Country, region and language selection

International websites

Europe

Americas / Oceania

Africa and Middle East

Asia / Pacific

Typové rady

(Počet výsledkov: 326)

  Snímač netesnosti KSB je inteligentný monitorovací systém na zaznamenávanie a lokálnu signalizáciu netesnosti tesnení klzným krúžkom. Obsahuje jednotku na meranie objemu netesnosti a zobrazovaciu jednotku.

  ACTAIR C

  ACTAIR C

  Dvojčinný pneumatický pohon na montáž na 90° otočné armatúry (klapky alebo guľové kohúty). Príruba pohonu podľa ISO 5211. Riadiaci tlak do 8 barov. Možnosť montáže na armatúry s koncom hriadeľa v tvare štvorstena alebo dvojstena. Prenos sily prostredníctvom jarma vytvára krútiace momenty až do 8000 Nm, čo je špeciálne vhodné na ovládanie 90° otočných armatúr. Štandardne s vizuálnym ukazovateľom polohy a nastaviteľnými koncovými dorazmi, vždy v závislosti od veľkosti pohonu vybavené pre zatvorenú polohu alebo pre polohu zatvorené/otvorené. Voliteľne so samostatným alebo integrovaným ručným ovládaním. Možná montáž riadiacich jednotiek typových radov AMTROBOX, AMTRONIC, SMARTRONIC alebo každého iného zariadenia s rozhraním podľa VDI/VDE 3845.

  ACTAIR EVO

  ACTAIR EVO

  Dvojčinný pneumatický pohon na montáž na 90° otočné armatúry s koncami hriadeľa podľa ISO 5211 (uzatváracie klapky alebo guľové kohúty). Príruba pohonu podľa ISO 5211. Riadiaci tlak do 8 barov. Prenos sily pomocou jarma vytvára východiskové krútiace momenty až do 8000 Nm, čo je špeciálne vhodné na ovládanie 90° otočných armatúr. Štandardne s vizuálnym ukazovateľom polohy a nastaviteľnými koncovými dorazmi, vždy v závislosti od veľkosti pohonu vybavené pre polohu zatvorené/otvorené alebo pre zatvorenú polohu. Voliteľne so samostatným alebo integrovaným ručným ovládaním. Možná montáž riadiacich jednotiek typových radov AMTROBOX, AMTRONIC U, SMARTRONIC U alebo každým iným zariadením s rozhraním podľa VDI/VDE 3845.

  AKG-A/AKGS-A

  AKG-A/AKGS-A

  Uzatváracie šupátko podľa DIN/EN s prírubami (AKG-A) alebo koncami na navarenie (AKGS-A), so samotesniacim uzáverom vekom, kovaným a zvareným telesom, nerotujúcim vretenom, pohyblivými klinovými doskami na presnú úpravu podľa sediel telies, tesniacimi plochami zo 17 % chrómovej ocele odolnej proti opotrebeniu a korózii alebo zo stelitu.

  AKR/AKRS

  AKR/AKRS

  Spätná klapka podľa DIN/EN s prírubami (AKR) alebo koncami na navarenie (AKRS), so samotesniacim uzáverom vekom, vnútri uloženým hriadeľom, kovaným a zvareným telesom, tesniacimi plochami zo 17 % chrómovej ocele odolnej proti opotrebeniu a korózii alebo zo stelitu.

  AmaCan D

  AmaCan D

  Ponorné čerpadlo s mokrou montážou vo vyhotovení potrubnej šachty s otvoreným axiálnym lopatkovým kolesom, jednostupňové. Vyhotovenie ATEX je dostupné.

  Amacan K

  Amacan K

  Ponorné čerpadlo s mokrou montážou vo vyhotovení potrubnej šachty s rotorom s kanálovými lopatkami, jednostupňové, jednoprúdové. Vyhotovenie ATEX je dostupné.

  Amacan P

  Amacan P

  Ponorné čerpadlo s mokrou montážou vo vyhotovení potrubnej šachty s axiálnou vrtuľou v prevedení ECB, jednostupňové, jednoprúdové. Vyhotovenie ATEX je dostupné.

  Amacan S

  Amacan S

  Ponorné čerpadlo s mokrou montážou vo vyhotovení potrubnej šachty s polovičným axiálnym lopatkovým kolesom, jednostupňové. Vyhotovenie ATEX je dostupné.

  Amaclean

  Amaclean

  Samočistiace dno na zaliatie, na montáž do nových alebo sanáciu vyžadujúcich betónových stavieb, na odpadovú vodu intenzívne znečistenú odpadmi a vláknitými materiálmi na eliminovanie znečistenia stavby a upchania čerpadiel. Určené pre čerpacie stanice, v ktorých sa uvoľňujú nepríjemné pachy a/alebo plyny.

  AmaControl

  AmaControl

  Ochranný modul pre vodné a odpadové produkty ako prístroj all in one, v závislosti od vyhotovenia na meranie teploty motora, teploty ložiska, netesnosti, vibrácií, napätia a prúdu, ako aj na diagnostiku na bezporuchovú a bezpečnú prevádzku čerpadla, čerpadlového systému alebo ponorného motorového miešadla.

  AmaDrainer 3

  AmaDrainer 3

  Vertikálne, jednostupňové, plne zatopiteľné ponorné motorové čerpadlo blokovej konštrukcie, s integrovaným hladinovým spínačom na automatické riadenie alebo voliteľne na riadenie externým spínacím prístrojom s maximálnou hĺbkou ponoru 2 m.

  AmaDrainer 4 / 5/AmaDrainer 80 / 100

  AmaDrainer 4 / 5/AmaDrainer 80 / 100

  AmaDrainer 4../5..: Zvislé, jednostupňové, plne zatopiteľné ponorné čerpadlo s blokovou konštrukciou, IP68, reguláciou hladiny alebo bez nej a s maximálnou hĺbkou ponorenia 7 m. AmaDrainer 80/100: Zvislé, jednostupňové, plne zatopiteľné ponorné čerpadlo s blokovou konštrukciou, IP68, reguláciou hladiny alebo bez nej a s maximálnou hĺbkou ponorenia 10 m.

  AmaDS³

  AmaDS³

  Čerpacia stanica odpadových vôd s delenou sústavou na pevné látky. Nepriame hydraulické čerpanie odpadových vôd s odlučovačmi pevných látok predradenými pred čerpadlami poskytuje maximálnu hospodárnosť, prevádzkovú bezpečnosť a zjednodušenie údržby.

  Amaline

  Amaline

  Horizontálne vrtuľové čerpadlo s mokrou montážou s ponorným motorom, s priamym pohonom alebo prevodovkou s čelnými kolesami, vrtuľa ECB s pevnými lopatkami s povrchovou úpravou odpudzujúcou vlákna, s bezskrutkovým spojom s výtlačnou rúrou, k dispozícii vo vyhotovení s ochranou proti explózii.

  Amamix

  Amamix

  Horizontálne ponorné motorové miešadlo so samočistiacou ECB vrtuľou s blokovou konštrukciou, s priamym náhonom. Vyhotovenie ATEX je dostupné.

  AmaPorter

  AmaPorter

  Zvislé, jednostupňové ponorné čerpadlo na odpadovú vodu (vyhotovenie zo sivej liatiny) v blokovom konštrukčnom vyhotovení pre stacionárnu alebo prenosnú mokrú montáž.

  AmaProp

  AmaProp

  Horizontálne ponorné motorové miešadlo so samočistiacou ECB vrtuľou s blokovou konštrukciou, náhonom cez koaxiálnu prevodovku s čelnými kolesami, k dispozícii vo vyhotovení s ochranou proti explózii.

  Amarex

  Amarex

  Vertikálne, jednostupňové ponorné čerpadlo na mokrú montáž s vírivým kolesom (F-max) alebo otvoreným dvojitým rotorom (D-max) v stacionárnom alebo prenosnom vyhotovení. Jednostupňové, jednoprúdové, nesamonasávacie čerpadlové agregáty v blokovej konštrukcii. Vyhotovenie ATEX je dostupné.

  Amarex KRT

  Amarex KRT

  Vodorovné alebo zvislé, jednostupňové ponorné čerpadlo ako blokový čerpadlový agregát s rôznymi tvarmi obežných kolies budúcej generácie, s mokrou alebo suchou montážou, stacionárne alebo prenosné s energeticky úsporným motorom a vo vyhotovení s ochranou proti explózii.

  Amarex NS

  Amarex NS

  Zvislé, jednostupňové ponorné čerpadlo na mokrú montáž s rezacím kolesom (S) v stacionárnom a prenosnom vyhotovení Čerpadlá Amarex N sú zatopiteľné jednostupňové, vtokové, nie samonasávacie blokové čerpadlové agregáty. Vyhotovenie ATEX je dostupné.

  AMTROBOX

  AMTROBOX

  Multifunkčná signalizácia koncovej polohy AMTROBOX. Na signalizáciu otvorenia/zatvorenia pomocou mechanických koncových spínačov alebo približovacích snímačov. Montáž AMTROBOX (R1149) na redukčnej prevodovke typového radu MR, pneumatické pohony typového radu ACTAIR NG, ako aj na hydraulické pohony typového radu HQ.

  AMTROBOX M

  AMTROBOX M

  Signalizácia koncovej polohy špeciálne pre ručné prestavenie. Na signalizáciu otvorenia/zatvorenia pomocou mechanických koncových spínačov alebo približovacích snímačov. Montáž AMTROBOX M na 90° otočnú ručnú páku typového radu S (R1020) a na redukčné prevodovky MA 12 a MA 25 (R1021).

  AMTROBOX R

  AMTROBOX R

  Robustné a multifunkčné riešenie. Na signalizáciu otvorenia/zatvorenia pomocou mechanických koncových spínačov alebo približovacích snímačov. Montáž AMTROBOX R (R1187) na redukčnej prevodovke typového radu MR, pneumatické pohony typového radu ACTAIR NG, hydraulické pohony typového radu HQ a na každom pohone s rozhraním podľa VDI/VDE.

  AMTRONIC U

  AMTRONIC U

  Ovládanie otvárania/zatvárania pneumatických 90° natáčajúcich pohonov, ako aj signalizácie koncovej polohy. Priamou montážou s univerzálnou základovou doskou na pohony ACTAIR EVO/DYNACTAIR EVO predstavuje kompaktné a robustné celkové riešenie. Vďaka integrovanému rozvodnému ventilu nie sú medzi jednotkou AMTRONIC U a pohonom potrebné žiadne pneumatické potrubia. Jednotka AMTRONIC U umožňuje nastavenie regulačného času pohonu pomocou regulácie množstva vyfukovaného vzduchu. Jednotka AMTRONIC U sa dá pripojiť na prevádzkové zbernice Profibus DP a AS-i. Jednotka AMTRONIC U bola vyvinutá špeciálne na zredukovanie náročnosti kabeláže riadiacich jednotiek. Pripojenie k prevádzkovej zbernici zabezpečí zdroj napätia a výmenu riadiacich informácií so systémom na riadenie procesu.

  APORIS-DEB02

  APORIS-DEB02

  Dvojitá excentrická uzatváracia klapka, s epoxidovou povrchovou úpravou, absolútna tesnosť v oboch smeroch prietoku, pripojenie prírubou podľa noriem EN, teleso a klapka z tvárnej liatiny.

  AU

  AU

  Horizontálne samonasávacie odstredivé čerpadlo, otvorené alebo polootvorené obežné koleso s nastavením cez tesniacu dosku, s tesnením klzným krúžkom, dostupné vo vyhotovení ATEX.

  AU Monobloc

  AU Monobloc

  Horizontálne samonasávacie odstredivé čerpadlo s blokovou konštrukciou, otvorené alebo polootvorené obežné koleso s nastavením cez tesniacu dosku, s tesnením klzným krúžkom, pohon elektromotormi alebo spaľovacími motormi, dostupné vo vyhotovení ATEX.

  B Pump

  B Pump

  Čerpadlá do vrtov podľa AWWA E101-88 s priečne delenými, vymeniteľnými puzdrami rozvádzacích lopatiek, tesniacimi trecími krúžkami a obežnými kolesami; súprava stúpačiek s vymeniteľnými ložiskami a stúpačkami na modulárne predĺženie pre rozličné hĺbky ponoru.

  BMB

  BMB

  Guľový kohút s prípojkou so závitom, s jednodielnym telesom, teleso z uhlíkovej ocele alebo ušľachtilej ocele, guľa z ušľachtilej ocele, s plynovým závitom (UNI/DIN).

  BOA-Compact

  BOA-Compact

  Uzatvárací ventil podľa DIN/EN s prírubami, krátka konštrukčná dĺžka EN 558/14, vyhotovenie so šikmým sedlom a priamou hornou časťou, jednodielnym telesom, škrtiacim kužeľom s plášťom z EPDM, prechodným mäkkým tesnením a spätným tesnením, ukazovateľom polohy, aretácia, obmedzenie zdvihu, izolačná krytka s bariérou proti rosnému bodu, bezúdržbová verzia s možnosťou úplného zaizolovania.

  BOA-Compact EKB

  BOA-Compact EKB

  Uzatvárací ventil podľa DIN/EN s prírubami, kompaktná konštrukčná dĺžka pre zariadenia na zásobovanie pitnou vodou, elektrostatická plastová povrchová úprava zvnútra a zvonku, vyhotovenie so šikmým sedlom a priamou hornou časťou, škrtiacim kužeľom s plášťom z EPDM, jednodielnym telesom, ukazovateľom polohy, aretáciou, obmedzením zdvihu, prechodným mäkkým tesnením a spätným tesnením, bezúdržbová verzia (osvedčenie DVGW PN 10).

  BOA-Control DPR

  BOA-Control DPR

  Regulátor rozdielu vytláčacieho tlaku/proporcionálny regulátor ku konštantnej regulácii nastaviteľnej požadovanej hodnoty rozdielového tlaku bez pomocnej energie, so závitovým pripojením (DN 15 – 50) a pripojením prírubou (DN 65 – 100). Požadovaná hodnota je plynulo nastaviteľné a dá sa kedykoľvek zvonku odčítať. Pri stúpajúcom tlaku sa ventil automaticky zatvára. Vrátane vsuviek na rýchle meranie na meranie straty tlaku. Dostupné v rozličných regulačných rozsahoch tlaku (LP/HP) a 5 do 80 kPa v oblasti závitu a 80 do 160 kPa v oblasti príruby.

  BOA-Control PIC

  BOA-Control PIC

  Kombinovaný ventil nezávislý od tlaku pozostávajúci z plynulo nastaviteľného regulátora prietoku a regulačného ventilu na hydraulické vyváženie, na dynamickú reguláciu objemového prietoku pri stálej autorite ventilu, so závitovým pripojením (DN 10 – 50) a pripojením prírubou (DN 65 – 150). Plynulé nastavenie požadovanej hodnoty objemového prietoku priamo na ventile vďaka digitálnej stupnici s mechanickou funkciou blokovania. S meracími vsuvkami na kontrolu tlaku a vyskytujúceho sa minimálneho diferenciálneho tlaku. K dispozícii v rozličných regulačných rozsahoch objemového prietoku (LF/HF) od 43 do 8586 l/h pri závite a od 4,4 do 160 m³/h pri prírube. S dodatočnou možnosťou na montáž pohonu (M 30 x 1,5) na elektrickú reguláciu ďalšej veličiny ako izbová teplota prispôsobením objemového prietoku.

  BOA-Control SBV

  BOA-Control SBV

  Bezúdržbový regulačný ventil vetvy a merací ventil s vnútorným závitovým pripojením, vyhotovenie so šikmým sedlom, plynulé prednastavenie s 360 stupňovým odčítateľným ukazovateľom polohy. Vrátane obmedzenia zdvihu a 2 meracích prípojok s pevnou meracou clonou (tolerancia +/- 5 %) na meranie rozdielového tlaku, tlaku a prietoku. Minimálna potreba miesta vďaka nestúpajúcemu ručnému koliesku a umiestneniu všetkých funkčných dielov na strane ručného kolieska.

  BOA-Control/ BOA‑Control IMS

  BOA-Control/ BOA‑Control IMS

  Regulačný ventil vetvy podľa DIN/EN s prírubami, jednodielnym telesom, škrtiacim kužeľom, ukazovateľom polohy so stupnicou, obmedzenie zdvihu a izolačná krytka s bariérou proti rosnému bodu, bezúdržbová verzia, umožňuje úplné zaizolovanie, s ultrazvukovou senzorikou na meranie objemu prietoku a teploty bez kontaktu s médiom, mobilné meranie pomocou meracieho počítača BOATRONIC MS, permanentná presnosť pomocou meracieho počítača BOATRONIC MS-420 konštantná presnosť merania bez ohľadu na diferenčné tlaky. Doplnkovo k dispozícii aj ako vyhotovenie na pitnú vodu certifikované podľa DVGW s elektrostatickou plastovou povrchovou úpravou (BOA-Control IMS EKB; do DN 200).

