Nákupný košík

Country, region and language selection

International websites

Europe

Americas / Oceania

Africa and Middle East

Asia / Pacific

Smartphone with KSB Sonolyzer® app

KSB Sonolyzer®

KSB Sonolyzer® – aplikácia na odhalenie potenciálnych úspor energie

Touto aplikáciou prináša spoločnosť KSB revolúciu priemysel 4.0 priamo do vášho smartfónu: Do niekoľkých sekúnd dokáže aplikácia KSB Sonolyzer® odmerať frekvenciu zvukov asynchrónneho motora a skontroluje dostupnosť potenciálov na úsporu energie, ktoré umožnia zvýšenie účinnosti čerpadla.

Stiahnuť aplikáciu KSB Sonolyzer teraz

Bezplatná kontrola energetickej efektivity pre vaše rotačné zariadenie

Aplikáciu KSB Sonolyzer si môžete bezplatne stiahnuť do svojho smartfónu alebo tabletu. Aplikácia je dostupná pre zariadenia s operačným systémom Android a pre zariadenia Apple.

Tu môžete prejsť na sťahovanie.

Objavte teraz možnosti optimalizácie vášho systému pomocou aplikácie KSB Sonolyzer

Na odhalenie potenciálnych úspor energie používa aplikácia bilančný algoritmus vyvinutý spoločnosťou KSB, ktorý má nateraz jedinečné postavenie na trhu. Môžete ho použiť nielen na čerpadlá KSB, ale aj na rotačné zariadenia mnohých iných výrobcov.

Smartphone with KSB Sonolyzer® app held to an asynchronous motor

Objavte aplikáciu KSB Sonolyzer®!

Smartphone with KSB Sonolyzer® app

Krok 1

Bezplatne si stiahnite aplikáciu KSB Sonolyzer®

Smartphone with KSB Sonolyzer® app

Krok 2

Zvoľte typ čerpadla

Smartphone with KSB Sonolyzer® app

Krok 3

Zadajte parametre čerpadla

Smartphone with KSB Sonolyzer® app

Krok 4

Spustite meranie a podržte smartfón jednoducho pri motore. Výsledok analýzy vám aplikácia KSB poskytne do 20 sekúnd.

Smartphone with KSB Sonolyzer® app

Krok 5

Výsledok merania informuje, či sa prevádzkový bod nachádza mimo rozsahu čiastočného zaťaženia alebo v rámci neho.

Využite potenciál úspor

Pomocou aplikácie KSB Sonolyzer® sa e-mailom alebo telefonicky môžete priamo spojiť s vaším miestnym poradcom KSB, ktorý vám pomocou analytického nástroja SES System Effizienz Service® od spoločnosti KSB sprostredkuje detailnú analýzu účinnosti. Aplikácia zistí na tento účel vašu lokalitu a spojí vás priamo s príslušným poradcom.

Dátový balík poskytovaný aplikáciou KSB je ideálnym východiskom na promptnú a detailnú analýzu FluidFuture® a na využitie potenciálnych úspor identifikovaných v rámci nej na zvýšenie účinnosti vášho čerpadla. 

Viac o FluidFuture® spoločnosti KSB…

SES System Efficiency Service® analysis tool connected to a pump

Najčastejšie otázky o aplikácii KSB Sonolyzer®

1. Moje meranie zlyhalo napriek viacerým opakovaniam, čo môžem urobiť?

 • Vykonávalo sa meranie na stroji s reguláciou otáčok? Aplikácia KSB Sonolyzer® vykonáva merania len na strojoch bez frekvenčného meniča.
 • Najlepšie výsledky pri použití aplikácie KSB Sonolyzer® možno dosiahnuť, keď mikrofón svojho mobilného koncového zariadenia podržíte čo najbližšie pri ventilátore motora.
 • Aplikácia KSB Sonolyzer® vyžaduje presné menovité otáčky motora (uvedené na typovom štítku motora) a nie otáčky čerpadla (typový štítok čerpadla).
 • Vykonávalo sa meranie na motore s príliš vysokým hnacím výkonom? Aplikácia KSB Sonolyzer® funguje len pre stroje s hnacím výkonom do 200 kW.

Zlyhanie merania v podstate znamená, že aplikácia KSB Sonolyzer® nedokázala získať spoľahlivý výsledok merania. S cieľom predísť nesprávnym údajom sa v takomto prípade nezobrazí žiaden výsledok merania, ale chybové hlásenie! Zlyhanie merania môže mať aj ďalšie príčiny:

 • Veľké opotrebovanie čerpadlového agregátu, ako napr. poškodenie ložísk alebo kavitácia, môže spôsobiť, že aplikácia KSB Sonolyzer® nedokáže určiť jednoznačný výsledok merania.
 • Aplikácia KSB Sonolyzer® funguje len na motoroch chladených ventilátormi.
 • Výkyvy v sieti môžu negatívne ovplyvniť kvalitu analýzy.
 • Meranie musí trvať minimálne 20 sekúnd. Keď smartfón počas merania otočíte, aby ste sa pozreli na displej, meranie sa preruší.

