Country, region and language selection

International websites

Europe

Americas / Oceania

Africa and Middle East

Asia / Pacific

Vysokokvalitné výrobky pre ropné a plynové aplikácie

Procesy v ropných a plynových aplikáciách

Výrobky KSB sa postarajú o bezpečné a spoľahlivé spracovanie prírodných zdrojov.

Výrobky s optimálnym výkonom a maximálnou spoľahlivosťou sa môžu použiť na čerpanie na pevnine a na mori, v rafinériách, pri medziskladovaní a v aplikáciách downstream. 

S našimi produktmi sa vo vašom podniku postaráme o maximálne spoľahlivé procesy

V súčasnosti sú koncoví používatelia v ropnom a plynárenskom priemysle vystavení enormným výzvam: každodennému tlaku na splnenie interných a externých požiadaviek a zodpovednosti za zaručenie bezpečnosti a ekologickosti vášho podniku. Prevádzkovatelia hľadajú spoľahlivé riešenia na čerpanie médií, pretože musia zabezpečiť aj dostupnosť zariadení, prietokový výkon a finančnú rentabilitu.

V oblasti čerpania na pevnine a na mori, medziskladovania, v rafinériách a v aplikáciách downstream: Výrobky KSB sa postarajú o bezpečné a spoľahlivé spracovanie cenných prírodných zdrojov. Napriek množstvu procesov máme vždy len jeden cieľ: umožniť našim zákazníkom efektívnu a bezpečnú prevádzku.

S naším širokým spektrom výrobkov pre ropné a plynové aplikácie dodávame vysokovyvinuté procesné čerpadlá s veľkým rozsahom prietoku a tlaku, chemické normalizované čerpadlá vo vyhotovení bez tesnenia hriadeľa, pomocné čerpadlá pre systémy vodného hospodárstva, čerpadlá médií s obsahom pevných látok, tesnenia klzným krúžkom a plány preplachovania, ako aj čerpadlové agregáty podľa špecifických požiadaviek zákazky s pohonmi, príslušenstvom, prístrojovými a riadiacimi systémami.

Mnohé výhody sú zrejmé: Profitujte z flexibilných špecifických riešení pre používateľov vďaka nášmu širokému portfóliu výrobkov. Postaráme sa aj o to, aby sa kritické médiá spoľahlivo prečerpávali a oddeľovali – samozrejme, pri dodržiavaní maximálnych bezpečnostných štandardov. A aj pri extrémnych podmienkach vám môžeme ponúknuť vhodné riešenia vďaka našim materiálom odolným proti opotrebovaniu a korózii. Naše optimalizované hydrauliky sa postarajú o energeticky efektívnu prevádzku a s pomocou inovatívnych technológií dokážu navyše znížiť vaše celkové náklady. 

Aby ste aj za najtvrdších podmienok, ako sú extrémne teploty a čerpanie prchavých uhľovodíkov a vysokoviskóznych médií, ako aj agresívnych médií s obsahom plynov a pevných látok s abrazívnymi zložkami zabezpečili bezporuchový proces a príslušnú výrobu, mali by ste dbať na optimálny výkon a maximálnu spoľahlivosť používaných strojov. 

Spoločnosť KSB vám môže ponúknuť komplexný servis – od montáže a uvedenia do prevádzky cez inšpekciu a údržbu až po opravu u zákazníka. Sme spoľahlivým partnerom, ktorý vás podporuje pri tom, aby ste sa postarali o výnimočne spoľahlivé procesy vo vašom zariadení a súčasne chránili vašich zamestnancov a životné prostredie. 

Ropné a plynové aplikácie

Plávajúce zariadenie na spracovanie a uskladnenie uhľovodíka v blízkosti ropného poľa na mori.

Výroba ropy a plynu upstream

V oblasti ropného a plynárenského priemyslu je oblasť upstream východiskovým bodom výroby. Tu sa osvedčujú niektoré z našich najrobustnejších čerpadiel pri používaní v najextrémnejších podmienkach.

Dve nákladné lode na rieke sa pripravujú na zakotvenie pri veľkej rafinérii

Preprava a skladovanie midstream

V ropnom a plynárenskom priemysle predstavuje oblasť midstream spojovací článok. Určuje aj špecifické požiadavky na čerpadlá. Zistite viac o našom všestrannom portfóliu a výhodách partnerstva s KSB.

Veľký komplex ropných rafinérií s oranžovou fakľou uprostred žiarivo modrého neba

Spracovanie uhľovodíkov downstream

Pri premene ropy na výrobky, ktoré poháňajú naše hospodárstvo a s pomocou ktorých sa vykurujú domy a továrne, ako aj hnojí pôda, sa rafinérie pri čerpaní náročných médií spoliehajú na vysokovýkonnné čerpadlá KSB.

Illustration of the phases of a product life cycle: Consultation and analysis, commissioning, operation and repair

Servis v rámci služby KSB SupremeServ znamená mať kompletnú starostlivosť

Od osobného poradenstva, cez montáž a uvedenie do prevádzky až po údržbu a opravy: služba KSB SupremeServ vám poskytuje rozsiahly servis a náhradné diely pre čerpadlá, armatúry a ďalšie príslušenstvo – aj pre výrobky od iných výrobcov. K dispozícii je vám viac ako 3 500 špecialistov vo viac ako 170 servisných centrách po celom svete – nonstop, sedem dní v týždni. Sústreďte sa na svoju hlavnú činnosť – o zvyšok sa postaráme my.