  BOA-CVE C/CS/W/IMS/EKB/IMS EKB

  BOA-CVE C/CS/W/IMS/EKB/IMS EKB

  Regulačný ventil podľa DIN/EN štandardných typových radov BOA-Compact, BOA-SuperCompact, BOA-W, BOA-Compact EKB, BOA-Compact IMS EKB, BOA-Control IMS a BOA-Control IMS EKB s jednodielnym telesom pod tlakom s mäkko tesniacim kužeľom na voliteľnú mieru netesnosti od 0,05 % až do utesnenia proti kvapkaniu pri hodnotách Kvs v rozsahu 6,3 až 700 m³/h a zatváracích tlakoch do 16 barov, s inteligentnými, prednastavenými elektrickými pohonmi riadenými mikroprocesorom v rozsahu 1000 až 14 000 N, elektronická konfigurácia prietokovej charakteristiky, možnosť nastavenia hodnoty Kvs, regulačného signálu a času pomocou PC alebo jednotky na ručné nastavovanie parametrov, na želanie zákazníka nastavenie hodnôt priamo vo výrobe.

  BOA-CVE H

  BOA-CVE H

  Regulačný ventil podľa DIN/EN s jednoduchou údržbou a prírubami, voliteľne s lineárnou alebo ekvipercentnou regulačnou charakteristikou pri hodnotách Kvs od 0,1 do 630 m³/h a zatváracích tlakoch do 40 barov, jednoduchá výmena všetkých vnútorných dielov bez špeciálneho náradia vrátane obojstranne použiteľného sedla, sériová redukcia hluku vďaka dvojstupňovému uvoľneniu pomocou kombinácie parabolického kužeľa a dierovanej klietky, s elektrickým pohonom.

  BOA-CVP H

  BOA-CVP H

  Regulačný ventil podľa DIN/EN s jednoduchou údržbou a prírubami, voliteľne s lineárnou alebo ekvipercentnou regulačnou charakteristikou pri hodnotách Kvs od 0,1 do 630 m³/h a zatváracích tlakoch do 40 barov, jednoduchá výmena všetkých vnútorných dielov bez špeciálneho náradia vrátane obojstranne použiteľného sedla, sériová redukcia hluku vďaka dvojstupňovému uvoľneniu pomocou kombinácie parabolického kužeľa a dierovanej klietky, s pneumatickým pohonom.

  BOA-H

  BOA-H

  Uzatvárací ventil podľa DIN/EN s prírubami, s vlnovcom, priamou hornou časťou, uzatváracím alebo škrtiacim kužeľom, sériový ukazovateľ polohy s farebným kódovaním na odlíšenie vyhotovenia, vymeniteľný kužeľ, s ochranou vlnovca pri úplne otvorenej armatúre, tesniace plochy z antikoróznej chrómovej ocele alebo ocele CrNi odolnej proti opotrebeniu.

  BOA-H/HE/HV/HEV

  BOA-H/HE/HV/HEV

  Uzatvárací ventil podľa DIN/EN s prírubami (BOA-H a BOA-HV), koncami alebo hrdlami na navarenie (BOA-HE a BOA-HEV), vlnovcom, priamou hornou časťou, uzatváracím alebo škrtiacim kužeľom, tesniacimi plochami z chrómovej ocele alebo CrNi ocele odolnej proti opotrebeniu a korózii.

  BOA-R

  BOA-R

  Spätný ventil podľa DIN/EN s prírubami a kužeľom ovládaným pružinou, bezúdržbová verzia.

  BOA-RFV

  BOA-RFV

  Dýzový spätný ventil podľa DIN/EN s prírubami, telesom vo Venturiho vyhotovení, max. prípustná rýchlosť prúdenia 2,5 m/s, teleso z liatiny, spätný kužeľ z mosadze a liatiny, sedlo z ušľachtilej ocele, možnosť použitia vo zvislých a vodorovných potrubiach, rýchle uzatvorenie bez tlakových rázov.

  BOA-RPL

  BOA-RPL

  Spätný guľový ventil podľa DIN/EN s prírubami alebo s vnútorným/vnútorným závitom, z tvárnej liatiny, guľa s povrchovou úpravou z NBR, slepá príruba, možnosť použitia vo zvislých a vodorovných potrubiach.

  BOA-RVK

  BOA-RVK

  Spätný ventil podľa DIN/EN vo vyhotovení na medziprírubovú montáž, centrovanie pomocou telesa, utesnenie pomocou dosky alebo kužeľa s pružinovým ovládaním, vedenie dosky alebo kužeľa pomocou troch čapov z ušľachtilej ocele, vyhotovenie tlmiace hluk s doskou z plastu (DN 15 – 100) alebo s kužeľom s tesniacim O-krúžkom (DN 125 – 200), bezúdržbová verzia.

  BOA-S

  BOA-S

  Filter podľa DIN/EN s prírubami, s hrubým alebo jemným sitom, všetky menovité svetlosti s vypúšťacou skrutkou vo veku, zo sivej alebo z tvárnej liatiny.

  BOA-SuperCompact

  BOA-SuperCompact

  Uzatvárací ventil podľa DIN/EN vo vyhotovení na medziprírubovú montáž, mimoriadne kompaktná konštrukčná dĺžka DN podľa EN 558/94, vyhotovenie so šikmým sedlom a priamou hornou časťou, prírubovými okami na centrovanie, jednostranným odpojením príruby a na použitie v podobe koncovej armatúry, jednodielnym telesom, sériovou izolačnou krytkou s bariérou proti rosnému bodu, ukazovateľom polohy, aretáciou, obmedzením zdvihu, mäkkým priechodným a spätným tesnením, bezúdržbová verzia s možnosťou úplného zaizolovania.

  BOA-W

  BOA-W

  Uzatvárací ventil podľa DIN/EN s prírubami, štandardná konštrukčná dĺžka podľa EN 558/1, vyhotovenie so šikmým sedlom a priamou hornou časťou, s jednodielnym telesom, škrtiacim kužeľom s plášťom z EPDM, prechodným mäkkým tesnením a spätným tesnením, ukazovateľom polohy, aretáciou, obmedzením zdvihu, izolačnou krytkou s bariérou proti rosnému bodu, bezúdržbová verzia s možnosťou úplného zaizolovania.

  BOACHEM-FSA

  BOACHEM-FSA

  Filter podľa DIN/EN s prírubami, telesom z ušľachtilej ocele, s hrubým alebo jemným sitom, všetky menovité svetlosti s vypúšťacou skrutkou vo veku.

  BOACHEM-RXA

  BOACHEM-RXA

  Spätný ventil podľa DIN/EN s prírubami, telesom z ušľachtilej ocele, priamou hornou časťou, spätným kužeľom so zatváracou pružinou, lapovanými tesniacimi plochami.

  BOACHEM-ZXA

  BOACHEM-ZXA

  Uzatvárací ventil podľa DIN/EN s prírubami, telesom z ušľachtilej ocele, obalom upchávky, priamou hornou časťou, rotujúcim vretenom, uzatváracím alebo škrtiacim kužeľom.

  BOACHEM-ZXAB

  BOACHEM-ZXAB

  Uzatvárací ventil podľa DIN/EN s prírubami, telesom z ušľachtilej ocele, vlnovcom, priamou hornou časťou, vymeniteľným uzatváracím alebo škrtiacim kužeľom.

  BOATRONIC MS / BOATRONIC MS-420

  BOATRONIC MS / BOATRONIC MS-420

  BOATRONIC MS: merací počítač na meranie ventilov BOA-Control a BOA-Control IMS s ultrazvukovou senzorikou, priama indikácia DN, média, aktuálneho prietoku a teploty média na displeji bez zadania zdvihu, ovládanie 4 tlačidlami pre všetky body ponuky, prenos údajov medzi počítačom BOATRONIC MS a zákazníckym počítačovým systémom na každé USB rozhranie, samokontrola a kalibrácia pri zapnutí, možnosť voľby mediálnych údajov, s batériovou priehradkou pre batérie 4 x 1,5 V AA MIGNON (nie sú súčasťou dodávky), automatický výstražný indikátor pri poklese pod prípustné minimálne napätie (BAT), magneticky pripojiteľná súprava snímačov na meranie všetkých ventilov BOA-Control súčasťou dodávky. BOATRONIC MS-420: merací počítač na permanentné meranie ventilov BOA-Control IMS s ultrazvukovou senzorikou, priama indikácia DN, média, aktuálneho prietoku a teploty média na displeji, analógový prenos (4 – 20 mA výstupný signál) aktuálneho prietoku a teploty média, ovládanie 4 tlačidlami pre všetky body ponuky, samokontrola a kalibrácia pri zapnutí, možnosť voľby mediálnych údajov, napájacie napätie 24 V DC.

  BOAVENT-AVF

  BOAVENT-AVF

  Automatický prevzdušňovací a odvzdušňovací ventil s dvoma plavákmi a trojitou funkciou, s prírubami, teleso z tvárnej liatiny, vyhotovenie s dvomi komorami s plavákmi z ABS. Prevzdušňovací a odvzdušňovací ventil zaručuje plynulú prevádzku potrubných systémov. Jeho zvláštnosť je vo vháňaní a vypúšťaní veľkých množstiev vzduchu a vypúšťaní malých množstiev vzduchu počas prevádzky.

  BOAVENT-SVA

  BOAVENT-SVA

  Automatický prevzdušňovací a odvzdušňovací ventil s plavákom a trojitou funkciou, s prírubami alebo s prípojkou so závitom, teleso z tvárnej liatiny, verzia s jednou komorou s plavákom z polypropylénu. Prevzdušňovací a odvzdušňovací ventil zaručuje plynulú prevádzku potrubných systémov. Jeho zvláštnosť je vo vháňaní a vypúšťaní veľkých množstiev vzduchu a vypúšťaní malých množstiev vzduchu počas prevádzky.

  BOAVENT-SVF

  BOAVENT-SVF

  Automatický prevzdušňovací a odvzdušňovací ventil s plavákom a trojitou funkciou, s prírubami (DN 25 – 300R) alebo s prípojkou so závitom (DN 25 – 150), teleso z tvárnej liatiny (PN 16 – 40) alebo z uhlíkovej ocele (PN 64), vyhotovenie s jednou komorou s plavákom z polypropylénu. Prevzdušňovací a odvzdušňovací ventil zaručuje plynulú prevádzku potrubných systémov. Jeho zvláštnosť je vo vháňaní a vypúšťaní veľkých množstiev vzduchu a vypúšťaní malých množstiev vzduchu počas prevádzky.

  BOAX-B

  BOAX-B

  Stredová uzatváracia klapka s hriadeľom so štvorhranom podľa ISO 5211, tesnenie elastomérovou prstencovou manžetou (EPDM XC alebo nitril K), s ručnou pákou, ručne ovládanou redukčnou prevodovkou, pneumatickým alebo elektrickým pohonom, teleso so strediacimi okami (T2), teleso s prírubovými okami so závitom (T4). Typy telies T2 a T4 umožňujú jednostranné odpojenie príruby a montáž v podobe koncovej armatúry. Klapka z tvárnej liatiny alebo z ušľachtilej ocele. Prípojky podľa EN.

  BOAX-CBV13

  BOAX-CBV13

  Stredová uzatváracia klapka, s epoxidovou povrchovou úpravou, absolútna tesnosť v oboch smeroch prietoku, pripojenie prírubou podľa noriem EN, teleso z tvárnej liatiny, klapka z ušľachtilej ocele.

  BOAX-S/SF

  BOAX-S/SF

  Stredová uzatváracia klapka s koncom hriadeľa so štvorhranom podľa ISO 5211 pre uzatváracie klapky od DN 350 , s tepelným predelom, elastomérovou prstencovou manžetou (EPDM XU alebo nitril K), ručnou pákou, ručne ovládanou redukčnou prevodovkou alebo elektrickým pohonom (BOAXMAT-S a BOAXMAT-SF), teleso so strediacimi okami (T2), teleso s prírubovými okami so závitom (T4) na jednostranné odpojenie príruby a montáže v podobe koncovej armatúry, klapka z ušľachtilej ocele 1.4308, prípojky podľa EN.

  BSB

  BSB

  Guľový kohút s plávajúco uloženou guľou, s prírubami, s deleným telesom, teleso z uhlíkovej ocele, guľa z ušľachtilej ocele a sedlo z PTFE. Príruby podľa EN 1092-1 PN 16/40 alebo ANSI B16.5.

  BTR

  BTR

  Guľový kohút s guľou s čapovým uložením, s prírubami, teleso z uhlíkovej ocele alebo ušľachtilej ocele, guľa z ušľachtilej ocele, sedlo z ušľachtilej ocele a vložky z PTFE. Príruby podľa EN 1092-1 PN 16/40 alebo ANSI B16.5.

  Calio

  Calio

  Bezúdržbové, vysokoúčinné čerpadlo s mokrým rotorom s prípojkou so závitom alebo s pripojením prírubou, vysokoúčinným elektromotorom a plynulou reguláciou diferenčného tlaku.

  Calio Pro

  Calio Pro

  Bezúdržbové, vysokoúčinné čerpadlo s mokrým rotorom s prípojkou so závitom alebo s pripojením prírubou, vysokoúčinným elektromotorom a plynulou reguláciou diferenčného tlaku.

  Calio Pro Z

  Calio Pro Z

  Bezúdržbové, vysokoúčinné čerpadlo s mokrým rotorom ako dvojčinné čerpadlo s prípojkou so závitom alebo s pripojením prírubou, vysokoúčinným elektromotorom a plynulou reguláciou diferenčného tlaku.

  Calio S Pro

  Calio S Pro

  Bezúdržbové, vysokoúčinné čerpadlo s mokrým rotorom s prípojkou so závitom, vysokoúčinným elektromotorom a plynulou reguláciou diferenčného tlaku.

  Calio Z

  Calio Z

  Bezúdržbové, vysokoúčinné čerpadlo s mokrým rotorom ako dvojčinné čerpadlo s prípojkou so závitom alebo s pripojením prírubou, vysokoúčinným elektromotorom a plynulou reguláciou diferenčného tlaku.

  CalioTherm Pro

  CalioTherm Pro

  Bezúdržbové, vysokoúčinné, regulovateľné cirkulačné čerpadlo pitnej vody vo vyhotovení s mokrým prietokomerom so skrutkovacím pripojením alebo prírubovým pripojením, elektromotor a plynulá regulácia diferenčného tlaku na použitie v systémoch zásobovania pitnou vodou a v systémoch zásobovania teplou vodou.

  CalioTherm S

  CalioTherm S

  Bezúdržbové, vysokoúčinné cirkulačné čerpadlo pitnej vody vo vyhotovení s mokrým prietokomerom so skrutkovacím pripojením, synchrónnym motorom s permanentným magnetom s viacstupňovým nastavením otáčok na použitie v systémoch zásobovania pitnou vodou.

  CalioTherm S Pro

  CalioTherm S Pro

  Bezúdržbové, vysokoúčinné, regulovateľné cirkulačné čerpadlo pitnej vody vo vyhotovení s mokrým prietokomerom so skrutkovacím pripojením, elektromotor a plynulá regulácia diferenčného tlaku na použitie v systémoch zásobovania pitnou vodou a v systémoch zásobovania teplou vodou.

  CHTC

  CHTC

  Vysokotlakové vodorovné čerpadlo s barelovým telesom, s radiálnymi obežnými kolesami, jedno- a dvojprúdové, viacstupňové, s prírubami/privarovacími hrdlami podľa DIN a ANSI.

  CHTD

  CHTD

  Vysokotlakové vodorovné čerpadlo s barelovým telesom, s radiálnymi obežnými kolesami, jedno- a dvojprúdové, viacstupňové, s prírubami/privarovacími hrdlami podľa DIN a ANSI.

  CHTR

  CHTR

  CHTR

  CHTR

  Vysokotlakové vodorovné čerpadlo s barelovým telesom, s radiálnymi kolesami, jedno- a dvojprúdové, viacstupňové, s prírubami/privarovacími hrdlami podľa DIN, API 610 a ANSI.

  CHTRa

  CHTRa

  Vodorovné, axiálne rozdelené, jednoprúdové, viacstupňové, obojstranne uložené čerpadlo so špirálovou komorou, jednoduchým telesom a protibežne usporiadanými obežnými kolesami podľa API 610 (ISO 13709), typ BB3. Prvý stupeň voliteľne v dvojprúdovom vyhotovení pre nižšie požiadavky na NPSH. Vyhotovenie ATEX je dostupné.

  COBRA-SGP/SGO

  COBRA-SGP/SGO

  Uzatváracie šupátko podľa DIN/EN s prírubami, klin s elastomérovou povrchovou úpravou, slepá príruba, rotujúce vreteno, vnútri uložený závit vretena, teleso z tvárnej liatiny.

  COBRA-SMP

  COBRA-SMP

  Uzatváracie šupátko podľa DIN/EN s prírubami, slepá príruba, tesniace kovovým stykom, rotujúce vreteno, vnútri uložený závit vretena, teleso a pružný klin z tvárnej liatiny, vreteno a sedlá z ušľachtilej ocele.

  COBRA-TDC01/03

  COBRA-TDC01/03

  Výklopná spätná klapka podľa DIN/EN s prírubami, ručnou pákou a protizávažím/tlmením, teleso a klapka z tvárnej liatiny, sedlá telesa z ušľachtilej ocele.

  Comeo

  Comeo

  Viacstupňové, vodorovné odstredivé čerpadlo s blokovou konštrukciou.

  Compacta

  Compacta

  Zatopiteľné odčerpávacie zariadenie na splašky s fekáliami s jedným alebo dvomi čerpadlami, na automatickú likvidáciu odpadovej vody a fekálií z budov a častí budov pod úrovňou spätného vzdutia.

