Nákupný košík

Country, region and language selection

International websites

Europe

Americas / Oceania

Africa and Middle East

Asia / Pacific

Nádrž v čističke odpadových vôd

Technika spracovania odpadovej vody

Spoľahlivá preprava odpadovej vody a vysokej vody s výrobkami od spoločnosti KSB

Odpadová voda vzniká všade tam, kde žijú alebo pracujú ľudia. Následne sa musí spoľahlivo odstrániť a vyčistiť. Až potom sa voda môže vrátiť späť do prírodného kolobehu. 

Najlepšia vybavenosť pre spracovanie odpadových vôd s čerpadlami odpadových vôd a armatúrami od KSB

Špinavá voda a odpadová voda stavajú zariadenia, komponenty a materiály pred obrovské výzvy. Môže dôjsť k upchatiu čerpadiel, nebezpečenstvo výpadku je vysoké. A to si prevádzkovatelia nemôžu dovoliť: porucha neznamená len ohrozenie hospodárnosti, ale aj bezpečnosti prevádzky. Vyžadujú sa kalové čerpadlá a armatúry zabezpečené proti výpadkom, ktoré sú spoľahlivé, energeticky efektívne a ktoré sa vyznačujú nízkymi prevádzkovými nákladmi.
Pre protipovodňovú ochranu platia osobitné požiadavky: použité čerpadlá musia byť pripravené na použitie aj po dlhších prestojoch.

Spoločnosť KSB, ako líder na trhu, je správnym partnerom pre bezproblémové a hospodárne prevádzkovanie zariadení. Spoločnosť KSB dodáva čerpadlá a armatúry na spracovanie odpadovej vody, ktoré pracujú bezpečne a účinne aj v najnáročnejších podmienkach – a to od úpravy odpadových vôd po likvidáciu odpadových vôd alebo pri povodniach.

Kalové čerpadlá a armatúry od spoločnosti KSB sú perfektne prispôsobené na médium a účel použitia. Kvalitné komponenty pritom vždy zaručujú bezproblémovú prevádzku – aj pri najintenzívnejšom zaťažení, ako napríklad v prípade priemyselnej odpadovej vody. 
Desaťročia skúseností a množstvo aplikačných skúseností robia spoločnosť KSB najlepším partnerom pre optimalizáciu zariadení. Spoločnosť KSB je lídrom aj v otázkach výskumu a vývoja – a zaručuje tak vysokú kvalitu výrobkov a služieb. Vďaka tomu môžete svoje zariadenie na odpadovú vodu prevádzkovať bezpečne, s minimálnymi nárokmi na údržbu a s nízkymi nákladmi na životný cyklus. Ponuku spoločnosti KSB završuje rozsiahle poradenstvo a excelentný servis po celom svete.
 

Čo ženie spoločnosť KSB v tomto trhovom segmente vpred

Rastúce nároky na čisté životné prostredie sú živnou pôdou pre stavbu čističiek odpadových vôd a čerpacích staníc odpadových vôd po celom svete. Potreba dohnať rozvoj environmentálnych technológií prináša práve v mimoeurópskych krajinách nové výzvy a veľké projekty.

Čerpadlá, armatúry a servis spoločnosti KSB sú synonymom ekologického a účinného hospodárenia s odpadovou vodou. Či už ide o úpravu alebo likvidáciu odpadových vôd alebo protipovodňovú ochranu, či ide o odpadovú vodu z domácností, komunálnu alebo priemyselnú odpadovú vodu: spoločnosť KSB vďaka dlhoročným skúsenostiam v oblasti úpravy odpadových vôd zaisťuje bezproblémový priebeh procesov. Maximálna účinnosť a kvalita výrobkov a služieb sú pre spoločnosť KSB rovnako dôležité ako obozretné zaobchádzanie s prírodou.

To všetko zaručujú osvedčené čerpadlá odpadových vôd, kalové čerpadlá, odvodňovacie čerpadlá, vysokotlakové čerpadlá, miešacie stroje a miešadlá od KSB. Používajú sa v čističkách odpadových vôd, pri spracovaní priemyselnej odpadovej vody, v zariadeniach na prečerpávanie odpadových vôd, odvodňovaní kalov, v komunálnej kanalizácii a v čerpacích staniciach odpadových vôd. Najhlbšia čerpacia stanica odpadových vôd v Európe v Petrohrade (Rusko) je len jedným z príkladov odbornosti spoločnosti KSB v oblasti spracovania odpadových vôd. Aj v oblasti protipovodňovej ochrany prispievajú čerpadlá, armatúry a servis spoločnosti KSB k ochrane životného prostredia a záchrane životov.

Aplikácie techniky spracovania odpadovej vody

Muž v pršiplášti na zatopenej ulici

Protipovodňová ochrana

Každý rok sa na celom svete státisíce ľudí stávajú obeťami záplav a povodní. Odvodňovacie čerpadlá od spoločnosti KSB vám pomáhajú chrániť životné priestory a životy.

Letecká snímka čističky

Čistenie odpadovej vody

Spoločnosť KSB stanovuje svetové štandardy v oblasti úpravy odpadových vôd. Čistička v Šanghaji, ktorá je jedna z najväčších v Ázii, je len jedným z príkladov, pri ktorých presviedčajú výrobky spoločnosti KSB.

Odpadový kanál s odpadovou vodou.

Likvidácia a odvádzanie odpadovej vody

S rastúcou svetovou populáciou je preprava odpadových vôd čoraz dôležitejšia. Spoločnosť KSB poskytuje obciam a priemyselným podnikom účinné čerpadlá a armatúry.