Handlekurv

Country, region and language selection

International websites

Europe

Americas / Oceania

Africa and Middle East

Asia / Pacific

Den utfordrende veien til en bærekraftig hydrogenøkonomi

For å lykkes med klimabeskyttelsen må andelen fossilt brensel reduseres til et minimum, og utbyggingen av fornybar energi må fortsette. Hydrogen er ett av de lovende alternativene i den forbindelse. Produsert på en klimanøytral måte kan hydrogen redusere CO2-utslipp langt utover elektrisitetssektoren. Bare i Tyskland skal det bygges hydrogenproduksjonsanlegg med en samlet kapasitet på opptil ti gigawatt innen 2030 – og KSB tilbyr egnede løsninger for dette.

Kontakt oss

Vi legger all vår energi i hydrogen som energikilde.

Hydrogenteknologien vil spille en sentral rolle i fremtidens energiforsyning, fordi den gir en rekke fordeler. For det første er produksjonen av "grønt" hydrogen ved hjelp av elektrolysører karbonnøytral og relativt enkel. I et slikt anlegg innebærer vannelektrolyse at vann, dvs. H2O, tilføres elektrisk strøm fra fornybar energi (f.eks. fra vind, vannkraft eller solceller) via en anode og en katode. Dermed spaltes vannmolekylene i hydrogen og oksygen. De to gassene slippes ut separat, behandles og er deretter tilgjengelige for videre bruk. Hydrogenet som produseres på denne måten, kan brukes på en rekke måter – blant annet som energilagring, til produksjon av klimanøytralt drivstoff, til å drive kjøretøy eller som råstoff i stålindustrien og kjemisk industri.

Gjengivelse av en hydrogenelektrolysør som beholderløsning med KSB-pumper og -armaturer

Hydrogenelektrolysør som en kompakt beholderløsning: Strømningshastigheten her er rundt 10 m³/time.

Egnede pumper og ventiler spiller en avgjørende rolle i omstillingen til hydrogen. Og som en erfaren produsent innen industrielle og kjemiske prosesser tilbyr vi både et bredt produktspekter og den nødvendige detaljkunnskapen om anleggsteknologi, driftsmåter, materialer og energieffektivitet. 

Når det gjelder de ulike teknologiene for produksjon av grønt hydrogen er vi perfekt utstyrt. Våre løsninger  er kompatible med alle viktige teknologier for grønn hydrogenproduksjon – enten det er alkalisk elektrolyse (AEL), elektrolyse med protonutvekslingsmembran (PEM) eller fremtidige teknologier som elektrolyse med anionutvekslingsmembran (AEM) eller høytemperaturelektrolyse (HTEL). Og som fullsortimentsleverandør har vi selvfølgelig også den omfattende ekspertisen og de riktige løsningene som skal til for produksjon av blått, grått eller turkis hydrogen. 

Uavhengig av hvilke prosesser som brukes i fremtiden, hvilken anleggsstørrelse eller hvilken type elektrolysør som viser seg å være best egnet, omfatter KSBs portefølje alle ledd i hydrogenverdikjeden samt ulike "power-to-X-teknologier" – fra produksjon til transport og lagring til bruk av hydrogen. 

I tillegg til forskning og et bredt spekter av finansieringsprosjekter, følger vi også med på fremvoksende forretningsmodeller og teknologier rundt hydrogen – alt for å videreutvikle denne teknologien med tanke på en grønnere fremtid og for å drive hydrogenøkonomien fremover. Vi går sammen med deg for å gjøre fremtiden betydelig mer miljøvennlig. Velkommen til en verden av grønne løsninger!

Alt du trenger å vite om hydrogen:

Illustrasjon av fasene i et produkts livssyklus: Konsultasjon og analyse, igangkjøring, drift og reparasjon

Våre tjenester knyttet til hydrogen

Vellykket drift av anleggene krever mer enn fremragende produkter: Du kan også dra nytte av vår brede tjenesteportefølje som omfatter planlegging, drift og vedlikehold av pumper, armaturer og annet roterende utstyr. Vi står parat med mer enn 3500 spesialister fordelt på over 190 servicesentre over hele verden.

Våre produkter for hydrogenapplikasjoner

Innen området vannhenting er KSB en totalleverandør av pumper, ventiler og service med flere tiårs erfaring og solid praktisk kunnskap. I tillegg arbeider alle KSB-produkter effektivt, pålitelig og med lite vedlikeholdsbehov på lang sikt. Dermed kan du drive anlegget feilfritt og kostnadseffektivt.

Movitec

Movitec

Flertrinns, vertikal sentrifugalhøytrykkspumpe i leddkonstruksjon med motstående suge- og trykkrør med samme nominelle bredde (Inline-utførelse) og blokkonstruksjon for drivmotor. Med KSB SuPremE, en magnetfri synkronreluktansmotor (unntak: motordimensjoner 0,55 kW / 0,75 kW med 1500 min⁻¹ har permanentmagneter) i effektivitetsklasse IE4/IE5 etter IEC TS 60034-30-2:2016, for drift på turtallsreguleringssystem type KSB PumpDrive 2 eller KSB PumpDrive 2 Eco uten rotorposisjonsgiver. Festepunkter i henhold til EN 50347, dimensjoner i henhold til DIN V 42673 (07-2011). ATEX-utførelse tilgjengelig.

Magnochem

Magnochem

Horisontal, akseltetningsløs spiralhuspumpe i prosesskonstruksjon, med magnetclutch, etter DIN EN ISO 2858 / ISO 5199, med radialhjul, enstrøms, ettrinns. ATEX-utførelse tilgjengelig.

MegaCPK

MegaCPK

Horisontal, tverrdelt spiralhuspumpe i prosesstype, med radialhjul, enstrøms, ettrinns, etter DIN EN ISO 5199, mål etter DIN EN ISO 2858 utvidet med nominell bredde DN25 og ≥DN200, i stort material- og tetningsmangfold, også som variant med våt aksel og konisk tetningskammer. ATEX-utførelse tilgjengelig.

DANAÏS 150

DANAÏS 150

Dobbelt eksentrisk sperrespjeld, med plastomersete (også i fire-safe-utførelse), metallsete eller elastomersete (FKM [VITON R] eller NBR [Nitril]). Manuell hendel eller reduksjonsgir, pneumatisk, elektrisk eller hydraulisk aktuator. Hus i støpejern med kulegrafitt, støpestål, spesialstål eller dupleks-spesialstål (254 SMO). Ringhus (T1), hus med gjengeflensøyne (T4), T4 for ensidig avflensing og bruk som endeventil med motflens. Tilkoblinger etter EN, ASME eller JIS. Fire-safe-test og -sertifisering etter API 607. Utslippsegenskaper godkjent og sertifisert etter EN ISO 15848-1. ATEX-utførelse etter direktiv 2014/34/EU.

MIL 41000

MIL 41000

Burførte ensetereguleringsventiler for svært krevende bruk, høyt tillatt trykkfall, støyreduksjon og anti-kavitasjonstiltak mulig med utskiftning av standardburet.

SISTO-20

SISTO-20

Membranventil iht. DIN/EN med flenser, gjengemuffetilkobling eller sveisemuffetilkobling, med forbindelsesstykke i gjennomgangsform, tetning i gjennomgang og utover gjennom en støttet og kamret membran, hus med belegg eller kledning, posisjonsindikator med integrert spindelbeskyttelse, samtlige funksjonsdeler utenfor driftsmediet, vedlikeholdsfri.