Nákupný košík

Country, region and language selection

International websites

Europe

Americas / Oceania

Africa and Middle East

Asia / Pacific

Manažment revízií

Komplexné revízie zariadení – organizovanie pod jednou strechou

Kontrola a opravy agregátov pri najkratších odstávkach: Servis KSB ponúka rozsiahly manažment revízií pre priemyselné zariadenia a elektrárne. 

Revízie zariadení: revízie čerpadiel, armatúr a veľa ďalšieho

Manažment revízií spoločnosti KSB zabezpečuje pomocou presného plánovania a prípravy úspešné revízie zariadení v elektrárňach a priemyselných zariadeniach. 

Servisní špecialisti spoločnosti KSB preveria pritom funkčnosť vašich armatúr, čerpadiel a ďalších rotačných zariadení a v prípade potreby ich opravia – pri najkratších možných časoch odstávky a na želanie aj za pevnú cenu. 

Každá revízia zariadenia sa dokumentuje pre neskoršie revízie vrátane návrhov na optimalizáciu. 

KSB SupremServ employee performing welding work on a valve

KSB SupremServ employee performing welding work on a valve

Naša ponuka

 • Štandardné generálne opravy armatúr, čerpadiel a ďalších rotačných zariadení všetkých modelov vrátane zaistenia pracovných síl a logistiky, nástrojov a špeciálnych strojov
 • Poskytnutie štandardných spotrebných dielov, ako aj tesnení a upchávok
 • Spracovanie a opatrenia retrofitu podľa posudku

Vaše výhody

 • Organizácia pod jednou strechou
 • Bezpečnosť vďaka dlhoročným skúsenostiam a know-how výrobcu
 • Flexibilita pri krátkodobo nevyhnutných personálnych zmenách
 • Odpadá potreba predzásobenia náhradnými dielmi
 • Plánovateľné náklady vďaka pevným cenám revízií zariadení
 • Transparentnosť vďaka vedeniu záznamov o životnom cykle každého čerpadla a armatúry
 • Poznatky o optimalizácii sa zahrnú do nasledujúcej revízie armatúr a čerpadiel
Spare parts inventory management

Manažment skladu náhradných dielov

Prostredníctvom svojho skladového manažmentu vám spoločnosť KSB odporučí optimálne predzásobenie náhradnými dielmi a zabráni tak nadbytočným zásobám alebo nedostatku náhradných dielov.

 • Nižšie náklady na skladovanie

 • Lepšia dostupnosť

Spare parts kits for pumps and valves

Súpravy náhradných dielov

Pre mnoho typových radov vám spoločnosť KSB ponúka kompletné súpravy náhradných dielov pre čerpadlá. Súpravy obsahujú napríklad tesnenia, ložiská a obežné kolesá. V súprave sú výrazne cenovo výhodnejšie ako pri nákupe samostatných dielov.

 • Všetky dôležité spotrebné diely v jednej súprave
 • Jednoduché objednávanie a rýchle dodanie