Country, region and language selection

International websites

Europe

Americas / Oceania

Africa and Middle East

Asia / Pacific

Stožiar vonkajšieho vedenia

Energetická technika

Ekonomická a bezpečná výroba energie – so špičkovými technológiami spoločnosti KSB

V energetickej technike je bezproblémová prevádzka a absolútna bezpečnosť úplnou nevyhnutnosťou. Presne to zaručujú výrobky spoločnosti KSB. Preto je spoločnosť KSB svetovým lídrom na trhu.  

Čo rozhoduje v energetickej technike: maximálna účinnosť a bezpečnosť

Moderné čerpadlá a armatúry pre elektrárne spĺňajúce požiadavky trhu by mali úsporne hospodáriť s energiou a udržovať nízke náklady na životný cyklus. Navyše musia odolávať vysokým teplotám a tlakom. Pretože bezproblémová prevádzka a absolútna bezpečnosť sú pre hospodárne prevádzkovanie elektrární nevyhnutné. Ďalšou veľkou výzvou našej doby je zosúladenie rastúceho dopytu po energii s požiadavkami na ochranu životného prostredia.

Technicky zrelý a komplexný program čerpadiel spoločnosti KSB, ako aj armatúry vo vyhotovení DIN/ANSI presviedčajú prevádzkovateľov elektrární a výrobcov zariadení na celom svete. Pretože čerpadlá a armatúry pre elektrárne spoločnosti KSB sa perfektne hodia na optimálnu výrobu a skladovanie energie – či už v jadrových elektrárňach alebo v elektrárňach na fosílne palivá, pri výrobe obnoviteľných energií alebo pri prevádzke systémov diaľkového vykurovania. 

Čerpadlá pre elektrárne spoločnosti KSB sa používajú v najrozličnejších procesoch: Spoľahlivo čerpajú kotlovú vodu, kondenzát alebo chladiacu vodu. Vysokotlakové ventily, klapky a šupátka bezpečne uzatvárajú tieto kvapaliny.

Čerpadlá KSB disponujú optimalizovanou hydraulikou s vysokoúčinnými pohonmi, ktoré umožňujú permanentne vysoké výkony a napriek tomu zaručujú maximálnu možnú hospodárnosť vášho zariadenia. Vďaka vlastnému vývoju materiálov odolných proti korózii a opotrebeniu zaisťujú pritom čerpadlá KSB maximálnu prevádzkovú bezpečnosť. 
Pomocou najmodernejších simulačných programov, vlastných skúšobní a testovacích zariadení optimalizuje spoločnosť KSB procesy a testuje výrobky v reálnych podmienkach. 

Ako vedúci celosvetový špecialista v oblasti Engineered Business s mnohoročnými skúsenosťami ponúka spoločnosť KSB komplexné riešenia a služby pod jednou strechou – jej asistenčnú podporu máte zaručenú počas celého životného cyklu vášho zariadenia: od uvedenia do prevádzky cez bežný prevádzkový deň až po prípadné odstavenie.

Aplikácie energetickej techniky

Biomass power plant

Obnoviteľná energia

Celosvetovo sa v rámci ochrany ovzdušia presadzuje obnoviteľná energia. V Nemecku má jej podiel na výrobe elektrickej energie stúpnuť do roku 2030 na 65 percent. Spoločnosť KSB je motorom tohto vývoja.

Elektrárne na fosílne palivá

Elektrárne na fosílne palivá

Viac ako 170 000 čerpadiel a približne 3 milióny armatúr spoločnosti KSB vo viac ako 1 000 elektrárňach na fosílne palivá na celom svete zaisťuje efektívnu výrobu elektrickej energie s nízkymi prevádzkovými nákladmi.

Jadrové elektrárne

Atómové elektrárne

Prevádzka jadrového zariadenia kladie najvyššie požiadavky na bezpečnosť. Riešenia KSB zaisťujú už viac ako 40 rokov bezpečné procesy v približne 200 zariadeniach na celom svete.

Illustration of the phases of a product life cycle: Consultation and analysis, commissioning, operation and repair

Servis v rámci služby KSB SupremeServ znamená mať kompletnú starostlivosť

Od osobného poradenstva, cez montáž a uvedenie do prevádzky až po údržbu a opravy: služba KSB SupremeServ vám poskytuje rozsiahly servis a náhradné diely pre čerpadlá, armatúry a ďalšie príslušenstvo – aj pre výrobky od iných výrobcov. K dispozícii je vám viac ako 3 500 špecialistov vo viac ako 170 servisných centrách po celom svete – nonstop, sedem dní v týždni. Sústreďte sa na svoju hlavnú činnosť – o zvyšok sa postaráme my.