Handlekurv

Country, region and language selection

International websites

Europe

Americas / Oceania

Africa and Middle East

Asia / Pacific

Jungle with lake in the foreground: KSB offers innovative solutions for carbon dioxide applications

Innovative ideer for fremtidsrettede CO₂-anvendelser

KSB ser tilbake på 150 år med innovativ styrke – og bruker denne lidenskapen til å ta de nødvendige skrittene mot en bærekraftig fremtid. Et sentralt spørsmål i denne sammenhengen er hvordan vi skal håndtere CO₂. Innfanging, transport, bruk og lagring er viktige områder der KSB utvikler avgjørende teknologier og setter trender.

Vi er en avgjørende pådriver for utviklingen av CCUS (karbonfangst, -utnyttelse og -lagring).

I klimaavtalen fra Paris forpliktet landene seg til å gjøre verdensøkonomien mer klimavennlig for å nå 1,5-gradersmålet – en stor utfordring, ikke minst for energiintensive selskaper. Det er særlig produksjonsindustrien, dvs. byggematerialer, kjemikalier, glass, ikke-jernholdige metaller, papir og stål, som bruker prosesser som i dag fortsatt forårsaker store CO₂-utslipp. I konvensjonell elektrisitetsproduksjon produserer termiske kombikraftverk og kullkraftverk også store mengder klimagasser. Her er CCUS-teknologier for øyeblikket det eneste realistiske alternativet for å redusere utslippene.

Som komprimerbar væske stiller CO₂ svært høye krav til pumpesystemer og koblinger. For å kunne designe et slikt system optimalt bør man være spesielt oppmerksom på væskens tetthetskurve mellom pumpens innløp og utløp. Risikoen for trykkstøt i hele systemet kan reduseres ved å velge en passende lukkekarakteristikk for armaturene. I tillegg må slike systemer være helt tette for å unngå lekkasjer og påfølgende isdannelse eller helserisiko. Med pumper og ventiler fra KSB er kundene våre optimalt rustet for alle CO₂-applikasjoner. Teknisk avanserte kvalitetsprodukter og ikke minst våre eksperters mangeårige erfaring garanterer at enhetene fungerer problemfritt.

Finn ut mr om hvordan KSBs løsninger kan støtte deg i de ulike prosessene i applikasjonene:

1. Fangst av karbondioksid

CO2-fangst kan gjøres ved hjelp av ulike teknikker, som hver for seg har sine spesifikke utfordringer. KSB tilbyr løsninger for alle separasjonsteknologier (kjemisk og fysisk absorpsjon, direkte luftseparasjon osv.) på alle separasjonstrinn (pre-combustion, post-combustion og oxyfuel):

  • Mager aminløsning for CO₂-absorpsjon
  • Overføring av flytende CO₂
  • Avsvovlingsvæsker for rengjøring
  • Prosessvann til syntesegass-skrubber
  • Prosesskondensat til stripperstrømmen og kjølevæskeinjeksjon
  • Behovsorientert kjøle-, vaske- og kjelevannsforsyning i det totale systemet

KSBs Magnochem-, MegaCPK- og RPH-pumper brukes i hovedprosessen, sammen med korrosjonsbestandige spjeldventiler og ventiler fra seriene DANAÏS, SICCA og ECOLINE. De fôrede membranventilene og tilbakeslagsventilene i SISTO-serien kan leveres som ventiler for abrasive scenarier, og reguleringsventilseriene NORI, STAAL og MIL er tilgjengelige for dampforsyning.

2. Komprimering og transport av karbondioksid
Etter innfanging kan CO₂ komprimeres til en væske som er nesten like tett som vann. Når CO₂ kondenseres under det kritiske punktet, kan det pumpes og transporteres i rørledning, med lastebil eller skip. Pumper av typen HG og CHTR brukes i hovedprosessen. DANAÏS- og TRIODIS Cryo-spjeldventiler er egnet for den spesielt krevende prosessen med flytendegjøring.

3. Karbonlagring, lagring av CO
Hovedspørsmålet her er permanent lagring av CO₂ i underjordiske geologiske formasjoner. Ved geologisk lagring injiseres CO₂, som er fanget inn fra industrielle prosesser, i fjellformasjoner dypt nede i bakken og fjernes dermed permanent fra atmosfæren:

  • I saltvannsformasjoner
  • EOR (økt oljeutvinning)
  • I uttømte reservoarer

Innen alle bruksområder krever håndtering av CO₂ teknisk utstyr som tåler høyt trykk. Våre avanserte HGC- og CHTR-flertrinnspumper med høy ytelse er utstyrt for alle kritiske forhold og konstrueres på bestilling basert på de aktuelle kundekravene. Movitec-pumper brukes som hjelpepumper og, fra ventilsektoren, hovedsakelig kuleventiler.

4. CO som varmeoverføringsmedium i kraftverk 
I et forbrenningskammer blandes naturgass under høyt trykk med oksygen og superkritisk CO₂ fra prosessen og brennes. Den hete arbeidsvæsken som dannes, ekspanderer i en turbin og kjøles ned i en varmeveksler. Eventuelt vann som dannes, kondenseres og skilles ut, slik at det blir igjen en gassformig CO₂-strøm. Overskytende CO₂ føres inn i en rørledning for å brukes andre steder eller lagres i undergrunnen. Den gjenværende CO₂-strømmen komprimeres, avkjøles og transporteres videre under høyt trykk ved hjelp av KSB-pumper. CO₂-strømmen varmes opp igjen i varmeveksleren og føres deretter tilbake til forbrenningskammeret.