  CONDA-VLC

  CONDA-VLC

  Plavákový ventil podľa DIN/EN na reguláciu maximálnych, resp. minimálnych úrovní naplnenia v nádržiach, s prírubami (DN 40 – 300) alebo so závitovou prípojkou (DN 25 – 32), teleso z tvárnej liatiny; kužeľ, vreteno, plavák a sedlo z ušľachtilej ocele.

  CPKN

  CPKN

  Vodorovné, radiálne delené čerpadlo so špirálovou komorou, s procesnou konštrukciou, s radiálnym kolesom, jednoprúdové, jednostupňové, podľa ISO 2858/ISO 5199, aj ako variant s mokrým hriadeľom, kónickým utesneným priestorom a/alebo polootvoreným obežným kolesom. Vyhotovenie ATEX je dostupné.

  CPKNO

  CPKNO

  Horizontálne odstredivé čerpadlo so špirálou s procesnou konštrukciou, s polootvoreným obežným kolesom, jednostupňové, podľa ISO 2858/ISO 5199. Vyhotovenie ATEX je dostupné.

  DANAÏS 150

  DANAÏS 150

  Dvojitá excentrická uzatváracia klapka s koncom hriadeľa so štvorhranom podľa ISO 5211, s plastomérovým sedlom (aj nehorľavé vyhotovenie), kovovým sedlom alebo elastomérovým sedlom (FKM [VITON R] alebo NBR [nitril]). Ručná páka alebo redukčná prevodovka, pneumatický, elektrický alebo hydraulický pohon. Teleso z tvárnej liatiny, oceľoliatiny, ušľachtilej ocele alebo ušľachtilej ocele Duplex (254 SMO). Prstencové teleso (T1), teleso s prírubovými okami so závitom (T4), T4 na jednostranné odpojenie príruby a používanie ako koncová armatúra s protiprírubou. Prípojky podľa EN, ASME alebo JIS. Skúška a osvedčenie o ohňovzdornosti podľa API 607. Skúška a osvedčenie pre reakcie na emisie podľa EN ISO 15848-1. Vyhotovenie ATEX podľa smernice 2014/34/EÚ.

  DANAÏS CRYO

  DANAÏS CRYO

  Dvojitá excentrická uzatváracia klapka pre techniku veľmi nízkych teplôt, prírubové teleso (T7) s tesniacou lištou, teleso s koncami na navarenie z nehrdzavejúcej ocele ASME Class 150, JIS, osvedčenie o ohňovzdornosti.

  DANAÏS CRYO AIR

  DANAÏS CRYO AIR

  Dvojitá excentrická uzatváracia klapka pre techniku veľmi nízkych teplôt, medziprírubové teleso (T1), teleso s prírubovými okami so závitom (T4).

  DANAÏS MT II

  DANAÏS MT II

  Dvojitá excentrická uzatváracia klapka s koncom hriadeľa so štvorhranom podľa ISO 5211, plastomérovým sedlom alebo kovovým sedlom (nehorľavá verzia), bez upchávky, bezúdržbová, s ručnou pákou alebo redukčnou prevodovkou, s pneumatickým, elektrickým alebo hydraulickým pohonom, teleso z ocele alebo ušľachtilej ocele. Prstencové teleso (T1), teleso s prírubovými okami so závitom (T4), teleso s prírubou (T7) bez tesniacej lišty alebo s tesniacou lištou. Typy telies T4 a T7 možno použiť v podobe koncovej armatúry. Prípojky podľa EN, ASME alebo JIS. Certifikácia podľa TA vzduch.

  DeltaBasic

  DeltaBasic

  Plnoautomatické zariadenie na zvýšenie tlaku s 2 až 3 (MVP)/4 (SVP) zvislými vysokotlakovými čerpadlami v dvoch vyhotoveniach s reguláciou otáčok. Vyhotovenia MVP a SVP s reguláciou otáčok disponujú plynulou reguláciou otáčok každého čerpadla prostredníctvom frekvenčného meniča na čerpadle pre asynchrónne motory (MVP) alebo systému regulácie otáčok PumpDrive a motora KSB SuPremE (SVP) na plne elektronické riadenie požadovaného napájacieho tlaku. Vybavené centrálnou poistkovou skriňou.

  DeltaCompact

  DeltaCompact

  Plnoautomatické zariadenie na zvýšenie tlaku s jedným čerpadlom pripravené na pripojenie alebo zariadenie na zvýšenie tlaku s dvojitým čerpadlom s kompaktnou konštrukciou s reguláciou otáčok

  DeltaMacro

  DeltaMacro

  Plnoautomatické zariadenie na zvýšenie tlaku s kompaktnou konštrukciou a 2 až 4 (F)/6 (VC/SVP) zvislými vysokotlakovými čerpadlami v kaskáde a dvoch vyhotoveniach s reguláciou otáčok. Kaskádová regulácia (F) na zabezpečenie požadovaného napájacieho tlaku. Vyhotovenia s reguláciou otáčok VC a SVP disponujú plynulou reguláciou otáčok každého čerpadla prostredníctvom frekvenčného meniča v skriňovom rozvádzači (VC) alebo systému regulácie otáčok PumpDrive a motora KSB SuPremE (SVP) na plne elektronické riadenie požadovaného napájacieho tlaku. Automatizácia pomocou KSB BoosterCommand Pro Plus

  DeltaPrimo

  DeltaPrimo

  Plnoautomatické zariadenie na zvýšenie tlaku s kompaktnou konštrukciou a 2 až 3 (VC)/4 (F/SVP) zvislými vysokotlakovými čerpadlami v kaskáde a dvoch vyhotoveniach s reguláciou otáčok. Kaskádová regulácia (F) na zabezpečenie požadovaného napájacieho tlaku. Vyhotovenia s reguláciou otáčok VC a SVP disponujú plynulou reguláciou otáčok každého čerpadla prostredníctvom frekvenčného meniča v skriňovom rozvádzači (VC) alebo systému regulácie otáčok PumpDrive a motora KSB SuPremE (SVP) na plne elektronické riadenie požadovaného napájacieho tlaku. Automatizácia pomocou KSB BoosterCommand Pro.

  DeltaSolo

  DeltaSolo

  Plnoautomatické zariadenie s jedným čerpadlom v dvoch vyhotoveniach s reguláciou otáčok. Vyhotovenia MVP a SVP s reguláciou otáčok disponujú plynulou reguláciou otáčok čerpadla prostredníctvom frekvenčného meniča na čerpadle pre asynchrónne motory (MVP) alebo systému regulácie otáčok PumpDrive a motora KSB SuPremE (SVP) na plne elektronické riadenie požadovaného napájacieho tlaku.

  DeltaSolo D

  DeltaSolo D

  Plnoautomatické zariadenie s jedným čerpadlom, kompaktnou konštrukciou a 8-litrovým membránovým tlakovým zásobníkom. Zariadenie sa zapína a vypína v závislosti od tlaku.

  DYNACTAIR EVO

  DYNACTAIR EVO

  Jednočinný pneumatický pohon na montáž na 90° otočné armatúry s koncami hriadeľa podľa ISO 5211 (uzatváracie klapky alebo guľové kohúty). Príruba pohonu podľa ISO 5211. Riadiaci tlak do 8 barov. Prenos sily pomocou jarma vytvára krútiace momenty až do 4000 Nm, čo je špeciálne vhodné na ovládanie 90° otočných armatúr. Návrat do zabezpečenej polohy pri výpadku riadiaceho vzduchu zabezpečujú zväzky pružín. Štandardne s vizuálnym ukazovateľom polohy a nastaviteľnými koncovými dorazmi, vždy v závislosti od veľkosti pohonu vybavené pre zatvorenú polohu alebo pre polohu zatvorené/otvorené. Voliteľne so samostatným alebo integrovaným ručným ovládaním. Možná montáž riadiacich jednotiek typových radov AMTROBOX, AMTRONIC U, SMARTRONIC U alebo každým iným zariadením s rozhraním podľa VDI/VDE 3845.

  ECOLINE BLC 1000

  ECOLINE BLC 1000

  Guľový kohút podľa ANSI/ASME s koncami so závitom (NPT), koncami alebo hrdlami na navarenie, trojdielnym telesom, nezúženým priechodom, guľôčkou s plávajúcim uložením. Plastomérové utesnenie (dostupné aj v nehorľavom vyhotovení).

  ECOLINE BLC-S 400-800

  ECOLINE BLC-S 400-800

  Guľový kohútik, trojdielny guľový kohút, liata/kovaná oceľ, plávajúco uložená guľa, plný priechod, zvárané konce alebo závitová prípojka

  ECOLINE BLT 150-300

  ECOLINE BLT 150-300

  Guľový kohút podľa ANSI/ASME s prírubami, dvojdielnym telesom, nezúženým priechodom, guľôčkou s plávajúcim uložením, plastomérové tesnenie (dostupné aj v nehorľavom vyhotovení).

  ECOLINE FY5

  ECOLINE FY5

  Filter podľa DIN/EN s objímkami so závitom, vo vyhotovení so šikmým sedlom. Puzdro z mosadze, sitová vložka z ušľachtilej ocele AISI 304, tesnenie veka z NBR.

  ECOLINE FYC 150-600

  ECOLINE FYC 150-600

  Filter podľa ANSI/ASME s prírubami, vyhotovenie so šikmým sedlom, so slepou prírubou, oceľoliatina A216 WCB, sito z ušľachtilej ocele 304, veľkosť oka 1,5 mm.

  ECOLINE FYF 800

  ECOLINE FYF 800

  Filter podľa ANSI/ASME s objímkami so závitom (NPT) alebo hrdlami na navarenie (SW), vyhotovenie so šikmým sedlom, so slepou prírubou, kovaná oceľ A105, sito z ušľachtilej ocele 304, veľkosť oka 0,8 až 0,9 mm.

  ECOLINE GLB 150-600

  ECOLINE GLB 150-600

  Uzatvárací ventil podľa ANSI/ASME s prírubami, teleso z oceľoliatiny/ušľachtilej ocele, zabudované prvky a vlnovec z ušľachtilej ocele, so slepou prírubou, vonkajší závit vretena a strmeň, utesnenie grafitovým obalom upchávky a kovovým vlnovcom, tesniace krúžky z ušľachtilej ocele/grafitu.

  ECOLINE GLB 800

  ECOLINE GLB 800

  Uzatvárací ventil podľa ANSI/ASME s objímkami so závitom (NPT) alebo hrdlami na navarenie (SW), teleso z oceľoliatiny/ušľachtilej ocele, zabudované prvky a vlnovec z ušľachtilej ocele, vonkajší závit vretena a strmeň, utesnenie grafitovým obalom upchávky a kovovým vlnovcom, tesniace krúžky z ušľachtilej ocele/grafitu.

  ECOLINE GLC 150-600

  ECOLINE GLC 150-600

  Uzatvárací ventil podľa ANSI/ASME s prírubami, oceľoliatina A216 WCB, Trim 8 (stelit/13 % chrómová oceľ) pre Class 150/300/600, Trim 5 (stelit/stelit) pre Class 600, so slepou prírubou, vonkajší závit vretena a strmeň, grafitový obal upchávky, tesniace krúžky z ušľachtilej ocele/grafitu.

  ECOLINE GLF 150-600

  ECOLINE GLF 150-600

  Uzatvárací ventil podľa ANSI/ASME s prírubami, kovaná oceľ A105, Trim 8 (stelit/13 % chrómová oceľ), so slepou prírubou, vonkajší závit vretena a strmeň, grafitový obal upchávky, tesniace krúžky z ušľachtilej ocele/grafitu, redukovaný prechod.

  ECOLINE GLF 800

  ECOLINE GLF 800

  Uzatvárací ventil podľa ANSI/ASME s objímkami so závitom (NPT), koncami na navarenie (BW) alebo hrdlami na navarenie (SW), Trim 8 (stelit/13 % chrómová oceľ), so slepou prírubou, vonkajším závitom vretena a strmeňom, grafitovým obalom upchávky, tesniacimi krúžkami z ušľachtilej ocele/grafitu, dodáva sa vo vyhotoveniach z uhlíkovej a legovanej ocele.

  ECOLINE GLV 150-300

  ECOLINE GLV 150-300

  Uzatvárací ventil podľa ANSI/ASME s prírubami, oceľoliatina A216 WCB, A351 CF8/CF8M/CN7M, Trim 2/8/10/13 pre triedu 150/300, so slepou prírubou, vonkajším závitom vretena a strmeňom, grafitový obal upchávky, tesniace krúžky z ušľachtilej ocele/grafitu.

  ECOLINE GT 40

  ECOLINE GT 40

  Uzatváracie šupátko podľa DIN/EN s prírubami alebo koncami na navarenie, so slepou prírubou, telesom z oceľoliatiny, nerotujúcim vretenom, s pružným klinom, tesniacimi plochami z 13 % chrómovej ocele odolnej proti opotrebeniu a korózii alebo zo stelitu.

  ECOLINE GTB 150-600

  ECOLINE GTB 150-600

  Uzatvárací posúvač podľa ANSI/ASME s prírubami alebo zváranými koncami, teleso z oceľoliatiny/ušľachtilej ocele, zabudované prvky a vlnovec z ušľachtilej ocele, so slepou prírubou, vonkajší závit vretena a strmeň, utesnenie grafitovým obalom upchávky a kovovým vlnovcom, tesniace krúžky z ušľachtilej ocele/grafitu.

  ECOLINE GTC 150-600

  ECOLINE GTC 150-600

  Uzatváracie šupátko podľa ANSI/ASME s prírubami, oceľoliatina A216 WCB, Trim 8 (stelit/13 % chrómová oceľ) pre Class 150/300/600, Trim 5 (stelit/stelit) pre Class 600, so slepou prírubou, vonkajším závitom vretena a strmeňom, nerotujúcim vretenom, pružným klinom, grafitovým obalom upchávky, tesniace krúžky z ušľachtilej ocele/grafitu.

  ECOLINE GTF 150-600

  ECOLINE GTF 150-600

  Uzatváracie šupátko podľa ANSI/ASME s prírubami, kovaná oceľ A105, Trim 8 (stelit/13 % chrómová oceľ), so slepou prírubou, vonkajším závitom vretena a strmeňom, nerotujúcim vretenom, jednodielnym klinom, grafitovým obalom upchávky, tesniace krúžky z ušľachtilej ocele/grafitu, redukovaný prechod.

  ECOLINE GTF 800

  ECOLINE GTF 800

  Uzatváracie šupátko podľa ANSI/ASME s objímkami so závitom (NPT), koncami na navarenie (BW) alebo hrdlami na navarenie (SW), Trim 8 (stelit/13 % chrómová oceľ), so slepou prírubou, vonkajším závitom vretena a strmeňom, jednodielnym klinom, grafitovým obalom upchávky, tesniace krúžky z ušľachtilej ocele/grafitu, dodáva sa vo vyhotoveniach z uhlíkovej ocele a legovanej ocele.

  ECOLINE GTV 150-300

  ECOLINE GTV 150-300

  Uzatvárací ventil podľa ANSI/ASME s prírubami, oceľoliatina A216 WCB, A351 CF8/CF8M/CN7M, Trim 2/8/10/13 pre triedu 150/300, so slepou prírubou, vonkajším závitom vretena a strmeňom, nerotujúcim vretenom, pružným klinom, grafitovým obalom upchávky, tesniace krúžky z ušľachtilej ocele/grafitu.

  ECOLINE PTF 150-600

  ECOLINE PTF 150-600

  Spätný ventil podľa ANSI/ASME s prírubami, kovaná oceľ A105, Trim 8 (stelit/13 % chrómová oceľ), s redukovaným prechodom, slepou prírubou, kužeľ ovládaný pružinou.

  ECOLINE PTF 800

  ECOLINE PTF 800

  Spätný ventil podľa ANSI/ASME s objímkami so závitom (NPT), koncami na navarenie (BW) alebo hrdlami na navarenie (SW), Trim 8 (stelit/13 % chrómová oceľ), so slepou prírubou, kužeľom ovládaným pružinou, dodáva sa vo vyhotoveniach z uhlíkovej a legovanej ocele.

  ECOLINE RU5

  ECOLINE RU5

  Spätný ventil z mosadze s objímkami so závitom, doska z mosadze, tesnenie z NBR.

  ECOLINE SCC 150-600

  ECOLINE SCC 150-600

  Spätná klapka podľa ANSI/ASME s prírubami, oceľoliatina A216 WCB, Trim 8 (stelit/13 % chrómová oceľ) pre Class 150/300/600, Trim 5 (stelit/stelit) pre Class 600, so slepou prírubou, vnútri uloženým hriadeľom (2 – 12 palcov), tesniacimi krúžkami z ušľachtilej ocele/grafitu.

  ECOLINE SCF 150-600

  ECOLINE SCF 150-600

  Spätná klapka podľa ANSI/ASME s prírubami, kovaná oceľ A105, Trim 8 (stelit/13 % chrómová oceľ), s redukovaným prechodom, slepou prírubou, vnútri uloženým hriadeľom.

  ECOLINE SCF 800

  ECOLINE SCF 800

  Spätná klapka podľa ANSI/ASME s objímkami so závitom (NPT), koncami na navarenie (BW) alebo hrdlami na navarenie (SW), Trim 8 (stelit/13 % chrómová oceľ), so slepou prírubou (Class 800) alebo hermeticky navareným vekom (Class 1500 a 2500), vnútri uloženým hriadeľom, dodáva sa vo vyhotoveniach z uhlíkovej ocele alebo legovanej ocele.

