Nákupný košík
Identification of energy-saving potential (Sonolyzer)

Bezplatná kontrola energetickej účinnosti vašich čerpadiel pomocou inteligentnej aplikácie KSB Sonolyzer®

KSB Sonolyzer® je aplikácia spoločnosti KSB pre smartfóny, ktorá zo zvuku vášho asynchrónneho motora rozpozná, či vaše čerpadlo pracuje úsporne alebo je jeho spotreba energie príliš vysoká.

Zaznamenanie potenciálu úspory energie

Bezplatná kontrola energetickej účinnosti vašich čerpadiel pomocou inteligentnej aplikácie KSB Sonolyzer®

KSB Sonolyzer® je aplikácia spoločnosti KSB pre smartfóny, ktorá zo zvuku vášho asynchrónneho motora rozpozná, či vaše čerpadlo pracuje úsporne alebo je jeho spotreba energie príliš vysoká.

Určite vysoko oceníte možnosti audioanalýzy účinnosti prevádzky vášho čerpadla

Či vaše čerpadlo pracuje úsporne alebo je jeho spotreba príliš vysoká – rozpoznáte pomocou bezplatnej aplikácie pre smartfón KSB Sonolyzer® už zo zvuku vášho asynchrónneho motora. Výsledok analýzy pritom ukáže, či prevádzkový bod čerpadla leží v rámci alebo mimo oblasti čiastočného zaťaženia. Okamžite tak uvidíte, či existuje potenciál na úsporu energie.  
 
Po úspešnom zaznamenaní potenciálu sa môžete obrátiť na svojho miestneho poradcu spoločnosti KSB, ktorý vám ochotne vypracuje podrobnú analýzu účinnosti pomocou analytických nástrojov KSB. Aplikácia KSB zistí na tento účel vašu lokalitu a spojí vás priamo s príslušným poradcom.   
 
Výsledky aplikácie Sonolyzer® predstavujú napríklad dobrý východiskový bod pre aktuálnu a podrobnú analýzu FluidFuture® s cieľom zvýšiť účinnosť vášho čerpadla a využiť identifikovaný potenciál úspory energie. 

Aplikácia Sonolyzer® pracuje s algoritmom vyvinutým spoločnosťou KSB, ktorý je na trhu doposiaľ jedinečný. Mimochodom, sa môže použiť nielen pre čerpadlá KSB, ale aj pre rotačné zariadenia mnohých iných výrobcov, ktoré sú poháňané asynchrónnym motorom.

Naša ponuka

  • Nezávislosť vďaka aplikácii
  • Analýza záťažových stavov vášho rotačného zariadenia v priebehu niekoľkých sekúnd  

Vaše výhody

  • Bezplatné stiahnutie 
  • Rýchla identifikácia potenciálu úspory energie
  • Priamy kontakt so servisným poradcom KSB
  • Solídny základ na ďalšie analýzy a optimalizačné opatrenia (POC/SES) 
Energy efficiency consulting (Fluid Future) for pumps and valves

Energetické poradenstvo

Optimalizujte vďaka FluidFuture® energetickú účinnosť svojho zariadenia v štyroch krokoch. Systematický postup spoločnosti KSB vám zaručí maximálne úspory energie.

  • Systematická analýza
  • Jasné odporúčania na ďalšie rozhodovanie
SES System Efficiency Service

Služba efektivity systému

Čerpadlá, ktoré nie sú optimálne prispôsobené zariadeniu, majú príliš vysokú spotrebu energie. Pomocou služby efektivity systému SES spoločnosti KSB sa to dá zmeniť.

  • Analýza energetickej účinnosti

  • Analýza poškodení

Smartphone with KSB Sonolyzer® app

Aplikácia KSB Sonolyzer®

Spoločnosť KSB predstavuje svetovú novinku! S novou aplikáciou prináša spoločnosť KSB priemysel 4.0 priamo do vášho smartfónu: V priebehu niekoľkých sekúnd zmeria KSB Sonolyzer® frekvenciu hluku asynchrónneho motora a skontroluje, či sú potenciály na úsporu energie, ktoré by mohli zvýšiť účinnosť čerpadla.