Nákupný košík
Veľký komplex ropných rafinérií s oranžovou fakľou uprostred žiarivo modrého neba

Spracovanie uhľovodíkov downstream

Čerpadlá KSB udržiavajú komplexné systémy downstream v činnosti a poskytujú vysokokvalitné výrobky pre priemysel a každodenný život.

Pri premene ropy na výrobky, ktoré poháňajú naše hospodárstvo a s pomocou ktorých sa vykurujú domy a továrne, ako aj hnojí pôda, sa rafinérie pri čerpaní náročných médií spoliehajú na vysokovýkonnné čerpadlá KSB.

Bezpečná a efektívna preprava horúcich uhľovodíkov

Ak prevádzkujete rafinériu downstream, poznáte výzvy ako udržať tok ropy a jej derivátov. Na zaručenie rýchleho, efektívneho a bezpečného spracovania potrebujete výkonné diely zariadení, ktoré odolajú obrovskej horúčave a enormným zaťaženiam, ktoré sú potrebné pri transformácii ropy na rôzne destiláty. V centre týchto procesov tvorby hodnôt sú rôzne typy čerpadiel pre rafinérie, ako sú čerpadlá na prečerpávanie ropy a procesné čerpadlá na čerpanie viskóznych médií – aj pri náročných podmienkach, ako sú vysoké teploty a žieravé médiá.

Procesné čerpadlá KSB umožňujú rýchle a bezpečné procesy downstream

Ako skúsený partner ropného a plynárenského priemyslu vám ponúkame širokú paletu čerpadiel pre rafinérie, ktoré spĺňajú všetky vaše požiadavky na spracovanie uhľovodíkov. Patria sem napríklad procesné čerpadlá na zásobovanie vašich procesných zariadení, na riadenie rôznych vedľajších prúdov destilácie, na zásobovanie sekundárnych procesných zariadení alebo na prepravu vašich konečných a vedľajších výrobkov. 

Vyhľadajte správny typový rad pre vaše požiadavky downstream: Naše robustné procesné čerpadlá RPH, RPHb/d a RPH-V alebo viacstupňové čerpadlá s barelovým telesom CHTR, ako aj naše vertikálne čerpadlá typových radov WKTR/WKB sú dimenzované na vysokovýkonnú prevádzku pri vysokých tlakoch v oblasti downstream ropného a plynárenského priemyslu. 

Aj v aplikáciách, ako je výroba pary a cirkulácia horúcich olejov v úzkych potrubných systémoch, ako ich môžeme nájsť v rafinériách, sa môžete spoľahnúť na pomocné čerpadlá, ako sú KWP, Omega, RDLO a iné typové rady. 
Naše rozsiahle portfólio výrobkov podporuje všetky požiadavky na čerpanie médií a zaručuje súčasne bezpečnú, spoľahlivú a efektívnu prevádzku, aby ste mohli splniť svoje prietokové kvóty. 

Vaše výhody: výkonné čerpadlá plus rozsiahly servis pre ropné a plynové aplikácie v oblasti downstream

Bezpečné a efektívne spracovanie ropy si vyžaduje čerpadlá s dlhou životnosťou, ktoré odolajú aj najextrémnejším podmienkam. To je podstatné nielen pre váš obchodný úspech, ale aj pre niektoré dôležité odvetvia, ktoré sú naviazané na zhodnocovacie činnosti rafinérií. Naše inovatívne technológie udržiavajú vaše procesy downstream v prevádzke a postarajú sa o maximálnu dostupnosť a nízke celkové náklady.

Existuje určitý problém, ktorý by ste chceli vyriešiť? Radi vám poradíme v oblasti čerpadlových agregátov špecifických podľa zákazky a špecifických zákazníckych riešení pre vašu rafinériu. Naši experti pre vysokosofistikované hydrauliky a materiály sú vždy pripravení na to, aby ďalej optimalizovali dizajn a parametre opotrebovania našich čerpadiel a agregátov. 

Ak ste sa rozhodli pre nejaké riešenie, postaráme sa aj o montáž, ako aj o neskoršiu kontrolu a prípadné opravy, aby ste mali istotu, že vaša rafinéria bude pracovať vždy optimálne.