  ECOLINE SCV 150-300

  ECOLINE SCV 150-300

  Spätná klapka podľa ANSI/ASME s prírubami, oceľoliatina A216 WCB, A351 CF8/CF8M/CN7M, Trim 2/8/10/13 pre triedu 150/300, so slepou prírubou, tesniaci krúžok z ušľachtilej ocele/grafitu.

  ECOLINE SP/SO

  ECOLINE SP/SO

  Uzatváracie šupátko podľa DIN/EN s prírubami, so slepou prírubou, tesniace kovovým stykom, rotujúce vreteno, vnútorný závit vretena, teleso z liatiny, sedlá z mosadze.

  EMO

  EMO

  Ručné núdzové ovládanie s odpájateľnou redukčnou prevodovkou s ručným kolieskom, na montáž na dvojčinné pneumatické pohony ACTAIR ECO, jednočinné pneumatické pohony DYNACTAIR EVO, ako aj hydraulické pohony. Ručné núdzové ovládanie sa nachádza medzi armatúrou a pohonom. Ručné núdzové ovládanie má prednosť pred pneumatickým alebo hydraulickým pohonom a pomocou zablokovania sa dá aktivovať nielen v spojenej, ale aj rozpojenej polohe.

  EPVM

  EPVM

  Plnoautomatické zariadenie na zvýšenie tlaku s dvomi čerpadlami pripravené na pripojenie s kompaktnou konštrukciou a reguláciou otáčok

  Estigia

  Estigia

  Zvislé ponorné čerpadlo na mokrú montáž s rôznymi tvarmi obežného kolesa na splnenie požiadaviek kladených rôznymi dopravovanými médiami. S výtlačnou rúrou až nad krycou dosku, DN podľa menovitého objemového prietoku. Utesnenie radiálnym tesniacim krúžkom hriadeľa, jednoduchým alebo dvojitým tesnením klzným krúžkom s vložkou Vyhotovenie ATEX je dostupné.

  Etabloc

  Etabloc

  Jednostupňové blokové čerpadlo so špirálovou komorou, s výkonmi podľa EN 733, s vymeniteľným puzdrom hriadeľa a štrbinovými krúžkami, so systémom regulácie otáčok integrovaným v motore. S KSB SuPremE, synchrónnym reluktančným motorom bez magnetov (výnimka: veľkosti motorov 0,55 kW/0,75 kW s otáčkami 1500 min⁻¹ sú vyhotovené s permanentnými magnetmi) s triedou účinnosti IE4/IE5 podľa IEC TS 60034-30-2:2016 na prevádzku so systémom regulácie otáčok, typ KSB PumpDrive 2 alebo KSB PumpDrive 2 Eco bez snímača ložiska rotora. Upevňovacie body zodpovedajú norme EN 50347, rozmery plášťa podľa normy DIN V 42673 (07-2011). Vyhotovenie ATEX je dostupné.

  Etabloc SYT

  Etabloc SYT

  Čerpadlo so špirálovou komorou, vodorovná/zvislá inštalácia, s procesnou konštrukciou, jednostupňové, výkony podľa EN 733, radiálne delená špirálová komora, vymeniteľné štrbinové krúžky, špirálová komora s naliatymi pätkami čerpadla, uzatvorené radiálne koleso s priestorovo zahnutými lopatkami, tesnenie jednotlivým klzným krúžkom podľa EN 12756, dopravovaným médiom mazané uhlíkové klzné ložisko, tukom mazané radiálne guľôčkové ložisko v telese motora, s motorom KSB SuPremE bez magnetov (výnimka: veľkosti motorov 0,55 kW/0,75 kW s otáčkami 1500 min⁻¹ sú vyhotovené s permanentnými magnetmi) triedy účinnosti IE4/IE5 a systémom regulácie otáčok PumpDrive, dostupné vyhotovenie ATEX.

  Etachrom B

  Etachrom B

  Vodorovné, jednostupňové blokové čerpadlo s telesom s prstencovým priestorom, s menovitými výkonmi a hlavnými rozmermi podľa EN 733, s vymeniteľnými štrbinovými krúžkami a so systémom regulácie otáčok integrovaným v motore. S KSB SuPremE, synchrónnym reluktančným motorom bez magnetov (výnimka: veľkosti motorov 0,55 kW/0,75 kW s otáčkami 1500 min⁻¹ sú vyhotovené s permanentnými magnetmi) s triedou účinnosti IE4/IE5 podľa IEC TS 60034-30-2:2016 na prevádzku so systémom regulácie otáčok, typ KSB PumpDrive 2 alebo KSB PumpDrive 2 Eco bez snímača ložiska rotora. Upevňovacie body zodpovedajú norme EN 50347, rozmery plášťa podľa normy DIN V 42673 (07-2011). Vyhotovenie ATEX je dostupné.

  Etachrom L

  Etachrom L

  Vodorovné, jednostupňové blokové čerpadlo s telesom s prstencovým priestorom, s menovitými výkonmi a hlavnými rozmermi podľa EN 733, s vymeniteľnými štrbinovými krúžkami a so systémom regulácie otáčok integrovaným v motore. S KSB SuPremE, synchrónnym reluktančným motorom bez magnetov (výnimka: veľkosti motorov 0,55 kW/0,75 kW s otáčkami 1500 min⁻¹ sú vyhotovené s permanentnými magnetmi) s triedou účinnosti IE4/IE5 podľa IEC TS 60034-30-2:2016 na prevádzku so systémom regulácie otáčok, typ KSB PumpDrive 2 alebo KSB PumpDrive 2 Eco bez snímača ložiska rotora. Upevňovacie body zodpovedajú norme EN 50347, rozmery plášťa podľa normy DIN V 42673 (07-2011). Vyhotovenie ATEX je dostupné.

  Etaline

  Etaline

  Jednostupňové čerpadlo so špirálovou komorou s vertikálnou procesnou konštrukciou, s motorom KSB SuPremE bez magnetov s triedou účinnosti IE4/IE5 a systémom regulácie otáčok PumpDrive. Hriadele čerpadla a motora sú spojené pevne. S KSB SuPremE, synchrónnym reluktančným motorom bez magnetov (výnimka: veľkosti motorov 0,55 kW/0,75 kW s otáčkami 1500 min⁻¹ sú vyhotovené s permanentnými magnetmi) s triedou účinnosti IE4/IE5 podľa IEC TS 60034-30-2:2016 na prevádzku so systémom regulácie otáčok, typ KSB PumpDrive 2 alebo KSB PumpDrive 2 Eco bez snímača ložiska rotora. Upevňovacie body zodpovedajú norme EN 50347, rozmery plášťa podľa normy DIN V 42673 (07-2011). Vyhotovenie ATEX je dostupné.

  EtaLine Pro

  EtaLine Pro

  EtaLine Pro – kompaktnejšie, flexibilnejšie, efektívnejšie. Vysokoúčinné inline čerpadlo s nenáročnou údržbou a reguláciou otáčok so suchobežným synchrónnym motorom s permanentným magnetom. Integrované a sofistikované funkcie čerpadla. V porovnaní s požiadavkami na energetickú účinnosť podľa smernice o ekodizajne ponúka oveľa viac. Možnosť použitia vo vykurovacích a klimatizačných aplikáciách a vodných systémoch

  Etaline SYT

  Etaline SYT

  Jednostupňové čerpadlo so špirálovou komorou s vertikálnou procesnou konštrukciou s motorom KSB SuPremE bez magnetov (výnimka: veľkosti motora 0,55 kW/0,75 kW s otáčkami 1500 min⁻¹ sú vyhotovené s permanentnými magnetmi) triedy účinnosti IE4/IE5 a so systémom regulácie otáčok PumpDrive, hriadeľ čerpadla a hriadeľ motora sú spojené pevne. Vyhotovenie ATEX je dostupné.

  Etaline Z

  Etaline Z

  Jednostupňové čerpadlo so špirálovou komorou s vertikálnou procesnou konštrukciou ako dvojčinné čerpadlo s motorom KSB SuPremE bez magnetov s triedou účinnosti IE4/IE5 a systémom regulácie otáčok PumpDrive, hriadeľ čerpadla a hriadeľ motora sú pevne spojené. Pomocou modulu M12 (príslušenstvo) je možná redundantná prevádzka Etaline Z bez nadradeného regulátora. S KSB SuPremE, synchrónnym reluktančným motorom bez magnetov (výnimka: veľkosti motorov 0,55 kW/0,75 kW s otáčkami 1500 min⁻¹ sa dodávajú s permanentnými magnetmi) s triedou účinnosti IE4/IE5 podľa IEC TS 60034-30-2: 2016 na prevádzku so systémom regulácie otáčok, typ KSB PumpDrive 2 alebo KSB PumpDrive 2 Eco bez snímača ložiska rotora. Upevňovacie body zodpovedajú norme EN 50347, rozmery plášťa podľa normy DIN V 42673 (07-2011). Vyhotovenie ATEX je dostupné.

  Etaline-R

  Etaline-R

  Vertikálne blokové čerpadlo so špirálovou komorou s vertikálnou procesnou konštrukciou s motorom KSB SuPremE bez magnetov (výnimka: veľkosti motora 0,55 kW/0,75 kW s otáčkami 1500 min⁻¹ sú vyhotovené s permanentnými magnetmi) triedy účinnosti IE4/IE5 a so systémom regulácie otáčok PumpDrive.

  Etanorm

  Etanorm

  Horizontálne čerpadlo so špirálovou komorou, jednostupňové, s menovitými výkonmi a hlavnými rozmermi podľa EN 733, s nosičom ložiska, s procesnou konštrukciou, s vymeniteľnými puzdrami hriadeľa/ochrannými puzdrami hriadeľa a rozširovacími podložkami a so systémom regulácie otáčok integrovaným v motore. S KSB SuPremE, synchrónnym reluktančným motorom bez magnetov (výnimka: veľkosti motorov 0,55 kW/0,75 kW s otáčkami 1500 min⁻¹ sú vyhotovené s permanentnými magnetmi) s triedou účinnosti IE4/IE5 podľa IEC TS 60034-30-2:2016 na prevádzku so systémom regulácie otáčok, typ KSB PumpDrive 2 alebo KSB PumpDrive 2 Eco bez snímača ložiska rotora. Upevňovacie body zodpovedajú norme EN 50347, rozmery plášťa podľa normy DIN V 42673 (07-2011). Vyhotovenie ATEX je dostupné.

  Etanorm SYT

  Etanorm SYT

  Čerpadlo so špirálovou komorou, vodorovná inštalácia, s procesnou konštrukciou, jednostupňové, výkony a rozmery podľa EN 733, radiálne delená špirálová komora, špirálová komora s naliatymi pätkami čerpadla, vymeniteľné štrbinové krúžky, uzavreté radiálne koleso s priestorovo zakrivenými lopatkami, tesnenie jednotlivým klzným krúžkom podľa EN 12756, tesnenie dvojitým klzným krúžkom podľa EN 12756, uloženie na strane pohonu: valivé ložisko, uloženie na strane čerpadla: klzné ložisko, s motorom KSB SuPremE bez magnetov (výnimka: veľkosti motorov 0,55 kW/0,75 kW s otáčkami 1500 min⁻¹ sú vyhotovené s permanentnými magnetmi) triedy účinnosti IE4/IE5 a systémom regulácie otáčok PumpDrive, dostupné vyhotovenie ATEX

  Etanorm V

  Etanorm V

  Jednostupňové čerpadlo so špirálovou komorou na zvislú montáž do uzatvorenej nádrže pod atmosférickým tlakom, s výkonmi podľa EN 733.

  Etanorm-RSY

  Etanorm-RSY

  Čerpadlo so špirálovou komorou, vodorovná inštalácia, s procesnou konštrukciou, jednostupňové, výkony a rozmery podľa EN 733, radiálne delená špirálová komora, špirálová komora s naliatymi pätkami čerpadla, vymeniteľné štrbinové krúžky, uzavreté radiálne koleso s priestorovo zakrivenými lopatkami, tesnenie jednotlivým klzným krúžkom podľa EN 12756, tesnenie dvojitým klzným krúžkom podľa EN 12756, uloženie na strane pohonu: valivé ložisko, uloženie na strane čerpadla: klzné ložisko, s motorom KSB SuPremE bez magnetov (výnimka: veľkosti motorov 0,55 kW/0,75 kW s otáčkami 1500 min⁻¹ sú vyhotovené s permanentnými magnetmi) triedy účinnosti IE4/IE5 a systémom regulácie otáčok PumpDrive, dostupné vyhotovenie ATEX

  Etaprime B

  Etaprime B

  Horizontálne, samonasávacie čerpadlo so špirálovou komorou, jednostupňové, s otvoreným viaclopatkovým kolesom, s blokovou konštrukciou, hriadele čerpadla a motora sú spojené pevne, dostupné vo vyhotovení ATEX.

  Etaprime L

  Etaprime L

  Horizontálne, samonasávacie čerpadlo so špirálovou komorou, jednostupňové, s otvoreným viaclopatkovým kolesom, od konštrukčnej veľkosti 40-40-140 s nosičom ložiska, s procesnou konštrukciou, dostupné vo vyhotovení ATEX.

  Etaseco/ Etaseco-I

  Etaseco/ Etaseco-I

  Vodorovné alebo zvislé čerpadlo so špirálovou komorou bez tesnenia hriadeľa s procesnou konštrukciou a úplne uzatvoreným motorom s obtekaným rotorom, s radiálnym obežným kolesom, s nízkymi emisiami hluku, s radiálnym kolesom, jednostupňové, jednoprúdové, s pripojovacími rozmermi telesa podľa EN 733.

  FGD

  FGD

  Čerpadlo z tvrdenej zliatiny pre veľké prietoky pri malých dopravných výškach, s jednostenovým telesom a obežným kolesom s vysokou účinnosťou. Jednodielne sacie veko s integrovanou montážnou doskou.

  Filtra N

  Filtra N

  Jednostupňové, samonasávacie odstredivé čerpadlo s blokovou konštrukciou.

  HERA-BD

  HERA-BD

  Doskové šupátko podľa DIN/EN vo vyhotovení na medziprírubovú montáž, s jednodielnym alebo dvojdielnym telesom z tvárnej liatiny, obojstranne tesniace, s obalom upchávky, nestúpajúcim vretenom, antikoróznou ochranou epoxidovou povrchovou úpravou.

  HERA-BDS

  HERA-BDS

  Doskové šupátko podľa ANSI/ASME, teleso s prírubovými okami so závitom, teleso z uhlíkovej alebo ušľachtilej ocele, obojstranne tesniace, s obalom upchávky, elastickou výstelkou, stúpajúcim vretenom, nestúpajúcim ručným kolieskom.

  HERA-BHT

  HERA-BHT

  Doskové šupátko podľa ANSI/ASME, s medziprírubovým telesom so strediacimi okami, teleso z uhlíkovej alebo ušľachtilej ocele, obojstranne tesniace, s upchávkou, priebežnou doskou šupátka, stúpajúcim vretenom, nestúpajúcim ručným kolieskom, robustný sériový strmeň na montáž pohonov.

  HERA-SH

  HERA-SH

  Doskové šupátko podľa ANSI/ASME, s telesom s prírubovými okami so závitom, teleso z uhlíkovej alebo ušľachtilej ocele, jednodielne teleso, jednostranne tesniace, s obalom upchávky, stúpajúcim vretenom, nestúpajúcim ručným kolieskom.

  HG

  HG

  Vodorovné, priečne delené článkové čerpadlo s radiálnymi kolesami, jedno- alebo dvojprúdové, viacstupňové.

  HGM/HGM-S

  HGM/HGM-S

  Vodorovné, priečne delené, viacstupňové článkové čerpadlo, mazané dopravovaným médiom s radiálnymi kolesami, vtok axiálny alebo radiálny jednoprúdový.

  HPH

  HPH

  Vodorovné, radiálne delené čerpadlo so špirálovou komorou, s procesnou konštrukciou, s pätkami čerpadla v strede osi, s radiálnym kolesom, jednoprúdové, jednostupňové. Možné overenie konštrukčnej série podľa TRD od TÜV. Vyhotovenie ATEX je dostupné.

  HPK

  HPK

  Vodorovné, radiálne delené čerpadlo so špirálovou komorou, s procesnou konštrukciou, s radiálnym kolesom, jednoprúdové, jednostupňové, podľa ISO 2858/ISO 5199. Možné overenie konštrukčnej série podľa TRD od TÜV. Vyhotovenie ATEX je dostupné.

  HPK-L

  HPK-L

  Vodorovné, radiálne delené čerpadlo so špirálovou komorou, s procesnou konštrukciou, s tesniacim krúžkom a vzduchom chladeným utesneným priestorom, integrovaným kolesom ventilátora, bez cudzieho chladenia, radiálneho kolesa, jednoprúdové, jednostupňové, podľa ISO 2858/ISO 5199. Vyhotovenie ATEX je dostupné.

  HQ EVO

  HQ EVO

  Jednočinný alebo dvojčinný hydraulický pohon (plynová vložka alebo pružina) na montáž na 90° otočných armatúrach (klapky alebo guľové kohúty). Prípojná príruba podľa ISO 5211. Riadiaci tlak do 160 barov. Možnosť montáže na armatúry s koncom hriadeľa v tvare štvorstena alebo dvojstena. Prenos sily prostredníctvom pastorka alebo ozubenej tyče alebo prostredníctvom jarma vytvára krútiace momenty až do 55 000 Nm, čo je špeciálne vhodné na ovládanie 90° otočných armatúr. Sériovo s vizuálnym ukazovateľom polohy a nastaviteľnými koncovými dorazmi pre otvorenú alebo zatvorenú polohu. Voliteľne s ručným núdzovým ovládaním. Možné vyhotovenie s hydraulickým zariadením: na uzatvorenie, ako bezpečnostný blok, blok ESD, ako obtok pri núdzovom ovládaní. Umožňuje montáž akejkoľvek signalizácie koncovej polohy typového radu AMTROBOX/AMTROBOX R.

