Country, region and language selection

International websites

Europe

Americas / Oceania

Africa and Middle East

Asia / Pacific

Manažment skladu náhradných dielov

Skladový manažment spoločnosti KSB: lepšia dostupnosť a zníženie nákladov na skladovanie.

Prostredníctvom svojho skladového manažmentu vám spoločnosť KSB odporučí optimálne predzásobenie náhradnými dielmi a zabráni tak nadbytočným zásobám alebo nedostatku náhradných dielov.

Viete, ako by malo vyzerať vaše predzásobenie náhradnými dielmi na najbližšie dva roky? KSB áno!

Dostupnosť, a tým aj účinnosť zariadení závisia okrem iného od dostupnosti náhradných dielov. Z tohto dôvodu je táto oblasť v mnohých podnikoch mimoriadne nákladná. Aby bolo možné zníženie nákladov na minimálnu možnú mieru, musí predzásobenie zahŕňať len skutočne potrebné náhradné diely. Ako to dosiahnuť, vám ukáže skladový manažment KSB. 

Na optimalizáciu vášho skladového manažmentu vytvorí spoločnosť KSB najskôr prehľad vašej populácie čerpadiel. Na základe toho stanoví odporúčanú potrebu náhradných dielov na dvojročnú prevádzku podľa VDMA. Túto potrebu porovná spoločnosť KSB s analýzou vymieňania dielov. Skontroluje, ktoré diely sa môžu osadiť v rôznych konštrukčných veľkostiach. To znamená: Rovnaký konštrukčný diel sa môže použiť v rôznych konštrukčných veľkostiach. Spoločnosť KSB vyhodnotí následne zistenú potrebu náhradných dielov – na optimalizované skladovanie náhradných dielov, maximálnu účinnosť a vysokú prevádzkovú bezpečnosť.

Forklift truck between two rows of high-bay shelving

Optimum spare parts stock by KSB

Naša ponuka

 • Analýza potreby náhradných dielov
 • Predzásobenie náhradnými dielmi: vypracovanie individuálnej stratégie predzásobenia
 • Predzásobenie náhradnými dielmi: zásobovanie náhradnými dielmi podľa potreby
 • Možnosť kombinovania s rámcovou zmluvou

Vaše výhody

 • Znížené náklady na skladovanie vďaka optimalizovaným zásobám a objednávaným množstvám
 • Lepšia dostupnosť, pretože na sklade je ideálny počet potrebných dielov
 • Maximálna prevádzková bezpečnosť

Existuje tiež možnosť integrácie tejto ponuky spoločnosti KSB do rámcovej zmluvy. Rámcová zmluva poskytuje zákazníkom spoločnosti KSB ďalšie výhody:

 • Výhodnejšie nákupné podmienky
 • Zjednodušený proces obstarávania, pretože odpadajú procesy dopytu a ponuky
 • Bezpečné plánovanie vďaka pevne stanoveným dodacím termínom
Spare parts kits for pumps and valves

Súpravy náhradných dielov

Pre mnoho typových radov vám spoločnosť KSB ponúka kompletné súpravy náhradných dielov pre čerpadlá. Súpravy obsahujú napríklad tesnenia, ložiská a obežné kolesá. V súprave sú výrazne cenovo výhodnejšie ako pri nákupe samostatných dielov.

 • Všetky dôležité spotrebné diely v jednej súprave
 • Jednoduché objednávanie a rýchle dodanie
Reverse Engineering for pumps and valves

Reverzný inžiniering

Reverzný inžiniering umožňuje rýchlu dodatočnú výrobu náhradných dielov pre čerpadlá, ktoré sú ťažko dostupné alebo nie sú dostupné vôbec.

 • Jednoduchá dodatočná výroba náhradných dielov
 • Rovnaká kvalita ako originál
3D printing for pumps and valves

3D tlač

3D tlač otvára nové možnosti pri obstarávaní náhradných dielov. Ideálne, keď potrebujete rýchlo náhradný diel.

 • Aditívna výroba náhradných dielov
 • Krátka dodacia lehota