Nákupný košík

Country, region and language selection

International websites

Europe

Americas / Oceania

Africa and Middle East

Asia / Pacific

Aplikácie

Ponúkame čerpadlá a armatúry, ako aj náhradné diely a servisné služby pod jednou strechou. Čokoľvek hľadáte, nájdete to.

Nádrž v čističke odpadových vôd

Technológia spracovania odpadových vôd

Odpadová voda vzniká všade tam, kde žijú alebo pracujú ľudia. Následne sa musí spoľahlivo odstrániť a vyčistiť. Až potom sa voda môže vrátiť späť do prírodného kolobehu.

Čistá voda tečie cez šachtu do nádrže

Zásobovanie vodou

Spoľahlivé čerpadlá a armatúry, inovatívne technológie, rozsiahly servis: spoločnosť KSB je expertom na bezpečný a efektívny odber vody, úpravu vody a rozvod vody.

Potrubia v priemyselnom zariadení

Priemyselná technika

Priemyselné čerpadlá a armatúry od spoločnosti KSB sú vhodné takmer pre všetky aplikácie priemyselnej techniky a pracujú aj v najtvrdších podmienkach na najvyššej bezpečnostnej úrovni.

Vysokokvalitné výrobky na výrobu chemikálií

Výroba chemikálii

Preprava chemických látok kladie vysoké požiadavky na vaše procesné vybavenie a na materiály, z ktorých je vyrobené.

Silueta mesta na rieke

Technické zariadenia budov

V oblasti techniky budov sú žiadané komplexné riešenia, ktoré sa vyplatia z dlhodobého hľadiska. Spoločnosť KSB ponúka široký sortiment účinných čerpadiel, armatúr a systémov.

Stožiar vonkajšieho vedenia

Energetická technika

V energetickej technike je bezproblémová prevádzka a absolútna bezpečnosť úplnou nevyhnutnosťou. Presne to zaručujú výrobky spoločnosti KSB. Preto je spoločnosť KSB svetovým lídrom na trhu.

Vysokokvalitné výrobky pre ropné a plynové aplikácie

Technológie ropy a zemného plynu

Výrobky s optimálnym výkonom a maximálnou spoľahlivosťou sa môžu použiť na čerpanie na pevnine a na mori, v rafinériách, pri medziskladovaní a v aplikáciách downstream.