Nákupný košík

Country, region and language selection

International websites

Europe

Americas / Oceania

Africa and Middle East

Asia / Pacific

Meranie hluku ventilátora asynchrónneho motora pomocou aplikácie KSB Sonolyzer

Poradenstvo a analýzy

Zaznamenávajte účinnosť vašich čerpadiel a zariadení pomocou inteligentných nástrojov a služieb spoločnosti KSB. Vyhodnotenie získate už v priebehu niekoľkých sekúnd.

Technical consultancy for pumps and valves

Technické poradenstvo

Ako dodávateľ komplexných služieb vám spoločnosť KSB poskytne poradenstvo v každej fáze životného cyklu vášho produktu alebo zariadenia.

  • Úspora nákladov optimalizáciou zariadenia
  • Zlepšenie dostupnosti zariadenia
Energy efficiency consulting (Fluid Future) for pumps and valves

Energetické poradenstvo

Optimalizujte vďaka FluidFuture® energetickú účinnosť svojho zariadenia v štyroch krokoch. Systematický postup spoločnosti KSB vám zaručí maximálne úspory energie.

  • Systematická analýza
  • Jasné odporúčania na ďalšie rozhodovanie
Identification of energy-saving potential (Sonolyzer)

Zaznamenanie potenciálu úspory energie

KSB Sonolyzer® je aplikácia spoločnosti KSB pre smartfóny, ktorá zo zvuku vášho asynchrónneho motora rozpozná, či vaše čerpadlo pracuje úsporne alebo je jeho spotreba energie príliš vysoká.

  • Bezplatné stiahnutie

  • Analýza v priebehu niekoľko sekúnd

SES System Efficiency Service

Služba efektivity systému

Čerpadlá, ktoré nie sú optimálne prispôsobené zariadeniu, majú príliš vysokú spotrebu energie. Pomocou služby efektivity systému SES spoločnosti KSB sa to dá zmeniť.

  • Analýza energetickej účinnosti

  • Analýza poškodení

Commissioning

Uvedenie do prevádzky

Servis KSB prevezme montáž, ako aj dohľad a postará sa o uvedenie čerpadiel, armatúr a kompletných zariadení do prevádzky – na kľúč, v termíne a na celom svete. V záujme bezpečnosti hneď od začiatku.

Operation

Prevádzka

Service and spare parts solutions from KSB make for smooth operation of pumps and valves to ensure unparalleled availability. Of course, KSB service specialists also take care of products from other manufacturers.

Repairs of pumps and valves

Oprava

Spoločnosť KSB poskytuje na mieru šité servisné riešenia a najmodernejšie riešenia pre náhradné diely na opravu čerpadiel, armatúr, motorov a ďalších rotačných zariadení všetkých modelov. Servisní špecialisti spoločnosti KSB sú tu pre vás – 24 hodín denne, 365 dní v roku, na celom svete.