Nákupný košík
Installation and commissioning

KSB: váš spoľahlivý partner pri inštalácii a uvedení čerpadiel do prevádzky

Bezpečnosť od začiatku: Servisní špecialisti spoločnosti KSB prevezmú za vás inštaláciu čerpadiel a armatúr, ako aj montáž automatizačných komponentov. Odborne, spoľahlivo, kdekoľvek na svete.

Montáž a uvedenie do prevádzky

KSB: váš spoľahlivý partner pri inštalácii a uvedení čerpadiel do prevádzky

Bezpečnosť od začiatku: Servisní špecialisti spoločnosti KSB prevezmú za vás inštaláciu čerpadiel a armatúr, ako aj montáž automatizačných komponentov. Odborne, spoľahlivo, kdekoľvek na svete.

Uvedenie čerpadiel do prevádzky na mieru

Odborná montáž a uvedenie čerpadiel, armatúr a automatizačných produktov do prevádzky nastavujú výhybku smerom k úspešnej prevádzke vášho zariadenia. Pretože len presné spustenie bez prieťahov zabráni problémom a súvisiacim nákladom. 

Spoločnosť KSB vám prostredníctvom skúsených servisných špecialistov poskytne podporu pri uvádzaní do prevádzky a postará sa tak o to, aby neskôr pri prevádzke prebiehalo všetko bezpečne a spoľahlivo. 

Supervízori spoločnosti KSB prevezmú na celom svete riadenie montáží jednotlivých čerpadlových agregátov, ako aj veľkých zariadení (napr. na odsoľovanie morskej vody) alebo čerpacích staníc.

Servisné služby spoločnosti KSB zahŕňajú celkové nastavenie čerpadiel, ktoré potrebujete na ich úspešné a rýchle spustenie – od inštalácie čerpadiel a armatúr, cez uvedenie do prevádzky až po nastavenie a automatizáciu. Okrem toho vám spoločnosť KSB ponúka prevádzku v testovacom režime a zaškolenie personálu. A to nielen pre produkty spoločnosti KSB, ale aj pre produkty iných výrobcov.

Two service engineers aligning a pump and motor

Aligning a pump and motor

Naša ponuka

 • Preverenie dodaných čerpadiel, armatúr atď.
 • Kontrola predpokladov zariadenia
 • Monitorovanie všetkých krokov montáže
 • Kontroly tesnosti
 • Správne vyrovnanie agregátov pomocou najmodernejšej laserovej techniky
 • Kontrola nainštalovaných meracích zariadení
 • Monitorovanie prvého uvedenia do prevádzky, prevádzka v testovacom režime a skúšobná prevádzka so zdokumentovaním prevádzkových údajov
 • Zaškolenie prevádzkového personálu
 • Konzervačné opatrenia pri neskoršom uvedení do prevádzky

Vaše výhody

 • Jedna kontaktná osoba počas celej fázy inštalácie 
 • Optimalizácia nákladov vďaka profesionálnemu plánovaniu, realizácii a dodržaniu termínov
 • Bezpečnosť – dôležitá práve vo fáze spustenia – vďaka skúseným špecialistom KSB s know-how výrobcu
 • Hneď od začiatku bezproblémový štart vášho zariadenia na zaistenie maximálnej produktivity
Inspection service

Revízna služba

Revízna služba spoločnosti KSB zabezpečuje pravidelnou revíziou a údržbou čerpadiel bezpečnú prevádzku a vysokú dostupnosť vášho zariadenia.

 • Prevencia proti výpadkom

 • 24-hodinová pohotovostná telefónna linka