Country and language selection

International websites

Europe

Americas / Oceania

Africa and Middle East

Asia / Pacific

Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

Monitorovanie čerpadiel od špecialistov

KSB Guard: monitorovanie čerpadiel ako digitálne riešenie.

Predíďte poruchám a odstávkam pomocou cloudového systému monitorovania KSB Guard: Získate tak prehľad o svojich čerpadlách. 

Komplexné monitorovanie vašich čerpadiel – vždy a všade. 

Zariadenie má na jednej strane pracovať bez problémov. Na druhej strane chcete náklady na monitorovanie a údržbu svojho zariadenia čo najviac minimalizovať. Pomocou KSB Guard môžete dosiahnuť oboje. Môžete mať prehľad o údajoch všetkých svojich čerpadiel bez toho, aby ste museli byť na mieste.  

KSB Guard monitoruje v definovaných časových intervaloch hodnoty vibrácií a teploty vášho čerpadla a okamžite hlási odchýlky. Môžete tak odstrániť problémy skôr, než dôjde k väčším škodám. Konkrétne namerané údaje vám tiež pomôžu pri konkrétnejšom plánovaní servisných zásahov.  

Mimochodom: KSB Guard šetrí vaše zdroje už pri inštalácii: Montáž senzoriky je jednoduchá a registrácia čerpadiel rýchla.  

Servisní technici s notebookom v závode

Monitorovanie čerpadiel v závode

Naša ponuka

 • Hodinovo aktualizované, dynamické údaje o stave: stav zaťaženia (pri neregulovaných čerpadlách)
 • Časové priebehy vibrácií (hodnoty RMS) a teploty
 • Prístup do všetkých dôležitých dokumentov čerpadiel, napr. návody na obsluhu 

Vaše výhody

 • Prehľad o systéme vždy a všade 
 • Včasné rozpoznanie zmien a možných problémov, eliminovanie porúch 
 • Lepšia dostupnosť vašich čerpadiel vďaka vylúčeniu nepotrebnej údržby 
 • Spoľahlivé automatizované monitorovanie vášho zariadenia 
 • Solídna databáza na optimalizáciu zariadenia 
 • Riešenie pripravené na prevádzku len v niekoľkých krokoch: Možná inštalácia počas prevádzky, nie je potrebná žiadna ďalšia kabeláž 

KSB Guard: prehľad systému

Pump fitted with KSB Guard sensor unit and transmission and battery unit

Pump fitted with KSB Guard sensor unit and transmission and battery unit

1. Snímačová jednotka KSB Guard:

Snímač vibrácií a teploty sníma údaje priamo na čerpadle. 

2. Vysielacia a batériová jednotka KSB Guard:

Zaisťuje napájanie senzoriky a prenáša namerané údaje do brány.

3. Brána KSB Guard:

Prenáša údaje prostredníctvom mobilnej siete do cloudu KSB – pri dodržaní najprísnejších bezpečnostných štandardov.

4. Webový portál a aplikácia KSB Guard

Vyhodnotenie údajov a ďalšie informácie o čerpadle si môžete prezerať komfortne a jednoducho v aplikácii alebo na počítači.

Inspection service

Revízna služba

Revízna služba spoločnosti KSB zabezpečuje pravidelnou revíziou a údržbou čerpadiel bezpečnú prevádzku a vysokú dostupnosť vášho zariadenia.

 • Prevencia proti výpadkom

 • 24-hodinová pohotovostná telefónna linka

Maintenance inspection management

Manažment revízií

Kontrola a opravy agregátov pri najkratších odstávkach: Servis KSB ponúka rozsiahly manažment revízií pre priemyselné zariadenia a elektrárne. 

 • Revízia čerpadiel

 • Revízia armatúr

Pump repair

Oprava čerpadiel

Spoločnosť KSB sa odborne a rýchlo postará o čerpadlá všetkých modelov a zrenovuje ich – na želanie – tak, aby zodpovedali najnovšiemu stavu techniky. Platí to aj pre agregáty s ochranou proti explózii.

 • Pre všetky modely
 • Servis agregátov

Všetky technické informácie o KSB Guard nájdete v online katalógu produktov.

KSB Guard

KSB Guard

Inteligentné riešenie na monitorovanie stavu čerpadiel a iných rotujúcich strojov Senzorika na stroji zaznamenávajú namerané údaje, ktoré sa spracúvajú v cloude KSB. Informácie o stave stroja sú dostupné v mobilnom telefóne alebo v počítači. Jednoduché doplnenie snímačovej jednotky na zaznamenávanie vibrácií a teploty v bežiacej prevádzke na nasucho inštalovaných čerpadlách a iných rotujúcich strojoch. Komponenty systému KSB Guard: senzorika, vysielacia jednotka a brána KSB Guard. Pre nasucho inštalované čerpadlá je senzorika združená do snímačovej jednotky, ako aj do príslušnej vysielacej a batériovej jednotky v súprave KSB Guard. Na prístup do prevádzkových údajov je potrebný prístup na webový portál KSB Guard www.ksbguard.net (počítač) alebo do aplikácie KSB Guard. Brána KSB Guard umožňuje použitie až pre 40 čerpadiel.