Nákupný košík

Country, region and language selection

International websites

Europe

Americas / Oceania

Africa and Middle East

Asia / Pacific

Pracovník spoločnosti KSB spracúva čerpadlo pre strojárstvo

Strojárstvo

Medzi tradíciou a pokrokom: dobré vybavenie pre každú výzvu – s výrobkami spoločnosti KSB

Armatúry a čerpadlá pre strojárstvo musia nielen obstáť v najtvrdších podmienkach, ale musia presvedčiť aj svojou hospodárnosťou.

Zamerané na výzvy a budúcnosť

Aplikácie v strojárstve kladú na čerpadlá a armatúry najtvrdšie požiadavky. Materiál musí odolať používaným médiám, ako sú vysokoteplotné oleje, chladiace mazivá (KSS) s trieskami, procesná voda s obsahom pevných látok alebo upravená voda pre kotly.

Vo výrobe obrábacích strojov, v zariadeniach na výrobu termálneho oleja, ako aj v parných zariadeniach záleží na maximálnej presnosti a bezpečnosti. Vlastnosti a výkonnosť armatúr a čerpadiel v strojárstve musia byť preto dimenzované na čerpané médiá.

K výrobným požiadavkám sa pridávajú potreby trhu. Strojárstvo už dlho čelí aj ekonomickým a technologickým výzvam: procesy globalizácie, nové trhy v rozvíjajúcich sa krajinách a noví konkurenti znamenajú rastúci konkurenčný tlak.

Aj technologické trendy, ako digitalizácia a priemysel 4.0 majú čoraz väčší vplyv na sektor. Len ten, kto má svoje prevádzkové náklady pod kontrolou a neuzatvára sa pred digitálnou zmenou, má silnú pozíciu voči konkurencii.

Strojárstvo: vrták sa zavrtáva do kovu. Vznikajúce triesky sa odplavujú použitím vody.

Žiadané v strojárstve: čerpadlá pomáhajú pri odvážaní kovových triesok a pri ich oddeľovaní od chladiacich mazív.

Výrobky KSB pre strojárstvo

si dokážu poradiť s každou výzvou v oblasti technických riešení aplikácií a ich hospodárnosťou

Ako hráč na trhu s dlhoročnými skúsenosťami ponúka spoločnosť KSB výrobky a služby, ktoré spĺňajú najvyššie požiadavky strojárstva – technicky i ekonomicky.

Čerpadlá a armatúry od spoločnosti KSB je možné flexibilne a individuálne prispôsobiť. Umožňujú účinnú prevádzku vo všetkých stavoch záťaže. Vysoká kvalita výrobkov navyše zaručuje maximálnu procesnú bezpečnosť a podporuje konštantnú kvalitu vašich výrobkov. 

Čerpadlá KSB pre strojárstvo vybavené inovatívnou technológiou významne prispievajú k znižovaniu prevádzkových nákladov a k pozitívnemu výsledku podniku.

Najvyššie požiadavky si vyžadujú výrobky najvyššej kvality 

Od blokových čerpadiel cez normované a vysokotlakové čerpadlá až po ponorné čerpadlá a čerpadlá chladiaceho maziva: vďaka širokému sortimentu výrobkov môže spoločnosť KSB flexibilne reagovať na vaše individuálne potreby.

Čerpadlá KSB pre strojárstvo je možné konfigurovať priamo pre dané médium, napríklad pomocou špeciálnych tesnení klzného krúžka, tesniacich kruhov a rozličných kombinácií materiálov. Tak je zaručené plynulé čerpanie médií a bezpečný výrobný proces.

Okrem toho je možné čerpadlá vybaviť automatizačnými a pohonnými riešeniami, ako je napr. PumpMeter, KSB Guard alebo PumpDrive: chytré výrobky monitorujú prevádzkový stav čerpadla, zaručujú energeticky účinnú prevádzku vašej čerpacej stanice a včas signalizujú potrebné servisné opatrenia. Digitálne riešenia takto prinášajú do procesov transparentnosť, zabraňujú neplánovaným výpadkom a znižujú prevádzkové náklady.

Spoločnosť KSB poskytuje špecializované nadštandardné riešenia, ako aj kompletné systémové riešenia. Kvalitné výrobky pre strojárstvo sú navyše zastrešené excelentnou servisnou ponukou KSB SupremeServ.