  HVF

  HVF

  Vysokoúčinné čerpadlo, ktoré bolo špeciálne navrhnuté na čerpanie pevných látok so vzduchovými bublinami. Konštrukcia sa vyznačuje patentovaným obežným kolesom a odvzdušňovacou komorou, ktorá odstraňuje vzduch obsiahnutý v prepravovanom médiu zo sacieho otvoru, čím zabraňuje zablokovaniu spôsobenému vzduchovými bublinami a znižuje prestoje. Časť čerpadla v kontakte s dopravovaným médiom (teleso, obežné koleso a sacia stena/vložka) pozostáva z tvrdenej liatiny s vysokým podielom chrómu. To predlžuje životnosť komponentov. Ako materiál je k dispozícii aj uretán. V závislosti od konštrukčnej veľkosti sú maximálne prípustné pracovné tlaky od 8 do 11,5 baru. Ideálne vhodné na dopravovanie médií s málo až mierne abrazívnymi pevnými látkami. Ideálne na kal, trieda 1 až 2.

  Hya-Rain Eco

  Hya-Rain Eco

  Jednoduché kompaktné zariadenie na využitie dažďovej vody, pripravené na pripojenie, s automatickým zásobovaním pitnou vodou v prípade prázdnej cisterny, integrovanou ochranou proti chodu nasucho a automatickým ovládaním čerpadla podľa potreby.

  ILN

  ILN

  Zvislé odstredivé čerpadlo Inline s uzatvoreným obežným kolesom a tesnením klzným krúžkom. ILNS s pomocným vákuovým čerpadlom, ILNE so sacím zariadením (ejektor). Procesná konštrukcia umožňuje demontáž obežného kolesa bez demontáže potrubí a motora. Vyhotovenie ATEX je dostupné.

  ILNC

  ILNC

  Zvislé odstredivé čerpadlo s blokovou konštrukciou a vyhotovením Inline, elektromotorom, uzavretým obežným kolesom a tesnením klzným krúžkom. ILNCS s pomocným vákuovým čerpadlom, ILNCE so sacím zariadením (ejektor). Štandardný motor IEC. Vyhotovenie ATEX je dostupné.

  INVCP

  INVCP

  Zvislé ponorné čerpadlo na mokrú alebo suchú inštaláciu s uzavretým obežným kolesom. S výtlačnou rúrou až nad základovú dosku (INVCP) alebo bez výtlačnej rúry (INVCN). Vyhotovenie ATEX je dostupné.

  ISORIA 10/16

  ISORIA 10/16

  Stredová uzatváracia klapka s koncom hriadeľa so štvorhranom podľa ISO 5211, elastomérová prstencová manžeta, s ručnou pákou alebo ručne ovládanou redukčnou prevodovkou, pneumatickým, elektrickým alebo hydraulickým pohonom, prstencové teleso (T1), teleso so strediacimi okami (T2), teleso s prírubovými okami so závitom (T4), teleso v tvare profilu U bez tesniacej lišty (T5). Typy telies T2 a T4 umožňujú jednostranné odpojenie príruby a montáž v podobe koncovej armatúry s protiľahlou prírubou. Prípojky podľa EN, ASME, JIS.

  ISORIA 20/25

  ISORIA 20/25

  Stredová uzatváracia klapka s koncom hriadeľa so štvorhranom podľa ISO 5211, elastomérová prstencová manžeta, s ručnou pákou alebo ručne ovládanou redukčnou prevodovkou, pneumatickým, elektrickým alebo hydraulickým pohonom, teleso so strediacimi okami (T2), teleso s prírubovými okami so závitom (T4), teleso v tvare profilu U bez tesniacej lišty (T5). Typy telies T2, T4 a T5 umožňujú jednostranné odpojenie príruby a montáž v podobe koncovej armatúry s protiľahlou prírubou. Prípojky podľa EN, ASME, JIS.

  Ixo N

  Ixo N

  Viacstupňové odstredivé čerpadlo s blokovou konštrukciou na prevádzku pri úplnom alebo čiastočnom ponorení (min. hĺbka ponoru 0,1 m), hlboko položený vtok, sací kôš s maximálnou veľkosťou oka sita 2,0 mm.

  Ixo Pro

  Ixo Pro

  Viacstupňové ponorné motorové čerpadlo s integrovaným tlakovým spínačom, snímačom prúdenia a spätným ventilom. Elektronická ochrana proti chodu nasucho so 4 za sebou idúcimi pokusmi o spustenie a integrovaným kondenzátorom. Vrátane 15 m sieťového kábla H07 RN so zástrčkou s bezpečnostným kontaktom.

  KE

  KE

  Stredová uzatváracia klapka s hriadeľom so štvorhranom podľa ISO 5211 a prstencová maneta PFA. S ručnou pákou, ručnou prevodovkou, pneumatickým alebo elektrickým pohonom. S prstencovým telesom (T1), teleso s prírubovými okami so závitom (T4) alebo teleso v tvare profilu U s tesniacou lištou (T6). Možné prípojky podľa EN, ASME a JIS.

  KSB Guard

  KSB Guard

  Inteligentná a komplexná monitorovacia služba pre čerpadlá a ďalšie rotujúce stroje – k dispozícii 24 h denne 7 dní v týždni a to bez ohľadu na výrobcu. Naším spoločným záujmom so spoločnosťou KSB je prediktívna údržba a úžitok z úplnej transparentnosti, zvýšenej dostupnosti, vyššej prevádzkovej bezpečnosti a efektívnej prevádzky (neregulovaných čerpadiel). Dôležité prevádzkové údaje, ako sú vibrácie, teplota, prevádzkové hodiny a stav zaťaženia (neregulovaných čerpadiel), sú kedykoľvek a kdekoľvek dostupné vďaka KSB Guard. Navyše ak dôjde k odchýlke od normálnej prevádzky, okamžite sa odošle oznámenie prostredníctvom webového portálu/aplikácie KSB Guard. Okrem toho odborníci z Monitorovacieho centra KSB poskytujú podporu pri analýze hlavných príčin.

  KSB Safety Boost

  KSB Safety Boost

  Na pripojenie pripravená stanica na oddeľovanie pitnej vody podľa DIN EN 1717 typ AB na bezpečné oddelenie pitnej vody a kvapalín kategórie 5.

  KSB SuPremE

  KSB SuPremE

  IEC kompatibilný, synchrónny reluktančný motor bez snímačov a magnetov (výnimka: veľkosti motorov 0,55 kW/0,75 kW s 1500 min⁻¹ sú vyhotovené s permanentnými magnetmi) triedy účinnosti IE4/IE5 (Super/Ultra Premium Efficiency) podľa IEC TS 60034-30-2:2016 na prevádzku so systémom na reguláciu otáčok, KSB PumpDrive 2, PumpDrive 2 Eco alebo PumpDrive R. Na pripojenie na trojfázový zdroj napätia 380 – 480 V (pomocou PumpDrive). Upevňovacie body zodpovedajú norme EN 50347, čím je zaručené použitie kompatibilné so štandardným motorom IEC a úplná zameniteľnosť so štandardnými asynchrónnymi motormi IE2 alebo IE3. Rozmery plášťa ležia v medziach navrhovaných normou DIN V 42673 (07-2011) pre motory IE2/IE3. Regulácia motora sa vykonáva bez snímača ložiska rotora. Účinnosť motora je aj pri 25 % menovitom výkone na kvadratickej charakteristike otáčky – krútiaci moment > 95 % menovitej účinnosti. Motor je vo vyhotovení bez magnetov, pri výrobe sa nepoužívajú tzv. „vzácne zeminy“. Výroba pohonov je preto trvalo udržateľná a ekologická.

  KWP

  KWP

  Horizontálne radiálne členené čerpadlo so špirálovou komorou, s procesnou konštrukciou, jednostupňové, jednoprúdové s najrozličnejšími geometriami obežného kolesa: zatvorené viackanálové koleso, otvorené viaclopatkové koleso a vírivé koleso. Vyhotovenie ATEX je dostupné.

  KWP-Bloc

  KWP-Bloc

  Horizontálne a vertikálne radiálne členené čerpadlo so špirálovou komorou, s blokovou konštrukciou, jednostupňové, jednoprúdové s najrozličnejšími geometriami obežného kolesa: zatvorené viackanálové koleso, otvorené viaclopatkové koleso a vírivé koleso.

  LCC-H

  LCC-H

  Vysokoúčinné čerpadlo na pevné látky, ideálne riešenie pre ťažké aplikácie. Časť čerpadla v kontakte s dopravovaným médiom (teleso, obežné koleso a sacia stena/vložka) pozostáva z tvrdenej liatiny s vysokým podielom chrómu. Hrúbky stien dielov LCC-H prichádzajúcich do styku s dopravovaným médiom sú väčšie ako hrúbky LCC-M. To zvyšuje odolnosť voči opotrebovaniu a umožňuje použitie v aplikáciách s vyššími tlakmi. Trecia stena na sacej strane a sacie veko sú samostatné komponenty, čo vedie k väčším úsporám pri údržbe. Všetky čerpadlá sú navrhnuté pre maximálny prípustný pracovný tlak 16 barov. Ideálne vhodné na dopravovanie médií s málo až mierne abrazívnymi pevnými látkami. Ideálne na kal, trieda 2 až 3.

  LCC-M

  LCC-M

  Vysokoúčinné čerpadlo pevných látok s vynikajúcou odolnosťou voči opotrebovaniu v širokom prevádzkovom rozsahu. Časť čerpadla v kontakte s dopravovaným médiom (teleso, obežné koleso a sacie veko/vložka) pozostáva z tvrdenej liatiny s vysokým podielom chrómu. Optimalizovaná konštrukcia zabezpečuje ľahkú montáž a demontáž pri údržbe a inšpekcii. V závislosti od konštrukčnej veľkosti sú maximálne prípustné pracovné tlaky od 8 do 16 barov. Ideálne vhodné na dopravovanie médií s málo až mierne abrazívnymi pevnými látkami. Ideálne na kal, trieda 1 až 2.

  LCV

  LCV

  Vertikálne, robustné ponorné hriadeľové čerpadlo v konzolovom vyhotovení, so saním zdola a uložením mimo dopravovaného média. Vyhotovenie s otvoreným a uzavretým obežným kolesom pre najlepšiu účinnosť a maximálny priechod gule. Opotrebovávané časti komponentov čerpadla v kontakte s dopravovaným médiom (kryt, obežné koleso, sacie veko/vložka) vyrobené z tvrdenej liatiny s vysokým obsahom chrómu, a teda veľmi odolné voči opotrebovaniu. V závislosti od konštrukčnej veľkosti sú maximálne prípustné pracovné tlaky od 7 do 11 barov. Ideálne vhodné na dopravovanie médií s málo až mierne abrazívnymi pevnými látkami. Ideálne na kal, trieda 1 až 2.

  LevelControl Basic 2

  LevelControl Basic 2

  Spínací prístroj závislý od hladiny na ovládanie a ochranu jedného alebo dvoch čerpadiel. Priame zapnutie do 4 kW, prepínanie hviezda – trojuholník do 22 kW. Vyššie výkony na požiadanie.

  LHD

  LHD

  Vodorovné čerpadlo so špirálovou komorou na hydraulické čerpanie pevných látok vo veľkých množstvách. Vhodné pre veľké a veľmi veľké veľkosti zŕn s veľmi dobrými sacími vlastnosťami pri vysokej účinnosti. Použite v nízkotlakovej oblasti. Diely čerpadla z tvrdenej liatiny (biela liatina).

  LSA

  LSA

  Robustné, osvedčené, vysokoúčinné čerpadlo na vysoké dopravné výšky s konštrukčnými dielmi čerpadla z bielej liatiny odolnej proti oderu, navrhnuté na hydraulickú dopravu pevných látok pri najrôznejších zrnitostiach a podmienkach použitia. Stabilné, odskúšané, bezpečná prevádzka a jednoduchá údržba

  LUVA

  LUVA

  Zvislé čerpadlo s guľovým telesom, radiálnymi kolesami, jednoprúdové, jedno- až trojstupňové. Vhodné pre veľmi vysoké prívodné tlaky a teploty. Integrovaný motor s mokrým rotorom podľa VDE. Ložiská mazané dopravovaným médiom, nie sú potrebné systémy na prívod oleja. Konštrukcia podľa TRD, ASME alebo IBR.

  LUVm

  LUVm

  Zvislé čerpadlo s integrovaným motorom, jednoprúdové, jedno- až trojstupňové. Vhodné pre veľmi vysoké prívodné tlaky a teploty. Integrovaný motor s mokrým rotorom podľa VDE. Ložiská mazané dopravovaným médiom, nie sú potrebné systémy na prívod oleja. Konštrukcia podľa ASME sekcia 3, KTA atď.

  MA

  MA

  Ručný pohon na ovládanie 90° otočných armatúr. Redukčná prevodovka typového radu MA, samosvorná planétová prevodovka, ručné prestavenie.

  Magnochem

  Magnochem

  Vodorovné čerpadlo so špirálovou komorou bez tesnenia hriadeľa s procesnou konštrukciou, s magnetickou spojkou, podľa DIN EN ISO 2858/ISO 5199, s radiálnym kolesom, jednoprúdové, jednostupňové. Vyhotovenie ATEX je dostupné.

  Magnochem-Bloc

  Magnochem-Bloc

  Vodorovné alebo zvislé čerpadlo so špirálovou komorou bez tesnenia hriadeľa s blokovou konštrukciou, s magnetickou spojkou, podľa DIN EN ISO 2858/ISO 5199, s radiálnym kolesom, jednoprúdové, jednostupňové. Dostupné vyhotovenie ATEX.

  MAMMOUTH

  MAMMOUTH

  Stredová uzatváracia klapka, s elastomérovou prstencovou manžetou, ručnou prevodovkou, elektrickým alebo hydraulickým pohonom alebo s pohonom s protizávažím, teleso v tvare profilu U bez tesniacej lišty (T5), možno použiť prípojky podľa EN, ASME alebo JIS.

  MC

  MC

  Ručný pohon v masívnom vyhotovení na ovládanie 90° otočných armatúr. Redukčná prevodovka typového radu MC, samosvorná závitovková prevodovka, ovládanie ručným kolieskom. Alternatívne: iné spôsoby ovládania, signalizácia koncovej polohy atď.

  MC

  MC

  Ručný pohon v masívnom vyhotovení na ovládanie 90° otočných armatúr. Redukčná prevodovka typového radu MC, samosvorná závitovková prevodovka, ovládanie ručným kolieskom. Alternatívne: iné spôsoby ovládania, signalizácia koncovej polohy atď.

  MDX

  MDX

  Najnovší technologický vývoj od GIW so zdokonalenými vlastnosťami opotrebenia a extrémne predĺženou životnosťou. Na čerpanie agresívnych dopravovaných médií s obsahom pevných látok.

  MegaCPK

  MegaCPK

  Vodorovné, radiálne delené čerpadlo so špirálovou komorou, s procesnou konštrukciou, s radiálnym kolesom, jednoprúdové, jednostupňové, podľa DIN EN ISO 5199, rozmery podľa DIN EN ISO 2858 doplnené o menovité svetlosti DN25 a ≥ DN200, s veľkou variabilitou materiálov a tesnení, ako variant tiež s mokrým hriadeľom a kónickým utesneným priestorom. Dostupné vyhotovenie ATEX.

  MHD

  MHD

  Vodorovné čerpadlo so špirálovou komorou na hydraulické čerpanie pevných látok vo veľkých množstvách. Vhodné pre veľké a veľmi veľké veľkosti zŕn s veľmi dobrými sacími vlastnosťami pri vysokej účinnosti. Diely čerpadla z tvrdenej liatiny (biela liatina).

  MIL 10000

  MIL 10000

  Hore a dole vedený dvojsedlový regulačný ventil sa vyznačuje vysokým prípustným poklesom tlaku nad ventilom. Na základe konštrukčného vyhotovenia sú veľké prietokové množstvá sprevádzané nízkym náporovým účinkom. Obojstranný prietok je prípustný, veľký rozsah prietoku, vhodný pre viskózne médiá.

  MIL 21000

  MIL 21000

  Jednosedlový regulačný ventil, hore vedený, na veľké namáhanie, veľký teplotný rozsah.

  MIL 27000

  MIL 27000

  Kompaktná, ľahká konštrukcia, robustné vedenie vretena, reverzné servoovládanie na mieste, s hermetickým uzatváraním.

  MIL 29000

  MIL 29000

  Kompaktné prietokové mikroventily s vysokým regulačným pomerom (500:1), rýchlovýmenná vnútorná jednotka na úpravu hodnoty prietoku na mieste, robustné klietkové vedenie, možné antikavitačné vyhotovenie.

  MIL 35500

  MIL 35500

  Jednostranne tesniaci segmentový guľový kohút pre vysoké objemy prietoku, s jednodielnym telesom, otvorom guľového segmentu v tvare V pre vynikajúci strihový účinok a pružinovým sedlom pre lepšiu triedu netesnosti.

