Country, region and language selection

International websites

Europe

Americas / Oceania

Africa and Middle East

Asia / Pacific

Illustration of the phases of a product life cycle: Consultation and analysis, commissioning, operation and repair

KSB SupremeServ

Sme tu pre vás za každých okolností

Od poradenstva, cez plánovanie, inštaláciu, prevádzku a opravy až po klasické a digitálne servisné koncepty: Spoločnosť KSB je tu pre vás v každej fáze životného cyklu vášho zariadenia. A to prostredníctvom viac ako 3 000 špecialistov vo viac ako 170 servisných centrách – na celom svete.

Úspešnú prevádzku vášho zariadenia nezaručia iba excelentné výrobky

Profitujte z bohatej ponuky pre servis a náhradné diely KSB SupremeServ:

 • pre čerpadlá, armatúry a ďalšie rotačné zariadenia
 • priamo na mieste a v servisnom centre
 • po celom svete
 • s know-how výrobcu nazhromaždeného za 150 rokov


1. Poradenstvo a analýza

Technical consultancy for pumps and valves

Technické poradenstvo

Ako dodávateľ komplexných služieb vám spoločnosť KSB poskytne poradenstvo v každej fáze životného cyklu vášho produktu alebo zariadenia.

 • Úspora nákladov optimalizáciou zariadenia
 • Zlepšenie dostupnosti zariadenia
Energy efficiency consulting (Fluid Future) for pumps and valves

Energetické poradenstvo

Optimalizujte vďaka FluidFuture® energetickú účinnosť svojho zariadenia v štyroch krokoch. Systematický postup spoločnosti KSB vám zaručí maximálne úspory energie.

 • Systematická analýza
 • Jasné odporúčania na ďalšie rozhodovanie
Identification of energy-saving potential (Sonolyzer)

Zaznamenanie potenciálu úspory energie

KSB Sonolyzer® je aplikácia spoločnosti KSB pre smartfóny, ktorá zo zvuku vášho asynchrónneho motora rozpozná, či vaše čerpadlo pracuje úsporne alebo je jeho spotreba energie príliš vysoká.

 • Bezplatné stiahnutie

 • Analýza v priebehu niekoľko sekúnd

SES System Efficiency Service

Služba efektivity systému

Čerpadlá, ktoré nie sú optimálne prispôsobené zariadeniu, majú príliš vysokú spotrebu energie. Pomocou služby efektivity systému SES spoločnosti KSB sa to dá zmeniť.

 • Analýza energetickej účinnosti

 • Analýza poškodení

2. Uvedenie do prevádzky

Installation and commissioning

Montáž a uvedenie do prevádzky

Bezpečnosť od začiatku: Servisní špecialisti spoločnosti KSB prevezmú za vás inštaláciu čerpadiel a armatúr, ako aj montáž automatizačných komponentov. Odborne, spoľahlivo, kdekoľvek na svete.

 • Rozbeh na mieru

 • Aj pre produkty iných výrobcov

3. Prevádzka

Inspection service

Revízna služba

Revízna služba spoločnosti KSB zabezpečuje pravidelnou revíziou a údržbou čerpadiel bezpečnú prevádzku a vysokú dostupnosť vášho zariadenia.

 • Prevencia proti výpadkom

 • 24-hodinová pohotovostná telefónna linka

Maintenance inspection management

Manažment revízií

Kontrola a opravy agregátov pri najkratších odstávkach: Servis KSB ponúka rozsiahly manažment revízií pre priemyselné zariadenia a elektrárne. 

 • Revízia čerpadiel

 • Revízia armatúr

Total Pump Management (rámcové zmluvy)

Total Pump Management (rámcové zmluvy)

Prostredníctvom servisného konceptu Total Pump Management vám spoločnosť KSB ponúka možnosť zostavenia balíka servisných služieb a náhradných dielov perfektne upraveného podľa vašich potrieb.

