i det sentrale renseanlegget Volkach i Tyskland


Med KSB lykkes behandlingen av avløpsvann på en både sikker og effektiv måte

Som eksperter på behandling av avløpsvann tilbyr KSB skreddersydde komplette løsninger for pumper, ventiler og service som gjør at du kan drive anlegget mer effektivt og sikkert. Med optimaliserte prosesser øker anleggets ytelse, samtidig som det oppstår mindre servicekostnader.

De energieffektive, nesten vedlikeholdsfrie  pumpene fra KSB  brukes i alle rengjøringstrinn i renseanlegg, som eksempelvis ved forhåndsrensing i tilførselspumpestasjonen, pumping av primærslam og flytende slam samt sirkulering av aktivslam i den biologiske behandlingen av avløpsvannet.

Avløpspumper fra KSB: blokkeringsfrie og driftssikre

Designed with non-clogging impellers and large free passages, waste water Avløpspumper i produktseriene Amarex KRT og Sewatec fra KSB sørger med sine blokkeringsfrie løpehjul med stor fri gjennomgang for effektive prosesser, selv ved høy andel tørrstoff. Energibesparende motorer, slitesterke materialer og en intelligent automasjonsteknikk optimaliserer prosessene, øker ytelsen til anlegget og sørger for at mindre tid, arbeid og kostnader går med til vedlikehold. Kabelinnføringer som er vanntette på langs, og mekaniske akseltetninger med tildekket fjær for ekstra abrasivt avløpsvann er spesialdetaljer som gir enda mer sikkerhet.

Miksere og omrørere fra KSB sørger for nedbrytning av forurensningene ved å sirkulere avløpsvannet. Slik setter Amaprop-røreverket fra KSB med optimalisert hydraulikk, bruddsikker propell og ekstra lange vedlikeholdsintervaller nye standarder i sitt segment. I tillegg kommer pålitelige ventiler som sluseventilen HERA BD, som f.eks. brukes til å sperre rørledningene ved vedlikeholdsarbeid.

Alle ytelsesdataene til avløpsvannpumpene kontrolleres ved våre egne testfelt. Og for en optimal og kostnadseffektiv utførelse av pumpene stiller vi med KSB Helps og KSB EasySelect to profesjonelle programvareløsninger til rådighet.

På bakgrunn av flere tiårs nærvær på markedet tilbyr KSB deg omfattende brukskunnskap – selv ved storprosjekter. I den sammenhengen drar du fordel av at bruks- og servicespesialistene støtter deg gjennom hele livssyklusen til anlegget ditt.

Vårt tilbud

For behandling av avløpsvann tilbyr KSB et bredt utvalg

 • Avløpspumper tørt installert
 • Trykkøkningsanlegg
 • Høytrykkspumper
 • Inline-pumper
 • Miksere, omrørere, brønnrengjøringsanlegg
 • Normpumper
 • Resirkuleringspumper neddykket
 • Rørhus- og rørsjaktpumper
 • Spiralhuspumper
 • Dykkpumper

Bruksområdene er

 • Kloakkrenseanlegg med mekanisk, biologisk og kjemisk behandling av avløpsvann
 • Slambehandling
 • Flom- og regnoverløp 
 • Brønnrengjøring 
 • Overflatedrenering
 • Tørrlegging

Dine fordeler

 • Valg av det optimale produktet på basis av vårt brede tilbud av pumper i forskjellige konstruksjonstyper for samtlige prosesser innen behandling av avløpsvann
 • Kompetent rådgivning fra planleggere, anleggsbyggere og operatører takket være den omfattende internasjonale erfaringen vår 
 • Sikker og effektiv drift gjennom blokkeringsfrie løpehjul og energieffektive motorer
 • Optimal utforming av pumpene og valg av passende ventiler med KSB Helps og KSB EasySelect
 • Pålitelig internasjonal leverandør av pumper, ventiler og service – på markedet i 150 år
 • Service- og reservedelsløsninger som dekker hele livssyklusen, samt døgnåpen service, takket være våre mer enn 3000 spesialister i over 170 servicesentre verden over

Finn passende pumper for avløpsvannbehandling nå

Enten det gjelder industriell eller kommunal behandling av avløpsvann:

KSB tilbyr det riktige produktet for alle bruksområder innen renseanlegg.

Amarex KRT

Amarex KRT

Horisontal eller vertikal ettrinns dykkmotorpumpe som blokkpumpeaggregat med forskjellige løpehjulformer av neste generasjon; kan leveres i våtoppstilling eller tørroppstilling, stasjonær eller transportabel med energisparemotor og i eksplosjonsvernet utførelse.

Sewatec

Sewatec

Horisontal eller vertikal spiralhuspumpe med forskjellige løpehjulsformer i neste generasjon, med trykkflens etter DIN- og ANSI-standard, tilgjengelig i eksplosjonsbeskyttet utførelse.

AmaProp

AmaProp

Horisontal dykkmotorrøreverk med selvrensende ECB-propell i blokkonstruksjon, drift via koaksial tannhjulsutveksling, tilgjengelig i eksplosjonsbeskyttet utførelse.

Finn passende armaturer for avløpsvannbehandling nå

HERA-BD

HERA-BD

Plateskyver etter DIN/EN i enklemutførelse, med udelt eller todelt hus i støpejern med kulegrafitt, tetter på begge sider, med pakningsboks, ikke-stigende spindel, korrosjonsbeskyttelse grunnet epoksysjikt.

COBRA-SGP/SGO

COBRA-SGP/SGO

Skyvespjeld etter DIN/EN med flenser, kile med elastomerbelegg, dekselflens, dreiende spindel, innvendig spindelgjenge, hus og støpejern med kulegrafitt.

APORIS-DEB02

APORIS-DEB02

Dobbel eksentrisk stengeventil, med epoksysjikt, absolutt tetthet i begge gjennomstrømningsretninger, flenstilkobling etter EN-standarder, hus og klaffeskive i støpejern med kulegrafitt.

Illustrasjon av fasene i et produkts livssyklus: Konsultasjon og analyse, igangkjøring, drift og reparasjon

Service hos KSB SupremeServ betyr at du er dekket hele veien

Fra personlig rådgivning via montering og idriftsetting til vedlikehold og reparasjon: KSB SupremeServ tilbyr omfattende service og reservedeler for pumper, ventiler og annet utstyr – også for produkter fra andre produsenter. Mer enn 3000 spesialister i over 170 servicesentre verden over er tilgjengelige for deg døgnet rundt hver dag. Konsentrer deg om kjernevirksomheten din – vi tar oss av resten.

Inspeksjonstjeneste

Inspeksjonstjeneste

KSB-inspeksjonstjenesten sørger med regelmessig pumpeinspeksjon og pumpevedlikehold for sikker drift og høy driftssikkerhet på anlegget.

 • Forebygg avbrudd
3D printing for pumps and valves

3D-utskrift

3D-utskrift åpner nye muligheter for anskaffelse av reservedeler. Ideelt når du trenger en reservedel raskt.

 • Additiv produksjon av reservedeler
 • Kort leveringstid
Reverse Engineering for pumps and valves

Reverse Engineering

Reverse Engineering gir mulighet for rask reproduksjon av reservedeler for pumper som er vanskelige eller umulige å få tak i.

 • Reproduser reservedeler enkelt
 • Kvalitet som originalen