Nákupný košík

Country, region and language selection

International websites

Europe

Americas / Oceania

Africa and Middle East

Asia / Pacific

Vysokokvalitné výrobky na výrobu chemikálií

Výkonnosť výroby chemikálií

Výrobky spoločnosti KSB sa postarajú o bezpečnú a spoľahlivú prepravu chemických látok bez netesností.

Preprava chemických látok kladie vysoké požiadavky na vaše procesné vybavenie a na materiály, z ktorých je vyrobené. 

S našimi výrobkami sa pri výrobe chemikálií postaráme o výnimočne spoľahlivé procesy. 

Jedno je isté, chemická výroba je odvetvie s extrémnymi výzvami. Na prepravu chemických látok sú kladené vysoké požiadavky – buď na procesné vybavenie, alebo na jeho materiály. Preto je potrebné zohľadniť mnohé relevantné bezpečnostné ustanovenia. 

Pri výrobe chemikálií musia čerpadlá na chemikálie odolávať mimoriadne extrémnym podmienkam, ako je čerpanie agresívnych médií, ktoré privádza stroje a materiály na ich hranice. Technické vybavenie používané na čerpanie médií musí pracovať bez porúch, efektívne a takmer bezúdržbovo, aby vždy zabezpečovalo hladkú prevádzku a udržiavalo náklady na životný cyklus na nízkej úrovni. Prevádzková bezpečnosť a istota, že sa nikdy nevyskytne netesnosť – nezávisle od toho, či sa čerpajú agresívne, korozívne alebo výbušné médiá – sú absolútna nevyhnutnosť.

Najmodernejšie výrobky KSB na čerpanie médií zabezpečujú spoľahlivý priebeh vašich procesov, aby ste sa mohli koncentrovať na svoj kľúčový obchod, ako aj na bezpečnú a ziskovú prevádzku vášho zariadenia. Optimalizované hydrauliky a inteligentné riešenia pohonov zaručujú energeticky účinnú prevádzku. A s pomocou nášho rozsiahleho servisu – od montáže a uvedenia do prevádzky cez inšpekciu a údržbu až po opravu u zákazníka – ako aj našich inovatívnych technológií môžete okrem toho znížiť vaše celkové náklady. 

Početné výhody čerpadiel na chemikálie spoločnosti KSB sú zrejmé: 

Profitujete z flexibilných a individuálnych riešení vďaka nášmu širokému portfóliu výrobkov. Okrem toho ponúkame spoľahlivé čerpanie a kontrolované oddelenie najkritickejších médií – samozrejme, pri dodržaní maximálnych bezpečnostných štandardov. A aj pri extrémnych podmienkach ponúkame vhodné riešenia vďaka našim materiálom odolným proti opotrebovaniu a korózii.

Stručne: Na chemickú výrobu vám môžeme ponúknuť rozsiahly program, ako sú čerpadlá bez tesnenia hriadeľa, čerpadlá médií s obsahom pevných látok, vysokotlakové čerpadlá, uzatváracie armatúry, regulačné armatúry, bezpečnostné armatúry, tesnenia klzným krúžkom, pohony, ako aj systémy regulácie otáčok.

Aplikácie v chemickej výrobe

Priemyselná fabrika s pohľadom na železničnú trať v noci

Výroba základných chemikálií

Chemický priemysel je celosvetovo závislý od konkurencieschopných cien základných chemikálií. Pomôžeme vám udržať vaše výrobné procesy v činnosti, takže vy sa môžete koncentrovať na bezpečnú prevádzku a zvýšiť svoj výnos.

Veľké skladovacie nádrže v zariadení na výrobu špeciálnych chemikálií

Výroba špeciálnych chemikálií

Mnohé odvetvia sú naviazané na vysokokvalitné špeciálne chemikálie, ktoré sa vyrábajú na objednávku. Naše flexibilné riešenia podporujú hladké, krátke cykly, aby ste sa mohli koncentrovať na bezpečnosť a rentabilitu.

Veľkokapacitné zariadenia a stropné potrubie v podniku na výrobu spotrebiteľských chemikálií

Výroba spotrebiteľských chemikálií

Výroba chemikálií pre domácnosť alebo starostlivosť o telo musí byť hygienická, efektívna a ekologická. Pomôžeme vám splniť všetky platné štandardy, aby ste sa mohli koncentrovať na dosahovanie vašich cieľov a dokonca aj ich prekonávať.

Illustration of the phases of a product life cycle: Consultation and analysis, commissioning, operation and repair

Servis v rámci služby KSB SupremeServ znamená mať kompletnú starostlivosť

Od osobného poradenstva, cez montáž a uvedenie do prevádzky až po údržbu a opravy: služba KSB SupremeServ vám poskytuje rozsiahly servis a náhradné diely pre čerpadlá, armatúry a ďalšie príslušenstvo – aj pre výrobky od iných výrobcov. K dispozícii je vám viac ako 3 500 špecialistov vo viac ako 170 servisných centrách po celom svete – nonstop, sedem dní v týždni. Sústreďte sa na svoju hlavnú činnosť – o zvyšok sa postaráme my.