5. Bruk av karbondioksid
Når CO₂ er fanget inn, kan den brukes som råstoff i produksjonen av produkter eller tjenester. For eksempel for klimanøytral energi som syntetisk drivstoff og biodrivstoff, kjemikalier, plast, fibre og syntetisk gummi. Her tilbyr KSB også et bredt utvalg av pumper og ventiler.

Som en av verdenslederne innen pumper, ventiler og systemer av høy kvalitet er vi den perfekte partneren for alle operatører, prosjekteringsansvarlige og anleggsutviklere når det gjelder utvikling av løsninger i CO₂-sektoren. 

Med vår tekniske ekspertise og vårt blikk for fremtidsrelevante temaer gir vi et viktig bidrag til utviklingen av energieffektive teknologier som gagner miljøet. Vi former fremtiden – Velkommen til en verden av grønne løsninger!

Illustrasjon av fasene i et produkts livssyklus: Konsultasjon og analyse, igangkjøring, drift og reparasjon

Våre tjenester rundt temaet karbonfangst, -utnyttelse og -lagring

Vellykket drift av pumpesystemene dine krever mer enn utmerkede produkter: Du kan også dra nytte av vår brede tjenesteportefølje som omfatter planlegging, drift og vedlikehold av pumper, armaturer og annet roterende utstyr. Vi står parat med mer enn 3500 spesialister fordelt på over 190 servicesentre over hele verden.

Våre produkter for karbonfangst, -utnyttelse og -lagring

Innen området vannhenting er KSB en totalleverandør av pumper, ventiler og service med flere tiårs erfaring og solid praktisk kunnskap. I tillegg arbeider alle KSB-produkter effektivt, pålitelig og med lite vedlikeholdsbehov på lang sikt. Dermed kan du drive anlegget feilfritt og kostnadseffektivt.

RPH

RPH

Horisontalt, tverrdelt spiralpumpehus med prosesskonstruksjon iht. API 610, ISO 13709 (heavy-duty), type OH2, med innstrømmingsradialhjul og pumpeføtter midt på aksen, ev. med starthjul (inducer). ATEX-utførelse tilgjengelig.

Magnochem

Magnochem

Horisontal, akseltetningsløs spiralhuspumpe i prosesskonstruksjon, med magnetclutch, etter DIN EN ISO 2858 / ISO 5199, med radialhjul, enstrøms, ettrinns. ATEX-utførelse tilgjengelig.

MegaCPK

MegaCPK

Horisontal, tverrdelt spiralhuspumpe i prosesstype, med radialhjul, enstrøms, ettrinns, etter DIN EN ISO 5199, mål etter DIN EN ISO 2858 utvidet med nominell bredde DN25 og ≥DN200, i stort material- og tetningsmangfold, også som variant med våt aksel og konisk tetningskammer. ATEX-utførelse tilgjengelig.

Multitec

Multitec

Flertrinns, horisontal eller vertikal sentrifugalpumpe i leddkonstruksjon, i sokkelplate- og blokkversjon, med aksial eller radial inntaksrør, støpte radialløpehjul og motormontert turtallsreguleringssystem. ATEX-utførelse tilgjengelig.

HG

HG

Horisontal, tverrdelt leddpumpe med radialhjul, en- og tostrøms, flertrinns.

CHTR

CHTR

Horisontal høytrykksbasert mantelhuspumpe med radialhjul, en- og tostrøms, flertrinns, med flenser/sveiserør etter DIN, API 610 og ANSI.

DANAÏS 150

DANAÏS 150

Dobbelt eksentrisk sperrespjeld, med plastomersete (også i fire-safe-utførelse), metallsete eller elastomersete (FKM [VITON R] eller NBR [Nitril]). Manuell hendel eller reduksjonsgir, pneumatisk, elektrisk eller hydraulisk aktuator. Hus i støpejern med kulegrafitt, støpestål, spesialstål eller dupleks-spesialstål (254 SMO). Ringhus (T1), hus med gjengeflensøyne (T4), T4 for ensidig avflensing og bruk som endeventil med motflens. Tilkoblinger etter EN, ASME eller JIS. Fire-safe-test og -sertifisering etter API 607. Utslippsegenskaper godkjent og sertifisert etter EN ISO 15848-1. ATEX-utførelse etter direktiv 2014/34/EU.

SISTO-16

SISTO-16

Membranventil etter DIN/EN med flenser eller gjengemuffetilkobling, med forbindelssestykke i gjennomgangsform, tetning i gjennomgang og utover gjennom en støttet og kamret membran, hus med belegg eller kledning, posisjonsindikator med integrert spindelbeskyttelse, samtlige funksjonsdeler utenfor driftsmediet vedlikeholdsfri.

MIL 41000

MIL 41000

Burførte ensetereguleringsventiler for svært krevende bruk, høyt tillatt trykkfall, støyreduksjon og anti-kavitasjonstiltak mulig med utskiftning av standardburet.