  MIL 37-38

  MIL 37-38

  MIL 37 (zabezpečnábezpečnostná poloha: pružina zatvára) a MIL 38 (bezpečnostná poloha: pružina otvára) sú pneumatické jednopružinové membránové pohony pre zdvihové ventily.

  MIL 41000

  MIL 41000

  Jednosedlové regulačné ventily vedené v klietke pre najväčšie namáhania, vysoký prípustný pokles tlaku, možné zníženie hlučnosti a antikavitačné opatrenia výmenou štandardnej klietky.

  MIL 50000

  MIL 50000

  Nízkoteplotné regulačné ventily s predĺženým telesom, robustný, vedený, predĺžený kužeľ, skrutkový spoj telesa/horného dielu mimo Cold Box.

  MIL 67-68

  MIL 67-68

  Dvojčinný piestový pohon s vysokou silou a výkonom, prípustný vysoký tlak privádzaného vzduchu (až 100 psi), privádzané médiá môžu byť vzduch zariadení, zemný plyn alebo iné nekorozívne plynné médiá.

  MIL 70000

  MIL 70000

  Hore vedené jednosedlové regulačné ventily rohovej konštrukcie pre veľké namáhania.

  MIL 71000

  MIL 71000

  Jednosedlový vysokovýkonný rohový ventil vedený v klietke.

  MIL 76000

  MIL 76000

  Odtokové ventily rohovej konštrukcie sú dimenzované pre všetky aplikácie, v ktorých sa môže vyskytovať blesková destilácia (flashing) alebo dvojfázové prúdenia (kvapalné a plynné), bez erózie telesa/vnútornej jednotky, bez tvorby vibrácií a hluku. Rohové vyhotovenie zabezpečuje samovyprázdňovanie ventilu.

  MIL 77000

  MIL 77000

  Viacstupňový, nehlučný regulačný ventil s labyrintovou vnútornou jednotkou.

  MIL 78000

  MIL 78000

  Viacstupňový regulačný ventil v antikavitačnom vyhotovení, viacstupňová vnútorná jednotka odolná proti opotrebovaniu, s uvoľniteľným puzdrom/dištančným kusom.

  MIL 81000

  MIL 81000

  Trojcestné zmiešavanie a rozdeľovacie regulačné ventily.

  MIL 90000

  MIL 90000

  Spätný ventil chodu naprázdno je multifunkčný ventil s primárnou úlohou neustále zaisťovať stanovený minimálny objemový prietok cez odstredivé čerpadlo.

  MIL 91000

  MIL 91000

  Viacstupňový regulačný ventil s labyrintovým kužeľom a vnútornou jednotkou série Matrix, zníženie tlaku až s 50 stupňami a až do 420 barov. Eliminácia kavitácie, silná redukcia rýchlosti kvapaliny.

  MiniCompacta

  MiniCompacta

  Zatopiteľné odčerpávacie zariadenie na splašky s fekáliami s jedným alebo dvomi čerpadlami, na automatickú likvidáciu odpadovej vody z domácností a fekálií z častí budov pod úrovňou spätného vzdutia.

  MK

  MK

  Zvislé ponorné čerpadlo s trojkanálovým kolesom a so špirálovou komorou, fungujúcou ako nátokové sito.

  Movitec

  Movitec

  Viacstupňové zvislé vysokotlakové odstredivé čerpadlo s článkovou konštrukciou a protiľahlým sacím a výtlačným hrdlom s rovnakou menovitou svetlosťou (vyhotovenie Inline) a blokové konštrukčné vyhotovenie pre pohon. S KSB SuPremE, synchrónnym reluktančným motorom bez magnetov (výnimka: veľkosti motorov 0,55 kW/0,75 kW s otáčkami 1500 min⁻¹ sú vyhotovené s permanentnými magnetmi) s triedou účinnosti IE4/IE5 podľa IEC TS 60034-30-2:2016 na prevádzku so systémom regulácie otáčok, typ KSB PumpDrive 2 alebo KSB PumpDrive 2 Eco bez snímača ložiska rotora. Upevňovacie body zodpovedajú norme EN 50347, rozmery plášťa podľa normy DIN V 42673 (07-2011). Vyhotovenie ATEX je dostupné.

  Movitec H(S)I

  Movitec H(S)I

  Viacstupňové, horizontálne, vysokotlakové odstredivé čerpadlo s KSB SuPremE, synchrónnym reluktančným motorom bez magnetov (výnimka: veľkosti motorov 0,55 kW/0,75 kW s otáčkami 1500 min⁻¹ sú vyhotovené s permanentnými magnetmi) s triedou účinnosti IE4/IE5 podľa IEC TS 60034-30-2:2016 na prevádzku so systémom regulácie otáčok, typ KSB PumpDrive 2 alebo KSB PumpDrive 2 Eco bez snímača ložiska rotora.

  Movitec VCI

  Movitec VCI

  Viacstupňové, zvislé vysokotlakové ponorné čerpadlo na montáž na nádrže alebo platformy.

  MS

  MS

  Ručný pohon na ovládanie 90° otočných armatúr. Redukčná prevodovka typového radu MS, samosvorná závitovková prevodovka, ovládanie ručným kolieskom.

  MSE/MSD

  MSE/MSD

  MSE: Kompaktný spínací prístroj na ovládanie podľa hladiny a ochranu jednofázového motora na striedavý prúd (230 V/50 Hz). Motor sa zapína priamo.

  MultiEco

  MultiEco

  Viacstupňové, samonasávacie odstredivé čerpadlo s blokovou konštrukciou.

  Multitec

  Multitec

  Vodorovné alebo zvislé viacstupňové odstredivé čerpadlo s článkovou konštrukciou vo verzii základovej dosky a bloku, so sacím hrdlom axiálnym alebo radiálnym, odliatymi radiálnymi obežnými kolesami a systémom regulácie otáčok integrovaným v motore. Vyhotovenie ATEX je dostupné.

  Multitec E/F/V

  Multitec E/F/V

  Vodorovné alebo zvislé viacstupňové odstredivé čerpadlo s článkovou konštrukciou vo verzii základovej dosky a bloku, so sacím hrdlom axiálnym alebo radiálnym, odliatymi radiálnymi obežnými kolesami a systémom regulácie otáčok integrovaným v motore. Vyhotovenie ATEX je dostupné.

  MultiTurn SA+GS / SAR+GS

  MultiTurn SA+GS / SAR+GS

  Elektrické otočné pohony AUMA s redukčnou prevodovkou na priamu montáž na 90° otočné armatúry (príruba pohonu podľa ISO 5211). Ovládanie otvárania/zatvárania alebo regulácia. Integrované lokálne miesto regulácie alebo diaľkové ovládanie.

  NORI 160 RXL/RXS

  NORI 160 RXL/RXS

  Spätný ventil podľa DIN/EN s prírubami (RXL), s koncami alebo hrdlami na navarenie (RXS), s priamou hornou časťou, spätný kužeľ so zatváracou pružinou, tesniace plochy zo 17 % chrómovej ocele odolnej proti opotrebeniu a korózii alebo zo stelitu.

  NORI 160 ZXL/ZXS

  NORI 160 ZXL/ZXS

  Uzatvárací ventil podľa DIN/EN s prírubami (ZXL), s koncami alebo hrdlami na navarenie (ZXS), s obalom upchávky, priamou hornou časťou, uzatváracím alebo škrtiacim kužeľom, rotujúcim vretenom, tesniacimi plochami zo 17 % chrómovej ocele odolnej proti opotrebeniu a korózii alebo zo stelitu.

  NORI 160 ZXLF/ZXSF

  NORI 160 ZXLF/ZXSF

  Uzatvárací ventil podľa DIN/EN s prírubami (ZLXF), koncami alebo hrdlami na navarenie (ZXSF), s obalom upchávky, priamou hornou časťou, uzatváracím alebo škrtiacim kužeľom, nerotujúcim vretenom, integrovaným ukazovateľom polohy, tesniacimi plochami zo 17 % chrómovej ocele odolnej proti opotrebeniu a korózii alebo zo stelitu.

  NORI 320 ZXSV

  NORI 320 ZXSV

  Uzatvárací ventil podľa DIN/EN s koncami alebo hrdlami na navarenie, upchávkou, priamou hornou časťou, so škrtiacim kužeľom, nerotujúcim vretenom, spojením telesa a strmeňa pomocou bajonetu, integrovaným ukazovateľom polohy, tesniacimi plochami zo stelitu.

  NORI 40 FSL/FSS

  NORI 40 FSL/FSS

  Filter podľa DIN/EN s prírubami (FSL) alebo koncami na navarenie (FSS) z oceľoliatiny, s hrubým alebo jemným sitom, všetky menovité svetlosti s vypúšťacou skrutkou vo veku, alternatívne s magnetickou vložkou.

  NORI 40 RXL/RXS

  NORI 40 RXL/RXS

  Spätný ventil podľa DIN/EN s prírubami (RXL), s koncami alebo hrdlami na navarenie (RXS), s priamou hornou časťou, spätný kužeľ so zatváracou pružinou, tesniace plochy z chrómovej ocele odolnej proti opotrebeniu a z CrNi ocele.

  NORI 40 ZXL/ZXS

  NORI 40 ZXL/ZXS

  Uzatvárací ventil podľa DIN/EN s prírubami (ZXL), s koncami alebo hrdlami na navarenie (ZXS), s obalom upchávky, priamou hornou časťou, uzatváracím alebo škrtiacim kužeľom, rotujúcim vretenom, tesniacimi plochami z chrómovej ocele odolnej proti opotrebeniu a korózii alebo z CrNi ocele.

  NORI 40 ZXLB/ZXSB

  NORI 40 ZXLB/ZXSB

  Uzatvárací ventil podľa DIN/EN s prírubami (ZXLB), s koncami alebo hrdlami na navarenie (ZXSB), s vlnovcom, priamou hornou časťou, s vymeniteľným kónickým uzatváracím alebo škrtiacim kužeľom, dvojdielnym vretenom, integrovaným ukazovateľom polohy, tesniacimi plochami z antikoróznej chrómovej ocele odolnej proti opotrebeniu alebo z ocele CrNi.

  NORI 40 ZXLBV/ZXSBV

  NORI 40 ZXLBV/ZXSBV

  Uzatvárací ventil podľa DIN/EN s prírubami (ZXLBV), koncami alebo hrdlami na navarenie (ZXSBV), vlnovcom, priamou hornou časťou, kónickým uzatváracím alebo škrtiacim kužeľom, dvojdielnym vretenom, integrovaným ukazovateľom polohy, tesniacimi plochami z chrómovej ocele alebo CrNi ocele odolnej proti opotrebeniu a korózii.

  NORI 40 ZXLF/ZXSF

  NORI 40 ZXLF/ZXSF

  Uzatvárací ventil podľa DIN/EN s prírubami (ZLXF), koncami alebo hrdlami na navarenie (ZXSF), s obalom upchávky, priamou hornou časťou, uzatváracím alebo škrtiacim kužeľom, nerotujúcim vretenom, integrovaným ukazovateľom polohy, tesniacimi plochami z chrómovej ocele alebo CrNi ocele odolnej proti opotrebeniu a korózii.

  NORI 40 ZYLB/ZYSB

  NORI 40 ZYLB/ZYSB

  Uzatvárací ventil podľa DIN/EN s prírubami (ZYLB) alebo koncami na navarenie (ZYSB), s vlnovcom, šikmou hornou časťou, s vymeniteľným škrtiacim kužeľom (do DN 100) alebo uzatváracím kužeľom (od DN 125), jednodielnym nerotujúcim vretenom, s ukazovateľom polohy, obmedzením zdvihu, aretáciou, tesniacimi plochami z chrómovej ocele alebo CrNi ocele odolnej proti opotrebeniu a korózii.

  NORI 500 ZXSV

  NORI 500 ZXSV

  Uzatvárací ventil podľa DIN/EN s koncami alebo hrdlami na navarenie, upchávkou, priamou hornou časťou, škrtiacim kužeľom, nerotujúcim vretenom, spojením telesa a strmeňa pomocou bajonetu, integrovaným ukazovateľom polohy, tesniacimi plochami zo stelitu.

  NUCA 320/-A 320/-ES Typ I, II, IV

  NUCA 320/-A 320/-ES Typ I, II, IV

  Uzatvárací ventil s koncami alebo hrdlami na navarenie na aplikácie v jadrovej technike, s obalom upchávky, vymeniteľným sedlom (NUCA-ES), priamou hornou časťou, v priechodnom tvare, z ocele, ušľachtilej ocele alebo niklu.

  NUCA 320/-A 320/-ES Typ V

  NUCA 320/-A 320/-ES Typ V

  Spätný ventil s koncami na navarenie alebo zváranými hrdlami na aplikácie v jadrovej technike, vymeniteľným sedlom (NUCA-ES), priamou hornou časťou a priechodným tvarom z ocele alebo ušľachtilej ocele.

  Omega

  Omega

  Čerpadlo so špirálovou komorou určené na vodorovnú alebo zvislú montáž, jednostupňové, pozdĺžne delené, s dvojprúdovým radiálnym kolesom, pripojovacou prírubou podľa DIN, EN alebo ASME.

  PHZ

  PHZ

  Zvislé odstredivé čerpadlo s rúrkovým telesom, poloaxiálnym vrtuľovým obežným kolesom, vtok alternatívne s vtokovou dýzou alebo sacím kolenom, alternatívne s odnímateľným rotorom, výtlačné hrdlo je umiestené nad alebo pod úrovňou podlahy, príruba je možná podľa DIN alebo ANSI.

  PNW

  PNW

  Zvislé odstredivé čerpadlo s rúrkovým telesom s axiálnou vrtuľou, jednostupňové, s bezúdržbovým ložiskom Residur, výtlačné hrdlo je umiestené nad alebo pod úrovňou podlahy.

  PNZ

  PNZ

  Zvislé odstredivé čerpadlo s rúrkovým telesom axiálnym vrtuľovým obežným kolesom, vtok alternatívne s vtokovou dýzou alebo sacím kolenom, alternatívne s odnímateľným rotorom, výtlačné hrdlo je umiestené nad alebo pod úrovňou podlahy, príruba je možná podľa DIN alebo ANSI.

  PROFIN SI3

  PROFIN SI3

  Guľový kohút podľa ANSI/ASME s prírubami, prípojkou so závitom (BSP) alebo dlhými koncami na navarenie, trojdielne teleso, plný priechod, masívna guľa, príruba pohonu podľa ISO 5211, antistatické vyhotovenie, ovládací hriadeľ zaistený proti vyfúknutiu, utesnenie ovládacieho hriadeľa ovládané pružinou, teleso z ušľachtilej ocele.

  PROFIN VT1

  PROFIN VT1

  Guľový kohút podľa ANSI/ASME s prípojkou so závitom (BSP), jednodielne teleso, redukovaný priechod, masívna guľa, ovládací hriadeľ zaistený proti vyfúknutiu, teleso z ušľachtilej ocele.

  PROFIN VT2L

  PROFIN VT2L

  Guľový kohút podľa ANSI/ASME s prípojkou so závitom (BSP), dvojdielne teleso, plný priechod, masívna guľa, antistatické vyhotovenie, ovládací hriadeľ zaistený proti vyfúknutiu, teleso z ušľachtilej ocele.

  PROFIN VT3

  PROFIN VT3

  Guľový kohút podľa ANSI/ASME s prírubami, prípojkou so závitom (BSP) alebo dlhými koncami na navarenie, trojdielne teleso, plný priechod, masívna guľa, ovládací hriadeľ zaistený proti vyfúknutiu, teleso z ušľachtilej ocele.

  PSR

  PSR

  Zvislý čerpací agregát integrovaný do dna nádrže reaktora ako čerpadlo bez tesnenia hriadeľa s bezúdržbovým motorom s mokrým rotorom bez netesností.

  PumpDrive 2/PumpDrive 2 Eco

  PumpDrive 2/PumpDrive 2 Eco

  Frekvenčný menič s vlastným chladením a modulárnou konštrukciou, ktorý pomocou štandardných analógových signálov, prevádzkovej zbernice alebo ovládacej jednotky umožňuje plynulú zmenu otáčok asynchrónnych a synchrónnych reluktančných motorov. Vďaka vlastnému chladeniu PumpDrive je možná montáž na motor, na stenu alebo do skriňového rozvádzača. Regulácia až 6 čerpadiel bez ďalšieho regulátora.

  PumpDrive R (KSB202)

  PumpDrive R (KSB202)

  Frekvenčný menič s vlastným chladením a modulárnou konštrukciou, ktorý pomocou štandardných analógových signálov, prevádzkovej zbernice alebo ovládacej jednotky umožňuje plynulú zmenu otáčok asynchrónnych a synchrónnych reluktančných motorov. Vďaka vlastnému chladeniu PumpDrive je možná montáž na stenu alebo do skriňového rozvádzača. Regulácia až 6 čerpadiel bez ďalšieho regulátora. PumpDrive R je rozšírenie rozsahu výkonu pre PumpDrive 2 až po menovitý výkon 250 kW (štandard)/1400 kW (na vyžiadanie).

  QuarterTurn AQ, AQL / SQ

  QuarterTurn AQ, AQL / SQ

  Elektrické 90° natáčajúce pohony BERNARD CONTROLS alebo AUMA na priamu montáž na 90° otočné armatúry (príruba pohonu podľa ISO 5211). Ovládanie otvárania/zatvárania alebo regulácia. Integrované lokálne miesto regulácie alebo diaľkové ovládanie.

