Country, region and language selection

International websites

Europe

Americas / Oceania

Africa and Middle East

Asia / Pacific

Semináre a školenia KSB: technické znalosti a praktické know-how

Seminár a školenie

Školenie do budúcnosti

Organizujeme technické kurzy a semináre.

KSB ponúka širokú škálu kurzov a seminárov. Naše kurzy prispôsobujeme vašim potrebám a špecifikáciám, aby si vaši zamestnanci mohli rozšíriť svoje znalosti o čerpadlách a ventiloch.

Kurzy a semináre sa organizujú v našich odbornostiach, čo naši zákazníci veľmi oceňujú. Kurzy zahŕňajú teoretické a praktické školenia, ktoré je samozrejme možné prispôsobiť vašim požiadavkám.

Ak máte akékoľvek otázky alebo by ste chceli prediskutovať, ktoré kurzy sú pre vás vhodné, kontaktujte prosím svoju kontaktnú osobu KSB. 

Výhody seminárov od KSB

  • Akadémia KSB SupremeServ poskytuje kompetentné a komplexné poradenstvo s cieľom nájsť vhodné semináre a školenia pre každého zákazníka.
  • Všetci špecialisti KSB vychádzajú z praktických skúseností. Sprostredkúvajú nielen kvalitné technické znalosti, ale predovšetkým praktické a použiteľné zručnosti.

Akadémia KSB SupremeServ neustále prispôsobuje obsah seminárov najnovšiemu technickému vývoju v spolupráci s odbornými prednášajúcimi.