2. Aký je presný princíp fungovania aplikácie KSB Sonolyzer®?

 • V prvom kroku zisťuje aplikácia KSB Sonolyzer® audiosignál ventilátora motora, na základe ktorého určí momentálne otáčky asynchrónneho motora. Pomocou vhodného modelu parametrov motora odvodí od tejto veličiny momentálny príkon stroja. Z týchto údajov určí aplikácia KSB Sonolyzer® na základe vhodných charakteristík čerpadla rozsah zaťaženia čerpadlového agregátu. 

3. Nakoľko záväzný je výsledok merania pomocou aplikácie KSB Sonolyzer®?

 • Tisíce úspešne realizovaných meraní dokazujú účinnosť aplikácie KSB Sonolyzer® v praxi. Aplikácia KSB Sonolyzer® poskytuje indikáciu prevádzkového bodu pre stroje s asynchrónnym motorom. Súčasne pomáha identifikovať potenciály úspor pre stroje. Či a ako sa dajú realizovať, závisí od množstva faktorov zisťovaných v konkrétnom prípade, ktoré aplikácia KSB Sonolyzer® nedokáže zaznamenať v plnej miere. Na získanie záväzných výsledkov je potrebná analýza na mieste vykonaná odborným personálom. Na tento účel môžete z aplikácie odoslať svojmu príslušnému zmluvnému predajcovi KSB požiadavku na skontaktovanie.
 • Pozrite si aj http://www.elektrotechnik.vogel.de/einfach-betriebsdaten-von-antrieben-per-app-und-sensor-kaestchen-messen-a-550179/

4. Môžu rušivé zvuky ovplyvniť meranie pomocou aplikácie KSB Sonolyzer®?

 • Aplikácia KSB Sonolyzer® mimoriadne dobre odoláva typickým rušivým zvukom, ktoré sa vyskytujú v praxi, ako sú napr. zvuky vydávané susediacimi strojmi. V takýchto prípadoch je dôležité držať mikrofón mobilného koncového zariadenia čo najbližšie pri ventilátore motora meraného agregátu. Tým sa zabezpečí dostatočný pomer signálu k rušeniu v záujme zaručenia správnosti merania.

5. Možno aplikáciu KSB Sonolyzer® použiť aj pri strojoch od iných výrobcov?

 • Áno, aplikácia KSB Sonolyzer® je vhodná aj na analýzu mnohých čerpadiel iných výrobcov, ktoré sú poháňané asynchrónnym motorom pri konštantnej sieťovej frekvencii. Výber týchto agregátov nájdete v zozname možností aplikácie pod položkou „Audioanalýza“.

6. Moje čerpadlo sa nenachádza v zozname možností aplikácie. Môžem napriek tomu použiť aplikáciu KSB Sonolyzer®?

 • Ak je vaše čerpadlo porovnateľné s niektorým strojom uvedeným v zozname možností, predovšetkým z hľadiska charakteristiky výkonu, výsledok merania pomocou aplikácie KSB Sonolyzer® bude s veľkou pravdepodobnosťou správny.

7. Aká je cena aplikácie?

 • Aplikáciu Sonolyzer® si môžete bezplatne stiahnuť v obchodoch Google Play Store alebo Apple App Store a rovnako bezplatné je aj jej používanie.

8. Mám návrhy na zlepšenie aplikácie KSB Sonolyzer®. Čo môžem urobiť?

 • Vítame akúkoľvek spätnú väzbu doručenú na adresu sonolyzer@ksb.com, ktorú môžeme zahrnúť do ďalšieho vývoja.
Identification of energy-saving potential (Sonolyzer)

Zaznamenanie potenciálu úspory energie

KSB Sonolyzer® je aplikácia spoločnosti KSB pre smartfóny, ktorá zo zvuku vášho asynchrónneho motora rozpozná, či vaše čerpadlo pracuje úsporne alebo je jeho spotreba energie príliš vysoká.

 • Bezplatné stiahnutie

 • Analýza v priebehu niekoľko sekúnd

Energy efficiency consulting (Fluid Future) for pumps and valves

Energetické poradenstvo

Optimalizujte vďaka FluidFuture® energetickú účinnosť svojho zariadenia v štyroch krokoch. Systematický postup spoločnosti KSB vám zaručí maximálne úspory energie.

 • Systematická analýza
 • Jasné odporúčania na ďalšie rozhodovanie
SES System Efficiency Service

Služba efektivity systému

Čerpadlá, ktoré nie sú optimálne prispôsobené zariadeniu, majú príliš vysokú spotrebu energie. Pomocou služby efektivity systému SES spoločnosti KSB sa to dá zmeniť.

 • Analýza energetickej účinnosti

 • Analýza poškodení

Pump repair

Oprava čerpadiel

Spoločnosť KSB sa odborne a rýchlo postará o čerpadlá všetkých modelov a zrenovuje ich – na želanie – tak, aby zodpovedali najnovšiemu stavu techniky. Platí to aj pre agregáty s ochranou proti explózii.

 • Pre všetky modely
 • Servis agregátov
Motor repair

Oprava motorov

Spoločnosť KSB poskytuje komplexný servis, ktorý okrem vášho čerpadla zahŕňa aj váš motor. Šetrí to čas aj náklady. 

 • Servis agregátov pod jednou strechou
 • Nižšie náklady a výdavky
Know-how

Know-how

As a leading supplier of pumps, valves and services, KSB boasts comprehensive expertise. This generates valuable know-how that KSB is happy to share with you.