Naša ponuka

Spoločnosť KSB ponúka široký sortiment pre oblasť strojárstva:

 • Normalizované/blokové čerpadlá (chemické normalizované čerpadlá)
 • Procesné čerpadlá
 • Vysokotlakové čerpadlá
 • Odstredivé čerpadlá
 • Čerpadlá pevných látok
 • Samonasávacie čerpadlá
 • Čerpadlá na chladiace mazivo

Oblasti použitia sú

 • Zariadenia na výrobu termálneho oleja
 • Parné kotly
 • Výroba obrábacích strojov

Čerpanými médiami sú 

 • Vysokoteplotné oleje
 • Chladiace mazivá s trieskami
 • Procesná voda s obsahom pevných látok 
 • Upravená kotlová voda

Vaše výhody

 • Flexibilné a individuálne riešenia vďaka širokému sortimentu výrobkov
 • Materiály odolné proti opotrebovaniu
 • Maximálna procesná bezpečnosť vďaka vysokej, konštantnej kvalite výrobkov   
 • Automatizačné riešenie a riešenia pohonov pre energeticky účinnú prevádzku a transparentné procesy 
 • Zníženie celkových prevádzkových nákladov vďaka inovatívnej technológii 
 • Rozsiahly servis – od montáže, údržby až po opravu u zákazníka  

Movitec

Movitec

Viacstupňové zvislé vysokotlakové odstredivé čerpadlo s článkovou konštrukciou a protiľahlým sacím a výtlačným hrdlom s rovnakou menovitou svetlosťou (vyhotovenie Inline) a blokové konštrukčné vyhotovenie pre pohon. S KSB SuPremE, synchrónnym reluktančným motorom bez magnetov (výnimka: veľkosti motorov 0,55 kW/0,75 kW s otáčkami 1500 min⁻¹ sú vyhotovené s permanentnými magnetmi) s triedou účinnosti IE4/IE5 podľa IEC TS 60034-30-2:2016 na prevádzku so systémom regulácie otáčok, typ KSB PumpDrive 2 alebo KSB PumpDrive 2 Eco bez snímača ložiska rotora. Upevňovacie body zodpovedajú norme EN 50347, rozmery plášťa podľa normy DIN V 42673 (07-2011). Vyhotovenie ATEX je dostupné.

Etabloc

Etabloc

Jednostupňové blokové čerpadlo so špirálovou komorou, s výkonmi podľa EN 733, s vymeniteľným puzdrom hriadeľa a štrbinovými krúžkami, so systémom regulácie otáčok integrovaným v motore. S KSB SuPremE, synchrónnym reluktančným motorom bez magnetov (výnimka: veľkosti motorov 0,55 kW/0,75 kW s otáčkami 1500 min⁻¹ sú vyhotovené s permanentnými magnetmi) s triedou účinnosti IE4/IE5 podľa IEC TS 60034-30-2:2016 na prevádzku so systémom regulácie otáčok, typ KSB PumpDrive 2 alebo KSB PumpDrive 2 Eco bez snímača ložiska rotora. Upevňovacie body zodpovedajú norme EN 50347, rozmery plášťa podľa normy DIN V 42673 (07-2011). Vyhotovenie ATEX je dostupné.

Etanorm

Etanorm

Horizontálne čerpadlo so špirálovou komorou, jednostupňové, s menovitými výkonmi a hlavnými rozmermi podľa EN 733, s nosičom ložiska, s procesnou konštrukciou, s vymeniteľnými puzdrami hriadeľa/ochrannými puzdrami hriadeľa a rozširovacími podložkami a so systémom regulácie otáčok integrovaným v motore. S KSB SuPremE, synchrónnym reluktančným motorom bez magnetov (výnimka: veľkosti motorov 0,55 kW/0,75 kW s otáčkami 1500 min⁻¹ sú vyhotovené s permanentnými magnetmi) s triedou účinnosti IE4/IE5 podľa IEC TS 60034-30-2:2016 na prevádzku so systémom regulácie otáčok, typ KSB PumpDrive 2 alebo KSB PumpDrive 2 Eco bez snímača ložiska rotora. Upevňovacie body zodpovedajú norme EN 50347, rozmery plášťa podľa normy DIN V 42673 (07-2011). Vyhotovenie ATEX je dostupné.

Multitec

Multitec

Vodorovné alebo zvislé viacstupňové odstredivé čerpadlo s článkovou konštrukciou vo verzii základovej dosky a bloku, so sacím hrdlom axiálnym alebo radiálnym, odliatymi radiálnymi obežnými kolesami a systémom regulácie otáčok integrovaným v motore. Vyhotovenie ATEX je dostupné.