Naša ponuka

Spoločnosť KSB ponúka široké portfólio pre procesy rafinovania v oblasti downstream:

 • Vysokokvalitné procesné čerpadlá s veľkým rozsahom objemového prietoku a tlaku
 • Chemické normalizované čerpadlá vo vyhotovení bez tesnenia hriadeľa
 • Pomocné čerpadlá pre systémy vodného hospodárstva
 • Čerpadlá médií s obsahom pevných látok
 • Tesnenia klzným krúžkom a plány preplachovania
 • Čerpadlové agregáty podľa špecifických požiadaviek zákazky s pohonmi, príslušenstvom, ako aj prístrojovým vybavením a riadiacimi systémami

Oblasti použitia sú

 • Agresívne médiá s obsahom plynov a zmiešané médiá so suspendovanými pevnými látkami
 • Prchavé uhľovodíky a vysokoviskózne médiá s vysokými tlakmi a vysokými teplotami
 • Nebezpečné kyslé procesy, médiá s obsahom sírovodíkov a oxidu uhličitého
 • Koncentrované korozívne médiá vo výrobnom toku
 • Jedovaté aplikácie, ktoré si vyžadujú prísnu kontrolu emisií so zabezpečením proti výpadkom

Vaše výhody

 • Flexibilné a pre aplikácie špecifické riešenia vďaka širokému sortimentu výrobkov
 • Bezpečné čerpanie a uzatváranie najkritickejších médií – pri dodržiavaní najvyšších bezpečnostných štandardov
 • Riešenia do extrémnych podmienok vďaka používaniu materiálov odolných proti opotrebovaniu a korózii
 • Zníženie celkových nákladov vďaka inovatívnej technológii
 • Optimalizované hydrauliky na zabezpečenie energeticky efektívnej prevádzky
 • Rozsiahly servis – od montáže a uvedenia do prevádzky cez inšpekciu a údržbu až po opravu u zákazníka

RPH

RPH

Vodorovné, radiálne delené čerpadlo so špirálovou komorou, s procesnou konštrukciou podľa API 610, ISO 13709 (heavy-duty), typ OH2, jednostupňové s jednoprúdovým radiálnym kolesom, s pätkami čerpadla v strede osi, príp. s predradeným obežným kolesom (induktor). Vyhotovenie ATEX je dostupné.

RPHb/RPHd/RPHbd

RPHb/RPHd/RPHbd

Heavy-duty, horizontálne, priečne delené, obojstranne uložené čerpadlo so špirálovou komorou podľa API 610, ISO 13709 (heavy-duty), typ BB2, s radiálnymi kolesami, jedno- a dvojprúdové, jednostupňové a dvojstupňové, s pätkami čerpadla v strede osi. Vyhotovenie ATEX je dostupné.

CHTR

CHTR

Vysokotlakové vodorovné čerpadlo s barelovým telesom, s radiálnymi kolesami, jedno- a dvojprúdové, viacstupňové, s prírubami/privarovacími hrdlami podľa DIN, API 610 a ANSI.

RPH-V

RPH-V

Zvislé, jednostupňové čerpadlo do zberných nádrží podľa API 610, ISO 13709 (heavy-duty), typ VS4 s integrovaným uložením v axiálnych ložiskách a samostatným výtlačným vedením. Vyhotovenie ATEX je dostupné.

WKTR

WKTR

Zvislo zavesené, dvojstenné čerpadlo s telesom s puzdrom rozvádzacích lopatiek, poháňaným hriadeľom, integrovaným axiálnym uložením a vypúšťaním cez stúpačku podľa API 610/ISO 13709 (VS1). V jedno- alebo dvojstupňovej konfigurácii, ako aj s prvým stupňom v jedno- a dvojprúdovom vyhotovení.

Illustration of the phases of a product life cycle: Consultation and analysis, commissioning, operation and repair

Servis v rámci služby KSB SupremeServ znamená mať kompletnú starostlivosť

Od osobného poradenstva, cez montáž a uvedenie do prevádzky až po údržbu a opravy: služba KSB SupremeServ vám poskytuje rozsiahly servis a náhradné diely pre čerpadlá, armatúry a ďalšie príslušenstvo – aj pre výrobky od iných výrobcov. K dispozícii je vám viac ako 3 500 špecialistov vo viac ako 170 servisných centrách po celom svete – nonstop, sedem dní v týždni. Sústreďte sa na svoju hlavnú činnosť – o zvyšok sa postaráme my.

Energy efficiency consulting (Fluid Future) for pumps and valves

Energetické poradenstvo

Optimalizujte vďaka FluidFuture® energetickú účinnosť svojho zariadenia v štyroch krokoch. Systematický postup spoločnosti KSB vám zaručí maximálne úspory energie.

 • Systematická analýza
 • Jasné odporúčania na ďalšie rozhodovanie
Inspection service

Revízna služba

Revízna služba spoločnosti KSB zabezpečuje pravidelnou revíziou a údržbou čerpadiel bezpečnú prevádzku a vysokú dostupnosť vášho zariadenia.

 • Prevencia proti výpadkom

 • 24-hodinová pohotovostná telefónna linka

Reverse Engineering for pumps and valves

Reverzný inžiniering

Reverzný inžiniering umožňuje rýchlu dodatočnú výrobu náhradných dielov pre čerpadlá, ktoré sú ťažko dostupné alebo nie sú dostupné vôbec.

 • Jednoduchá dodatočná výroba náhradných dielov
 • Rovnaká kvalita ako originál