Nákupný košík
Cukrová trstina a cukrová repa

Čerpadlá na výrobu cukru a škrobu

Spoločnosť KSB ponúka všetky čerpadlá a armatúry pre tento priemysel – pre hlavné i pomocné procesy.

Vďaka svojim dlhoročným odborným znalostiam výrobkov a procesov je spoločnosť KSB schopná ponúknuť vhodné čerpadlá a armatúry pre každý procesný krok výroby cukru a škrobu.

Od cukrovej repy až po hotový cukor: spoločnosť KSB ponúka čerpadlá a armatúry na výrobu cukru

Na začiatku výroby cukru stojí zber cukrovej repy – začína väčšinou v polovici septembra a spravidla trvá 80 a 110 dní. Počas tejto doby musí výroba prebiehať podľa možnosti bez porúch, aby celý proces výroby cukru neviazol. A v prípade poruchy musí byť obratom k dispozícii servis a náhradné diely.

Počas výroby cukru prebiehajú rôzne kvapalné procesy, ako napríklad čerpanie zmesí cukrovarníckych rezkov a šťavy do extrakčnej veže alebo doprava kryštálov cukru rozpustených vo vode. Tieto komplexné procesy vyžadujú individuálne systémové riešenia a predovšetkým technologicky vhodné a sofistikované výrobky.

Mnohé komponenty KSB je možné cielene prispôsobiť na dané požiadavky. Napríklad čerpadlo so špirálovým telesom KWP je možné vyhotoviť zo špeciálnych materiálov pre abrazívne médiá, ako napr. vápenné mlieko, filtračný kal alebo znečistená umývacia voda. K tomu – ale aj pre iné čerpadlá, ako je Etanorm alebo MCKP – poskytuje spoločnosť KSB mechanické tesnenia klzného krúžka (vrátane zásobovacieho systému), určené špeciálne pre túto aplikáciu.

Spoločnosť KSB tak ponúka vhodné čerpadlá a armatúry pre každý krok výroby cukru – od umývania cukrovej repy cez extrakcie až po kryštalizáciu.

Šťava z cukrovej repy a kryštalický cukor

Od šťavy z cukrovej repy až po kryštalický cukor – spoločnosť KSB ponúka riešenia pre každý výrobný krok.

Potraviny alebo priemysel: spoločnosť KSB ponúka silné čerpadlá a armatúry pre výrobu škrobu.

V závislosti od regiónu, resp. od prevládajúcich klimatických podmienok sa škrob získava z kukurice, zemiakov, pšenice, hrachu alebo z manioku. Ale bez ohľadu na to, ktorá rastlina stojí na začiatku ako surovina, spoločnosť KSB ponúka vhodné riešenia pre každú aplikáciu vo výrobe škrobu – čo je výhoda najmä pre prvotné zariaďovanie výroby s viacerými zariadeniami pre rôzne východiskové látky.

Výroba škrobu je celosvetovo rastúcim trhom. Okrem hygienickej výroby škrobu pre potravinársky priemysel existujú ešte ďalší veľkí odberatelia: oblasti aplikácií pre takzvané technické škroby siahajú od výroby stavebných materiálov a kartónov cez textilný priemysel až po kozmetiku a farmaceutický priemysel.

Výhoda: spoločnosť KSB ako dodávateľ komplexných riešení má v sortimente pre všetky aplikácie a každý výrobný krok vhodné výrobky a servisné riešenia.

So spoločnosťou KSB získate všetky potrebné výrobky a služby z jednej ruky.

U spoločnosti KSB sa spájajú dlhodobé odborné znalosti výrobkov a procesov so širokým sortimentom. To znamená, že spoločnosť KSB dodáva potrebné čerpadlá a armatúry nielen pre hlavné procesy, ale aj pre periférie, t. j. pre pomocné procesy výroby cukru a škrobu.

Mnohé komponenty je možné cielene prispôsobiť na požiadavky – napr. čerpadlo so špirálovým telesom KWP je dostupné pre použitie v hlavnom procese v rôznych materiálových vyhotoveniach, okrem iného pre abrazívne médiá, ako je vápenné mlieko, filtračný kal alebo znečistená umývacia voda. Tesnenia klzného krúžka od spoločnosti KSB, ktoré sú špeciálne prispôsobené na danú aplikáciu a príslušný typ čerpadla, navyše zaručujú dlhú životnosť.