 • Individuálne upravené koncepty
 • Vysoká bezpečnosť plánovania a zásobovania
Spare parts inventory management

Manažment skladu náhradných dielov

Prostredníctvom svojho skladového manažmentu vám spoločnosť KSB odporučí optimálne predzásobenie náhradnými dielmi a zabráni tak nadbytočným zásobám alebo nedostatku náhradných dielov.

 • Nižšie náklady na skladovanie

 • Lepšia dostupnosť

Servis automatizačných výrobkov

Servis automatizačných výrobkov

Na energeticky účinnú prevádzku vášho zariadenia vám spoločnosť KSB nedodá iba vhodnú automatizačnú techniku, ale predovšetkým aj jedinečné know-how pre všetky otázky automatizácie čerpadiel a armatúr. 

 • Všetky odpovede na vaše otázky týkajúce sa automatizácie


 • Pre čerpadlá a armatúry

4. Opravy

Pump repair

Oprava čerpadiel

Spoločnosť KSB sa odborne a rýchlo postará o čerpadlá všetkých modelov a zrenovuje ich – na želanie – tak, aby zodpovedali najnovšiemu stavu techniky. Platí to aj pre agregáty s ochranou proti explózii.

 • Pre všetky modely
 • Servis agregátov
Motor repair

Oprava motorov

Spoločnosť KSB poskytuje komplexný servis, ktorý okrem vášho čerpadla zahŕňa aj váš motor. Šetrí to čas aj náklady. 

 • Servis agregátov pod jednou strechou
 • Nižšie náklady a výdavky
Valve repair

Opravy armatúr

Na mieru, individuálne, komplexne: Spoločnosť KSB poskytuje odborný servis pre armatúry všetkých modelov – bez ohľadu na druh konštrukcie, veľkosť a výrobcu.

 • Oprava 
 • Modifikácia
Reverse Engineering for pumps and valves

Reverzný inžiniering

Reverzný inžiniering umožňuje rýchlu dodatočnú výrobu náhradných dielov pre čerpadlá, ktoré sú ťažko dostupné alebo nie sú dostupné vôbec.

 • Jednoduchá dodatočná výroba náhradných dielov
 • Rovnaká kvalita ako originál
Servis automatizačných výrobkov

Servis automatizačných výrobkov

Na energeticky účinnú prevádzku vášho zariadenia vám spoločnosť KSB nedodá iba vhodnú automatizačnú techniku, ale predovšetkým aj jedinečné know-how pre všetky otázky automatizácie čerpadiel a armatúr. 

 • Všetky odpovede na vaše otázky týkajúce sa automatizácie


 • Pre čerpadlá a armatúry

Servis ostatných rotačných súčastí

Servis ostatných rotačných súčastí

Vaše stroje a procesy sú už dostatočne komplexné. Nájdite preto v spoločnosti KSB partnera, ktorý sa vďaka komplexnému servisu rotačných zariadení postará o zjednodušenie. 

 • Jedna kontaktná osoba, menej rozhraní

 • Krátke reakčné doby, maximálna dostupnosť

Seminar and Training

Seminár a školenie

KSB ponúka širokú škálu kurzov a seminárov. Naše kurzy prispôsobujeme vašim potrebám a špecifikáciám, aby si vaši zamestnanci mohli rozšíriť svoje znalosti o čerpadlách a ventiloch.

Servisní partneri KSB

Pri servisných prípadoch čerpadlových zariadení je potrebná rýchla a komplexná pomoc. Zákazníci spoločnosti KSB sa môžu spoľahnúť na servisných partnerov s vysokou odbornou kompetenciou: servisní partneri KSB pre čerpadlá a veľa ďalšieho.

 • Kompetentná a rýchla pomoc
 • Celoplošná servisná sieť
Flag with the branding of KSB’s authorised service partners
Sklad náhradných dielov

Náhradné diely

Po určitej dobe prevádzky si čerpadlá a armatúry KSB vyžadujú náhradné diely – alebo sú nevyhnutné opravy. Riešenia náhradných dielov KSB vám zaručujú bezpečnú prevádzku vašich čerpadiel, armatúr a rotačných zariadení.