  RDLO

  RDLO

  Čerpadlo so špirálovou komorou určené na vodorovnú alebo zvislú montáž, jednostupňové, pozdĺžne delené, s dvojprúdovým radiálnym kolesom, pripojovacou prírubou podľa DIN, EN alebo ASME.

  RDLP

  RDLP

  Čerpadlo so špirálovou komorou určené na vodorovnú montáž, jedno-, dvoj- alebo trojstupňové, pozdĺžne delené, s dvojprúdovým radiálnym kolesom, pripojovacou prírubou podľa DIN, ISO alebo ANSI.

  RER

  RER

  Zvislé, jednostupňové čerpadlo pre hlavný chladiaci prostriedok s kovaným prstencovým telesom s vnútorným plátovaním, rozvádzacou hydraulikou, vo vyhotovení s vlastným a cudzím ložiskom.

  RGS

  RGS

  Spätný ventil podľa DIN/EN s koncami alebo hrdlami na navarenie, šikmou hornou časťou, spätný kužeľ so zatváracou pružinou, samotesniaci uzáver, tesniace plochy v telese z pancierovanej zliatiny Hastelloy.

  RHD

  RHD

  Vodorovné, jednostupňové, dvojprúdové čerpadlo pre napájaciu vodu do reaktorov v odliatej alebo kovanej variante.

  RHM/RVM

  RHM/RVM

  RHM: Vodorovné, viacstupňové čerpadlo s prstencovým telesom. RVM: Zvislé, viacstupňové čerpadlo s prstencovým telesom.

  RHR/RVR

  RHR/RVR

  RHR: Vodorovné čerpadlo s prstencovým telesom s kovaným alebo liatym tlakovým plášťom a hydraulikou rozvodového kolesa. RVR: Zvislé čerpadlo s prstencovým telesom s kovaným nebo liatym tlakovým plášťom a hydraulikou rozvodového kolesa.

  Rotex

  Rotex

  Zvislé, jednostupňové odstredivé čerpadlo s paralelne k hriadeľu čerpadla a nahor smerujúcim výtlačným hrdlom a pätkou čerpadla fungujúcou ako nátokové sito. Čerpadlo a motor sú spolu napevno spojené nosnou rúrkou, pripravené na pripojenie s 1,5 m prípojným káblom a reguláciou hladiny.

  RPH

  RPH

  Vodorovné, radiálne delené čerpadlo so špirálovou komorou, s procesnou konštrukciou podľa API 610, ISO 13709 (heavy-duty), typ OH2, jednostupňové s jednoprúdovým radiálnym kolesom, s pätkami čerpadla v strede osi, príp. s predradeným obežným kolesom (induktor). Vyhotovenie ATEX je dostupné.

  RPH-HW

  RPH-HW

  Vodorovné, radiálne delené čerpadlo so špirálovou komorou, s procesnou konštrukciou, s pätkami čerpadla v strede osi, s radiálnym kolesom, jednoprúdové, jednostupňové

  RPH-LF

  RPH-LF

  Vodorovné, jednoprúdové, jednostupňové, radiálne delené, jednostranne uložené, v strede osi podopreté procesné čerpadlo s telesom s prstencovým priestorom podľa API 610 (ISO 13709), typ OH2. Špeciálne vyhotovenie na malé objemové prietoky. Vyhotovenie ATEX je dostupné.

  RPH-RO

  RPH-RO

  Vodorovné, radiálne delené čerpadlo so špirálovou komorou, so suchou inštaláciou, vo vyhotovení Superduplex.

  RPH-V

  RPH-V

  Zvislé, jednostupňové čerpadlo do zberných nádrží podľa API 610, ISO 13709 (heavy-duty), typ VS4 s integrovaným uložením v axiálnych ložiskách a samostatným výtlačným vedením. Vyhotovenie ATEX je dostupné.

  RPHb/RPHd/RPHbd

  RPHb/RPHd/RPHbd

  Heavy-duty, horizontálne, priečne delené, obojstranne uložené čerpadlo so špirálovou komorou podľa API 610, ISO 13709 (heavy-duty), typ BB2, s radiálnymi kolesami, jedno- a dvojprúdové, jednostupňové a dvojstupňové, s pätkami čerpadla v strede osi. Vyhotovenie ATEX je dostupné.

  RSR

  RSR

  Zvislé jednostupňové čerpadlo pre hlavný chladiaci prostriedok s liatym alebo kovaným telesom vo vyhotovení s cudzím ložiskom.

  RTS

  RTS

  Konštrukčná skupina čerpadla a turbíny, turbínový pohon (pohon externým zdrojom energie – pracuje nezávisle od systémov zariadenia), horizontálna, ponorná, jednostupňová, pracuje v drsných podmienkach.

  RUV

  RUV

  Zvislé, jednostupňové čerpadlo pre hlavný chladiaci prostriedok. Vyhotovenie bez tesnenia hriadeľa s integrovaným motorom s mokrým rotorom a integrovaným zotrvačníkom. Ložiská mazané dopravovaným médiom, nie sú potrebné systémy na prívod oleja.

  RVT

  RVT

  Zvislé, viacstupňové čerpadlo s prstencovým telesom, dvojprúdovým sacím obežným kolesom a kovaným telesom rozdeľovača.

  RWCP/RWCN

  RWCP/RWCN

  Procesné čerpadlo s vírivým kolesom, polootvoreným alebo dvoj-/trojkanálovým kolesom. Tesnenie hriadeľa klzným krúžkom alebo obalom upchávky s rôznymi potrubiami API. Ložisko mazané olejom. Vyhotovenie ATEX je dostupné.

  RXN/RYN

  RXN/RYN

  Spätný ventil s koncami na navarenie na aplikácie v jadrovej technike, uzamykateľný, so šikmou hornou časťou, s upchávkou alebo vlnovcom, z ocele alebo ušľachtilej ocele.

  SERIE 2000

  SERIE 2000

  Dvojlopatková spätná klapka vo vyhotovení na medziprírubovú montáž, jednodielne teleso z liatiny s lamelovým grafitom, tvárnej liatiny, ocele, ušľachtilej ocele alebo hliníkového bronzu, tesnenie kov/elastomér alebo tesnenie kov/kov, bezúdržbová verzia, možno použiť prípojky podľa EN, ASME alebo JIS.

  Sewabloc

  Sewabloc

  Čerpadlo so špirálovou komorou a blokovou konštrukciou určené na vodorovnú alebo zvislú montáž s rôznymi tvarmi obežných kolies nasledujúcej generácie, s výtlačnou prírubou podľa DIN a ANSI a vo vyhotovení s ochranou proti explózii.

  Sewatec

  Sewatec

  Čerpadlo so špirálovou komorou určené na vodorovnú alebo zvislú montáž s rôznymi tvarmi obežných kolies nasledujúcej generácie, s výtlačnou prírubou podľa DIN a ANSI a vo vyhotovení s ochranou proti explózii.

  SEZ

  SEZ

  Zvislé odstredivé čerpadlo s otvoreným skutkovým kolesom, vtok alternatívne s vtokovou dýzou alebo sacím kolenom, alternatívne s odnímateľným rotorom, výtlačné hrdlo je umiestené nad alebo pod úrovňou podlahy, príruba je možná podľa DIN alebo ANSI.

  SEZT

  SEZT

  Zvislé odstredivé čerpadlo s otvoreným alebo uzatvoreným skutkovým kolesom

  SICCA 150-600 GLC

  SICCA 150-600 GLC

  Uzatvárací ventil podľa ANSI/ASME s prírubami alebo koncami na navarenie, so slepou prírubou, vonkajší závit vretena a strmeň. Stúpajúce vreteno, tesniace plochy z 13 % chrómovej ocele s pancierovaním zo stelitu, s grafitovým tesnením a obalom upchávky, dodáva sa vo vyhotoveniach z uhlíkovej ocele, nízkolegovanej ocele a ušľachtilej ocele.

  SICCA 150-600 GTC

  SICCA 150-600 GTC

  Uzatváracie šupátko podľa ANSI/ASME s prírubami alebo koncami na navarenie, so slepou prírubou, vonkajším závitom vretena a strmeňom, s pružným klinom, stúpajúcim vretenom, nestúpajúcim ručným kolieskom, tesniace plochy z 13 % chrómovej ocele s pancierovaním zo stelitu, s grafitovým tesnením a obalom upchávky, dodáva sa vo vyhotoveniach z uhlíkovej ocele, nízkolegovanej ocele a ušľachtilej ocele.

  SICCA 150-600 SCC

  SICCA 150-600 SCC

  Spätná klapka podľa ANSI/ASME s prírubovými koncami alebo koncami na navarenie, so slepou prírubou Vnútorný hriadeľ uložený na konzole (menovité svetlosti NPS 12) alebo hriadeľ namontovaný na telese (menovité svetlosti väčšie ako NPS 12). Väčšie menovité svetlosti alternatívne s ochranou proti rázom klapky/funkciou Dash-Pot, grafitovými tesneniami. Tesniace plochy z 13 % chrómovej ocele s pancierovaním zo stelitu, možnosť dodania aj z uhlíkovej, nízkolegovanej a ušľachtilej ocele.

  SICCA 800-1500 GTF

  SICCA 800-1500 GTF

  Uzatváracie šupátko podľa ANSI/ASME so závitom NPT (F) alebo hrdlami na navarenie alebo naliatou prírubou (Class 150 – 600) so slepou prírubou (Class 150 – 800) alebo hermeticky navareným vekom (trieda 1500/2500), jednodielnym klinom, vonkajším závitom vretena a strmeňom, tesniace plochy z 13 % chrómovej ocele s pancierovaním zo stelitu, s grafitovým tesnením a obalom upchávky, dodáva sa vo vyhotoveniach z uhlíkovej ocele, nízko legovanej ocele a ušľachtilej ocele.

  SICCA 800-2500 GLF

  SICCA 800-2500 GLF

  Uzatvárací ventil podľa ANSI/ASME so závitom NPT (F) alebo hrdlami na navarenie, alebo navarenou prírubou (trieda 150 – 600) so slepou prírubou (trieda 150 – 800) alebo hermeticky navareným vekom (trieda 1500/2500/4500), vonkajším závitom vretena a strmeňom, sedlom telesa so stelitovým pancierovaním, tesniaca plocha kužeľa z 13 % chrómovej ocele s pancierovaním zo stelitu, s grafitovým tesnením a obalom upchávky, dodáva sa vo vyhotoveniach z uhlíkovej a legovanej ocele a ušľachtilej ocele.

  SICCA 800-4500 PCF

  SICCA 800-4500 PCF

  Opis spätného ventilu podľa ANSI/ASME so závitovými hrdlami (NPT), koncami na navarenie (BW) alebo hrdlami na navarenie (SW) alebo naliatou prírubou (Class 150-600), Trim 8 (stelit/13 % chrómová oceľ), so slepou prírubou (Class 150-800) alebo tesne navareným vekom (Class 1500/2500/4500), pružinovým spätným kužeľom, k dispozícii z uhlíkovej, nízkolegovanej a ušľachtilej ocele.

  SICCA 900-2500 GLC

  SICCA 900-2500 GLC

  Uzatvárací ventil podľa ANSI/ASME s koncami na navarenie, vyhotovenie so šikmým sedlom, samotesniacim uzáverom, vonkajším závitom vretena a strmeňom, stúpajúcim vretenom a nestúpajúcim ručným kolieskom, tesniace plochy vrátane spätného tesnenia s pancierovaním zo stelitu, s grafitovým tesniacim krúžkom a obalom upchávky, dodáva sa vo vyhotoveniach z uhlíkovej a legovanej ocele.

  SICCA 900-3600 GTC

  SICCA 900-3600 GTC

  Uzatváracie šupátko podľa ANSI/ASME s koncami na navarenie, samotesniacim uzáverom veka, dvojdielnym klinom, vonkajším závitom vretena a strmeňom, stúpajúcim vretenom a nestúpajúcim ručným kolieskom, tesniace plochy vrátane spätného tesnenia s pancierovaním zo stelitu, s grafitovým tesniacim krúžkom a obalom upchávky, dodáva sa vo vyhotoveniach z uhlíkovej a legovanej ocele.

  SICCA 900-3600 SCC

  SICCA 900-3600 SCC

  Spätná klapka podľa ANSI/ASME s koncami na navarenie, samotesniacim uzáverom veka, vnútri uloženým hriadeľom, tesniacimi plochami pancierovaním zo stelitu, tesniacim krúžkom z grafitu, dodáva sa vo vyhotoveniach z uhlíkovej a legovanej ocele.

  SISTO-16

  SISTO-16

  Membránový ventil podľa DIN/EN s prírubami alebo závitovým pripojením, s pásom v priamom smere, tesnenie v priechode a smerom von pomocou podopretej a komorovanej membrány, teleso s povrchovou úpravou alebo obložením, ukazovateľ polohy s integrovanou ochranou drieku, všetky funkčné časti mimo prevádzkového média, bezúdržbový.

  SISTO-16RGAMaXX

  SISTO-16RGAMaXX

  Membránový ventil podľa DIN/EN so závitovým hrdlovým pripojením, so stojinou s priechodným tvarom, teleso z nehrdzavejúcej ocele pre inštalácie pitnej vody podľa DIN 1988, s osvedčením DIN-DVGW pre vodu podľa testu W 270, v súlade s najnovšou smernice UBA, tesnenie v priechode a smerom von cez komorovú a podopretú membránu SISTOMaXX, indikátor polohy s integrovanou ochranou vretena, všetky funkčné časti mimo prevádzkového média, bezúdržbový.

  SISTO-16S

  SISTO-16S

  Membránový ventil podľa DIN/EN s prírubami, krátka konštrukčná dĺžka, so stojinou s priechodným tvarom, s utesnením v priechode a navonok pomocou vystuženej membrány s komôrkami, teleso s výstelkou alebo bez nej, ukazovateľ polohy s integrovanou ochranou vretena, všetky funkčné diely mimo prevádzkového média, bezúdržbový.

  SISTO-16TWA

  SISTO-16TWA

  Membránový ventil podľa DIN/EN s prírubami, so stojinou s priechodným tvarom, pre inštalácie na pitnú vodu podľa DIN 1988, s osvedčením DIN-DVGW pre vodu podľa testu W 270, podľa najnovšej smernice UBA pre elastoméry, tesnenie v priechode a navonok pomocou vystuženej membrány s komôrkami SISTOMaXX, ukazovateľ polohy s integrovanou ochranou vretena, všetky funkčné diely mimo prevádzkového média, bezúdržbový.

  SISTO-20

  SISTO-20

  Membránový ventil podľa DIN/EN s prírubami, hrdlovým závitom alebo hrdlovým privarením, so stojinou s priechodným tvarom, utesnenie v priechode a navonok pomocou vystuženej membrány s komôrkami, teleso s povrchovou úpravou alebo výstelkou, ukazovateľ polohy s integrovanou ochranou vretena, všetky funkčné diely mimo prevádzkového média, bezúdržbový.

  SISTO-20NA

  SISTO-20NA

  Membránový ventil s koncami na navarenie pre aplikácie v jadrovej technike, utesnenie v priechode a navonok pomocou vystuženej uzatváracej membrány s komôrkami, všetky funkčné diely mimo prevádzkového média, bezúdržbový.

  SISTO-C

  SISTO-C

  Membránový ventil s koncami na navarenie alebo so sponami, priechodný tvar, tvar Y, T alebo vyhotovenie v podobe ventilu s viacerými sedlami, utesnenie priechodu a navonok pomocou podopretej membrány s komôrkami, bez mŕtvych zón, umožňuje sterilizáciu, konštrukcia je vhodná na aplikácie CIP a SIP, ukazovateľ polohy, všetky funkčné diely mimo prevádzkového média, bezúdržbový.

  SISTO-DrainNA

  SISTO-DrainNA

  Membránový ventil s koncami na navarenie na aplikácie v jadrovej technike, utesnenie v priechode a navonok pomocou uzatváracej membrány s komôrkami, všetky funkčné diely mimo média, bezúdržbový.

  SISTO-KB

  SISTO-KB

  Membránový ventil podľa DIN / EN s prírubami, v priamom tvare, tesnenie v priechode a von vloženou membránou, aerodynamické puzdro, s plným priechodom, puzdro s povlakom alebo obložením, indikátor polohy s integrovanou ochranou vretena, od DN 125 so závitovým puzdrom, všetky funkčné časti mimo Prevádzkového média, bezúdržbové.

  SISTO-KRVNA

  SISTO-KRVNA

  Odvzdušňovací ventil s prírubami alebo koncami na navarenie na aplikácie v jadrovej technike, mäkko tesniaci, s plávajúcou guľou.

  SISTO-LAD

  SISTO-LAD

  Membránový pohon, v kompaktnom vyhotovení na montáž na armatúry, ktorých regulačný prvok vykonáva posuvný pohyb (uzatváracie ventily, membránové ventily a uzatváracie šupátka). Voliteľne so zatváracou pružinou, otváracou pružinou alebo s funkciou "Otváranie a zatváranie riadiaceho vzduchu", vhodné na pripevnenie koncových spínačov alebo polohovadiel v zákazníckom prevedení.

  SISTO-LAE

  SISTO-LAE

  Otočné pohony pre ventily so stúpajúcim vretenom, maximálna uzatváracia sila 60000 N, konfigurovateľné v závislosti od prietokovej charakteristiky a zdvihu, spätná väzba koncovej polohy.