Všetky výhody dopĺňa globálna servisná sieť KSB. V rámci tejto siete je vám pre údržbu, servis a opravy k dispozícii viac ako 3 000 špecialistov vo viac ako 170 servisných centrách.

Naša ponuka

Spoločnosť KSB ponúka rôzne výrobky na dopravu kvapalín v rôznych procesoch, ako napr.:

 • Čerstvá a znečistená voda pri umývaní cukrovej repy a spracovaní cukrovej trstiny
 • Doprava zmesi cukrovarníckych rezkov a šťavy pri výrobe rezkov 
 • Doprava surovej šťavy pri získavaní šťavy 
 • Doprava abrazívneho vápenného mlieka pri prečisťovaní šťavy
 • Výroba hustej a riedkej šťavy
 • Kryštalizácia cukru
 • Rafinovanie cukru

Príklady dopravovaných médií:

 • Výroba cukru z repy a cukrovej trstiny
 • Hustá, riedka šťava
 • Kryštálový cukor
 • Rafináda
 • Cukrový sirup
 • Procesná voda
 • Napájacia voda
 • Úžitková voda
 • Škrobové mlieko
 • Škrobový kal
 • Škrobová suspenzia
 • Procesná voda
 • Alkoholy
 • CIP lúhy, kyseliny
 • Odpadová voda

Vaše výhody

 • Spoľahlivé výrobky s dlhou životnosťou
 • Výrobky orientované na zákazníka a jeho potreby
 • Od úpravy suroviny a extrakciu až po koncentráciu škrobu všetko z jednej ruky
 • Vyhotovenia obežného kolesa pre špecifické aplikácie (uzavreté, otvorené, polootvorené) ako najlepšie možné riešenie
 • Digitálne riešenia pre monitoring čerpadiel a zaistenie dostupnosti
 • Celosvetovo dostupná servisná sieť
 • Vlastné KSB tesnenia klzného krúžka perfektne prispôsobené na čerpadlo a aplikáciu
 • Vlastné materiály (Noridur, Norihard, atď.) pre náročné procesy, v ktorých sa vyskytujú pevné látky
 • Dlhoročné skúsenosti a odborné kompetencie

KWP

KWP

Horizontálne radiálne členené čerpadlo so špirálovou komorou, s procesnou konštrukciou, jednostupňové, jednoprúdové s najrozličnejšími geometriami obežného kolesa: zatvorené viackanálové koleso, otvorené viaclopatkové koleso a vírivé koleso. Vyhotovenie ATEX je dostupné.

MegaCPK

MegaCPK

Vodorovné, radiálne delené čerpadlo so špirálovou komorou, s procesnou konštrukciou, s radiálnym kolesom, jednoprúdové, jednostupňové, podľa DIN EN ISO 5199, rozmery podľa DIN EN ISO 2858 doplnené o menovité svetlosti DN25 a ≥ DN200, s veľkou variabilitou materiálov a tesnení, ako variant tiež s mokrým hriadeľom a kónickým utesneným priestorom. Dostupné vyhotovenie ATEX.

Vitalobe

Vitalobe

Robustné dvojpiestové čerpadlo s hygienickou konštrukciou umožňujúce obojsmernú prevádzku, s vodorovným alebo zvislým usporiadaním prípojok. Hygienická konštrukcia, ktorá vďaka nízkej miere mŕtvych priestorov a absencii štrbín umožňuje mimoriadne dobré vyčistenie pomocou CIP/SIP. Všetky konštrukčné diely prichádzajúce do kontaktu s dopravovaným médiom sú vyrobené z ušľachtilej ocele 1.4404/1.4409 (AISI 316L/CF3M); dostupné sú rôzne tvary rotorov, tesnení hriadeľa a procesné prípojky. Montáž ako čerpadlový agregát s prevodovkou a štandardným motorom. Vitalobe má certifikát EHEDG. Elastoméry čerpadla vyhovujú požiadavkám FDA a EN 1935/2004. Ako príslušenstvo sú okrem iného k dispozícii aj prepravné vozíky, vyhrievané teleso, resp. kryt telesa a zabezpečenie proti premosteniu. Vyhotovenie ATEX je dostupné.

