Nákupný košík

Country, region and language selection

International websites

Europe

Americas / Oceania

Africa and Middle East

Asia / Pacific

Nádrž na pitnú vodu vo vodárni. Úprava vody a príprava vody pomocou čerpadiel a armatúr od spoločnosti KSB

Úprava vody

Každý deň čerstvá, čistá voda: výzva, ktorú spoločnosť KSB zvláda perfektne.

Ako celosvetovo uznávaný špecialista na úpravu vody stanovuje spoločnosť KSB štandardy vo vodárňach a odsoľovacích zariadeniach – v Paríži rovnako ako v New Yorku, Sao Paule, Sydney alebo Singapure. 

Úprava vody: komplexná a zodpovedná úloha

Vzhľadom k celosvetovo silno rastúcemu dopytu po vode – predovšetkým v priemysle a v domácnostiach – je potrebných čoraz viac zariadení na úpravu vody, ktoré musia byť čoraz väčšie a pritom fungovať účinne. Ďalšou výzvou je, že v budúcnosti bude nutné viac ako 40 % pitnej vody získavať odsoľovaním morskej vody.

Na získanie pitnej alebo procesnej vody je často nutná mechanická a biologická úprava vody. Pritom musí byť možné manipulovať s veľkým množstvom vody čo najúspornejšie. Predovšetkým pri úprave pitnej vody musia všetky komponenty spĺňať vysoké hygienické štandardy, pretože tu ide o zdravie ľudí.

So spoločnosťou KSB ste lepšie pripravený na každú výzvu

Spoločnosť KSB vám pomáha zvládnuť požiadavky na úpravu vody. Čerpadlá a armatúry od spoločnosti KSB zaručujú efektívny prívod do staníc na úpravu vody. Navyše pracujú veľmi spoľahlivo a s nízkymi nákladmi na údržbu.

Vďaka flexibilnému stavebnicovému systému vám spoločnosť KSB dokáže ponúknuť vhodné čerpadlá pre každú požiadavku. Čerpadlá a armatúry sú navyše perfektne navzájom prispôsobené. Výrobky KSB tým umožňujú mimoriadne energeticky úspornú prevádzku a pomáhajú znižovať náklady na životný cyklus vášho zariadenia.

Riešenia spoločnosti KSB pre úpravu vody: flexibilné, trvácne a efektívne

Spoločnosť KSB vám poskytuje čerpadlá a armatúry s mimoriadnou životnosťou, vynikajúcou kvalitou a inovatívnou technológiou, ktoré spĺňajú vysoké hygienické štandardy, ako napríklad smernicu ACS. Čerpadlá Etanorm sa tak úspešne používajú na spätný výplach filtračnej nádoby. Vysokotlakové čerpadlá Multitec zaručujú optimálne zásobovanie upravenou pitnou vodou. A v odsoľovacích zariadeniach sa používajú o. i. vysokotlakové čerpadlá HGM-RO, ktorým neuškodí ani morská voda s vysokým obsahom soli a vysoký tlak.

Spoločnosť KSB pritom disponuje v oblasti prípravy vody rozsiahlymi znalosťami aplikácií. Tieto znalosti sú založené na skúsenostiach z mnohých úspešne realizovaných projektov po celom svete. Prostredníctvom vlastného výskumu spoločnosť KSB tieto znalosti neustále prehlbuje. 

Spoločnosť KSB navyše ponúka rozsiahle inžinierske služby, ktoré poskytujú podporu projektantom, výrobcom zariadení a prevádzkovateľom – napríklad pri návrhu stavieb alebo pri hydraulických výpočtoch pre optimálne a účinné zariadenia.

Naša ponuka

Spoločnosť KSB ponúka široký sortiment pre oblasť úpravy vody

 • Axiálne delené čerpadlá
 • Čerpadlá do vrtov
 • Odvodňovacie/kalové čerpadlá
 • Vysokotlakové čerpadlá
 • Rúrkové čerpadlá/čerpadlá do rúrkovej šachty
 • Čerpadlá so špirálovým telesom
 • Čerpadlá s ponorným motorom
 • Štandardizované vodné čerpadlá
 • Armatúry rôznych konštrukcií

Oblasti použitia sú

 • Vodárne
 • Zariadenia na úpravu vody
 • Zariadenia na úpravu pitnej vody
 • Zariadenia na úpravu procesnej vody
 • Odsoľovanie morskej vody pomocou reverznej osmózy