  SISTO-LAP

  SISTO-LAP

  Piestový pohon, v masívnom priemyselnom vyhotovení na montáž na armatúry, ktorých regulačný prvok vykonáva posuvný pohyb (uzatváracie ventily, membránové ventily a uzatváracie šupátka). Montážna príruba DIN / ISO 5210, voliteľne so zatváracou pružinou, otváracou pružinou alebo s funkciou "Otváranie a zatváranie riadiaceho vzduchu", vhodná na pripevnenie koncových spínačov alebo polohovadiel v zákazníckom prevedení.

  SISTO-RSK

  SISTO-RSK

  Spätný ventil podľa DIN / EN s prírubami, v priamom tvare a s voľným priechodom, puzdro s povlakom alebo obložením, tesnenie v prevedení uhlového sedla, statické tesnenie smerom von, ventil s mäkkou gumou a predpätý s krátka uzatváracia cesta.

  SISTO-RSKNA

  SISTO-RSKNA

  Spätná klapka s prírubami, s výstelkou alebo bez nej, mäkko tesniaca a bez mŕtvych zón, s priechodným tvarom a voľným priechodom, s tesnením vo vyhotovení so šikmým sedlom, statické utesnenie navonok a predpätá klapka s plášťom z mäkkej gumy s krátkou dráhou zatvárania.

  SISTO-RSKS

  SISTO-RSKS

  Spätný ventil podľa DIN / EN s prírubami, konštrukčná dĺžka, v priamom tvare a s voľným priechodom, puzdro s povlakom alebo obložením, tesnenie v prevedení uhlového sedla, statické tesnenie smerom von, ventil s mäkkou gumou a predpätý s krátka uzatváracia cesta.

  SISTO-SK-i LED

  SISTO-SK-i LED

  Inteligentný opakovač signálu pre polohu pre lineárne armatúry, prehľadný optický ukazovateľ polohy pomocou farebných LED viditeľných z diaľky, automatická inicializácia na mieste alebo prostredníctvom systému na riadenia procesov umožňuje nastavenie koncových polôh optimalizované pre používateľa, pozostáva z kontinuálneho snímania polohy a vyhodnocovacej jednotky na báze mikroradiča, poloha ventilu je signalizovaná vizuálne pomocou z diaľky viditeľných LED na zariadení a elektricky prostredníctvom digitálnych výstupov, pripája sa pomocou konektora M12, po inicializácii je okamžite pripravený na prevádzku.

  SMARTRONIC U AS-i

  SMARTRONIC U AS-i

  Elektropneumatický digitálny regulátor polohy na napojenie na prevádzkovú zbernicu AS-i. Certifikáciu vykonáva AS International. Montáž na typové rady ACTAIR EVO/DYNACTAIR EVO s priamym prívodom riadiaceho vzduchu, na akýkoľvek druh 90° natáčajúcich pohonov s rozhraním podľa VDI/VDE 3845 alebo na pohony zdvihu podľa NAMUR.

  SMARTRONIC U MA

  SMARTRONIC U MA

  Elektropneumatický digitálny regulátor polohy s napájaním signálom 4 – 20 mA. Montáž na typové rady ACTAIR EVO/DYNACTAIR EVO s priamym prívodom riadiaceho vzduchu, na akýkoľvek druh 90° natáčajúcich pohonov s rozhraním podľa VDI/VDE 3845 a na zdvihové pohony s rozhraním podľa NAMUR. Regulátor SMARTRONIC U MA znižuje investičné náklady, náklady na uvedenie do prevádzky a prevádzkové náklady, pretože v pokojovom stave nepotrebuje žiaden riadiaci vzduch.

  SMARTRONIC U PC

  SMARTRONIC U PC

  Inteligentný, kompaktný a inovačný regulátor polohy. Ide o multifunkčnú regulačnú jednotku s integrovanými regulačnými funkciami, ktoré umožňujú používanie najnovšej riadiacej a regulačnej technológie pre armatúry. Vďaka priamej montáži bez konzoly a externého potrubia na pohony typového radu ACTAIR EVO a DYNACTAIR EVO ide o kompaktné, robustné a komplexné riešenie. SMARTRONIC U PC plní 4 funkcie: programovateľné charakteristiky otvárania a zatvárania, inteligentná regulácia polohy, monitorovanie procesov a regulácia. Programovanie SMARTRONIC U PC sa vykonáva prostredníctvom PC. K dispozícii je možnosť pripojenia k prevádzkovej zbernici Profibus DP.

  SNW

  SNW

  Zvislé odstredivé čerpadlo s poloaxiálnym obežným kolesom, jednostupňové, s bezúdržbovým ložiskom Residur, výtlačné hrdlo je umiestené nad alebo pod úrovňou podlahy.

  STAAL 100 AKD/AKDS

  STAAL 100 AKD/AKDS

  Uzatváracie šupátko podľa DIN/EN s prírubami (AKD) alebo koncami na navarenie (AKDS), so slepou prírubou, kovaným alebo zvareným telesom, nerotujúcim vretenom, pohyblivými klinovými doskami na presnú úpravu podľa sediel telies, tesniace plochy zo 17 % chrómovej ocele odolnej proti opotrebeniu a korózii alebo zo stelitu.

  STAAL 100 AKK/AKKS

  STAAL 100 AKK/AKKS

  Spätná klapka podľa DIN/EN s prírubami (AKK) alebo koncami na navarenie (AKKS), so slepou prírubou, vnútri uloženým hriadeľom, kovaným a zvareným telesom, tesniacimi plochami zo 17 % chrómovej ocele odolnej proti opotrebeniu a korózii alebo zo stelitu.

  STAAL 40 AKD/AKDS

  STAAL 40 AKD/AKDS

  Uzatváracie šupátko podľa DIN/EN s prírubami (AKD) alebo koncami na navarenie (AKDS), so slepou prírubou, kovaným a lebo zvareným telesom, nerotujúcim vretenom, pohyblivými klinovými doskami na presnú úpravu podľa sediel telies, tesniacimi plochami zo 17 % chrómovej ocele odolnej proti opotrebeniu a korózii.

  STAAL 40 AKK/AKKS

  STAAL 40 AKK/AKKS

  Spätná klapka podľa DIN/EN s prírubami (AKK) alebo koncami na navarenie (AKKS), so slepou prírubou, vnútri uloženým hriadeľom, zvareným telesom, tesniacimi plochami zo 17 % chrómovej ocele odolnej proti opotrebeniu a korózii.

  Surpress

  Surpress

  Plne automatické zariadenie na zvýšenie tlaku s dvomi vodorovnými čerpadlami s blokovou konštrukciou, z toho jedno rezervné čerpadlo. Montáž podľa smernice APSAD R5. Zapnutie a vypnutie v závislosti od tlaku. Automatizované s BoosterControl.

  TBC

  TBC

  Vodorovné vysokotlakové odstredivé čerpadlo s axiálnym vstupom pre maximálnu pevnosť proti oteru s jednoduchou údržbou. Konvenčná, jednostenná konštrukcia odvádza pri vysokých prípustných tlakoch zaťaženia spotrebných dielov do krytu telesa. Diely čerpadla z tvrdenej liatiny

  TRIODIS 150

  TRIODIS 150

  Trojitá excentrická uzatváracia klapka, kovové utesnenie (nehorľavé), bez upchávky, bezúdržbová, s ručnou pákou alebo redukčnou prevodovkou, s pneumatickým, elektrickým alebo hydraulickým pohonom. Teleso z ocele alebo ušľachtilej ocele, teleso s prírubovými okami so závitom (T4), teleso s prírubou (T7) bez tesniacej lišty alebo s tesniacou lištou, teleso s koncami na navarenie (BWSE). Typy telies T4 a T7 možno použiť v podobe koncovej armatúry. Prípojky podľa EN, ASME alebo JIS. Prípojky podľa ASME: Schedule 10S, 10, STD a XS podľa NPS pre armatúry s koncami na navarenie (iné prípojky na požiadanie). Reakcie na emisie preverené a certifikované podľa EN ISO 15848-1. Certifikácia podľa TA – vzduch, skúška a certifikácia o nehorľavosti podľa EN ISO 10497 (BS 6755 – API 6FA). Vyhotovenie ATEX podľa smernice 2014/34/EÚ. Podľa NACE MR0175/ISO 15156 a MR 0103.

  TRIODIS 300

  TRIODIS 300

  Trojitá excentrická uzatváracia klapka, kovové utesnenie (nehorľavé), bez upchávky, bezúdržbová, s ručnou pákou alebo redukčnou prevodovkou, s pneumatickým, elektrickým alebo hydraulickým pohonom. Teleso z ocele alebo ušľachtilej ocele, teleso s prírubovými okami so závitom (T4), teleso s prírubou (T7) bez tesniacej lišty alebo s tesniacou lištou, teleso s koncami na navarenie (BWSE). Typy telies T4 a T7 možno použiť v podobe koncovej armatúry. Prípojky podľa EN, ASME alebo JIS. Prípojky podľa ASME: Schedule 40S a STD podľa NPS pre armatúry s koncami na navarenie (iné prípojky na požiadanie). Reakcie na emisie preverené a certifikované podľa EN ISO 15848-1. Certifikácia podľa TA vzduch. Skúška a certifikácia o nehorľavosti podľa EN ISO 10497 (BS 6755 – API 6FA). Vyhotovenie ATEX podľa smernice 2014/34/EÚ. Podľa NACE MR0175/ISO 15156 a MR 0103.

  TRIODIS 600

  TRIODIS 600

  Trojitá excentrická uzatváracia klapka, kovové utesnenie (nehorľavé), bez upchávky, bezúdržbová, s ručnou pákou alebo redukčnou prevodovkou, s pneumatickým, elektrickým alebo hydraulickým pohonom. Teleso z ocele alebo ušľachtilej ocele, teleso s prírubovými okami so závitom (T4), teleso s prírubou (T7) bez tesniacej lišty alebo s tesniacou lištou. Typy telies T4 a T7 možno použiť v podobe koncovej armatúry. Prípojky podľa EN, ASME alebo JIS (iné prípojky na požiadanie). Reakcie na emisie preverené a certifikované podľa EN ISO 15848-1. Certifikácia podľa TA vzduch. Skúška a certifikácia o nehorľavosti podľa BS 6775-2. Vyhotovenie ATEX podľa smernice 2014/34/EÚ. Podľa NACE MR0175/ISO 15156 a MR 0103.

  UGS

  UGS

  Pružinová pretlaková poistka telesa podľa DIN/EN, s prietržnou membránou alebo bez nej, pre uzatváracie šupátko so samotesniacim uzáverom vekom.

  UPA 200 / UPA S 200

  UPA 200 / UPA S 200

  Jedno- alebo viacstupňové, jednoprúdové odstredivé čerpadlo s článkovou konštrukciou, so zvislou alebo vodorovnou montážou. Alternatívne so spätným ventilom alebo prípojnými hrdlami. Pre priemer studne od 8 palcov.

  UPA 250 / UPA S 250

  UPA 250 / UPA S 250

  Jedno- alebo viacstupňové, jednoprúdové odstredivé čerpadlo s článkovou konštrukciou, so zvislou alebo vodorovnou montážou. Poloaxiálne hydrauliky s obežnými kolesami s možnosťou zmenšenia priemeru. Alternatívne so spätným ventilom alebo prípojnými hrdlami. Pre priemer studne od 10 palcov.

  UPA 300 / UPA S 300

  UPA 300 / UPA S 300

  Jedno- alebo viacstupňové, jednoprúdové odstredivé čerpadlo s článkovou konštrukciou, so zvislou alebo vodorovnou montážou. Poloaxiálne hydrauliky s obežnými kolesami s možnosťou zmenšenia priemeru. Alternatívne so spätným ventilom alebo prípojnými hrdlami. Pre priemer studne od 12 palcov.

  UPA 350 / UPA S 350

  UPA 350 / UPA S 350

  Jedno- alebo viacstupňové, jednoprúdové odstredivé čerpadlo s článkovou konštrukciou, so zvislou alebo vodorovnou montážou. Poloaxiálne hydrauliky s obežnými kolesami s možnosťou zmenšenia priemeru. Alternatívne so spätným ventilom alebo prípojnými hrdlami. Pre priemer studne od 14 palcov.

  UPA C 100

  UPA C 100

  Viacstupňové odstredivé čerpadlo s článkovou konštrukciou z ušľachtilej ocele pre priemer studne od 100 mm (4 palce), vyhotovenie s jednofázovým alebo trojfázovým motorom na striedavý prúd s krátkym káblom.

  UPA C 150

  UPA C 150

  Jedno- alebo viacstupňové odstredivé čerpadlo s článkovou konštrukciou, zvislou alebo vodorovnou montážou, kompletne z ušľachtilej ocele pre priemer studne od 150 mm (6 palcov).

  UPA Control

  UPA Control

  Spínací prístroj KSB je vhodný na ovládanie v závislosti od hladiny a na ochranu ponorných motorových čerpadiel, ponorných čerpadiel a sucho inštalovaných čerpadiel s pohonom na jednofázový striedavý prúd 1~ 230 V alebo s trojfázovým pohonom 3~ 230/400 V/50 Hz. Motor sa zapína priamo. Druh krytia: IP56 Rozmery: 205 × 255 × 170 mm (V × Š × H)

  Vitachrom

  Vitachrom

  Jednostupňové hygienické čerpadlo s jednoduchou údržbou, normálnym nasávaním, blokovou a procesnou konštrukciou s motorom KSB SuPremE bez magnetov (výnimka: veľkosti motora 0,55 kW/0,75 kW s otáčkami 1500 min⁻¹ sú vyhotovené s permanentnými magnetmi) triedy účinnosti IE4/IE5 a so systémom regulácie otáčok PumpDrive. Čerpadlo je vybavené polootvoreným obežným kolesom, jeho povrchy sú elektrolyticky leštené a vďaka nízkej miere mŕtvych priestorov a absencii štrbín umožňuje mimoriadne dobré vyčistenie pomocou CIP/SIP. Konštrukčné diely prichádzajúce do kontaktu s produktom sú vyrobené z ušľachtilej ocele 1.4404/1.4409 (AISI 316L/CF3M). Všetky materiály vyhovujú požiadavkám FDA a norme EN 1935/2004. Vyhotovenie ATEX je dostupné.

  Vitalobe

  Vitalobe

  Robustné dvojpiestové čerpadlo s hygienickou konštrukciou umožňujúce obojsmernú prevádzku, s vodorovným alebo zvislým usporiadaním prípojok. Hygienická konštrukcia, ktorá vďaka nízkej miere mŕtvych priestorov a absencii štrbín umožňuje mimoriadne dobré vyčistenie pomocou CIP/SIP. Všetky konštrukčné diely prichádzajúce do kontaktu s dopravovaným médiom sú vyrobené z ušľachtilej ocele 1.4404/1.4409 (AISI 316L/CF3M); dostupné sú rôzne tvary rotorov, tesnení hriadeľa a procesné prípojky. Montáž ako čerpadlový agregát s prevodovkou a štandardným motorom. Vitalobe má certifikát EHEDG. Elastoméry čerpadla vyhovujú požiadavkám FDA a EN 1935/2004. Ako príslušenstvo sú okrem iného k dispozícii aj prepravné vozíky, vyhrievané teleso, resp. kryt telesa a zabezpečenie proti premosteniu. Vyhotovenie ATEX je dostupné.

  WBC

  WBC

  Patentovaná konštrukcia s najmodernejšou hydraulikou a technológiou materiálov vysoko odolných proti opotrebeniu pre vysokotlakové aplikácie. Robustná konštrukcia umožňuje najvyššie zaťaženia telesa čerpadla, napr. pri tlakových rázoch.

  WKB

  WKB

  Zvislo zavesené, jednostenné čerpadlo s telesom s puzdrom rozvádzacích lopatiek, poháňaným hriadeľom, integrovaným axiálnym uložením a vypúšťaním cez stúpačku podľa API 610/ISO 13709 (VS1). V jedno- a dvojstupňovej konfigurácii, ako aj s prvým stupňom v jedno- a dvojprúdovom vyhotovení.

  WKT

  WKT

  Zvislé článkové čerpadlo s hrncovým vyhotovením na podúrovňovú inštaláciu v jame na základový rám, radiálne obežné kolesá, viacstupňové, jednoprúdové sacie obežné kolesá, príruby podľa DIN alebo ANSI.

  WKTA

  WKTA

  Vertikálne čerpadlo v sudovom prevedení, radiálna a poloaxiálna hydraulika, jednoprúdové a viacprúdové obežné kolesá

  WKTB

  WKTB

  Zvislé článkové čerpadlo so zbernou nádržou na základovom ráme, viacstupňové, prvý stupeň vyhotovený ako dvojprúdové sacie obežné koleso, radiálne obežné kolesá. Príruba podľa DIN alebo ANSI.

  WKTR

  WKTR

  Zvislo zavesené, dvojstenné čerpadlo s telesom s puzdrom rozvádzacích lopatiek, poháňaným hriadeľom, integrovaným axiálnym uložením a vypúšťaním cez stúpačku podľa API 610/ISO 13709 (VS1). V jedno- alebo dvojstupňovej konfigurácii, ako aj s prvým stupňom v jedno- a dvojprúdovom vyhotovení.

  YNK

  YNK

  Vodorovné, radiálne delené, jednostupňové, dvojprúdové čerpadlo n