Nákupný košík

Country, region and language selection

International websites

Europe

Americas / Oceania

Africa and Middle East

Asia / Pacific

Opravy armatúr

Údržba a opravy armatúr a mnoho ďalších služieb

Na mieru, individuálne, komplexne: Spoločnosť KSB poskytuje odborný servis pre armatúry všetkých modelov – bez ohľadu na druh konštrukcie, veľkosť a výrobcu.

Opravy, modifikácie a prestavba vašich armatúr

Údržba a opravy armatúr – aj pre servopohony a bezpečnostné armatúry – a mnoho ďalších služieb: Pre všetky otázky týkajúce sa servisu vašich armatúr poskytuje spoločnosť rozsiahle portfólio služieb.

Na údržbu a opravy vašich armatúr má servis KSB k dispozícii rozsiahly sklad materiálov, ktorý vám zaručí rýchlu dostupnosť väčšiny dielov. Okrem toho disponuje spoločnosť KSB vlastným laboratóriom, v ktorom vykonáva všetky nedeštruktívne a mechanicko-technologické skúšky materiálov. Sem patria okrem iného röntgenové a ultrazvukové skúšky, ako aj metalografické analýzy. Všetky výsledky skúšok sú doložené osvedčením. Možné sú aj prebierky TÜV v krátkej lehote.

Service staff with a valve bonnet in front of the sand blaster

Dismantled valve yoke prior to sand blasting

Naša ponuka

 • Mechanické obrábanie armatúr do DN 2 000 
 • Obrábanie armatúr žíhaním do DN 500
 • Obrábanie v čistých priestoroch bez oleja a tuku
 • Zváracie práce vrátane tepelného spracovania podľa EN 729-2, smernice o tlakových zariadeniach AD 2000 a ISO 9000
 • Predzásobenie guľatinou z rôznych vysokoakostných ocelí až do priemeru 515 mm s certifikátom podľa TRD-110
 • Špeciálne povrchové úpravy pre armatúry na pitnú vodu alebo pri zvýšenom opotrebovaní.
 • Morenie a pasivácia chrómniklových ocelí pre armatúry na chemikálie
 • Zmeny výstroja podľa normy TA-Luft
 • Vytvorenie plánov zvárania a tepelnej úpravy, ako aj iných skúšobných plánov, napr. vyhotovenie predskúšobnej dokumentácie podľa TRD-110
 • Stanovenie zostávajúcej životnosti armatúr

Vaše výhody

 • Jedna kontaktná osoba pre opravy vašich armatúr – aj pre cudzie výrobky
 • Vysokokvalifikovaní servisní technici KSB sú vám k dispozícii 24 hodín denne
 • Bezpečnosť vďaka dlhoročným skúsenostiam a fundovanému know-how výrobcu 
 • Nová záruka na všetky opravy
 • Transparentnosť vďaka vedeniu záznamov o životnom cykle pre všetky armatúry
Inspection service

Revízna služba

Revízna služba spoločnosti KSB zabezpečuje pravidelnou revíziou a údržbou čerpadiel bezpečnú prevádzku a vysokú dostupnosť vášho zariadenia.

 • Prevencia proti výpadkom

 • 24-hodinová pohotovostná telefónna linka

Maintenance inspection management

Manažment revízií

Kontrola a opravy agregátov pri najkratších odstávkach: Servis KSB ponúka rozsiahly manažment revízií pre priemyselné zariadenia a elektrárne. 

 • Revízia čerpadiel

 • Revízia armatúr

Spare parts inventory management

Manažment skladu náhradných dielov

Prostredníctvom svojho skladového manažmentu vám spoločnosť KSB odporučí optimálne predzásobenie náhradnými dielmi a zabráni tak nadbytočným zásobám alebo nedostatku náhradných dielov.

 • Nižšie náklady na skladovanie

 • Lepšia dostupnosť

Spare parts kits for pumps and valves

Súpravy náhradných dielov

Pre mnoho typových radov vám spoločnosť KSB ponúka kompletné súpravy náhradných dielov pre čerpadlá. Súpravy obsahujú napríklad tesnenia, ložiská a obežné kolesá. V súprave sú výrazne cenovo výhodnejšie ako pri nákupe samostatných dielov.

 • Všetky dôležité spotrebné diely v jednej súprave
 • Jednoduché objednávanie a rýchle dodanie