Vaše výhody

 • Výber optimálneho výrobku vďaka širokej ponuke čerpadiel a armatúr rôznych konštrukcií pre všetky procesy na úpravu vody
 • Kompetentné poradenstvo projektantov, výrobcov zariadení a prevádzkovateľov vďaka rozsiahlym medzinárodným skúsenostiam 
 • Optimalizované zariadenia vďaka inžinierskym službám z jednej ruky – ako napríklad návrh stavieb alebo hydraulické výpočty 
 •  Vyšší výkon zariadenia vďaka inteligentnej technike pohonov a regulácii otáčok
 • Optimálne dimenzovanie čerpadiel a výber vhodnej armatúry pomocou softvéru KSB Helps a KSB EasySelect
 • Spoľahlivý medzinárodný poskytovateľ čerpadiel, armatúr a servisu – už 150 rokov na trhu
 • Servisné riešenia a riešenia pre náhradné diely, ktoré pokrývajú celý životný cyklus, ako aj 24-hodinový servis prostredníctvom viac ako 3 000 špecialistov vo viac ako 170 servisných centrách na celom svete

Etanorm

Etanorm

Horizontálne čerpadlo so špirálovou komorou, jednostupňové, s menovitými výkonmi a hlavnými rozmermi podľa EN 733, s nosičom ložiska, s procesnou konštrukciou, s vymeniteľnými puzdrami hriadeľa/ochrannými puzdrami hriadeľa a rozširovacími podložkami a so systémom regulácie otáčok integrovaným v motore. S KSB SuPremE, synchrónnym reluktančným motorom bez magnetov (výnimka: veľkosti motorov 0,55 kW/0,75 kW s otáčkami 1500 min⁻¹ sú vyhotovené s permanentnými magnetmi) s triedou účinnosti IE4/IE5 podľa IEC TS 60034-30-2:2016 na prevádzku so systémom regulácie otáčok, typ KSB PumpDrive 2 alebo KSB PumpDrive 2 Eco bez snímača ložiska rotora. Upevňovacie body zodpovedajú norme EN 50347, rozmery plášťa podľa normy DIN V 42673 (07-2011). Vyhotovenie ATEX je dostupné.

MegaCPK

MegaCPK

Vodorovné, radiálne delené čerpadlo so špirálovou komorou, s procesnou konštrukciou, s radiálnym kolesom, jednoprúdové, jednostupňové, podľa DIN EN ISO 5199, rozmery podľa DIN EN ISO 2858 doplnené o menovité svetlosti DN25 a ≥ DN200, s veľkou variabilitou materiálov a tesnení, ako variant tiež s mokrým hriadeľom a kónickým utesneným priestorom. Dostupné vyhotovenie ATEX.

Omega

Omega

Čerpadlo so špirálovou komorou určené na vodorovnú alebo zvislú montáž, jednostupňové, pozdĺžne delené, s dvojprúdovým radiálnym kolesom, pripojovacou prírubou podľa DIN, EN alebo ASME.

Illustration of the phases of a product life cycle: Consultation and analysis, commissioning, operation and repair

Servis v rámci služby KSB SupremeServ znamená mať kompletnú starostlivosť

Od osobného poradenstva, cez montáž a uvedenie do prevádzky až po údržbu a opravy: služba KSB SupremeServ vám poskytuje rozsiahly servis a náhradné diely pre čerpadlá, armatúry a ďalšie príslušenstvo – aj pre výrobky od iných výrobcov. K dispozícii je vám viac ako 3 500 špecialistov vo viac ako 170 servisných centrách po celom svete – nonstop, sedem dní v týždni. Sústreďte sa na svoju hlavnú činnosť – o zvyšok sa postaráme my.

Maintenance inspection management

Manažment revízií

Kontrola a opravy agregátov pri najkratších odstávkach: Servis KSB ponúka rozsiahly manažment revízií pre priemyselné zariadenia a elektrárne. 

 • Revízia čerpadiel

 • Revízia armatúr

KSB mechanical seals for pumps and valves

Tesnenia klzným krúžkom KSB

Pri každom čerpadle je tesnenie klzným krúžkom (GLRD) jedným z najdôležitejších konštrukčných dielov. Tieto tesnenia hriadeľov vyvinuté spoločnosťou KSB sú zárukou efektívnej prevádzky vášho zariadenia.

 • Predĺženie životnosti
 • Nižšie náklady na údržbu a náhradné diely