Multitec

Multitec

Vodorovné alebo zvislé viacstupňové odstredivé čerpadlo s článkovou konštrukciou vo verzii základovej dosky a bloku, so sacím hrdlom axiálnym alebo radiálnym, odliatymi radiálnymi obežnými kolesami a systémom regulácie otáčok integrovaným v motore. Vyhotovenie ATEX je dostupné.

Amarex KRT

Amarex KRT

Vodorovné alebo zvislé, jednostupňové ponorné čerpadlo ako blokový čerpadlový agregát s rôznymi tvarmi obežných kolies budúcej generácie, s mokrou alebo suchou montážou, stacionárne alebo prenosné s energeticky úsporným motorom a vo vyhotovení s ochranou proti explózii.

ISORIA 10/16

ISORIA 10/16

Stredová uzatváracia klapka s koncom hriadeľa so štvorhranom podľa ISO 5211, elastomérová prstencová manžeta, s ručnou pákou alebo ručne ovládanou redukčnou prevodovkou, pneumatickým, elektrickým alebo hydraulickým pohonom, prstencové teleso (T1), teleso so strediacimi okami (T2), teleso s prírubovými okami so závitom (T4), teleso v tvare profilu U bez tesniacej lišty (T5). Typy telies T2 a T4 umožňujú jednostranné odpojenie príruby a montáž v podobe koncovej armatúry s protiľahlou prírubou. Prípojky podľa EN, ASME, JIS.

KE

KE

Stredová uzatváracia klapka s hriadeľom so štvorhranom podľa ISO 5211 a prstencová maneta PFA. S ručnou pákou, ručnou prevodovkou, pneumatickým alebo elektrickým pohonom. S prstencovým telesom (T1), teleso s prírubovými okami so závitom (T4) alebo teleso v tvare profilu U s tesniacou lištou (T6). Možné prípojky podľa EN, ASME a JIS.

DANAÏS 150

DANAÏS 150

Dvojitá excentrická uzatváracia klapka s koncom hriadeľa so štvorhranom podľa ISO 5211, s plastomérovým sedlom (aj nehorľavé vyhotovenie), kovovým sedlom alebo elastomérovým sedlom (FKM [VITON R] alebo NBR [nitril]). Ručná páka alebo redukčná prevodovka, pneumatický, elektrický alebo hydraulický pohon. Teleso z tvárnej liatiny, oceľoliatiny, ušľachtilej ocele alebo ušľachtilej ocele Duplex (254 SMO). Prstencové teleso (T1), teleso s prírubovými okami so závitom (T4), T4 na jednostranné odpojenie príruby a používanie ako koncová armatúra s protiprírubou. Prípojky podľa EN, ASME alebo JIS. Skúška a osvedčenie o ohňovzdornosti podľa API 607. Skúška a osvedčenie pre reakcie na emisie podľa EN ISO 15848-1. Vyhotovenie ATEX podľa smernice 2014/34/EÚ.

Illustration of the phases of a product life cycle: Consultation and analysis, commissioning, operation and repair

Servis v rámci služby KSB SupremeServ znamená mať kompletnú starostlivosť

Od osobného poradenstva, cez montáž a uvedenie do prevádzky až po údržbu a opravy: služba KSB SupremeServ vám poskytuje rozsiahly servis a náhradné diely pre čerpadlá, armatúry a ďalšie príslušenstvo – aj pre výrobky od iných výrobcov. K dispozícii je vám viac ako 3 500 špecialistov vo viac ako 170 servisných centrách po celom svete – nonstop, sedem dní v týždni. Sústreďte sa na svoju hlavnú činnosť – o zvyšok sa postaráme my.

Energy efficiency consulting (Fluid Future) for pumps and valves

Energetické poradenstvo

Optimalizujte vďaka FluidFuture® energetickú účinnosť svojho zariadenia v štyroch krokoch. Systematický postup spoločnosti KSB vám zaručí maximálne úspory energie.

 • Systematická analýza
 • Jasné odporúčania na ďalšie rozhodovanie