HPK-L

HPK-L

Vodorovné, radiálne delené čerpadlo so špirálovou komorou, s procesnou konštrukciou, s tesniacim krúžkom a vzduchom chladeným utesneným priestorom, integrovaným kolesom ventilátora, bez cudzieho chladenia, radiálneho kolesa, jednoprúdové, jednostupňové, podľa ISO 2858/ISO 5199. Vyhotovenie ATEX je dostupné.

Ďalšie vhodné výrobky pre strojárstvo

NORI 40 ZXLB/ZXSB

NORI 40 ZXLB/ZXSB

Uzatvárací ventil podľa DIN/EN s prírubami (ZXLB), s koncami alebo hrdlami na navarenie (ZXSB), s vlnovcom, priamou hornou časťou, s vymeniteľným kónickým uzatváracím alebo škrtiacim kužeľom, dvojdielnym vretenom, integrovaným ukazovateľom polohy, tesniacimi plochami z antikoróznej chrómovej ocele odolnej proti opotrebeniu alebo z ocele CrNi.

STAAL 40 AKD/AKDS

STAAL 40 AKD/AKDS

Uzatváracie šupátko podľa DIN/EN s prírubami (AKD) alebo koncami na navarenie (AKDS), so slepou prírubou, kovaným a lebo zvareným telesom, nerotujúcim vretenom, pohyblivými klinovými doskami na presnú úpravu podľa sediel telies, tesniacimi plochami zo 17 % chrómovej ocele odolnej proti opotrebeniu a korózii.

ISORIA 10/16

ISORIA 10/16

Stredová uzatváracia klapka s koncom hriadeľa so štvorhranom podľa ISO 5211, elastomérová prstencová manžeta, s ručnou pákou alebo ručne ovládanou redukčnou prevodovkou, pneumatickým, elektrickým alebo hydraulickým pohonom, prstencové teleso (T1), teleso so strediacimi okami (T2), teleso s prírubovými okami so závitom (T4), teleso v tvare profilu U bez tesniacej lišty (T5). Typy telies T2 a T4 umožňujú jednostranné odpojenie príruby a montáž v podobe koncovej armatúry s protiľahlou prírubou. Prípojky podľa EN, ASME, JIS.

DANAÏS 150

DANAÏS 150

Dvojitá excentrická uzatváracia klapka s koncom hriadeľa so štvorhranom podľa ISO 5211, s plastomérovým sedlom (aj nehorľavé vyhotovenie), kovovým sedlom alebo elastomérovým sedlom (FKM [VITON R] alebo NBR [nitril]). Ručná páka alebo redukčná prevodovka, pneumatický, elektrický alebo hydraulický pohon. Teleso z tvárnej liatiny, oceľoliatiny, ušľachtilej ocele alebo ušľachtilej ocele Duplex (254 SMO). Prstencové teleso (T1), teleso s prírubovými okami so závitom (T4), T4 na jednostranné odpojenie príruby a používanie ako koncová armatúra s protiprírubou. Prípojky podľa EN, ASME alebo JIS. Skúška a osvedčenie o ohňovzdornosti podľa API 607. Skúška a osvedčenie pre reakcie na emisie podľa EN ISO 15848-1. Vyhotovenie ATEX podľa smernice 2014/34/EÚ.

Illustration of the phases of a product life cycle: Consultation and analysis, commissioning, operation and repair

Servis v rámci služby KSB SupremeServ znamená mať kompletnú starostlivosť

Od osobného poradenstva, cez montáž a uvedenie do prevádzky až po údržbu a opravy: služba KSB SupremeServ vám poskytuje rozsiahly servis a náhradné diely pre čerpadlá, armatúry a ďalšie príslušenstvo – aj pre výrobky od iných výrobcov. K dispozícii je vám viac ako 3 500 špecialistov vo viac ako 170 servisných centrách po celom svete – nonstop, sedem dní v týždni. Sústreďte sa na svoju hlavnú činnosť – o zvyšok sa postaráme my.

KSB mechanical seals for pumps and valves

Tesnenia klzným krúžkom KSB

Pri každom čerpadle je tesnenie klzným krúžkom (GLRD) jedným z najdôležitejších konštrukčných dielov. Tieto tesnenia hriadeľov vyvinuté spoločnosťou KSB sú zárukou efektívnej prevádzky vášho zariadenia.

 • Predĺženie životnosti
 • Nižšie náklady na údržbu a náhradné diely